Love Song to the Earth

September 15, 2015

Love Song to the Earth

Have you heard Love Song to the Earth yet?

Now, you can watch the video on YouTube: Watch and share it now!

And don’t forget: every time the song is downloaded, streamed or shared, Friends of the Earth earns 80% of the royalties. And now, it’s available on iTunes, Spotify, and more!

********************************

love song tothe earth

Last week, a new song was released that could be a game-changer. Love Song to the Earth brings together some of the biggest names in music — including Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Sheryl Crow, Fergie, Colbie Caillat and Natasha Bedingfield — to record a song dedicated to keeping the Earth safe.

This song is going big and getting our leaders’ attention — but we need your help to make sure the whole world hears it!

Listen to the song and watch the video now!

This song is more than just a feel-good anthem. It’s a powerful force calling for action on climate. And every time this song is downloaded, streamed, or shared, Friends of the Earth earns 80% of the royalties — which we will use to fight for lower carbon emissions.

This December, world leaders will come together in Paris for the next round of international climate negotiations. The whole world will be watching President Obama to see if he’s serious about taking on climate change.

It’s time for President Obama to show real climate leadership and go beyond the weak promises already made. He must agree to limits on carbon pollution that would keep warming to less than 1.5 degrees Celsius.

So we need to show him that the whole world is demanding action. We need to spread the message far and wide that we care about the planet and we need him to protect it. Will you help get the word out?

Regards,
Erich Pica,
President,
Friends of the Earth


Il-bexx kimiku, is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent – 1

May 11, 2015

NewsBook

Il-bexx kimiku, is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent – 1

it-Tn ejn, 11 ta’ Mejju, 2015

 Alfred E. Baldacchino

 Il-ħajja tal-bniedem illum hija maħkuma minn bexx bil-kimika li juntuża f’firxa wiesgħa. Wieħed mill-għanijiet ta’ dan il-bexx huwa biex jeqred ħxejjex u animali li l-bniedem iħoss li ma għandux bżonnhom, jew, li nkella jarahom li qed ifixkluh u jikkompetu miegħu għall-qligħ tal-flus. Waħda mill-kimika l-aktar li tintuża hija l-glyphosate u din ma toqgħodx tagħżel il-pjanti li sejra toqtol imma toqtol dawk li tolqot.

pic 5

Il-kimika glyphosate tinxtorob mill-weraq tal-pjanta u xi ftit mill-għeruq, u twassl biex teqred il-pjanta. Din tintuża fl-agrikultura, fl-ortikultura, fit-tkabbir tad-dwieli, u anki fit-tkabbar tas-siġar, kif ukoll fil-ġonna u anki fid-djar biex teqred dawk il-pjanti li jitqiesu bħala ‘ħżiena’. Tintuża wkoll biex tnixxef l-uċuh tar-raba’ qabel il-waqt biex il-ħsad ikun aħjar u hekk il-qligħ ikun akbar. Barra minn hekk din tintbexx mal-ġnub tat-toroq u fuq il-bankini fl-ibliet u anki f’xi mogħdijiet fil-kampanja.

Il-glyphosate hija l-aktar erbiċida li tintuża madwar id-dinja, minħabba li kif jingħad din mhix tossika u ma għandiex impatti negattivi, u anki minħabba li ma tqumx ħafna flus.

Saħanstira l-kumpaniji kbar, bħal Monsanto, illum jagħmlu wkoll organiżmi ġenetikament modifikati (GMOs) biex meta dawn jitbexxu b’din il-kimika, dawn ma jmutux filwaqt li jinqerdu dawk il-pjanti ‘ħżiena’ li jkunu qed jikkompetu magħhom. 70% tal-qmuħ, 78% tal-qoton u 93% tas-sojja, huma modifikati ġenetikament biex jirreżistu din il-kimika li tintbexx fuqhom biex tħarishom minn insetti u minn pjanti oħra.

Wieħed mill-prodotti li jintuża biex jeqred il-pjanti u li fih din il-kimika glyphosate huwa r-Roundup li jitbexx madwar id-dinja kollha. Dan huwa meqjus, minn min jipproduċih mgħandniex xi ngħidu, bħala li kważi ma għandux impatti negattivi fuq il-bniedem. U din id-dikjarazzjoni ġiet milqugħa mill-Awtorità tal-Ħarsien tal-Ambjent Amerikana. Minħabba f’hekk ftit li xejn saru studji fl-Amerika biex jaraw kif din il-kimika qed taffettwa l-bniedem u l-ekosistema. Dan minbarra li kien hemm xi studji li ffalsifikaw ir-riżultalti biex din il-kimika ma tiħux isem ħażin. Ir-Roundup jista’ jinxtara mingħajr ebda xkiel minn fuq kull xkaffa ta’ kull ħanut tal-ġonna.

Tant ir-Roundup jintuża fl-agrikultura, li numru ta’ pjanti li jikbru fis-selvaġġ mgħadhomx jaqgħu vittma u jiġu meqruda għax dawn issaħħu kontra din il-kimika. ħMinbarra hekk, l-użu u l-impatti negattivi ta’ dan il-prodott qed iqajjem tħassib kbir fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent naturali.

L-Agenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kankru (IARC) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) qalet li l-glyphosate, kimika ewlenija użata fir-Roundup, taraha bħala aktarx li tikkawża l-kankru fil-bniedem. Dan mill-ewwel ġie miċħud minn Monsanto li qalu li ma jafux kif l-IARC waslet f’din il-konkluzjoni.

Minbarra hekk, studji oħra tal-IARC fuq annimali jorbtu l-użu tal-glyphosate ma’ ‘sinjali mekknaniċi’ bħal ħsara fid-DNA fiċ-ċelloli tal-bniedem meta dan ikun mikxuf għal din il-kimika. Ma għandniex xi ngħidi li dan ukoll ġie miċhud bil-qawwa mill-kumpanija li tuża din il-kimika u li kull sena ddaħħal ’l fuq minn $16bn mill-bejgħ ta’ din il-kimika.

Rapporti tal-WHO jikxfu wkoll li din il-kimika nstabet fl-ikel, fl-ilma, u anki fl-arja wara li tkun ġiet imbexxa.

Numru ta’ pajjiżi Ewropej, bħall-Olanda, id-Danimarka u l-Isvejza, jew waqqfu jew ikkontrollaw sewwa l-użu ta’ din il-kimika minħabba l-periklu ta’ impatti negattivi fuq is-saħħa – u mhux il-kankru biss – problemi fil-kliwi, mard seliak, infjammazzjoni tal-kolon u awtiżmu, u saħansitra ulied immankati. Pariġi, Chicago u Vancouver ukoll ħadu passi simili fl-interess tas-soċjetà tagħhom.

Studju li sar fl-Arġentina jorbot l-użu ta’ din il-kimika ma’ impatti negattivi fuq il-kolonji tan-naħal u nsetti oħra. Fi New York għaqda mhux governattiva qed tifittex lill-Agenzija tal-Ħarsien tal-Ambjent talli mhux qed tieħu passi biex twaqqaf il-ħsara li l-glyphosate qed jagħmel lill-popolazzjoni tal-friefet.

Studju ieħor li sar mill-Università Nazzjonali ta’ Córdoba l-Arġentina, wieħed mill-pajjiżi fejn l-aktar li jkabbru sojja ġenetikament modifikata, jispjega kif 30% tal-imwiet fl-inħawi fejn hemm agrikultura intensiva, huma minħabba l-kankru, meta mqabbel ma’ 20% medja tal-pajjiż kollu. U ż-żieda ta’ dawn l-imwiet minħabba l-kankru hija marbuta mad-data ta’ meta beda jintuża l-glyphosate u kimiċi oħra fl-agrikultura.

Statistika mogħtija mis-Soċjetà Amerikana tal-Kankru turi li l-kankru żdied bi 80% mill-bidu tas-snin 70, is-snin meta l-kimika glyphosate tpoġġiet fuq is-suq.

Fl-2013 l-għaqda mhux governattiva Ewropea Friends of the Earth ħallset għall-studju f’laboratorju indipendenti fil-Ġermanja. Dan wera li fl-awrina ta’ nies minn 18-il pajjiż, medja ta’ 44% tal-kampjun, kellhom traċċi tal-glyphosate.

F’Malta, testijiet li saru mill-Friends of the Earth ta’ Malta, sabu li 90% tal-kampjun tal-awrina kien fiha traċċi tal-glyphosate – 9 minn kull 10 persuna studjati.

bexx-fl-ibliet-malta

bexx ta’ kimika fl-urban f’Malta.

Studji xjentifici li dehru fil-Journal of interdisciplinary toxicology juru li l-glyphosate jista’ jkun il-kaġun ewlieni li jwassal għall-obeżità, u għall-awtiżmu, kif ukoll għall-infertilità, għall-mard u sofferenzi oħra bħall-Alzheimer, Parkinson, depressjoni u kankru.

Iż-żieda qawwija fl-użu ta’ din il-kimika bil-bexx fuq il-qmuħ fl-Amerika mxiet pass pass maż-żieda fil-każijiet ta’ dawk li jbgħatu bil-marda tas-seliak. Il-kawża ewlenija ta’ din il-marda tibda’ bl-ikel ta’ proteini gluten miċ-ċereali.

pic-3

Monsanto’s Roundup weedkiller, li fih il-glyphosate. Ritratt: Studioshots/Alamy

Dan l-aħħar, studji oħra f’numru ta’ pajjiżi Ewropej, sabu traċċi tal-glyphosate f’firxa wiesgħa fl-ikel. U dan l-istudju sar fuq dawk li jgħixu fl-ibliet li mingħajr dubju ma kinux milquta bil-bexx ta’ din il-kimika, imma jieklu ikel li b’xi mod kellu x’jaqsam ma’ din il-kimika fit-tkabbir jew produzzjoni tiegħu. 44% tal-kampjun tal-awrina tagħhom kien fih ammont  ta’ din il-kimika.

Stima aktar friska tikxef li wieħed minn kull għoxrin persuna fl-Amerika ta’ Fuq u fl-Ewropa isofru mill-marda tas-seliak. Din il-marda qed tiżdied fl-Amerika u anki fl-Ewropa, fejn 5% tal-popolazzjoni isofru minnha.

L-glyphosate żdied ħafna min-ħabba l-użu f’firxa wiesgħa ta’ tipi ta’ Roundup, anki b’rabta ma’ ħxejjex ġenetikament modifikati. Tant li fl-Ewropa l-glyphosate huwa l-aktar kimika popolari li tintuża biex teqred il-pjanti. Ma jistax wieħed ma jinkwetax meta iqis li fl-2007 fl-Istati Uniti biss, l-ammont ta’ din il-kimika ntuża f’ammonti kbar: medja ta’ 83,000 tunnellata fil-qasam agrikolu; 3,000 tunnellati fil-ġonna tad-djar; u 6,500 tunnellata fl-industria, kummerċ u f’attività governattivi.

Id-darba li jmiss nitkellmu fuq l-użu ta’ din il-kimika f’Malta.

aebaldacchino@gmail.com

alfredbaldacchno.wordpress.com