L-enċiklika Laudato Si’ u l-kummerċ

September 22, 2015

NewsBook

It-Tlieta, 22 ta’ Settembru, 2015

L-enċiklika Laudato Si’ u l-kummerċ

Alfred E. Baldacchino

L-enċiklika tal-Papa Laudato Si’, ġiet imnedija fit-18 ta’ Ġunju 2015. Kien hemm ħames kelliema fit-tnedija tagħha. Diġa tajna ħarsa lejn x’qalu tnejn minn dawn, jiġifieri l-Kardinal Peter Turkson, u l- Metropolita Ortodoss John Zizioulas.

Illum naraw il-fehmiet ta’ Dr Carolyn Woo dwar din l-enċiklika. Tajjeb ngħidu li Carolyn Woo hija l-President tal-Catholic Relief Service li jaħdmu madwar id-dinja biex jgħinu l-fqar u l-vulnerabbli. Hija wkoll kienet id-dekan fil-Kulleġġ tal-Kummerċ f’Mendoza, fl-Università ta’ Notre Dame. Ma għandniex xi ngħidu li l-bażi tad-diskors tagħha hu msejjes fuq il-messaġġ li riedet twassal l-enċiklika dwar il-kummerċ.

Fit-tħejjija tad-diskors tagħha, Dr Woo kienet mgħejjuna minn Dr Anthony Annett, konsulent fuq il-bdil tal-klima u l-iżvilupp sostenibbli, fl-Istitut Earth, fl-Università ta’ Columbia; li wkoll għandu rabta mar-Reliġjonijiet għall-Paċi.

Dr Carolyn Woo fetħet id-diskors tagħha bil-mistoqsija li għamel il-Papa: “X’dinja rridu nħallu lil dawk li ġejjin warajna kif ukoll lil dawk it-tfal tal-lum?” Qalet li tħares lejn din il-mistoqsija bħala omm, u bħala waħda li tħares lejn il-kummerċ bħala sieħeb biex jeqred il-faqar, kif ukoll bħala għalliema ta’ dawk li huma midħla tal-kummerċ.

Dr-Woo

Dr Woo ssostni li l-enċiklika temmen li l-kummerċ huwa vokazzjoni li għandha l-għan, kif jgħid il-Papa, li tgħin lid-dinja u tista’ tkun fomm ta’ prosperità l-aktar meta jinħolqu impiegi bħala parti essential ta’ għajnuna għal ġid komuni. Il-Papa jagħmel enfasi, fost oħrajn, li dan il-kummerċ għandu jikkontrolla l-monopolji li jxekklu l-libertà kummerċjali, kif ukoll il-ħtieġa ta’ gvernar għaqli u onest fil-qafas tal-liġi. IMMA, kif qal il-Papa, l-kummerċ irid ikun l-ewwel u qabel kollox għal ġid komuni. U kull tip ta’ żvilupp għandu jkun żvilupp inklussiv li jwassal għall-ġid tal-ħafna u mhux tal-ftit.

Dr Woo kompliet b’referenza għax-xogħol b’reqqa u konsultattiv li sar mill-Akademji Pontfikali tax-Xjenzi u Xjenzi Soċjali u t-tħeġġiġ tal-Papa meta jgħid li “ix-xjenza hija l-aħjar għodda li biha nistgħu nisimgħu il-bikja tad-dinja”.

Il-ħajja kollha fid-dinja tagħna hija minsuġa, kif tispjega l-enċiklika, f’rabta ta’ tliet relazzjonijiet ewlenin: Alla, il-ġar tagħna, u d-dinja. Meta waħda minn dawn tkun imxellfa, hekk ukoll ikunu mxellfa it-tnejn l-oħra. Kif jgħid il-Papa din ir-rabta bejn id-dinja u l-fqar, twassal għall-kriżi waħda, kriżi komplessa li hija kemm soċjali kif ukoll ambjentali.

Dr Woo tgħallem li l-assi fid-dinja, kemm dawk li jidhru, kif ukoll dawk li ma jidhrux, huma tal-umanità kollha, tal-ġenerazzjonijiet kollha, li kulħadd għandu bżonnhom biex jgħix sewwa. U dawn, fost oħrajn jiġbru fihom l-ilma, l-arja, l-biodiversità, l-kultura, u l-materjal ġenetiku. Tgħid li l-enċiklika tagħmel referenza għall-biodiversità li mhux biss tbiddel l-ekosistema, imma tfakkarna li kull speċi mhux biss hija riżors li tista’ tiġi esplojtata, imma għandha valur fiha nnfisha, valur intrinsiku. Kull kreatura għandha l-għan tagħha fil-ħolqien. Xejn ma ġie maħluq u qiegħed hemm għalxejn.

Hawnhekk Dr Woo tgħid li t-twissija tal-Papa dwar il-periklu tal-egoiżmu u nuqqas ta’ ħsieb fit-tul, ifarrak lill-bniedem. Hija tislet silta mill-encicklika fejn tgħid: “Jekk nieqfu ninvestu fil-bniedem biex ingawdu minn profit finanzjarju fi żmien qasir, dan huwa kummerċ li ma jagħmel xejn ġid lis-soċjetà.” U żiedet tgħid li din hija viżjoni ta’ egoiżmu, viżjoni ħażina anki għall-kummerċ stess.

Biex l-iżvilupp jilħaq il-milja tiegħu, ikun ta’ dinjità u ta’ sodisfazzjon, il-kummerċ irid ikun aktar msejjes fuq studji ta’ impatti ambjentali, biex b’hekk kif tfisser l-enċiklika, ikun żvilupp sostenibbli li jindirizza t-tħassib għall-ambjent tad-dinja tagħna lkoll u għall-ġenerazjzonijeit ta’ għada.

Is-suq waħdu ma jsolvi l-ebda problema ambjentali, kif wara, kollox minkejja li t-teknoloġija għandha l-benefiċċji tagħha, din wkoll iġġorr prezz għoli ta’ responsabbiltà għaliex tħalli lil dawk li għandhom f’idejhom tagħrif u rizorsi jiddominaw l-umanità u d-dinja kollha. U minħabba dan, huwa importanti li l-kummerċ ikun imsejjes  u marbut mal-umanità u s-serviżżi lejha. Il-Papa  jgħid li d-direzzjoni  t-tajba hija li jkun hemm “konverżjoni ekoloġika’ ġenwina, bħala soluzzjoni mgħejjuna wkoll mill-kummerċ.”

Il-kummerċ jista’ jilħaq dan il-għan billi ma jużax it-tkabbir ekonmiku bħala l-għan ewlieni għall-kejl tas-suċċess. Il-prinċipju tal-użu sostenibbli huwa li jiġbor fih l-effett fuq l-ambjent u l-ġenerazzjonijiet futuri. Ma jistax ikun hemm tkabbar mingħajr qies u mingħajr limitu li jeqred in-nisġa ekoloġika. Mhux biss il-bdil fil-klima, imma anki l-aċidifikazzjoni  tal-ibħra, it-tniġġis kimiku, it-tnaqqis tal-ożonu, l-użu tal-art, il-ħela tar-riżorsi tal-ilma, u t-telf tal-biodiversità.

papa-franġisku

L-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali mhux ħela ta’ flus, imma aktar huwa investiment għaqli li jista’ jwassal għall-ġid ekonomiku fi żmien qarib. Dan jista’ jintlaħaq billi jitnaqqas l-skart, tintuża enerġija sostenibbli, isir riċiklaġġ biex jipprovdi opportunitajiet għall-kummerċ li wkoll iwassal lill-konsumatur biex jagħmel il-parti tiegħu ukoll.

L-enciklika, qalet Dr Woo, titkellem fuq żvilupp sostenibbli, u fissret kif l-iżvilupp sostenibbli ma jitkejjilx biss bi żvilupp ekonomiku. Qalet kif anki fil-ġisem tagħna l-bniedem, meta ċ-ċelloli tagħna jikbru mingħajr kontrol u mingħajr limitu, dan iwsasslu għall-marda tal-kankru. Kobor ekonmonika fis-soċjeta mingħajr kontrol u mingħajr limitu iwaslluna biex inxellfu difrejna mad-dinja.

Sfortunatament dan wiehed jista’ jarah iseħħ madwarna fid-dinja kollha fejn ir-rgħiba għall-qligħ u profitt jgħelbu kull sens ta’ kontroll, ħsieb u onestà. Anki f’pajjiżna b’dieqa ngħid li  nistgħu naraw li dan qiegħed jikber bla kontrol ta’ xejn minn ġurnata għall-oħra.

Jekk inżommu quddiem għajnejna l-mistoqsija li l-Papa staqsa fl-enċiklika “X’dinja irriduli nħallu lit-tfal tagħna?” allura nkunu mexjin fit-triq it-tajba. Dan nistgħu nilħquh, kif jgħallem il-Papa, billi naħdmu flimkien: gvernijiet, istituzjonijiet internazzjonali, kummerċ, għaqdiet mhux governattivi, u reliġjonijiet.

Kif seħqet fit-tmien tad-diskors tagħha Dr Woo, bi bdil ta’ ħsibijet u djalogu onest mingħajr tidwir ta’ kliem, msejjes fuq sejħa għall-konverżjoni ekoloġika, kif hija tant spjegata tajjeb f’din l-enċiklika, nistgħu nilħqu dan il-għan.

Hawn Malta qiegħdin nimxu f’din il-triq?

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

Laudato Si’ – Tifhir lilek Mulej  – http://wp.me/pL6Mk-To

Il-Knisja Ortodossa u l-Enċiklika Laudato Si’.http://wp.me/pL6Mk-TT

 


Laudato Si’ – Tifhir lilek Mulej

June 29, 2015

NewsBook

L-Erbgħa, 1 ta’ Lulju 2015

Laudato Si’ – Tifhir lilek Mulej

Alfred E. Baldacchino

L-ittra Enċiklika  tal-Papa Franġisku Laudato Si’ bid-data tal-24 ta’ Mejju, 2015, fiha sitt kapitli u tispiċċa b’żewġ talbiet: waħda għal din l-art tagħna, u l-oħra għall-ħolqien.

Din ġiet imnedija nhar il-Ħamis, 18 ta’ Ġunju 2015 u titkellem dwar il-ħarsien tad-dar tagħna lkoll – id-dinja tagħna.

L-Enċiklika  tiftaħ bil-kliem mill-għanja ta’ San Franġisk t’Assisi lill-ħolqien: Tifhir lilek Mulej, (Laudato Si’) liema kliem ifakkarna li d-dar tagħna lkoll hija bħal oħtna li magħha naqsmu din il-ħajja. Jfakkarna wkoll fl-omm ħelwa tagħna li tiftaħ idejha biex tħaddanna magħha, li titmagħna bi frott, bi fjuri mlewna u bi ħwawar.

L-Enċiklika  ġiet imħabbra u mfissra mill-Kardinal Peter K.A. Turkson – Kardinal mill-Ghana. Dan mill-ewwel fiehem li din l-Enċiklika  tal-Papa Franġisku hija mdawwla mit-tagħlim ta’ San Franġisk t’Assisi, dwar il-tħassib tiegħu għan-natura, għall-ġustizzja tal-foqra, impenn fis-soċjetà, u paċi magħna nfusna. Kull persuna li tgħix fuq din l-art hija fiċ-ċentru tal-Enċiklika.

papa-franġisku

Il-Papa jgħid li l-problema tal-ambjent mhix waħda maqtugħa għaliha waħeda, għaliex ma nistgħux inħarsu lejn din il-problema biċċa biċċa.

Irridu nħarsu lejn l-għixien u l-valuri tal-ħajja soċjali tagħna. U nistaqsu lilna nfusna għal liema raġuni qegħdin hawn fuq din il-pjaneta u għal xiex qed ngħixu f’din il-ħajja. Għalfejn qed naħdmu u niġġieldu mal-ħajja? Għal xiex għandna bżonn din il-pjaneta?

Il-Kardinal Turkson jgħid li l-Enċiklika  tispjega kif il-bniedem sa issa għadu kapaċi li jħares din id-dar tagħna, dar ta’ kulħadd.

L-Enċiklika ta’ Papa Franġisku tgħallem kemm l-ekoloġija hija importanti u meħtieġa. Hija importanti bħala nisġa li għandha tkun il-mera tagħna f’kollox, l-aktar biex turina r-relazzjoni tal-persuna tagħna ma’ Alla, mas-sistema ekoloġika, magħna nfusna, ma’ persuni oħrajn, u mal-ħolqien.

Din in-nisġa li aħna parti minnha, għandha twassel għall-relazzjoni mill-qrib ma’ dawk fqar u mal-pjaneta li tant hija fraġli.

Irridu naċċettaw li kull ħajja fid-dinja għandha rabta mill-qrib ma’ kollox. Irridu nsibu mogħdijiet oħra kif inħaddmu l-ekonomija u nħarsu lejn il-progress. Il-Papa jistieden ’l-bniedem biex iħares lejn il-bżonn biex isib mogħdijiet oħra kif iħaddem it-teknoloġija, li lkoll huma tajbin fihom infushom. Fuq kollox irridu ngħatu valur mistħoq lill-ħajja ta’ kull kreatura.

Jinħass ħafna l-bżonn ta’ djalogu sinċier u onest, b’risponsabbiltà politika internazzjonli u nazzjonali. Irridu nibnu kultura kif inħarsu lejn l-iskart.

Hemm bżonn ħsieb ta’ stil ġdid ta’ ħajja. L-ambjent huwa l-ġid ta’ patrimonju kollettiv ta’ kulhadd. L-umanità hija kollha responsabbli għall-ħarsien tiegħu: fuq livell individwali, dak lokali, dak reġjonali, dak nazzjonali u dak internazzjonali.

Nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Ġunju 2015, l-E.T. Mons. Archisqof Charles Scicluna fisser l-Enċiklika tal-Papa Franġisku lil numru sabiħ ta’ semmiegħa li nġabru fis-seminarju f’tal-Virtu fir-Rabat. Fost is-semmiegħa kien hemm ukoll il-Ministru tal-Ambjent, Leo Brincat, li dak inhar stess f’ġazzetta ewlenija kiteb, fost oħrajn, u qal li din l-Enċiklika  tmur aktar ’l bogħod minn turija sempliċi ta’ fidi. Hija, qal, sejħa għall-raġuni u sens komun.

Mons. Archisqof wiegħed li sejjer jagħmel ħiltu kollha u jgħati l-għajnuna tiegħu lil dawk ta’ rieda tajba biex naħdmu flimkien ħalli  jintlaħqu l-għanijiet tal-Papa Franġisku kif imfissra fl-Enċiklika  Laudato Si’. U dan għall-ġid komuni tal-umanità, tal-ambjent, u tad-dar tagħna lkoll, id-dinja tagħna.

L-Enċiklika  tal-Papa Franġisku qajmet Tzunami madwar din id-dar tagħna. Tzunami li wera li l-bniedem madwar id-dinja qiegħed ifittex ragħaj, mexxej li jmexxih biex jilħaq l-għan ewlieni tal-eżistena tiegħu f’dan il-ġnien riġal ta’ Alla.

U mhux ta’ b’xejn li hemm minn iddarras jisma’ dan il-kliem minn għand ragħaj ta’ merħla hekk kbira. Mexxej li huwa ta’ theddida għall-kilba ta’ dawk li jridu jistagħnaw minn fuq il-ġid tal-umanità b’mod li mhux biss ifaqqru d-dar tagħna, imma jfaqqru anki l-biċċa l-kbira tal-umanità.

Il-Papa li ma għandu l-ebda interess kummerċajli jew materjali. Ma għandu bżonn l-ebda vot biex iżomm il-poter biex jaħtaf dak li huwa ta’ kulħadd. Għandu l-għan mhux biss għal dawk li jemmnu fil-Ħallieq, imma għal kull kreatura li tgħix f’din il-pjaneta. Għan li huwa ta’ ġid għal kulħadd. Għan li jwassal għall-ferh individwali u kollettiv. Għan soċjali li jwassal biex kulħadd igawdi minn rigal li tana Alla. Għan biex dan ir-riġal jintuża b’mod sostenibbli u mhux b’mod egoist fejn wieħed jaħtfu u jagħmlu tiegħu. Għan li jwassl biex kulħadd jgħati sehmu biex din il-pjaneta  li tweżinna, ma nkomplux inkissruha kif sfortunatament qed nagħmlu. Għan biex iwassal mhux biss biex nifhmu li aħna parti minn din l-ekosistema naturali, imma biex aħna wkoll nagħtu sehemna biex ma neqirdux lilna nfusna.

Id-dinja – id-dar tagħna lkoll – bina u mingħajrna tibqa għaddejja. Huwa aħna li għandna bżonnha. U din l-Enċiklika  tal-Papa Franġisku turi t-triq kif dan nistgħu nagħmluh, ma għandniex xi ngħidu, jekk aħna rridu.

aebaldacchino@gmail.com