Some trees of Malta

November 20, 2018

Monday, November 19, 2018

Sandro Lanfranco

 A new and updated book about Maltese trees could not have come at a more opportune moment.

Trees have been in the news almost every week and almost always for the wrong reasons. Over-development, upgrading of the road network and accident prevention, to name a few, have all been used as justification for the removal or  mutilation of old, mature trees in recent months. This general regard for trees as expendable ornaments of landscape reminds us we are still a very long way from appreciating them as an integral part of our environment, including our built environment.

This is why Alfred Baldacchino’s new book, Sigar Maltin – taghrif, tnissil, ħarsien, għajdut (Klabb Kotba Maltin), is so timely. It is an educational tool that, one hopes, will go some way towards raising awareness of what we have and of what we stand to lose.

It is not a comprehensive account of Malta’s trees, instead, the author chose 12 species and devoted a chapter to each, telling a story about every one tree, describing its natural history, horticulture, pests and diseases, cultural importance, historical background and conservation status.

The author includes an introductory chapter describing the Maltese environment and the biology of trees, a list of relevant legislation concerning trees, an extensive bibliography and a list of species with Maltese and English vernacular names accompanying the scientific  binomials. There is also a glossary defining both technical and unfamiliar non-technical terms.

The book is well-organised, written in refreshingly fluent Maltese and draws upon the author’s vast experience in this field. Descriptions of species are comprehensive and accompanied by a generous number of functional photographs. The author does not just describe the leaves, flowers and bark of each tree but also provides photos of seeds, fruits and other distinctive features, depending on the species. This is a very welcome addition as it is a feature missing from many  books  about Malta’s plant life.

The scientific aspect of Baldacchino’s writing is correct and updated, with only one or two very minor quibbles.

Appreciation of this book also revolves around an understanding of two key choices made by the author: species and language.

The species included are all native but are by no means all common. This is certainly a positive point as it introduces readers to trees that may have never seen.

Moreover, the author’s definition of a ‘tree’ is also quite inclusive and incorporates plants such as Spanish Broom and Lentisk that are probably better described as shrubs.

There is also no trace of alien trees in Baldacchino’s account. He is very much a ‘purist’ in this regard and these latecomer usurpers have no place in his book, in spite of their important ecological and cultural roles.

The author’s definition  of Maltin (Maltese) extends to species that have been recorded prior to 1500 and any species not present before that point are considered ‘alien’. Baldacchino, nonetheless, recognises that several trees, now considered native, were probably also introduced by humans in antiquity.

Baldacchino chooses the path less-travelled  and  writes  in Maltese. His reasons are twofold.

Firstly, while completely aware he is excluding much of his potential audience, he is reaching out to those who may be more comfortable reading in Maltese than in English, an unquantified cohort neglected by most local authors in this field.

Secondly, by writing in Maltese he is reinforcing and reviving a subset of vocabulary that is not in general use. The Maltese language has its own lexicon for trees but this is often supplanted by more general terms or by inclusion from other languages. Through his choice, the author is not only teaching about trees but is also teaching language.

The book will be an indispensable addition to the libraries of readers on natural history and melitensia in general. It will be appreciated by general readers as well as by students of the Maltese environment and those of the Maltese language.

One looks forward to seeing a version written in English for the benefit of a wider readership.

Sandro Lanfranco – Senior lecturer in biology at the University of Malta.

 

aebaldacchino@gmail.com

Advertisements

Kummenti fuq il-Baġit mill-aspett tal-ambjent

November 5, 2018
il-Ħadd, 4 ta’ Novembru 2018

Tħawwil ta’ siġra għal kull wild

… kliem li aktar juri l-falliment tal-Minsteru tal-Ambjent

Alfred E. Baldacchino

Dwar l-ambjent u l-baġit li ġie ppreżentat smajna ħafna. L-argumenti ma jonqsux. IT-TORĊA tkellmet mal-ekoloġista Alfred E. Baldacchino, dwar il-ħsibijiet tiegħu rigward il-miżuri li ttieħdu fil-baġit dwar l-ambjent. Alfred E. Baldacchino jgħidilna li:  

Filwaqt li taqsima 5.0 ‘Ninvestu fl-Ambjent’ fiha daħla bi kliem sabiħ u ta’ tifhir, bħal: Il-Gvern jinsab konvint li investiment fl-ambjent se jfisser ukoll tkabbir u titjib fil-kwalità tal-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna, imma ftit li xejn hemm indikazzjoni ta’ miżuri jew għajnuna finanzjarja għall-ambjent, fil-milja kollha tiegħu, “biex dan il-qasam daqstant importanti u sensittiv jingħata l-attenzjoni li jixraqlu.”

“5.4 Aktar siġar”

L-unika miżura li tispikka dwar l-ambjent fid-diskors tal-Ministru tal-Finanzi hija li: “Biex inkomplu nsebbħu l-ambjent, mis-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed jiżra’ siġra f’isem kull tifel u tifla li jitwieldu f’pajjiżna. Dan ifisser li kull sena se jkunu qegħdin jitħawlu madwar 4,000 xitel ta’ siġar.“

Għalija dan huwa kliem li aktar juri l-falliment tal-Minsteru tal-Ambjent milli xi ħaġa oħra.  U bil-viżjoni li bħalissa tirrenja fil-Minsteru tal-Ambjent, din tista’ tkun aktar ta’ ħsara milli ta’ ġid mill-aspett ta’ biodiversità.

5.3 Twaqqif ta’ Ambjent Malta

“Din is-sena qegħdin isiru preparamenti biex titwaqqaf Ambjent Malta bl- iskop li tindokra u tieħu ħsieb il-wirt naturali tagħna.” Pass tajjeb li jista’ jkollu riżultati pożittivi, dejjem jekk titmexxa fuq passi professjonali. Imma biex wieħed ikun jista’ jiffoka fuq “l-implimentazzjoni tal-immaniġġjar ta’ siti Natura 2000 filwaqt li se nkunu qegħdin nagħmlu l-kampanja tagħna aktar aċċessibbli għaċ-ċittadin” u “Permezz ta’ hekk se nkunu wkoll qegħdin nippromwovu infrastruttura ħadra għaż-żoni urbani tagħna.” hemm bżonn ta’ riżorsi, mhux biss finanzjarji imma anki kapitali.

Kif intqal ukoll l-Ambjent Malta sejra tkun responsabbli wkoll għat-‘tindif tal-widien’ u għat-tisbieħ tal-art jew kif inhu magħruf il-‘landscaping’.

Kont qed nistenna xi kumment x’se jsir bit-€8 miljun li qed jintefqu kull sena u li ftit li xejn qed ikun hemm riżultati professjonali u permanenti. Aktar u aktar issa li hemm l-Ambjent  Malta li qed tieħu ħsieb dan ix-xogħol. U aktar u aktar meta dawn it-€8 miljuni  qed jiqu amministrati fuq ftehim li mhux accessibli għall-poplu.

Meta wieħed iħares lejn it-tabelli li hemm mehmuża mad-diskors, isib li filwaqt li kien hemm xi żieda fl-ammont lill-Ministeru tal-Ambjent, ir-raġunijiet mogħtija għal dawn huma għall-“allowances” u għall-“Waste Management Strategy”. L-ebda referenza għall-Ambjent Malta.

Anki fil-qasam tal-infiq kapitali kien hemm tnaqqis ta’ madwar €4 miljun. U ma nafx kif dan kollu jista’ jwassal “biex dan il-qasam daqstant importanti u sensittiv jingħata l-attenzjoni li jixraqlu.”

5.5 Enerġija u Ilma

Ħsieb li nnotajt huwa li “Il-Gvern bħalissa qed jaħdem ukoll fuq il-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima għall-perjodu 2020-2030” li wieħed jassumi li dan jinkludi wkoll lir-riżorsi tal-ilma ta’ dawn il-gżejjer. Veru daqsxejn tard wara l-isforzi kbar li saru minn għaqdiet u individwi f’dan il-qasam, l-aktar fuq il-ħela u t-teħid tal-ilma tal-pjan bla kontrol. Imma anki hawnhekk l-emfasi qegħda fuq is-settur domestiku. U dak industrijali, agrikolu, u ambjentali?

Huwa minnu li taqsima “5.7 Ilma”, titkellem fuq miżura li sejra “tipprovdi seba’ miljun metru kubu ta’ ilma ġdid, u b’hekk se tikkontribwixxi biex jinkisbu  riżultati sostenibbli tal-użu tal-ilma, parti kbira billi titnaqqas l-estrazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art” li huwa ħsieb tajjeb.

Inħoss li ma hemmx miżuri biżżejjed fil-qasam ambjentali ħolistiku.  Ngħidu aħna mizuri ambjentali edukattivi, ekoloġiċi, u anki fil-qasam tas-saħħa ambjentali, u nistaqsi lili nnifsi: dan huwa nuqqas ta’ provisjoni tal-Minsteru tal-Ambjent, jew inkella nuqqas ta’ amministrazzjoni li qed iċċaħħad lill-Minsteru tal-Ambjent biex jaħdem “biex dan il-qasam daqstant importanti u sensittiv jingħata l-attenzjoni li jixraqlu?”

aebaldacchino@gmail.com

 


Overshoot-and-collapse

October 16, 2018

Tuesday, 16 October, 2018

Alfred E. Baldacchino

Local mass media daily carry news of an alarming increase in traffic accidents, some with loss of life; injuries and deaths in the neck-breaking rush of the construction industry; the alarming increase in criminal activities, some leading to manslaughter and even murder; already seven in less than nine months.

Not necessarily hitting the headlines are the number of physical and psychological impacts on both the old and young population, especially children.

“A new government will put the environmental health as a focal point in the decisions taken,” said one of the government’s last two electoral manifestos. Photo: Matthew Mirabelli

Unless the socio-ecological fabric of our country walks hand in hand with the economic factor, the former will have to pay externalities – the hidden costs – of short-sighted commercial decisions. The latter are putting the carrying capacity of our country under heavy pressure.

The overshooting of the carrying capacity was emphatically stressed by a pro-rector at the University, jokingly or not, saying that the government should consider buying Pantalleria.

Any sociologist qualified in population dynamics and population ecology can easily expound on the naturally occurring negative impacts of an over-populated affluent society, now rumoured to double.

The carrying capacity of a country is the number of people, animals or crops, which a region can support without environmental (social and ecological) degradation. When population exceeds the long-term carrying capacity of its environment, it leads to an ‘overshoot’. The environment usually has mechanisms in place to prevent such overshoot – often referred to as ‘overshoot-and-collapse’.

A country’s biocapacity deficit increases as either its population or its per capita consumption grows: faster if both grow. Decline is then faster than growth leading to social and ecological dysfunction.

The biocapacity or biological capacity of an ecosystem is an estimate of its production of certain biological materials, such as natural resources, and its absorption and filtering of other materials such as carbon dioxide from the atmosphere. When the ecological footprint of a population exceeds the biocapacity of the environment it lives in, this can be called an ‘ecological overshoot’.

I tend to believe that this is not the government’s intention, though I am afraid I cannot see any official measures in place to prevent this – not even from the handpicked Planning Authority or the Environment and Resources Authority. It would be a great injustice to our younger and future generations if they find themselves in this cul de sac.

The accelerating mismanagement of the socio-ecological fabric is contributing to such overshoot-and-collapse. This can be gathered from the decimation, with official consent, of biodiversity: land, ecosystem, air and water resources. The lack of enforcement of the national and international obligations, including those of the EU, make it seem as if these, as well as official authorities referred to, exist only on paper.

Past promised commitments as outlined in the government’s last two electoral manifestos led one to hope for a better future through good governance in the light of such principles; but it gives me great heartaches when I remember such signed commitments. Allow me to quote some:

“Social justice also means environmental justice. It means clean air. It means that everybody has a right to live without fear in our country and feel safe. Social justice means the creation of a society which thinks about everybody. These are the foundation of what we believe in” (forward to Labour Electoral Manifesto 2017).

“Environmental protection will be given priority and weight in all major Government decisions” (page 117).

“Protection of outside development zones will be strengthened. A new government led by Joseph Muscat will be committed that no major public project will be constructed in ODZ” (page 117).

“We believe that Malta should be in the front line in environmental standards. Not because of the obligations of European directives, but because this is what our children deserve” (2013, page 93).

“A new government will take more seriously and with greater commitment environmental matters. We are going to work with determination so that the lost time will be regained, aware that there are difficult decisions to be taken, among which is the reform of Mepa, from its roots. We are going to take this measure in the environmental interest of our country so that we will be in a better position to address the challenges” (2013, page 93).

“A better environment leads to better health. A new government will put the environmental health as a focal point in the decisions taken. Our aim is that we will make our country one of the best in air quality; water conservation; waste management; drainage treatment; and other related fields. Therefore, a new government commits itself to better considerably these fields, to ensure a better environmental heritage to our children” (2013, page 96).

“We will focus with more professionality on the protection of biodiversity and natural species in our country, while we will ensure honouring all the obligations of our country for the protection of biodiversity” (2013, page 100).

“A new government acknowledges and recognises the professional work and the professionals in the environmental field. Therefore, we will create a structure which recognises and better leads the professions in this field, while encouraging more professional specialisation (2013, page 101).

“Environment will be given the priority it deserves and this will be incorporated with that of the present Resource Authority and so establish the Environment and Resource Authority, which will be more proactive and strategic and which will focus more specifically on the conservation, protection of the environment and resources, while also assuming the important role of an environmental regulator which presently our country does not have” (2013, page 94).

Past promised commitments as outlined in the government’s last two electoral manifestos led one to hope for a better future

These are all commendable, noble commitments, with which I fully agree. I have been working for the best part of my life towards such aims, because I love my country, its people and its environment. So, I feel it is my obligation and my responsibility to say that the way official decisions are presently being taken and implemented are diametrically opposite to such commitments – commitments which our country not only deserves, but also demands. The government is responsible to implement such commitments. Unfortunately, I cannot see any, not even in their embryonic stage.

I also remember a circular e-mail (February 20, 2013) titled “Your priorities are our priorities” from Joseph Muscat, now Prime Minister, confirming that: “I will be personally accountable for delivery.”

Regrettably, with hindsight, I would not be surprised if I am laughed off, or told that these are now past the best-before date.

The people of Malta, irrespective of their political beliefs, deserve to feel confident of a better, safer, peaceful, healthier, common future, living in a healthy environment, as after all has been officially promised.

Science never lies. So would I be expecting too much if I say that I am eagerly looking forward to immediate action, in the interest of the young and future generation, who have lent this country to us? I am sure that anybody with a genuine socialist background not only would agree with these principles and commitments, but would also take immediate measures to implement them. Not so if one is blinded by the capitalist system. Unless of course, I am corrected again.

“The choices we make about the lives we live determine the kinds of legacies we leave,”  said Tavis Smiley, the American talk-show host, author, political commentator, entrepreneur, advocate and philanthropist.

aebaldacchino@gmail.com

 

 


Appreciation: Joe Sultana

September 14, 2018
Friday, September 14, 2018, 07:24

Alfred E. Baldacchino, 
General Secretary 1974-86, Malta Ornithological Society, writes

I met Joe Sultana when I was in my late 20s, through the Teens and Twenties Talent Trust – 4T’s, where I was committed. Eventually I sat on the committee of the Malta Ornithological Society (MOS), the first few months as PRO and later as the general secretary.

We became great friends and worked together for the better appreciation and conservation of birds. It was no easy task, especially during those early times when one had to hide one’s binoculars when out bird watching.

But Joe was determined, focused and had a dream, a dream which was so contagious.

All the bird lovers at that time got this bug. There were difficult times, with threats and also bullying. But under the guidance of Joe we marched on, through thick and thin all with one aim: the protection and better appreciation of birds as an international heritage.

As a nation we are responsible for such a natural heritage which we share with others especially during migration.

From a handful of members, the society grew not just in numbers but also in stature: international contacts, ornithological studies, educational activities all leading to a stronger, public awareness on birds. Joe was instrumental in establishing bird ringing studies through overseas contacts. Scientific papers slowly became part of the MOS work. Publications, from simple stickers, pamphlets to books were published to further increase the scientific and popular awareness by the general public.

Unfortunately, these were seen by some as a threat.

Politicians were not always helpful and neither were the religious entities during those times. But Joe was optimistic, he was not easily discouraged, and his leadership was instrumental in achieving such a noble, social, ecological, dream. Yes, he was.

Like him or hate him, one can never ignore or forget the vision, determination and unstinting dedicated work Joe gave to ornithology and its appreciation. Not only so but today one can never forget Joe Sultana in the world of ornithology.

Although Joe’s leadership gathered many admirers, none the less, there was no lack of enemies.

For 12 whole years, there was rarely a day when we were not in contact discussing and arguing the way ahead. Twelve years during which I learnt a lot from Joe, not only in the field of ornithology, but also in getting closer to achieving one’s dream.

After 12 years we drifted apart, though our aims and efforts towards the better appreciation of birds and nature were never dented. Each was contributing in his own way.

A look at the social media today reveals without any doubt the fruit of Joe’s dream.

The ever-increasing public awareness for the need of better protecting birds, and the professional photographing of birds in their natural habitat spell it all.

Professional photos of birds taken locally can rival others from overseas. It is not just the satisfaction of the stronger public outcry or the photos per se but the fact that during Joe’s early involvement in bird protection, these protected birds were not only butchered beyond any sense of imagination or reasoning, but also publicised as trophies in the mass media.

Surely the greatest satisfaction of all is that some of the professional photos are taken by the same finger which in the not so distant past pulled another kind of trigger. It did take almost half a century, but collective efforts have finally established a permanent basis to make Joe’s dream a reality.

While extending my condolences to Lucy, Mark and Ruth, Joe’s wife, son and daughter, I would also like to thank him for giving so much towards the birds of Malta and also for the many experiences we shared together working for the better appreciation and protection of nature.

Without doubt these have been of great help to me in my life.

Until we meet again, goodbye Joe.

aebaldacchino@gmail.com


Fjuri indiġeni Maltin 10 – Is-salvja tal-Madonna

August 15, 2018

Soċjetà Filarmonika Nicolò Isouard – Festa Santa Marija – Mosta

l-Erbgħa, 15 ta’ Awissu, 2018

Is-salvja tal-Madonna

Alfred E. Baldacchino

Is-salvja tal-Madonna hija waħda mill-ħafna speċi ta’ fjuri indiġeni Maltin li taqsam din l-art magħna. Iltqajna magħha fl-aħħar kitba li dehret f’din il-pubblikazzjoni s-sena l-oħra meta tkellimna fuq Wied il-Għasel.

Is-salvja tal-Madonna ilha tikber fil-gżejjer Maltin minn qabel il-bniedem rifes fuq dawn il-gżejjer. Għalhekk hija indiġena. Dan ifisser li din il-pjanta tinstab tikbr ukoll f’pajjiżi oħra. Din tinstab tikber ukoll fis-selvaġġ fl-għoljiet madwar il-Mediterran mill-Greċja sal-Iżrael. Tikber ukoll fl-Albanija, fl-Italja, fil-Bożnija Ħerzegovina, fil-Kroazja, fil-Maċedonja, fil-Montenegro, fis-Serbja u fis- Slovenja.

Din l-ispeċi tagħmel parti mill-familja Lamiaceae, familja li hija magħrufa bħala l-familja tal-menta. Din il-familja tħaddan fiha madwar 236 ġeneru li fihom jiġbru aktar minn 7,000 speċi mxerrda mad-dinja. Uħud minn dawn huma mkabbra kemm għall-weraq ifuħ u l-fjur li jiġbed l-għajn. Dan jagħmel il-familja Lamiaceae, waħda importanti għall-bniedem anki minħabba n-numru ta’ ħwawar li juża biex jgħinuh jagħti togħma aħjar lill-ikel, biex jagħmel il-fwieħa, jew fl-użu medicinali. Fost dawn insibu l-ħabaq, in-nagħniegħ, il-klin, is-salvja, il-merqdux, l-origano, l-issopu, is-sagħtar, il-ħabaq, is-sagħtrija u l-lavanda.

Wieħed mill-ġeneru f’din il-familja huwa l-Phlomis, ġeneru li jiġbor fih madwar 100 speċi ta’ pjanti. Dan il-ġeneru huwa magħruf ukoll għall-użu fil-mediċina tradizzjonali. L-ispeċi f’dan il-ġeneru għandhom kimika bioloġika li tintuża għall-kuluri, għall-fwieħa, u għall-mediċina tradizzjonali bħal kontra d-diabete.

Is-salvja tal-Madonna hija waħda mill-ispeċi f’dan il-ġeneru Phlomis. Fil-gżejjer Maltin tikber mal-ġnub tal-widien, qalb il-blat, fix-xagħri, fil-makkja u anki fl-isteppa. Hija tikber minn sena għall-sena, togħla minn metru sa tnejn u tinfetaħ madwar metru u nofs, daqs li tilħaq meta jkollha minn 5 sa 10 snin.

Il-magħseb tagħha huwa twil, muswaf, u jwieżen weraq griżi jagħtu fl-aħdar, bojod minn taħt, u li jinħassu qishom bellus. Il-werqa tkun forma ta’ qalb fejn taqbad mal-magħseb b’għonq twil madwar 4 ċm, u ġejja għall-ponta, twila anki sa 12-il ċm. Jingħad li l-weraq tagħha jintużaw kontra s-sogħla.

Il-fjuri tas-salvja tal-Madonna jkunu madwar 3 ċm twal, u jidhru fi troffof sofor b’leħħa oranġjo, qishom tubi minn 3 sa 9 ċm twal, f’saffi fuq xulxin. Dawn ikunu jfuħu u jidhru bejn Marzu u Ġunju jikbru madwar xulxin f’għaqda ta’ 20, fuq għonq qasir.

Is-salvja tal-Madonna kienet magħrufa minn Wied Inċita, Wied il-Għasel, il-Mellieħa, Misraħ Għonoq, il-Majjiesa, l-Aħrax, il-Buskett, Ħad-Dingli, Ħofret ir-Rizz, Wied Anglu, Binġemma, Wied Ħesri, matul il-Victoria lines, u fil-madwar ta’ Għar lapsi.

ir-ras tal-fjura niexfa biż-żerriegħa ġo fiha

Mhux diffiċli xejn biex tnissel is-salvaja tal-Madonna. Iż-żerriegħa li tinġabar għandha tinżera’ fir-rebbiegħa u, jew titpoġġa għall-ewwel f’serra, jew inkella f’qasrija mogħttija bi ħġieġa. Imma din ma għandhiex titħalla fix-xemx. Meta tnibbet u wieħed ikun jista bis-swaba’ jaqbad l-ewwel weraq li joħorġu miż-żerriegħa, għandha titpoġġa waħda waħda f’qasrija għaliha. Iżda ma għandhiex titħalla fix-xemx għall-ewwel sena. Din tista’ titħawwel fl-art fir-rebbiegħa ta’ wara, f’post fix-xemx imma li ma jżommx l-ilma.

Is-salvja tal-Madonna tista’ titnissel ukoll bil-biċċiet. Għandhom jintagħżlu biċċiet li jkunu sejrin jagħmlu l-injam u dawn jitħawlu bejn Lulju u Awissu.

Hija tiflaħ għan nixfa u ma għandhiex bżonn ta’ ħafna fsied. Tista’ tintuża biex iddawwar xi wesgħat, anki jekk dawn ikunu żgħar, kif ukoll tintuża fil-ġonna. F’pajjiżna hija mhedda u għalhekk hija mniżżla fil-ktieb l-aħmar ta’ Malta.

Hija ħasra li pjanta sabiħa bħas-salvja tal-Madonna hija daqshekk imwarrba. Hija tista’ tintuża anki biex isebbaħ l-ambjent urban tal-gżejjer tagħna, iżda minflok hekk, qed jinġabu pjanti eżotiċi barranin. F’pajjiżi oħra fejn tikber, din tintuża biex issebaħ il-ġonna kif ukoll għall-bukketti tal-fjuri. Hija fjura li tiġbed lejha numru ta’ naħal u friefet.

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

Fjuri indiġeni Maltin 9 – In-narċis

Fjuri indiġeni Maltin 8 – Il-kaħwiela

Fjuri indiġeni Maltin 7 – Is-sempreviva ta’ Għawdex

Fjuri indiġeni Maltin 6 – Għajn is-serduq

Fjuri indiġeni Maltin 5 – It-tengħud tax-xagħri

Fjuri indiġeni Maltin 4 – It-tengħud tas-siġra

Fjuri indiġeni Maltin 3 – Il-kappara

Fjuri indiġeni Maltin 2 – Il-kromb il-baħar

Fjuri indiġeni Maltin 1 – Il-ħannewija


IS-SIĠAR TAGĦNA

July 22, 2018

Il-Ħadd, 22 ta’ Lulju, 2018

Alfred E. Baldacchino

Naħseb li ma nkunx ‘l bogħod mill-verità meta ngħid li s-siġar tagħna għaddejjin minn żmien li ma tantx hu sabiħ. Dan minħabba li ma tantx hawn tagħlim uffiċjali fuq l-apprezzament u l-ħtieġa tal-ħarsien li dawn għandhom bżonn. Aħna għandna bżonnhom għaliex, fost affarijiet oħra, huma jagħtu l-ossiġenu u jnaqqsu d-diossidu tal-karbonju li tant qiegħed jagħmel ħsara lill-ekosistema, tant li qed iwassal biex ibiddel il-klima tad-dinja, kif qed naraw u anki nħossu. Din il-bidla qed tifni u tħarbat l-ekosistema.

B’dieqa kbira naraw numru kbir ta’ siġar li qed jinqerdu minħabba n-nuqqas ta’ dan l-apprezzament. Nafu b’siġar li nqerdu għaliex jew iwaqqgħu l-weraq, jew għax iġibu l-għasafar u dawn iħammġu taħthom, jew għax qed jagħttu l-veduta u wieħed u ma jkunx jista’ jara n-nar tal-festa jew l-istatwa ħierġa u dieħla ġewwa l-knisja, jew għax qed jagħmlu l-ħsara lill-bankina, jew għax iċ-ċaqliq tal-friegħi jfixklu l-istudenti ġewwa l-klassi u issa smajna wkoll li l-għeruq tagħhom deħlin f’xi kmamar tas-sodda. X’għarukaza hux!

Min ma jaqbilx li s-siġar għaddejjin minn żmien ikrah, u n-numru tas-siġar Maltin xjuħ u maturi qiegħed dejjem jonqos, allura ma jkollix għajr ngħid li dan veru jobgħod is-siġar. Saħansitra nqerdet siġra tal-ballut li kellha qrib il-mitt sena u oħra tal-ħarrub li kellha tlett mitt sena biex floka jinbena’ garaxx.

U meta wieħed jiftakar li dan kollu sar bil-barka ta’ min suppost iħares, jgħallem u jindokra s-siġar u l-ambjent tagħna allura bilfors wieħed jgħid li s-siġar tagħna għadejjin minn żmien ikrah.

Suġġerimenti dwar is-siġar u l-apprazzementi tagħhom dejjem għamilt u se nerġa nagħmel. L-għarfien u l-imħabba tas-siġar Maltin qegħdin dejjem jiżdiedu, kemm minn xi għaqdiet mhux governattivi, kif ukoll mill-pubbliku. Sfortunatament imma mhux mill-entitajiet uffiċjali.

Dan qed iwassal biex tikber it-talba għal siġar Maltin mkabbrin miż-żerriegħa meħuda minn siġar Maltin li ilhom jikbru f’pajjizna. Tant illi dawk li jkabbru dawn is-siġar mingħajr ebda għajnuna uffiċjali ta’ ħadd, mill-ewwel isibu min jixtri dawn is-siġar minkejja li jkunu għadhom żgħar.

Ma nistax nifhem għaliex milli jidher il-ministeru u l-awtorita’ tal-ambjent ma jaqblux ma’ dan. Dan għaliex sa issa għadhom ma ħadu l-ebda inizzjattiva biex jilqgħu għal din it-talba ta’ ħarsien u għajnuna biex siġar Maltin jitkabbru minn żerriegħa ta’ siġar li jikbru f’pajjiżna.

Illum insibu numru ta’ għaqdiet mhux governattivi u numru ta’ persuni kkwalifikati li kollha għandhom esperjenza u anki kwalifiċi terzjarji fit-tnissil ta’ siġar Maltin. Dawn kollha qed jagħmlu ħilithom u jkabbru dawn is-siġar. Nerġa ngħid li dawn qed jagħmlu dan mingħajr ebda għajnuna uffiċjali, u b’sagriffċji kbar, imma bi mħabba kbira lejn is-sigar u l-ambjent naturali Malti. Mhu qed jagħamlu xejn għalihom infushom jew biex jieħdu xi ħaġa lura.

Kif nista’ nifhem ukoll, il-ministeru għandu rizorsi finanzjarji biżżejjed biex jgħin u jintlaħaq dan il-għan. Mit-tagħrif ta’ dawn l-aħħar xhur, il-ministeru qassam lil xi kunsilli lokali madwar €30,000 kull wieħed, biex dawn jixtru siġar eżotiċi u wħud anki invażivi, biex isebbħu r-raħal tagħhom. Dawn ir-riżorsi finanzarji setgħu jintużaw b’aktar għaqal.

Li kieku tqassmu bil-kunidizzjoni li dawn għandhom jintużaw biex jitkabbru siġar Maltin imnissla minn dawk is-siġar Maltin li diġà jikbru fil-gżejjer tagħna u li dawn wara setgħu anki jinbiegħu bi prezz nominali lil Ministru meta jikbru, kieku kien ikollu riżultati ferm u ferm akbar milli jintużaw biex jinxtraw sigar importati. Riżultati aħjar kemm fil-qasam edukattiv u dak soċjali, ekoloġiku u finanzarju. Minbarra hekk, il-flus li kienu jmorru barra minn Malta, kienu jibqgħu hawn Malta u jkollhom aktar riżultat kbir u sostenibbli (multiplier effect).

Dawn id-deċiżjonijet għaqlin kienu wkoll jgħinu biex iwaqqfu kull biża li siġar importati ma jdaħħlux magħhom mard u speċi oħra invażivi bħal ma ġara fil-każ tal-bumanqar aħmar tal-palm, il-ħanfusa tal-qrun twil tas-siġar tat-tut u speċi oħra li qed jattakkaw u joqtlu numru ta’ siġar oħra bħall-ħarrub, tin, tut, u ċawsli. Bħalissa hemm marda qerried fl-Italja Xytella fastidiosa li allaħares tidħol hawn għax il-ħsara ekoloġika, ekonomika u soċjali li jkollha ma jkun jista’ jwaqqafha ħadd.

Ma nistax ma ngħidx li s-siġar importati bħal dawk indiġeni Maltin iwassal wkoll biex iniġġsu l-għaġna ġenetika tas–siġar Maltin li minn dejjem kienu jikbru f’pajjiżna.

Is-siġra tar-riħan bil-fjuri. Sfortunatament l-importazzjoni minn barra minn Malta ta’ din is-siġra qegħda tniġġes l-għaġna ġenetika ta’ dik Maltija.

 

Hawn numru ta’ individwi u entitajiet oħra li huma lesti u li jixtiequ li jkollhom għajnuna biex ikomplu jgħinu fit-tnissil tas-siġar Maltin u l-ħarsien u l-apprezzamnet tal-ambjent Malti tagħna ukoll. Imma din l-għajnuna ma tinstabx la mill-ministeru u lanqas mill awtorità tal-ambjent.

Il-qerda tas-siġar Maltin xjuħ u maturi u d-dħul tas-siġar importati għandu aktar għan kummerċjali milli xi viżjoni ekoloġika u għalhekk li nsibha diffiċli ħafna li nifhem lill-ministeru u l-awtorità tal-ambjent kif dawn m’humiex jieħdu ebda azzjoni professjonali biex jintlaħaq dan il-għan, li suppost huwa l-għan tal-ministeru u tal-awtorità tal-ambjent stess.

Ir-riżorsi finanzjarji li qed jintużaw b’aktar minn €8 miljun fis-sena u li bihom qed isir xogħol mingħajr ebda viżjoni ekoloġikka u bl-approvazzjoni tal-ministeru u l-awtorità tal-ambjent, jistgħu jintużaw f’għajnuna lokali mhux biss ta’ ġid għal ekosistema Maltija, inkluż is-siġar, imma anki biex jiżdied it-tagħlim u t-tisħiħ tal-kuxjenza pubblika u anki jwasslu biex jinbtu oqsma kummerċjali privati f’dan il-qasam, imsejsa fuq għanijiet ekoloġiċi professjonali.

Meta naħseb fuq kemm-il siġra indiġena Maltija jirnexxilhom ikabbru minn sena għal oħra t-tfal tal-iskejjel primarji, nistaqsi x’għandhom aħjar u aktar minna l-mixliet barranin minn fejn jiġu importati s-siġar. Forsi l-Maltin mhux kapaċi jkabbru dawn is-siġar? Forsi l-Maltin mhux intelliġenti biżżejjed biex jagħmlu dan? Jew forsi għax il-ministeru u l-awtorità tal-ambjent ma jridux li jaraw Maltin jgħatu sehemhom biex ikabbru siġar Maltin hawn Malta stess? Jew forsi għax hemm xi ħadd ieħor li ma jixtieqx li jara l-Maltin jitgħallmu u jgħinu u jagħtu sehemhom biex huma wkoll ikollhom minn fejn jaqilgħu biżżejjed biex jgħixu billi jkabbru siġar Maltin mnissla minn dawk lokali?

Naħseb li l-mixliet ta’ barra minn Malta żgur għadhom rieda akbar milli jidher li għandna aħna hawn Malta. Din il-viżjoni għandha tkun fuq nett fuq l-aġenda tal-ministeru u l-awtorità tal-ambjent jekk verament iridu jħarsu l-ambjent naturali Malti u jedukaw il-poplu biex jilħaq dan il-għan.

Il-ministeru u l-awtorità tal-ambjent jistgħu jużaw ir-riżorsi finanzjarji, li bħalissa qed jinħlew fuq l-irjus, billi jiftehmu mal-università ta’ Malta, aktar u aktar meta r-rettur qiegħed fuq il-bord tal-awtorità. Dan jista’ jwassal biex il-ministeru juża’ r-riżorsi tiegħu aħajr billi jgħin lill-università ta’ Malta toffri studji professjonali biex dawk li jixtiequ jispeċjalizzaw f’dan il-qasam, bħal ngħidu aħna l-immaniġġar tas-siġar, iż-żbir, it-tisbiħ tal-art professjonali u ekoloġiku, u studji oħra ġenetiċi fuq il-flora ta’ Malta. Imma mid-dehra ma hemm l-ebda viżjoni la minn naħa u lanqas mill-oħra, sakemm ma hemmx xi deċiżjoni li dan ma għandux isir.

Hawn numru ta’ individwi li jixtiequ jkomplu bl-istudju tagħhom fuq dan is-suġġett, imma minħabba li dan l-istudju mhux offrut fl-università tagħna, ikollhom iħabbtu bibien barranin u ma għandniex xi ngħidu jridu jaraw kif sejrin jagħmlu biex iħallsu l-ispejjes li hemm bżonn.

Din hija l-viżjoni tiegħi għall-ekosistema Maltija. Biex insiru aktar professjonali, aktar nuru mħabba lejn il-biodioversità Maltija, u mhux nibqgħu nħallu d-dilettantiżmu jmexxi hu. Imma sfortunatment ikolli ngħid li l-ministeru u l-awtorità responsabbli mill-ambent qisu dan ma jinteressahomx. Kieku jinteressahom, kieku ilhom li ħadu passi fuq dan jekk iridu li l-ambjent Malti ma jkomplix jitmermer u jinqered.

Bit-€8 miljuni fis-sena, li sa issa ntefqu (€8 x 15 = €120 miljun) u b’riżorsi finanzjarji oħra li qed jonfoq il-ministeru mingħajr ebda viżjoni ekoloġika, altru li hemm riżorsi biżżejjed biex dawn l-għanijiet jintlaħqu. Imma l-ministru u l-awtorità tal-ambjent iridu li nimxu ‘l quddiem b’mod professjonali, skont obbligi internazzjnali, biex nilħqu dan il-għan? U jridu jaraw il-poplu Malti jserraħ rasu li l-ambjent naturali ta’ pajjiżna jkun imħares b’mod professjonali? Milli jidher ma tidher l-ebda rieda. U nistaqsi: dan għaliex?

aebaldacchino@gmail.com

 


Rabat Road trees would not survive being transplanted

June 19, 2018

Tuesady, June 19, 2018

Rabat Road trees would not survive being transplanted – expert

Revised plans reduced the number by 60

Keith Micallef

Photo: Chris Sant Fournier (Times of Malta)

Updated 10am – Added PD statement

A biodiversity expert has branded a plan to uproot dozens of trees along the so-called ‘Rabat Road’ the result of an unprecedented “wave of environmental destruction” financed through taxpayers’ money.

Alfred Baldacchino said measures to transplant the uprooted Aleppo pine trees from Rabat Road and import mature ones were doomed

Alfred Baldacchino said measures to transplant the uprooted Aleppo pine trees from Rabat Road and import mature ones were doomed.

Alfred Baldacchino also warned that measures to transplant the uprooted Aleppo pine trees and then import mature ones were doomed to fail.

Mr Baldacchino gave this damning assessment when the Times of Malta sought his views on a controversial €55 million project to upgrade the arterial road from the foot of Saqqajja Hill down to Mrieħel.

The Central Link Project, as it is known, came under a barrage of criticism following a story published last Saturday, which highlighted the large number of mature Aleppo pines facing the axe.

Read: Official promises about Rabat road trees rubbished by eNGO

Despite official Transport Malta plans identifying every tree earmarked for uprooting, the Transport Ministry said this was not the case. In a statement it acknowledged that trees would have to be uprooted and transplanted, but insisted 212 additional trees would be planted.

A few hours after the controversy erupted, a batch of revised plans were uploaded on the Planning Authority’s website. Compared to the original ones, the number of trees identified for uprooting in the stretch of road from Mount Carmel Hospital to the foot of Saqqajja Hill was revised downwards by about 60.

However, no change whatsoever was noted in the rest of the route from Attard to Mrieħel, where another significant number of trees could be uprooted.

In his reaction, Mr Baldacchino, a former assistant director of the Environmental Protection Directorate at the now defunct Malta Environment and Planning Authority, did not mince his words at his disapproval for the uprooting of the mature trees.

“By being given the wrong advice, Transport Minister Ian Borg has been put in an embarrassing situation. Aleppo pine trees cannot be transplanted,” he explained. “Similar trees which were uprooted from Castille Square near the Manuel Dimech monument and transplanted elsewhere – including at the Pietà pinetum – did not survive,” Mr Baldacchino added.

He also pointed out that importing mature trees was another measure doomed to fail and on which the minister has been misadvised.

TIMES TALK: ‘Some trees survived the war, but not this Environment Minister’

“The measure was taken some years ago when the new bus terminus was being constructed, prior to the Arriva takeover. The majority of the imported mature trees died,” he remarked.

“More often than not transplanting and importing mature trees is a waste of energy and money. While each tree costs about €500 to transplant, importing one costs thousands,” he said.

“If such money was used to plant locally grown trees, the result would be much better, given that these would need some years to grow.”

Mr Baldacchino was also in contact with the minister himself in an attempt to draw his attention to the facts.

The former Mepa official summed up his feelings by saying the situation on the environment was of huge concern.

“I have never witnessed such a wave of environmental destruction from taxpayers’ money with the blessing of those who are responsible to safeguard biodiversity,” Mr Baldacchino said.

He noted it was also very telling that none of the online petitions to save the trees were coming from the Opposition ranks.

This trend has to stop’ – PD

In a statement issued on Tuesday, the PD noted that Malta’s environmental regulator had turned down just two of 67 applications to uproot trees last year.

The same trend could be seen in the first four months of the year, with 32 ERA approvals and not a single rejection, they said. The information came as a result of parliamentary questions made by PD MP Godfrey Farrugia.

Dr Farrugia and fellow PD MP Marlene Farrugia have asked parliament’s Environment and Planning Committee to review the ERA’s and Plant Protection Directorate’s existing policies and regulations.

“Our country is already arid and we have to preserve what greenery is left, not continue to destroy until no trees are left,” the party sad. “This has become a matter of grave urgency.”

Environment Resource Authority Mission Statement – Alfred E. Baldacchinio

Who we are

The Environment and Resources Authority shall safeguard the environment to achieve a sustainable quality of life. 

Our Mission
“To safeguard the environment for a sustainable quality of life”

Our Goals

“·         To mainstream environmental targets and objectives across Government and society.

·         To take the leading role in advising Government on environmental policy-making at the national level, as well as in the context of international environmental negotiations.

·         To develop evidence-based policy; backed by a robust data gathering structure.

·         To draw up plans, provide a licensing regime and monitor activities having an environmental impact and to integrate environmental considerations within the development control process.”

Our Philosophy 

“As the national regulator on the environment, we shall also maintain consultation with stakeholders so as to promote and instill sound environmental management.”

aebaldacchino@gmail.com