My Publications – Biodiversity

Baldacchino, A.E. (2018) Siġar Maltin – tagħrif, tnissil, ħarsien, għidut. Klabb Kotba Maltin; Santa Venera, Malta. 226 paġna. + xxv.

Siġar Maltin – tagħrif, tnissil, ħarsien, għidut

 • Jagħti tagħrif wiesa’ fuq is-siġar u jidħol aktar fil-fond fuq xi speċi indiġeni Maltin.
 • Jiġbor tagħrif fuq il-ħajja tas-siġar u l-ambjent naturali tagħhom, kif dawn jistgħu jitnisslu u saħansitra jintużaw fit-tisbiħ tal-art.
 • Juri ritratt bil-kulur ta’ kull speċi msemmija, kif ukoll taz-zokk, tal-werqa, tal-fjura u taż-żerriegħa.
 • Jagħti tagħrif ukoll fuq kif dawn kienu jintużaw fil-mediċina tradizzjonali, kif jissemmew fil-mitoloġija u fil-Bibbja.
 • Jissemmew ukoll il-prinċipji tal-ħarsien, l-użu u l-immaniġġar tas-siġar u t-theddid minn speċi invażivi.
 • Ifiehem l-obbligi dwar il-ħarsien tas-siġar u l-ambjent naturali tagħhom – kemm dirett kif ukoll indirett – li Malta għandha bħala msieħba f’numru ta’ ftehimiet internazzjonali u anki dawk bħala Pajjiż Imsieħeb fl-Unjoni Ewropea.

Il-ktieb jagħti wkoll ħarsa lejn il-liġijiet tal-ħarsien tas-siġar: mill-ewwel regolament li ġie ppubblikat fil-Gżejjer Maltin sa dawk li hemm fis-seħħ illum.

Siġar Maltin – tagħrif, tnissil, ħarsien, għidut huwa ta’ għajnuna għall-għalliema u dawk kollha li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar is-siġar, jew biex jgħallmu aktar l-imħabba u l-għarfien tagħhom bħala parti mill-ħajja naturali li taqsam din l-art magħna.

____________________

Mixja fil-masġar / A walk in the wood

mixja fil-masgar

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/02/mixja-fil-masgar-a-walk-in-the-wood/

____________________

Baldacchino, A.E. & Azzopardi, J. Illustrated by A. Micallef (2012) Breeding birds of the Maltese Islands – a scientific and historical review. Malta University Publishing. vi + 634 pps.

Breeding birds of the Maltese Islands – a scientific and historical reviewAlthough the Maltese Islands are very small, they are very rich in their biodiversity, not least the avifauna. Some of these birds also breed here, but owing to both natural and unnatural causes, there are some species  which today no longer breed, as well as others which could breed, but do not. The lack of a national plan of action for the conservation and protection of birds and their natural habitats is one of the reasons why this international natural heritage cannot be enjoyed as it should be. To achieve this, such plans have to be drafted on the concepts and principles entrenched in international conventions for the protection of biodiversity.
This book gives a scientific and historical review of the natural habitats of the Maltese Islands and its breeding birds. It is intended to help pave the way for more open public dialogue to achieve a better understanding and appreciation of birds. Only then can everybody share these islands with them, while enjoying the heritage which our present generation has been entrusted to protect.
Each breeding species in the book is colour illustrated and accompanied by a number of line drawings, maps and some graphs. A publication which is helpful to educators, ornithologists, hunters and trappers, environmental managers, historians, legal persons, nature conservationists and melitensia collectors.
Breeding birds of the Maltese Islands – a scientific and historical review can be bought from leading bookshops. It is available as soft bound (€48.50) or hard back (€64.00) – postage not including. Further details can be obtained from the Malta University Publishing at mupl@muhc.com.mt

____________________

L-GĦASAFAR LI JBEJTU FL-AMBJENT NATURALI TAL-GŻEJJER MALTIN

L-Għasafar li jbejtu fl-ambjent naturali tal-gżejjer Maltin

co-authored with John Azzopardi, and published by the Malta University Publishers Ltd., this 449 page book in Maltese is about the common, the occasional, and the birds which used to breed or are thought to have bred in the Maltese Islands.  It also looks at local regulations for the protection of birds, introduced alien species, and past ornithologists who wrote on the birds of Malta.

published 2007

 

 

____________________

ILMA, BLAT U ĦAJJA – is-Sisiem tal-Ambjent Naturali Malti – 3rd ed.

ILMA, BLAT U ĦAJJA – is-Sisien tal-Ambjent Naturali Malti –3rd ed.

co-authored with Patrick J. Schembri, this 118 page publication in Maltese explains the natural history of the Maltese Islands: their formation beneath the sea; their appearance above sea level; their geology and geomorphology; the arrival of flora and fauna and their adaptation to the environment; the arrival of man and his impact on the environment; the need for the protection of biodiversity, and the international Conventions and other legal instruments to which Malta is today a Party.

3rd edition published 2011.

 

____________________

AMFIBJI, RETTILI U MAMMIFERI

AMFIBJi, RETTILI  U MAMMIFERI

co-authored with Patrick J. Schembri and published by PIN Ltd. This 258 page book in Maltese lists all amphibans, reptiles and mammals recorded in the Maltese Islands, with a reference to the national and international legislation and also a reference to introduced invasive aliens species.

published in 2002

 

 

____________________

ILMA, BLAT U ĦAJJA – is-sisien tal-ambjent naturali Malti. – 1st ed.

ILMA, BLAT U ĦAJJA – is-Sisien tal-Ambjent Naturali Malti – 3rd ed.

co-authored with Patrick J. Schembri, this 111 page publication in Maltese explains the natural history of the Maltese Islands: their formation beneath the sea; their appearance above sea level; their geology and geomorphology; the arrival of flora and fauna and their adaptation to the environment; the arrival of man and his impact on the environment; the need for the protection of biodiversity.

 

 

 

____________________

ĠMIEL IN-NATURA

____________________

 

THE BEAUTY OF NATURE

IR-RETTILI U L-AMFIBJI TAL-GŻEJJER MALTIN

7 Responses to My Publications – Biodiversity

 1. Congrats on an informative website Alfred

 2. gaiainaction says:

  I am wondering if the book u wrote about the natural history of the Maltese islands is translated into English? Ilma, blat U hajja? Looks interesting.

 3. Nadia says:

  Ghaziz Mr. Baldacchino, grazzi hafna ta’ kemm tghallimna u talli qed tigbor tant gharfien fuq il-gzejjer Maltin!

  Darba tghallimt li madwar zewg terzi tal-pjanti u s-sigar naturali Maltin huma medicinali. Jekk jghogbok insiblek xi ktieb fuqhom u fuq kif tuzahom?

  Grazzi hafna!

  • Grazzi ħafna Nadia tal-kummenti tiegħek.
   Fl-pajjiż kull persuna għandha d-dmir u l-obbligu li tgħin u tgħallem għall-ġid tal-pajjiż. Jiena nipprova nagħmel dak li nista’.
   Dwar l-użu tal-pjanti fil-mediċina tradizzjonali hemm ktieb ta’ Guido Lanfraco: Duwa u Semm fil-Ħxejjex Maltin. Naħseb li dan il-ktieb jista’ jgħinek ħafna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: