‘Destroying trees to make way for cars is a big mistake’

May 25, 2018

Thursday, May 24, 2018

Destroying trees to make way for cars is a big mistake’

Keith Micallef

The destruction of trees to accommodate the increasing number of cars was a short-term solution with long-term environmental and health repercussions, a biodiversity expert and an NGO have warned.

Alfred Baldacchino and Flimkien Għal Ambjent Aħjar were approached by the Times of Malta in view of plans to uproot a kilometre of trees along the Addolorata Cemetery hill in Paola. The trees have been earmarked for destruction to make way for a new underpass at the Santa Luċija roundabout.

Trees were also recently uprooted to make way for the multilevel junction under construction in Marsa and the widening of Lija’s high street.

Both the FAA and Mr Baldacchino questioned the government’s strategy of addressing traffic congestion by widening arterial roads and building new junctions, like the one at Kappara.

“That approach will just result in traffic bottlenecks being shifted elsewhere without actually addressing the source of the problem, which is the increasing number of vehicles on the road,” FAA chairman Paul Cardona said.

His views were echoed by Mr Baldacchino, who criticised the project as the product of successive governments’ lack of vision.

He pointed out there had been no efforts to compensate for the loss of trees. Moreover, he threw cold water on efforts to replant uprooted trees elsewhere, saying it was a very costly exercise with low success rates.

He noted that, on average, it cost €500 to transplant a tree. “It would probably be more cost effective to use the funds on afforestation projects and other initiatives meant to combat climate change and safeguard local ecology,” he pointed out.

Mr Baldacchino expressed frustration that the authorities had not been forthcoming about a series of proposals he submitted some time ago.

He also questioned the goverment’s political will to protect the environment. “The loss of indigenous species, which are being replaced by imported ones, makes me wonder if this is based on an unofficial decision made at Cabinet level,” Mr Baldacchino said. “Future generations will pay a hefty price for these mistakes,” he warned.

Mr Cardona of FAA called for bold decisions to discourage the use of private cars, such as introducing congestion charges in areas like Valletta.

“Replanting uprooted trees elsewhere is a very costly exercise with low rates of success”

“In countries like Singapore, the solution was to address the oversaturation of cars on the roads, not building tunnels and bridges. The problem must be tackled at source by forcing people to use the bus to avoid congestion charges:’ he said, adding that as long as commuters kept using private cars, buses would remain stuck in traffic.

“The bottom line is that having a greater number of cars on the road will only result in more toxic emissions – which, in turn, will increase the incidence of cancer in the Maltese islands,” Mr Cardona said.

aebaldacchino@gmail.com

 

Advertisements

U l-qerda tas-siġar tkompli bl-istess ritmu

October 23, 2013

U l-qerda tas-siġar tkompli bl-istess ritmu

Alfred E. Baldacchino

L-Erbgħa 24 ta’ Ottubru, 2013.

Wara kampanja twila kontra l-­qerda tas-­siġar f’pajjiżna, wieħed kien jistenna’ li bil-­bidla fil-­gvern kien ikun hemm xi ħjiel ta’ xi miżuri biex dan jibda’ jsir b’mod regolat u bi professjonalità. Imma b’dispjaċir wieħed jinnota li l­qerda, iż­-żbir bla rażan, in-­nuqqas ta’ apprezzament, id-­dilettantiżmu, in­-nuqqas ta’ rieda u interess, u l­isparpaljar ta’ fondi pubbliċi għadu għaddej bl-­istess ritmu li kien għaddej qabel l­-elezzjoni, minkejja xi wegħdiet.

Dan kollu sforz il­-fragmentazzjoni li hemm bħalissa f’dawn ir-­responsabbiltjiet li kulħad qe ifarfr u jgħid li mhux tiegħu.

Mela għandna l-­Ministru tat­-Transport u l-­Infrastruttura li huwa responsabbli mill-­landscaping. Is­-Segretarju Parlamentari fil­-Ministeru tal-­Prim Ministru responsabbli mill-­MEPA li hija l-­Awtorità Kompetenti għall­-Ħarsien tas-­siġar; u l­-Ministru tal-­Kunsilli Lokali li huwa responsabbli mill-­Kunsilli Lokali. Hemm ukoll il-­Ministru tal­-Ambjent li bnir-raġun ma għandu l­-ebda responsabbiltà fejn jidhlu s-­siġar minħabba din il-­fragmentazzjoni ta’ responsabbiltajiet.

Is-sura ta' dwn is-Siġar turi l-mentalita mikina u l-kultura kontemporanja taż dan il-pajjż

Is-sura ta’ dawn is-Siġar turi l-mentalita miskina u egoistika, l-kultura kontemporanja ta’ dan il-pajjż

Is-­sit eletroniku Rabti People who like or live in Rabat Malta poġġa ritratt ta’ dan il-massakru fuq is-­sit eletroniku permess ta’ Chris Farrugia fl-­interess tar­Rabat, tar-­Rabtin, u anki tal-­biodiversità Maltija, hekk kif beda dan il­-massakru fuq is­-siġar tas­-Saqqajja r-­Rabat. Skont kummenti fuq dan is-­sit ix-­xogħol ġie mqabbad mill­-Kunsill Lokali tar­Rabat u ma għandniex xi ngħidu sejjer jitħallas minn flus il­-poplu. In-­numru ta’ kummenti fuq dan is­-sit kienu mijiet, u l­-karba tal-­poplu Rabti għal din il­-qerda hija kbira. Wieħed jistenna’ biex jara kemm sejjer jismagħha l­-Gvern.

Qiegħed inpoġġi l-­kummenti li għamilt jien kemm fuq dan is­-sit kif ukoll fuq siti oħra li siltu xi ­kummenti minnu u tefgħuhom fuq siti tagħhom. Qiegħed ukoll inżid l­-indirizz eletroniku fejn dehru u xi ritatti biex wieħed jekk irid ikun jista’ jara l-­istampa kollha u l-­kummneti tagħna r-Rabtin, ma’ oħrajn li jaqblu magħna, saħansitra anki barra xtutna.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­– 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

SIĠAR IMMASAKRATI 2013 – Is-Saqajja — 19 ta’ Ottubru 2013

Christopoher Farrugia with Astrid Vella and 3 others– The latest attack on trees took place two days ago at Saqqajja, Rabat, reducing the former row of majestic trees to ugly, bare and leggy branches topped by a few leaves! Now MEPA is defending this Rabat Local Council action, saying that the trees can be ‘pruned’ savagely as they are not over 50 years old, when in fact elderly Rabat residents remember them already grown 75 years ago!

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ – 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Alfred E. Baldacchino – Chris, prosit talli bdejt din it-thread fuq ir-Rabat u minn veru jħobbu speċjalment fuq dawn il-ħniżriet ta’ żbir li llum mhux ir-residenti tar-Rabat biss, imma l-Maltin u l-Għawdxin kollha qed jilmentaw minn dan in-nuqqas ta’ professjonalità. Il-Kunsill Lokali tar-Rabat imissu jistħi meta hawn din il-kritika kollha u jibqa’ għaddej qisu qed jgħix fiq xi pjanetà oħra. Imma l-Kunsilli Lokali li huma fformati mir-rapreżentanti tal-partiti politiċi, suppost għandhom il-barka kemm tal-Ministeri mill-Kunsilli Lokali kif ukoll mill-Ministeru responsabbli għall-MEPA biex setgħu jagħmlu dawn l-oxxenitajiet.

saqqajja trees3

Kif kienu jinżabru mill-ħġaddiema tal-Gvern is-siġar tas-Saqqajja fl-imgħoddi meta la kellhom cherry pickers u lanqas srieraq mekkaniċi. Dawn huma l-istess siġar li jidhru fir-ritratt ta’hawn fuq. wara li nżabru il-ġimgħa li għaddiet.

Nixtieq inkun naf min qed jgħati dawn il-pariri professjonali lill-Kunsill Rabti. Kif taf int Chris jiena llum għandi 67 sena. Niftakar meta kont għadni mbuttat fil-pushchair biex inmorru l-ġnien kont narahom hemm. U dan kellhom aktar minn 10 snin fil-wisa’. Forsi l-MEPA għadhom ma jafux jgħoddu… is- siġar. Imma il-MEPA la qatt kellhom u lanqas għandhom interess li jħarsu s-sigar u l-pjanti oħra indiġeni Maltin. Jekk tħares kif amendatw ir-regolamenti tal-Ħarisen tas-Siġar tal-2001 u kif dawn il-MEPA biddlithom fl-2012 biżżejjed biex wieħed jara kemnm il-MEPA hija interessata. Illum il-MEPA kważi kważi saret aġenżija tal-iżviluppaturi. Nixtieq inkun naf b’dan it-tqaċċit tas-siġar kollha għal kemm il-siġra il-MEPA oġġezzjonat. Bil-politika tal-MEPA, minkejja kemm bil-pjanijiet tal-gvern ta’ qabel (imfasswlin mill-MEPA stess) kemm b’dawk tal-gvern ta’ issa tidher li tiġi taqa’ u tqum. Ħares ftit lejn il-permess li tgħat fix-xogħol tal-foss tal-Imdina fejn inqerdu tant siġar biex il-foss inkesa bit-turf u ġabet is-swar tal-Imdina qishom Windsor Castle. Naturalment xi ħadd qala balla flus. Dan jidher aktar importanti minn xi 300 siġra (waħda minnhom żebbuġa li kellha viċin il-100 sena u li nqalgħet bil-barka tal-MEPA) kollha inqerdu.

Kien hemm suġġeriment aktar ‘l fuq biex fir-Rabat jitwaqqaf grupp jew kumitat dwar il-ħarsein tas-siġar u l-ambjent naturali Rabti. Jekk timxi din l-idea għidluli għax inkun minn ta’ quddiem bħala Rabti li noffri l-ħin biex inkun fuqu. Ma niflax nara aktar oxxenitajiet minn nies li jieħdu deċiżijoniet u ma jagħrfux siġra minn arblu tad-dawl. U mbgħad iwaħħlu f’ħadd ieħor. Ikun interessanti wkoll li l-politikant responsabbli mill-Kunsilli Lokali u dak mill-MEPA jgħidu kif jaħsbuha.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ – 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Kif ġabuhom is-siġar illum.  Imma kif dan il-pajjiż tilef kull sengħa, kull pġrofessjonalità, kull rispett, u tilef ruħhu għall-flus.

Kif ġabuhom is-siġar illum. Imma kif dan il-pajjiż tilef kull sengħa, kull professjonalità, kull rispett, u tilef  anki ruħhu għall-flus.

Alfred E. Baldacchino – Allura biex inkun naf x’gara irrid immur il-Kunsill tar-Rabat? Irrid nifhem li l-Kunsill kellu jdejh marbutin biex iwqqaf dawn l-oxxenitajiet? Sa fajn naf jien il-membri tal-Kunsill qegħdin hemm biex jaraw u jirrapreżentaw in-nies tar-Rabat. Ma naħsebx li dan il-pajjiż huwa xi wieħed minn dawk ta’ wara dik li darba kienet il-purtiera tal-ħadid. Jekk il-Kunsill għandu spjegazzjoni jgħidlna. Jekk qed jipproteġi lil xi hadd, jiddispjaċini ngħid li r-responsabbiltà hija xorta waħda tiegħu u tal-Ministeru lli jaqa’ taħtu. Imma ma rridx neħodha kontra l-Kunsill tar-Rabat. Jekk dan jitkellem u jafda man-nies Rabtin li tellgħuh, imexxi aħjar u mingħajr wisq problemi, speċjalment jekk ikollu xi pressjoni minn nies mhux mir-Rabat. Xi ħadd qal li dawn is-sigar hemm bżonn jinbidlu! Ma nagħmlux mod li hemm xi ħadd qed ifesfes f’widnejn xi ħadd biex dawn jinbidlu u minflokom jitħawlu siġar mill-Afrika t’isfel, mill-Amerika t’isfel u minn kull parti oħra tad-dinja, bħal dawk li ħawlu fil-Kottonera u kullimkien. Tgħid għalhekk din is-segretezza kollha? Hemm minn bi ħsiebu jaqla xi skoss flus minn fuq dahar il-poplu bil-bejgħ tas-sigar barranin?

Xi ħadd ieħor qal li lanqas tista’ tpoġġi fuq bank minħabba l-għasafar. Kumment fqir u tat-tfal. Mur daqsxejn sa’ Ħad Dingli (mhux ‘l bogħod) u ara kif il-Kunsill ta’ Ħad Dingli solva din il-problema bla wisq spejjes u bla wisq teatrin. Naħseb li n-nies tar-Rabat huma intelliġenti biżżejjed jekk iridu. Imma minn ċerti kummenti li qed jidhru qed nistenna għar.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Il-Bankijiet f'Ħad-Dingli

Il-Bankijiet f’Ħad-Dingli

Alfred E. Baldacchino – Bankijiet f’Ħad Dingli li jippermetti lilll-għasafar ikollhom kuxjenza safja kif ukoll lil minn ipoġġi fuq il-bankijiet biex ipoġġu b’rashom serħana. U ma nqatat l-ebda siġra u kellu jħallas għaliha l-kunsill kif sejjr jagħmel dak tar-Rabat.

iNEWS

Massakru minn sigar fis-Saqqajja

http://www.inewsmalta.com/dart/20131021-massakru-minn-sigar-fis-saqqajja

Alfred E., Baldacchino  – Hija ħaġa tal-­mistħija li sena wara sena, wieħed jara dan id-­dilettantiżmu u qerda ta’ siġar u ħadd ma jieħu responsabbiltà. Dan minkejja l-­kritika kontinwa taċ-­ċittadini li minn flushom qed iħallsu għal dan ix­-xogħol u qerda.

Dawn is­-siġar għandhom ’l fuq minn 70 sena minkejja dak li qalet il-­MEPA. Jiena Rabti u llum għandi 67. Dejjem hemm nafhom. Imma l­-MEPA…

Sfortuntament il-­MEPA la għandha u lanqas qatt kellha interess li tħares is-­­siġar, minkejja l­-obbligi legali u morali li għandha. U dan jispjega għaliex ir­­regolamenti tal-2001 ġew mibdula mill­­-MEPA fl’2012. Possibbli li lanqas is­­-Segretarju Parlamentari responsbbli mill-­MEPA ma jista’ jagħmel xejn fuq hekk?

Xi Kunsilli Lokali ukoll qishom lanqas qegħdin hemm. Fir­-Rabat is-sena l-­oħra ġara l-­istess u milli jidher ma tgħallem xejn. U dan minkejja li qed iħallas il­-poplu għal dan ix-­xogħol xejn professjonali approvat u mqabbad mill­-Kunsill Lokali. Possibbli li s-­Segretarju Parlamentari responsabbli mill-­Kunsilli Lokali dan kollu ma jinteressahx?

Dan il­-qerda u xogħol bla sens u bl-­ebda professjonalità kienet bla kontrol taħt il­­-Gvern ta’ qabel. Imma jiddispjaċini ngħid li mhux talli ma rranġa xejn talli għada kif kienet qabel minkejja l-­kritika tan-­nies. Forsi l-­­Prim Ministru jista’ jinterveni hu u jwissi lil min għandu jwissi, dejjem sakemm ma jaqbelx hu wkoll ma’ dan it-­tip ta’ xogħol!

L-­Orizzont

http://www.orizzont.com.mt/FullArticle.php?ID1=’Ahbarijiet’&ID2=112053

Alfrd E. Baldaahino (kumment għall-pubblikazzjoni) Din il-­qerda ta’ siġar f’pajjiżna li issa ilha għaddejja s­-snin hija qerda bla rażan, bla raġuni, u milli jidher bla ħadd ma hu lest li jerfa’ reponsabbiltà għalijha. Il­-fragmentazzjoni li teżisti fil-­ħarsien tas-­sigar mhu qed tgħin xejn biex is­-siġar li qed jikbru f’pajjiżna jkunu mħarsa kif suppost.

Ritratt meħud fl-01963 fejn is-=siġar jidhru li għandhom sewwa vi1in il-15-il sena dak iż-żmien. Imma il-MEPA li qalet li dawn ma għadhomx aktar minn 50 sena, issa qed twaħħal fl-Agrikultura wara li qalgħatha barra mir-regolamenti.

Ritratt meħud fl-1961 fejn dawn is-siġar jidhru li għandhom sewwa viċin il-15-il sena dak iż-żmien. Imma il-MEPA li qalet li dawn ma għadhomx aktar minn 50 sena, issa qed twaħħal fl-Agrikultura wara li qalgħatha barra mir-regolamenti u llum ma għandha x’taqsam xejn.

Ftit tal-­ħin ilu (it­-Tlieta 22 ta’ Ottubru) kont qed nara programm ta’ diskussjoni fuq ONE TV fejn is­-CEO tal-­MEPA qal li l-­ilqugħ u ż-­żbir tas-­siġar huma responsabbiltà tal­-Agrikultura.  Dan mhux korrett. Din ir-­responsabbiltà kienet hemm taħt ir-­regolamenti l-­qodma tal­-2001.  Imma dan ġew revokati u mibdula mill­-MEPA stess fil-­2012. Illum il­-MEPA hija l­-Awtorità Kompetenti għall-­ħarsien tas­-siġar skond ir-­regolamenti tal­-ħarsien tagħhom li għamet hi stess.

Naħseb li hemm bżonn immedjat li l-­Prim Ministru jindirizza din il-­fragmentazzjoni illum qabel għada biex ma tkompliex issir aktar qerda.

Is-sbuħija tas-siġar ta' fuq is-Saqqajja ir-Rabat kif darba kienu u kif ma jistgħu ikunu qatt sakemm tinbidl din il-mentalit.a pulitika ta' pajjiżna.

Is-sbuħija tas-siġar ta’ fuq is-Saqqajja r-Rabat kif darba kienu u kif ma jistgħu jkunu qatt aktar sakemm tinbidl din il-mentalità  pulitika  u kulturali ta’ pajjiżna.


From nature study to biodiversity

July 9, 2013

times

Tuesday, July 9, 2013

From nature study to biodiversity

 Alfred E. Baldacchino

When we were young, we used to be taught nature study: by collecting tadpoles in jam jars and pinning butterflies on pieces of cork. Eventually, this changed to a wider vision of environmental studies. Following accession to international conventions and the European Union, a more sophisticated word is used: biodiversity.

Biodiversity is the amalgamation of the words biology and diversity. It means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part.

All living organisms (biotic) need adequate physical environment (abiotic) such as land, air, light and water to live and procreate. Biotic and abiotic form a delicate dynamic balance sustaining all life: the complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. Such diversity within and between species and ecosystems essentially is a synonym of ‘life on earth’.

biodiversity

Graphic image of biodiversity

Another principle related to biodiversity is its sustainable use: the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and the aspirations of present and future generations. It has ecological, economic and social dimensions.

The reconciliation of environmental, social equity and economic demands are referred to as the ‘three pillars’ – if ‘pillars’ are anything to go by locally.

Human_Sustainability_Confluence_Diagram

The three pillars of sustainability

Such a concept of life on earth is not always accepted by some sections of the self-proclaimed most intelligent species on earth, – homo sapiens, maintaining that such an intelligent species cannot be subject to such a natural system. Such ‘sceptics’ are mostly found among commercial, political and even religious entities.

Senior citizens remember days when we used to drink out of any streamlet or cistern without any fear or health worries. There was no acute asthma or coughing problems that have become so common and are normal background sounds to any public gathering.

Summer was warm months; winter was cold months and there was never any thought of sudden climate change and its impact on living organisms.

Occasionally, I try to image the modern way of life in the biblical Garden of Eden. Not only would the self-declared most intelligent species swoop on the forbidden fruit, some with the sole intent of genetically modifying it to make it better and feed the people, but the slightest vision of a Eurodollar-clad serpent would create a stampede to approach and eventually take possession of the fruit, uproot the tree and replace it by an investment yielding  maximum financial profits.

The early 1970s saw a crescendo of local waves of publicwide communication, education and public awareness on specific species, initially birds and later trees. Such was the impact that it led some politicians, past and present, to conclude that there were those who thought the environment was just development, birds or trees. I have heard this more than once from different coloured quarters.

A couple of days ago,a group of ecoskola students were convened in Parliament, where they also addressed members of the House of Representatives. Their message relating to ‘caring for our future’ focused mainly on fostering further awareness on the importance of environmentally sustainable policy.

Some politicians, the world over, have managed to coin their own ‘political’ definition of technical words, not necessary in the context or in line with scientific jargon. The latest political definition of sustainability is sometimes development has the upper hand, while sometimes the environment does. If this definition was applied to a football league, it would perhaps be close to acceptance. But applying this to sustainable use of biodiversity qualifies it for the best political joke of the year. It simply means sustainable use of biodiversity is far from being understood and biodiversity is on the development chopping board.

Malta is party to the Convention on Biological Diversity and also forms part of the European Union. Ignoring and failing to understand and implement such concepts of biodiversity can never place any country high up in EU rankings: it can only place it on top of the infraction list.

During the past decade, biodiversity has been the Cinderella of government, misunderstood and mismanaged even by the competent authority established for its very protection: Mepa.

A brief, backward look at Buskett, Dwejra and RamlaBay in ecoGozo, and Għajn Tuffieħa, all EU Natura 2000 sites, shows the disinterest and laissez-faire towards biodiversity.

Such lack of interest, the newly coined political definitions, the splash of fireworks to make us different, extinguish any hopeful light at the end of the tunnel for the better management, protection, enforcement and appreciation of Maltese biodiversity.

The national and international obligations for the protection of biodiversity go much further than just protecting birds or trees from development.

But if schoolchildren can understand and embrace the real meaning of biodiversity, why can’t politicians? After all politicians are intelligent and honourable men, unless they themselves disagree with such public perception.


Funds down the drain

May 7, 2013


times

Tuesday,  May 7, 2013

Funds down the drain

Alfred E. Baldacchino

A few days ago we visited Seville. The old part, which was once dominated by the Moors, reminded us of Mdina with its defensive walls and gates. We admired the general city’s landscaping amidst the historical and ecological environment, all contributing to the social, ecological and economical fabric.

Fortifications,-Citrus-Trees-and-Bear's-Breeches-safe-from-Malta-Governemnt-Landscapiong-Advisers

Fortifications, Citrus Trees and Bear’s Breeches – safe from Maltese  landscapers and advisors

Walking through the old part along the winding streets, the small squares, alleys and  quarters, we could not help but admire the number of city birds, such as goldfinch, serin, blackbird, sparrow, collared dove, and the odd robin. These avian visitors are attracted to the intertwining trees, which also attracted both locals and tourists, sitting on the shaded benches beneath, undetered and unafraid of any potential bird droppings.

Citrus-trees,-myrtle-box-hedges-and

Myrtle box hedges and Citrus trees with benches in their shade adorn open spaces for the families

In shady corners of the old historical city grew the Bear’s Breeches (ħannewija), while Ivy (liedna) grew lusciously hugging the surrounding walls of open spaces and also those of the fortification walls. The small patches of soil in the squares and open spaces were lined with box hedges of Myrtle (riħan) and Pomegranate (rummien). The smaller open spaces were also graced by other trees amongst which were Judas and Citrus trees. All these flora are Mediterranean indigenous species, found growing also in the Maltese Islands.

Bear's-Breeches-and-Ivy-adorning-Seville's-public-gardens

Bear’s Breeches and Ivy adorn Seville’s public gardens

Outside the fortified city walls, on a larger scale we could admire lines of citrus trees growing in open spaces and also close to the façade of houses and fortifications.  A replica of the landscaping within the old city could also be appreciated on a larger scale outside the city. There was NO lavish spread of turf which would have jarred with the environment, and would have heavily used the rare resource of water.

Citrus-trees-and-Ivy-gracing-old-fortifications-in-Seville-old-quarters.

Citrus trees and Ivy gracing old fortifications in Seville old quarters.

We also encountered some dead palm trees, devastated by the introduced Red Palm Weevil. Contrary to the local approach of cutting down dead palm trees 30 cm off the ground, the Seville palm trees were only decapitated and left for the ivy to climb up to the top, forming a living green column of natural habitat.  Besides, others which were attacked and lost their fronds were treated and could be seen to be shooting anew. We could not help but compare the planning and management of the Seville Government to that of the Maltese Government with regards to the control of the Red Palm Weevil and the protection of the Palm Trees.

A-dead-palm-tree-trunk-springing-to-live-with-ivy

A trunk of a dead palm tree springing to live covered with ivy

Along the Seville roads, busily frequented by buses and coaches we could see how the trees on the pavements were pruned.  These caused no problem to the buses and double deckers stopping beneath, and were managed and sculptured as if they were candle trees or candelabras. So different from the ones in Malta pruned as lollipops or hat stands. Visibly the qualifications required for those pruning trees were more than just knowing how to switch on and wield a chain saw.

driving-through-tree-tops-in-a-double-decker---no-problem

Driving through tree tops in a double-decker —                       no problem

During the past ten years more than €75 million were made available from public funds for ‘landscaping’ in Malta. Unfortunately, because of the lack of social and ecological considerations, most of these went down the drain. And, where there was an established healthy landscaped area on the lines of Seville planning and environmental management, such as the Mdina ditch, this was completely destroyed and eliminated.

a-lesson-in-pruning---with-love-for-trees-from-Seville

A lesson in urban tree pruning — with love for trees from Seville

A few weeks ago there was a change of political guard in Malta, landscaping now featuring in the portfolio of the Minister responsible for Infrastructure and Transport, as opposed to Agriculture under the previous administration.  Hopefully, the new political acumen will demand that social and ecological aspects are given due considerations and importance, at least on the same standing as commercial aspects, so that the previous waste of resources mainly for commercial purposes, and short sightedness will be a thing of the past.

professional-pruning-andlandcaping---NOT-in-Malta

Professional pruning and landcaping one can never see in Malta

NO,-NO,-NO,-NO-this-is-not-Seville.-It-is-the-professional-expert-pruning-and-lanscaping-in-Malta-approved-by-government

NO, NO, NO. This is not Seville. It is the ‘professional’ ‘expert pruning’ and ‘landscaping’ in Malta!

While roaming the Parque de Maria Luisa at Plaza de España, lined with Ivy creeping on boundary walls sheltering Bear’s Breeches, and lined with Myrtle and Pomegranate box hedges around flower beds, we came across a very old tree with a three meter circumference trunk. From a distance we could read a word deeply engraved on its trunk – MALTA – reddish­-brown in colour visibly showing on the light coloured bark.  It was so embarrassing for us to associate with such ‘blissful ignorance’. Unfortunately, this is the result of the exposure and imprinting by the mis­management and lack of appreciation of trees in Malta, something which public funds though substantially available have not yet managed to correct during the last decade.

Maltese-blissful-ignorance-in-Seville

Maltese ‘blissful ignorance’ in Seville. I really felt  the pain of a hanged dog after it was given a bad name.  

Landscaping utilising local indigenous flora, can contribute socially, ecologically and also economically.  These can all work hand in hand. We have so much to learn! The protection and appreciation of trees needs good planning and environmental management, so different from the present blinkered commercial interests.  Such planning and environmental management is a requisite to good governance.

How-to-prune-trees-without-a-chainshaw

Olé, olé Seville trees professionally  pruned  without a chainshaw

I-can-almost-hear-a-Maltese-Minister-shouting

I could almost hear a Maltese politician  screaming his head off  to get the bloody trees removed  as adviced by some local historian and architect, so that they can see the stone-works. Then a commemorative plaque would eventually be erected to commemorate such destruction.  This thought brought scary visionary pictures of  what a Maltese bull can do in a Seville china-shop!      

 SEE ALSO

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/03/07/the-garden-at-…ly-inaugurate

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/11/20/lets-hide-our-face-in-shame-following-further-news-on-trees-1/?preview=true&preview_id=1479&preview_nonce=0d8c5a776d

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/12/22/lets-hide-our-face-in-shame-following-more-information-on-trees-2/?preview=true&preview_id=1520&preview_nonce=64ba89ee2d

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1266&action=edit

aebaldacchino@gmail.com

alfredbaldacchino.wordpress.com


The ‘garden’ at Mdina Ditch officially inaugurated

March 7, 2013

times

The ‘garden’ at Mdina Ditch officially inaugurated

Alfred E. Baldacchino

Thursday, 7th March, 2013.

 So the ‘open space’ in the Mdina ditch, or the ‘garden’ from where close to 300 trees, mainly citrus trees, olive trees, and cypress trees were uprooted and carted away, was finally officially opened by the Prime Minister on Wednesday 6 March, 2013. According to The Times  of 6 March, 2013 “None of the trees have been lost but they have been rearranged so as to help one get a better understanding of the bastions “. Honestly, I pity the Prime Minster for being pushed in the front line for such official openings, as if to shoulder the responsibility of the decisions taken by his subordinates. But anyhow, it is his decision.

On Wednesday morning I visited the Mdina ditch to see this seventh wonder of an ‘open space’ in a ditch, or this ‘garden’. I must say that the restored bastions look superb after years of neglect, though I still cannot understand how the decimated trees in the ditch or the ivy covering the Howard Garden wall, in any way interfered with their majesty. The bastions are as exposed as they were before, though restored, and still showing the majesty they showed before.

2013.03.06 - Laurel trees replacing citrus trees

Citrus trees which died replaced by imported Laurel trees.

I walked in Howard Gardens along the ditch. The expanse of concrete today make up more than half this ‘garden’ or ‘open space’; the rest is taken by turf. The citrus trees which were uprooted and replanted were all leafless.  Those which had any leaves were those which were not uprooted and left in place. Not only were the replaced citrus trees leafless, but some had also given up the ghost, and were replaced by imported Laurel or Bay Trees.  I could count up to 30 of these.

Wonder of wonders in this new ‘garden’ were a number of potted Laurel trees. So while established protected trees such as an 80-year-old protected olive tree were uprooted and carted away, it was found necessary to introduce imported Laurel trees in pots in this ‘garden’!

2013.03.06 - Laurel trees in pots in the garden

Laurel trees in pots in the garden

Reminiscing the natural habitat in the ditch before such destruction, I walked along the railings overlooking the ditch with heavy feet as I contemplated the ecological destruction beneath. I could not reconcile the expanse of turf with the historical bastions. I thought about the cost of such imported turf.  I also tried to figure the commercial cost of the rare resource of water needed to water such an area of turf. Along my walk, the path was full of ministry vehicles, engines, and a generator, including all the electrical and electronic paraphernalia both attached to the railing and also in the ditch. I tried to convince myself that I was not walking back in history when Malta was celebrating the granting of independence with such a fanfare. I tried to imagine the cost involved in such ‘celebrations’. I tried to see how one could get some information on such waste of public money and also EU funds.

2013.03.06 - THE BLACK MARBLE PLAQUE - 3

Concrete, turf and the tomb stone in the ‘garden’

I finally arrived at the other end of the ditch near Saqqajja. And wow… wow… what a cherry on the cake. In the ditch beneath the playing fields I saw a large black cuboid. I first thought it was some electronic equipment covered in black plastic for protection to be used for the evening celebrations.  But as I looked closer, I realised it was a black marble plaque which easily dwarfed the citrus trees in the vicinity, those “which have been rearranged so as to help one get a better understanding of the bastions.”

I focused my camera lens on the writing on this plaque.  On one face it read: “Il­-proġett sar mid­-Direttorat tar­-Restawr tal­-Ministeru għar­-Riżorsi u l­-Affarijiet Rurali taħt id­-direzzjoni tal­-Onor. George Pullicino”. (This project was undertaken by the Restoration Directorate of the Ministry of Resources and Rural Affairs under the direction of the Hon. George Pullicino). I moved on and focused on the other façade of the cuboid where there was another inscription which read: “Dan il-­ġnien fil­-Foss tal­-Imdina jgħaqqad il­-passaġġ tal-­istorja ta’ pajjiżna mal-­preżent u l­-futur” (This garden in the Mdina Ditch connects the passage of history of our country with the present and the future).  The writing on the plague finally declares this project as a garden. Such a plague is more of a tomb stone clearly showing how the future will look at the present which has placed the past in such an artificial environment. The number of concrete passages will make it relatively easy to arrive at such a conclusion. And the good thing about it is that it is autographed by the director of such a project.

2013.03.06 - THE BLACK MARBLE PLAQUE - 2

The black marble plaque

I invite all to go and have a look at it. A photo near the tomb stone would be quite historic in the future.

This justifies my previous writings on this project (see links below).  It lacks any ecological vision for any garden. Its main aim was just commercially orientated.

FURTHER READING and photos

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/09/28/qerda-tal-biodiversita-fil-foss-tal-imdina-biex-isir-gnien-ta-kwalita/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/05/25/environmentalists-vs-government-over-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/07/31/once-there-were-green-leaves/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-mdina-ditch-trees-is-the-eu-really-involved/


Concrete path choking trees

March 3, 2013

times

Sunday, 3rd March, 2013

Concrete path choking trees

 Juan Ameen

A set of old Aleppo trees on the pavement in Burmar­rad Road have been choked with cement as a con­tractor filled up the square soil bases, leaving the trunks sticking out.

The cementing of the tree bases, done a few weeks ago, has been slammed by the Malta Environment and Planning Authority, which said it was “appalled”.

The authority “is appalled that such methods of work are still carried out in this day and age,” a spokesman said.

The complete surfacing around tree trunks in cement “is not only insensitive to our environment but constitutes bad practice since it may adversely affect the tree growth,” the spokesman added. The planning authority said it was investigating the mat­ter to find those responsible for these works “so as to reinstate the site to the authority’s satisfaction”.

When contacted, Transport Malta, responsible for the arterial road, said the contractor had been instructed to rectify the situation. “The Contractor proceeded with works before receiv­ing detailed instructions. These works are not acceptable and the contractor has already been instructed to rectify,” a Transport Malta spokesman said.

The cementing of the tree bases was also slammed by biodiversity expert Alfred Baldacchino who said that it would damage and possibly endanger the trees. The trees absorb rainwater, which falls into the soil, and their roots need air. Once the roots grow out­ wards, then the cement would be damaged and peo­ple would complain that the trees were damaging the pavement, Mr Baldacchino said.

Mr Baldacchino had received photographs of the cemented bases and immediately reported it to the authorities and the planning authority, which informed him it would investigate the matter.  “The authorities’ appreciation of trees is nil- irre­spective of national and international obligations,” Instead of saying it was going to look into the mat­ter, the planning authority should hire a Contractor with the right machinery to break up the cement and send the bill to Transport Malta, he argued. “There is nothing to investigate – it’s dangerous to the tree and procrastinating doesn’t help”.

ADDITIONAL COMMENTS ­ – Alfred E. Baldacchino

According to the L.N. 200 of 2011 -­ Trees and Woodlands Protection Regulations, 2011 -­  MEPA, the Malta Environment and Planning Authority is the Competent Authority responsible for the administration, implementation and enforcement of these regulations.

Provision 12: No person shall fell … or in any way destroy or attempt to destroy, damage or attempt to damage, any tree or part thereof listed in Schedule I or Schedule II … except by permission of the Competent Authority:

Gmail - FW: trees on Burmarrad-T'Alla w Ommu road

The soil was covered by concrete engulfing the tree trunk in the process. This needed a development permit from MEPA.

Provision 14: (1) No person shall dump or attempt to dump… chemical or any other substance near any tree listed in Schedule I or Schedule II … which may harm any such tree…

Provision 29: (1) Any person who: —

(a) fails to comply with any provision of these regulations,

(b) contravenes any restriction, prohibition or requirement imposed by or under these regulations, or

(c) acts in contravention of any provisions of these regulations, or

(d) conspires or attempts to conspire, aids or attempts to aid, abets or attempts to abet, counsels or attempts to counsel, procures or attempts to procure any other person to contravene the provisions of these regulations, or to fail to comply with any such provision, including any order lawfully given in terms of any provision of these regulations, or to contravene any restrictions, prohibitions or requirement imposed by or under the said regulations, shall be guilty of an offence against these regulations.

Gmail - FW: trees on Burmarrad-T'Alla w Ommu road

The Ministry of Transport does not see any difference between a tree and  an electricity pole, while MEPA is looking at and investigating the matter.

The trees in question are listed in Schedule II of the Tree Protection Regulations:

Pinus halepensis ­ Żnuber; Siġar tal-Prinjol; Siġar tal-Arżnu; ­ Aleppo Pine; Jerusalem Pine

MEPA  has all the necessary legal tools, and also obligations, to protect Malta’s biodiversity, including trees. Unfortunately it cannot be said that it is on the side of the people who want to protect Malta’s natural heritage, when it comes to taking action.  This is so evident when MEPA is faced with great and irreparable damages to trees done by Government Ministries, mainly that responsible for transport and that responsible for landscaping. In such cases MEPA is completely impotent  (see mutilated trees on Rabat Road) 

This is just another strong justification that the protection of the Environment should never be merged or under the remote responsibility of any Planning Authority. 

 


Let’s hide our face in shame following further news on trees – 1

November 20, 2012

            Let’s hide our face in shame following further news on trees – 1

Alfred E. Baldacchino

Two recent articles published in the Times during November are clearly in line with the above quote by philosopher Schopenhauer. Two articles penned by two MEPA officials: the Director of the Environment Protection Directorate and an eminent gentlemen on the MEPA’s board.

The number of letters appearing in the media and on various blogs  complaining, criticising and disapproving  the mismanagement of trees, to put it mildly, embarrassed the Minister and his watchdog responsible for the protection,  communication, education and public awareness, to the extent that they have become almost isolated.  So MEPA have gone to the front line to dispel such complaints and belittle such criticism.

The first article Further notes on trees by MEPA’s  Director of the Environment Protection Directorate  was published on Tuesday, November 13, 2012 (see article on link below).

Conservationists and environmentalists were advised that “Overly high-pitched reactions to any discussion about trees could have the longer-term undesirable effect of discouraging some people from planting more trees on their properties”. Could this perhaps refer to the Nadur Cemetery which is threatening the livelihood of a community of farmers who cultivate hundreds of citrus trees in Wied il-Qasab because of MEPA’s approval for the construction of a cemetery?  Could it be a reference to MEPA’s postponement and postponement of an appeal’s decision while the building of the cemetery is still going on nearing completion? Or could it be  a reference to MEPA’s approval of the uprooting (except for 3) of all the trees in the Mdina Ditch including an 80+ year old olive tree, a dozen of  Cyprus trees, and nearly all the citrus trees and the indigenous wild ivy? Or perhaps to the latest MEPA permit for the building in part of an old garden in Villa Meckrech – Tas-Sinjura,  Għaxaq? Or perhaps due to the lack of public consultations with regards to the present mismanagemnt of trees in the islands?

The appeal regarding this developmend has been postponed and postponed and postponed by MEPA.
In the meantime works at the cemterey have continued. Not only so but during November 2012, the cemtery has been surrounded by a wall. Is it possible that MEPA has issued a permit for such a development? And if not, why has it not taken any action?

 Readers were also informed that  “the overall total amount of trees in Malta has increased significantly over the last decades” and “Trees were mainly planted in walled gardens, orchards, fields and some hunting grounds. It was during the British period that trees began to be planted more widely in urban public spaces and along roads.”  Which of these trees can be considered safe today under the present MEPA’s policy, vision of development and the shallow understanding of ecosystems? The above three examples clearly indicate that none  are safe.

 “Afforestation projects carried out by both the government and environmental NGOs have planted thousands of trees in recent years.”  Very true but what kind of trees are being planted, and how were these planted? The 34U campaign has come to  mean more a Tree for Uprooting considering that the aim is more to boast about the quantity of trees (as highlighted in the quote above) rather than the quality and professionalism used. These have been planted so close to each other that they need to be thinned out if they are to grow and form a canopy.  Some of them have to be uprooted. Besides what kind of trees are being planted? Most of them are imported, some are  exotic and even invasive, to the extent that the number of aliens species being imported is alarming. This despite the fact that MEPA is the  authority responsible to ensure that this should  not happen.

With regards to the criticism  regarding the uprooting of Paola square trees, MEPA said that “In this case, the final decision on whether the Paola trees will be uprooted now rests with the local council.” Does this mean that a permit will be issued by MEPA for uprooting these trees if the Paola Local Council decides so? Has MEPA renounced its responsibility for the protection of trees in Malta?

With regards to the Mdina Ditch fiasco, MEPA’s official wrote that “The cultural heritage experts advising on the project gave priority to enhancing the view of the historic bastions and ditch, which are unique, rather than the citrus trees which are far from unique and can be moved. On the other hand, other persons gave more importance to the citrus trees growing in the ditch, which have no relevance to the historic bastions but which have been there for some time and which people had become accustomed to enjoying. An outcry ensued. It was a question of perspective.”

 I am sorry to say that this is side-tracking the whole issue.  The citrus trees were not the main concern.  The greatest concerns were the uprooting of protected olive trees, one more than 80 years old (with MEPA’s endorsement), the destruction of the ecological habitat formed by the ivy growing on the side of the Howard Gardens, the amount of turf which will be planted, the amount of water which this will take, the dancing water fountains (which have no relevance to the historic bastions), the excavation of water cisterns which do not figure in the MEPA permit for the works in the ditch. All this with MEPA approval? A question of perspective or an overly high-pitched reaction!

“Ficus nitida can however be inconvenient when situated very close to benches and popular recreational spots, due to their small dark fruit which covers the ground in certain seasons, and their attraction to birds which can lead to a considerable amount of bird droppings – as seen, for instance, in the square outside the Gozo Ministry in Rabat.”

porofessional management

Dingli Local Council’s solution –
the birds can poo to their heart’s content; the tree can shed its leaves without concern, and the people can sit and gossip all day and all night long.
MEPA’s solution – chop the tree down and  the bill will be paid from public funds.

Established trees form part of an ecosystem and IF there is a problem this is not solved by cutting down the trees to keep the birds away. Why not move the   benches in the first place, for example?  Such a statement coming from MEPA vindicates those who maintain that the Environment Directorate and the Planning Directorate should never be together because MEPA still does not understand what an ecosystem means.  Some local council have managed to solve this problem which MEPA, for some reason or other, has not even dreamt of.

The article concluded by a reference to the National Environment Policy emphasising that

“Its implementation requires no less than a gradual cultural shift, across the board.”

So very true. Such a cultural shift is desperately and urgently needed especially by MEPA who has been entrusted with the protection of the natural heritage, as obliged by the various international conventions, not least those of the EU, and also by a  number of national legislation. This is urgently needed if the Government’s and MEPA’s nicely coloured publications, including the National Environment Policy, were not published  just to adorn the bookshelves of history. And unfortunately this and the other article referred to (which I will comment on in another post) do not guarantee that such a cultural shift is in site at all by the authority who has been entrusted to protect such a heritage in the people’s name.

MEPA’s  online article in The Times  can be accessed on:

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121113/opinion/Further-notes-on-trees.445157

OTHER RELATED READINGS:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/06/21/the-nadur-cemetery-%E2%80%93-where-the-dead-will-haunt-and-curse-the-living/?preview=true&preview_id=374&preview_nonce=df7e841c61

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-mdina-ditch-trees-is-the-eu-really-involved/?preview=true&preview_id=1050&preview_nonce=3835a76b71

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/09/30/trees-open-letter-to-the-prime-minister/?preview=true&preview_id=1375&preview_nonce=5e0a18cf49

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/07/31/once-there-were-green-leaves/?preview=true&preview_id=1182&preview_nonce=a98051a563

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/09/28/qerda-tal-biodiversita-fil-foss-tal-imdina-biex-isir-gnien-ta-kwalita/?preview=true&preview_id=1266&preview_nonce=9544b7e2f7

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/05/25/environmentalists-vs-government-over-trees/?preview=true&preview_id=1138&preview_nonce=7ada24a171