From nature study to biodiversity

July 9, 2013

times

Tuesday, July 9, 2013

From nature study to biodiversity

 Alfred E. Baldacchino

When we were young, we used to be taught nature study: by collecting tadpoles in jam jars and pinning butterflies on pieces of cork. Eventually, this changed to a wider vision of environmental studies. Following accession to international conventions and the European Union, a more sophisticated word is used: biodiversity.

Biodiversity is the amalgamation of the words biology and diversity. It means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part.

All living organisms (biotic) need adequate physical environment (abiotic) such as land, air, light and water to live and procreate. Biotic and abiotic form a delicate dynamic balance sustaining all life: the complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. Such diversity within and between species and ecosystems essentially is a synonym of ‘life on earth’.

biodiversity

Graphic image of biodiversity

Another principle related to biodiversity is its sustainable use: the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and the aspirations of present and future generations. It has ecological, economic and social dimensions.

The reconciliation of environmental, social equity and economic demands are referred to as the ‘three pillars’ – if ‘pillars’ are anything to go by locally.

Human_Sustainability_Confluence_Diagram

The three pillars of sustainability

Such a concept of life on earth is not always accepted by some sections of the self-proclaimed most intelligent species on earth, – homo sapiens, maintaining that such an intelligent species cannot be subject to such a natural system. Such ‘sceptics’ are mostly found among commercial, political and even religious entities.

Senior citizens remember days when we used to drink out of any streamlet or cistern without any fear or health worries. There was no acute asthma or coughing problems that have become so common and are normal background sounds to any public gathering.

Summer was warm months; winter was cold months and there was never any thought of sudden climate change and its impact on living organisms.

Occasionally, I try to image the modern way of life in the biblical Garden of Eden. Not only would the self-declared most intelligent species swoop on the forbidden fruit, some with the sole intent of genetically modifying it to make it better and feed the people, but the slightest vision of a Eurodollar-clad serpent would create a stampede to approach and eventually take possession of the fruit, uproot the tree and replace it by an investment yielding  maximum financial profits.

The early 1970s saw a crescendo of local waves of publicwide communication, education and public awareness on specific species, initially birds and later trees. Such was the impact that it led some politicians, past and present, to conclude that there were those who thought the environment was just development, birds or trees. I have heard this more than once from different coloured quarters.

A couple of days ago,a group of ecoskola students were convened in Parliament, where they also addressed members of the House of Representatives. Their message relating to ‘caring for our future’ focused mainly on fostering further awareness on the importance of environmentally sustainable policy.

Some politicians, the world over, have managed to coin their own ‘political’ definition of technical words, not necessary in the context or in line with scientific jargon. The latest political definition of sustainability is sometimes development has the upper hand, while sometimes the environment does. If this definition was applied to a football league, it would perhaps be close to acceptance. But applying this to sustainable use of biodiversity qualifies it for the best political joke of the year. It simply means sustainable use of biodiversity is far from being understood and biodiversity is on the development chopping board.

Malta is party to the Convention on Biological Diversity and also forms part of the European Union. Ignoring and failing to understand and implement such concepts of biodiversity can never place any country high up in EU rankings: it can only place it on top of the infraction list.

During the past decade, biodiversity has been the Cinderella of government, misunderstood and mismanaged even by the competent authority established for its very protection: Mepa.

A brief, backward look at Buskett, Dwejra and RamlaBay in ecoGozo, and Għajn Tuffieħa, all EU Natura 2000 sites, shows the disinterest and laissez-faire towards biodiversity.

Such lack of interest, the newly coined political definitions, the splash of fireworks to make us different, extinguish any hopeful light at the end of the tunnel for the better management, protection, enforcement and appreciation of Maltese biodiversity.

The national and international obligations for the protection of biodiversity go much further than just protecting birds or trees from development.

But if schoolchildren can understand and embrace the real meaning of biodiversity, why can’t politicians? After all politicians are intelligent and honourable men, unless they themselves disagree with such public perception.


Qerda tal-biodiversità fil-foss tal-Imdina… biex isir ġnien ta’ kwalità!

September 28, 2012

Dan l-aħħar qrajna u smajna stqarrijiet minn Ministru tal-Gvern dwar ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji.

Meta wieħed jaqra u jisma’ l-kummenti ta’ dan il-Ministru tal-Gvern li huwa responsabbli minn dawn il-proġetti, wieħed mill-ewwel jifhem għaliex illum il-qerda tal-ambjent naturali hija daqstant kbira. U wieħed ma jistax ma jistaqsiex numru ta’ misoqsijiet, bħal ngħidu aħna:

 1. Bliema immaġinazzjoni jista’ xi ħadd jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jaqla’ u jeqred ammont kbir ta’ sigar b’impatt kbir fuq il-biodiversità tal post?  (ara ritratti aktar l-isfel).
 2. Kif jista’ wieħed jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jiksi l-post b’medda wiesgħa ta’ konkos; konkos aktar milli hemm u aktar milli kien hemm siġar qabel ma beda x-xogħol? (ara ritratti aktar l-isfel)
 3. Liema raġuni xjentifika tiġġustifika li biex isir ġnien ta’ kwalità titqaxxar u tinqered il-liedna kollha li kien hemm fil-post u li kienet tħaddar u tiksi metri kwadri kbar tal-ħajt tal-ġnien Howard Gardens (mhux mal-ħajt tas-sur) u li kienet toffri ambjent naturali għall-numru ta’ fawna indiġena? Din kienet ukoll issebbaħ u tgħati l-ħajja lill-kull ġnien anki jekk mhux ta’ kwalità. U dan minkejja li l-Gvern ta’ Malta huwa obbligat u marbut mill-Unjoni Ewropea biex jara li jieħu miżuri biex ma tkomplix tinqered il-biodiversità tal-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha. Il-Ministri tal-Ambjent (anki dawk li jgħidu li xi darba kienu Ministri tal-Ambjent) din kollha jafuha, kemm mid-dokumenti tal-UE li jirċevu, kif ukoll mill-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri li jattendu.

Fid-diskors tiegħu fil-video li deher fil-ġurnal The Times

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

dan il-Ministru qal li ma nqerdux siġar.  Jekk wieħed iħares lejn ir-ritratti hawn mehmuża, waħdu jasal f’konklużjoni waħda.

 1. Kif jista’ xi ħadd jgħid li dan ix-xogħol qed jerġa jieħu dan il-post għall-ġranet passati tal-glorja tiegħu?  Sa fejn naf jien fi żmien l-Għarab u l-Kavallieri ma kienux jużaw konkos (sakemm xi perit ma jikkoreġinix!) li llum huwa l-aktar ħaġa li tispikka f’dan il-ġnien (u ġonna oħra simili) ta’ kwalità. Lanqas kienu jiżirgħu turf  għax l-ilma għalihom kien jiswa mitqlu deheb, u lanqas kienu jagħmlu ilma ħiereġ jiżfen mill-art!  U lanqas ma kienu jużaw lift biex jinżlu mis-swar għall-foss. Jidher li l-Għarab u l-Kavallieri li ħakmu pajjiżna tant għexieren ta’ snin ilu, kellhom viżjoni ferm u ferm aktar professjonali, ekonomika, soċjali, ambjentali u sostenibbli milli għandhom il-mexxejja politiċi Maltin tal-lum, minkejja li dak iż-żmien ma kienx hemm obbligi ambjentali internazzjonali bħal ma għandna llum u lanqas kellhom Ministri tal- Ambjent.
 2. Ir-Rabtin u l-ġirien tagħhom  ma għandhomx bżonn xi politku li ma għandu l-ebda idea ta’ xi tfisser biodiversità biex jgħamillhom ġnien ta’ kwalità! U lanqas għandhom bżonn spazji miftuħa għall-familji għax għandhom biżżejjed spazji miftuha. Żgur li ma għandhomx bżonn ta’ spazju miftuħ ġo foss. U jekk kien hemm il-ħsieb li dan il-foss jinfetaħ għal kulħadd, kull ma kien hemm bżonn kien  li jitneħħew il-katnazzi li kienu jsakkru l-bibien li jgħalqu l-aċċess għal kulħadd. Li kieku dan id-diskors jintqal lill-kostitwenti ta’ min qalhom, li llum huma ferm u ferm konxji mill-ambjent naturali u l-qerda li l-konkos qed jagħmel lil dan l-ambjent, żgur li kienu jibgħatuh jistgħad biex forsi jaqbad xi mazzun!
 3. Imma veru li biex tagħmel ġnien ta’ kwalità illum l-ingredjenti huma: a) konkos; b) turf; c) ilma jiżfen; d)  issa anki lift; u e) l-qerda tal-biodiversità tal-post kollha, kif sar fil-foss tal-Imdina u f’kull hekk imsejjaħ ġnien ieħor li qed isir mill-istess ministeru?
 4. Ħarsa lejn il-kummenti li kien hemm fil-gazzetti f’dawn il-links

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

u fir-ritratti li ħadt jien stess u li wħud minnhom jidhru hawn taħt, kollha jitkellmu u juru  d-disastru li sar bi flus pubbliċi u b’dawk tal-Unjoni Ewropea.

 1. Forsi hawnhekk ta’ minn jistaqsi minn qed jamministra l-fondi tal-UE, f’dan il-kas il-European Regional Development Fund?  Min qiegħed jawditjahom? Fejn jista’ l-pubbliku jara rendikont tal-infiq?
 2. Barra minhekk, minn qiegħed jara li jkun hemm diskussjoni pubblika fuq il-proġetti biex b’hekk ikun involut iċ-ċittadin fid-deċiżjoni, qabel jintefqu dawn il-flus? Dan ukoll huwa fost l-obbligi li titlob l-UE.
 3. Jiddispjaċini ngħid li l-ħsara li qed issir lill-biodiversità Maltija bi proġetti bħal dawn, bi skuża ta’ ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji, trid aktar minn ġenerazzjoni biex titranġa.
 4. Dan il-ġnien sejjer ikollu kwalità waħda …. dik ta’  mafkar ta’ kif l-ambjent naturali qed jiġi sfruttat u mżeblaħ f’dawn l-aħħar snin, mingħajr ebda mistħija u ebda mgħodrija.
 5. Fl-aħħarnett min huma l-konsulenti tal-Ministru li huwa responsabbli biex jaraw li dan ix-xogħol ikun wieħed sostenibbli, jiġifieri li ma ssirx ħsara ekonomika, ħsara soċjali u ħsara ekoloġika kif qed issir?
 6. Nismagħhom jgħidu li hawn Malta kollox possibli, imma ma naħsebx li hawn xi ħadd li sab kif jgħatti x-xemx bl-għarbiel, għalkemm hawm min qed jipprova u qed jagħmel ħiltu kollha.

ARA WKOLL

http://www.orizzont.com.mt/Issues/19092012/social/article95864.html

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

http://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/05/25/environmentali…ent-over-trees

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/07/31/once-there-were-green-leaves/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-md…eally-involved/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/02/27/government-policy-on-trees/

iL-BIODIVERSITA’   SINJURA TA’ QABEL BEDA X-XOGĦOL FIL-FOSS TAL-IMDINA U L-KWALITA’ TA’ QERDA LI SARET MINN META BEDA X-XOGĦOL FUQ IL-ĠNIEN TA’ KWALITA’

QABEL – Ringiela ta’ siġar taċ-Cipress li kienu jiffurmaw parti mill-biodiversità

WARA – L-unika siġra taċ-Cipress li baqa’ – MEJTA. L-oħrajn kollha nqalgħu u nqerdu. Ikun interessanti kieku l-esperti tal-Ministru jgħidulna kif mietet din is-siġra, jew aħjar jekk inqatletx b’xi kumbinazzjoni!  Ma naħsebx li issa sejjer ikun hemm xi ħadd li tniggżu l-kuxjenza biex jaqla’ siġra mejta, meta nqalgħu tant u tant siġar ħajjin minn dan il-post .

QABEL – ambjent naturali sinjur

WARA – parti mill- ġnien ta’ kwalità – anqas biodiversità, aktar konkos!

WARA – liedna  meqruda fil-ġnien ta’ kwalità

WARA – siġar taċ-Ċipress maqlugħa, meqruda  u mitfuha fl-art biex jagħmlu wisa għall-ġnien ta’ kwalità.

WARA – fdalijiet tas-siġar mejta taċ-Ċipress taħt it-tabella tal-Ministeru li qed jagħmel ġnien ta’ kwalità

QABEL U WARA – id-dehra tal-foss ftit wara li beda x-xogħol fuq il-ġnien ta’ kwalità.  Is-siġar immarkata b’salib isfar kollha ġew meqruda, jew maqlugħa.

WARA – post għeri mill-biodiversità fi ġnien ta’ kwalità fejn jispikka l-konkos u l-għibien tas-sigar li qabel kienu jżejnu dan il-post.

It-tabella imwarrba u mitluqa fl-art li madankollu turi l-għajuna finanzjarja li qed tgħati l-EU mill-European Regional Development Fund, għar-restawr tal-post, li qed isir fost oħrajn bit-tneħħija tal-biodiversità u kisi bil-konkos.


Bżonn ta’ aktar immanniġġar tas-Siġar Maltin

March 5, 2012

It-Tnejn, 5 ta’ Marzu, 2012

miktub minn Gaetano Micallef

Il-ġlieda ta’ raġel biex isalva s-siġar lokali

 Il-“massakru” tas-siġar lokali u l-importazzjoni ta’ ċertu speċi ta’ siġar u pjanti li magħhom qed iġibu ċertu nsetti qed jinkwetaw lill-ambjentalist ALFRED E. BALDACCHINO kif wieħed jista’ jara mill-blog tiegħu. GAETANO MICALLEF iltaqa’ miegħu biex jara għaliex mhux jara futur għas-siġar indiġeni u cioè dawk tal-lokal. Fil-blog tiegħek għidt li s-siġar lokali qed jiġu “immassakrati”. X’ridt tgħid biha? X’qed iwassal għal dak li qed tiddeskrivi bħala trattament inaċċettabbli tas-siġar? Skont il-prinċipji tal-UE hemm bżonn ta’ regolatur u operatur biex l-affarijiet jitmexxew sewwa. Jekk nieħdu l-qasam tal-enerġija għandek il-korporazzjoni Enemalta li hija l-operatur waqt li fil-qasam tal-ilma nsibu l-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma li wkoll hija operatur. Imma t-tnejn li huma regolati mill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi (MRA). Issa fil-qasam tal-‘landscaping’ insibu l-operatur, li huwa l-partner privat tal-Gvern, imma uffiċjalment m’hemmx indikazzjoni li hemm xi regolatur. Din tista’ twassal biex id-deċiżjonijiet u l-politika ta’ dan ix-xogħol titfassal mill-operatur innifsu. Ngħidu aħna, xi speċi ta’ siġar u arbuxelli jitħawwlu, minn fejn jinġiebu, jekk għandhomx jiġu impurtati, fejn jitħawlu, minn fejn jinqalgħu, jekk humiex skont il-liġi u jekk jonorawx l-obbligi internazzjonali li għandu l-pajjiż. Imma jidher li m’hemmx regolatur biex jgħid “ara, din l-ispeċi m’għandiex tintuża għax din għandha impatt negattiv fuq is-soċjetà, l-ekonomija u l-ekoloġija”. L-operatur m’għandux direzzjoni u mhux regolat. Ara f’Għawdex ħaġa bħal din ma tiġrix. M’ilux kont hemm u staqsejt uffiċjal fil-ministeru għaliex kuntrarju għal Malta ma rajtx il-pjanti li jgħidulhom is-Swaba tal-Madonna u l-Pjuma meta f’Malta dawn tarahom kważi kullimkien. Ir-risposta kienet li f’Għawdex huma jiddeċiedu liema pjanti jitħawlu u mhux il-kuntrattur. U billi jafu li kemm is-Swaba tal-Madonna u l-Pjuma huma pjanti invażivi ma jridux li dawn jidħlu Għawdex u jinfirxu kullimkien bi ħsara ekonomika, ekoloġika u soċjali. Tgħidli x’għandhom ħażin dawn il-pjanti? Dawn huma fost l-agħar pjanti invażivi fl-Ewropa. Pjanta invażiva hija dik li meta tiddaħħal minn barra taħrab u tinfirex mal-pajjiż fejn qatt ma kienet tikber qabel. Is-Swaba tal-Madonna hija pjanta Sud-Afrikana. Li pjanta minn barra tiddaħħal fil-pajjiż ma fiha xejn ħażin fiha nnifisha sakemm ma tkunx waħda li faċli taħrab bi ħsara kbira ekoloġika, soċjali u anke ekonomika għall-pajjiż. U meta din taħrab, tinfirex u tistabilixxi ruħha ma jkunx possibbli li tiġi kontrollata u meqruda. Ħares lejn il-Ħaxixa Ingliża jew il-Qarsu kif jafuh xi wħud. Din inġiebet xi 100 sena ilu mill-Afrika t’Isfel u tpoġġiet fil-Ġnien Botaniku fil-Floriana. Minn hemm infirxet u mliet Malta, Għawdex u Kemmuna. Saret invażiva għax illum qed tikber bla kontroll, ma tistax tiġi kontrollata u impossibbli li tiġi eliminata. Fil-fatt minn hawn Malta waslet anke Tuneż u Sqallija.

Imma mhux kull pjanta tista’ titqaċċat jew titneħħa?

Impossibbli. Kif tista’ telimina l-Ingliża minn hawn Malta li tikber kullimkien u tiksi kullimkien? Anke mas-swar u mal-irdumijiet. Jew is-Siġra tar-Riġnu jew is-Siġra tax-Xumakk? Meta tidħol speċi u ssir invażiva jkun impossibbli teliminaha. Fl-UE l-pjanta tas-Swaba tal-Madonna hija meqjusa fost l-iktar mija invażivi. U aħna nħawluha fit-toroq! Min qed jagħmel il-politika? Ir-regolatur? Anke jekk m’hawnx regolatur xorta waħda tibqa’ ir-responsabilità tal-Gvern li jara li l-obbligi internazzjonali li l-pajjiż għandu jiġu onorati. U għaliex dan l-interess u din l-għebusija tar-ras biex din il-pjanta u oħrajn invażivi bħala jibqgħu jiġu mħawla u mħallsa bi flus pubbliċi? Din jista’ jweġibha biss min qed jagħmel il-politika f’dan il-qasam. Sadanittant, is-soċjetà, l-ekonomija u l-ekoloġija jħallsu għal din il-politika żbaljata. Id-deċiżjoni li jkun hemm sieħeb privat mal-Gvern, f’dan il-każ l-ELC, mhux idea ħażina. Imma ma jistax ikun hemm operatur bla regolatur iktar u iktar meta l-operatur għandu €7 miljun kull sena għal ħames snin, jingħata l-mixtliet tal-Gvern biex jopera minnhom, jingħata l-makkinarju bħall-bowsers tal-Gvern biex jaħdem bihom u anke ħaddiema li kienu jaħdmu mad-Dipartiment tal-Agrikoltura f’dan il-qasam. F’din is-sħubija hemm riżorsi tajbin, kemm finanzjarji u umani, imma la hemm il-viżjoni u lanqas id-direzzjoni biex l-għan jintlaħaq. Il-Gvern huwa marbut mal-liġijiet lokali u anke b’dawk tal-UE u b’konvenzjonijiet internazzjonali rigward il-ħarsien u l-immaniġġjar tal-biodiversità imma kemm qed ikunu riflessi fix-xogħol li qed isir f’dan il-qasam ta’ tisbiħ tal-pajjiż? Dan narawh iktar ċar meta wieħed jara, fost orajn l-pubblikazzjonijiet uffiċjali tal-MEPA fejn jgħidu liema huma l-ispeċi invażivi li huma ta’ ħsara għall-ekoloġija lokali … fosthom is-Swaba tal-Madonna u l-Pjuma. Imma minkejja dan kollu ara kemm flus pubbliċi għadhom jintefqu fl-importazzjoni ta’ siġar eżotiċi, uħud minnhom invażivi, jew li jġibu magħhom speċi invażi. Ma tara l-ebda sinjal ta’ tkabbir ta’ siġar indiġeni lokali. Mela għala noqgħodu nippubblikaw pjanijiet, strateġiji u miżuri oħra favur l-ambjent meta dawn qed jiġu kompletament injorati? Jekk wieħed iħares lejn l-irdumijiet viċin tal-Blue Grotto jara li magħhom tikber is-Swaba tal-Madonna b’kompetizzjoni għall-pjanti indiġeni, uħud endemiċi, li jikbru hemm. Veru li dawn is-Swaba tal-Madonna kienu qed jikbru hemm qabel ma bdew jitħawlu fit-toroq. Allura nkomplu nżidu l-opportunità għal din il-pjanta biex tkompli tinfirex u tikber f’ambjent naturali mhedded.

Is-Swaba tal-Madonna – pjanta li l-UE tqis li hija fostl-aktar 100 pjanta invaziva. Hawn Malta, flus pubblici jintuzaw biex din tkompli tithawwel fit-toroqf pubblici

Anke l-Pjuma qed tinfirex sewwa u rajtha f’għelieqi, tikber taħt il-bankini fit-toroq, fil-widien u anke fix-xagħri. Min sejjer iħallas biex din tiġi ikkontrollata skont l-obbligi legali tal-pajjiż? Min sejjer jirrispondi għall-ksur tal-liġijiet u l-obbligi internazzjonali li l-pajjiż għandu biex ma jħallix pjanti invażivi jkomplu jinfirxu fl-ambjent naturali?

Il-Pjuma – pjanta invażiva li qed tinferex sewwa b'impatt negattiv soċjali u ambjentali

Kull speċi invażiva hija ħażina għall-ambjent lokali?  Mhux kull pjanta importata hija ta’ theddida għall-ambjent. Erħilha li meta dawn jiġu impurtati, magħhom jdaħħlu wkoll speċi oħra anke jekk magħhom ikollhom iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-pjanti. Hekk kellhom is-siġar tal-Palm li magħhom daħal il-Bumunqar Aħmar tal-Palm. Għalhekk għandu jkun hemm regolatur professjonali biex lill-operatur jgħidlu xi speċi għandu juża fit-tisbiħ tal-pajjiż. Li kieku kien hemm regolatur xjentifiku u professjonali ma kienux jitħallew jiġu impurtati siġar tal-Palm mill-Ewropa u mill-Eġittu meta dawn kienu diġà mifnijin bil-Bumunqar l-Aħmar tal-Palm. Kieku ma kienux jitħallew jiġu mħawla ma’ Malta kollha s-Swaba tal-Madonna u l-Pjumi. Imma jekk wieħed iħares biss lejn il-parti kummerċjali mingħajr ma jagħti każ tal-impatt negattiv soċjali u dak ekoloġiku li dawn jista’ jkollhom allura dak li jiġri. Fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilita hija tal-Gvern imma bħalissa qisu l-Gvern qed jagħti ċekk iffirmat imma vojt u l-ammont jintela minn min jirċievi ċ-ċekk.

Imma fl-ELC ma hemm ħadd li jifhem fil-pjanti u s-siġar?Ma nistax nimmaġina li ma hemmx. Li kieku le, kif ġiet fdata b’din ir-responsabilità f’idejha? Naħseb li hemm min għandu ħafna esperjenza f’dan il-qasam u għalhekk niskanta kif isiru dawn l-affarijiet u jinġiebu pjanti invażi li mhumiex ta’ ġid għas-soċjetà u għall-ambjent ekoloġiku. U għalhekk ukoll ma nistax nifhem kif fil-mixtliet tal-Gvern ma jitkabbrux iktar siġar indiġeni bħal-Luq, il-Ballut, l-Għargħar, id-Deru, is-Safsafa l-Kbira, l-Għanżalor, il-Fraxxnu, il-Ħarrub, iż-Żagħrun, ir-Rummien, il-Lewż u ż-Żnuber. Minbarra li dawn inaqqsu t-theddida ta’ speċi oħra li jġibu magħhom dawk importati – bħal bebbux, pjanti, insetti u rettili – immaniġġjar bħal dan jiffranka ħafna flus milli jmorru barra minn Malta u minflok jintefqu hawn u jservu ta’ ġid għall-ambjent. Imma għidli kemm-il siġra indiġena minn dawn li semmejt tara biex jissebbaħ l-ambjent urban? Fil-passat il-mixtliet tal-Gvern, anke jekk mingħajr r-riżorsi finanzjarji li għandhom illum, kienu jagħmlu kollox u minkejja li kienu wkoll jiżirgħu u jħawlu siġar mhux adattati għal pajjiżna, bħall-Akaċja u l-Ewkalyptus, ma kinux jimpurtaw siġar bħal ma qed isir illum u għalhekk ma kienx ikun hemm periklu li jidħlu speċi barranin. Bil-politika li qed tiġi mħaddma llum, f’dawn l-aħħar snin daħlu ħafna speċi invażivi. Huwa ferm diffiċli li meta tiddaħħal pjanta stabbilita ma ddaħħalx magħha xi speċi oħra anke fil-ħamrija li jkollha. Meta ddaħħlu s-siġar tal-Palm uħud minnhom kienu twal xi żewġ sulari u kważi impossibbli li ma jkunx hemm speċi magħhom. Il-Bumunqar l-Aħmar jgħix l-Asja. Hemm l-ambjent tiegħu. Daħal fl-Eġittu mas-siġar tal-Palm u mill-Eġittu sab ruħu fl-Ewropa mas-siġar tal-Palm li ġew esportati hemm. Fl-Afrika ta’ Fuq dan il-Bumunqar huwa ‘pest’ għax qed jeqred ħafna siġar tat-tamal u kellu impatt negattiv fuq din l-industrija.

Ir-riżultat ta' deċiżjonijiet mhux professjonali – waħda mill 400 siġra tal-palm, maqtula mill-Bumunqar Aħmar tal-Palm li ddaħħal mas-siġar importati.

Issa xi ħadd f’Malta kellu l-idea “inteliġenti” li jixtri s-siġar mill-Eġittu u anke minn Spanja u Sqallija li kienu impurtawhom mill-Eġittu u sal-lum inqerdu mal-400 palma li wħud minnhom kienu ta’ valur storiku. Sa issa dan il-Bumunqar għadu għaddej joqtol kull siġra tal-Palm li jiltaqa’ magħha u qed jintefqu ammont ta’ flus biex dan jipprova jitwaqqaf. F’Malta daħlet ukoll il-Ħanfusa s-Sewda tat-Tut. Is-siġar tat-Tut u ċ-Ċawsli li kien hemm fil-Fiddien kollha sofrew ħafna minn din il-ħanfusa. Kif ġralhom ħafna f’ġonna privati. Issa siġar tat-Tut m’hawnx ħafna f’pajjiżna u daret fuq is-siġar tat-Tin. Min qed iħallas għal dan? L-impatt qed inħallsuh jien u int. Daħal ukoll il-Farfett tas-Sardinell. Kulħadd jilmenta fuqu. Għandi erba’ qsari tas-Sardinell fit-terazzin biex nistudja dan il-farfett … kull sena joqtolhom. Biex wieħed ikompli jara n-nuqqas ta’ miżuri professjonali qed ikomplu jitħawlu s-Sardinell matul it-toroq biex dan il-farfett ikollu iktar pjanti fuqhiex ibid, jiekol, joktor u jinfirex! Diġà qed jinstab jittajjar fil-widien tagħna fejn għandna pjanta mill-istess familja tas-Sardinell li s’issa għadu ma misshomx. Nispera li issa ma narawx impjegati jbixxu kull Sardinella li jaraw bil-kimika biex joqtlu dan il-farfett! Daħlet ukoll is-susa tat-tadam. Qerdet ħbula wara ħbula ta’ tadam. Daħlet għax l-attivitajiet kummerċjali jieħdu preferenza fuq il-ħarsien soċjali u ekoloġiku. Imma hawn xi ħadd li jimpurtah u jieħu ħsieb li dawn l-affarijiet ma jiġrux?  Għandek ukoll numru kbir ta’ speċi ta’ bebbux tal-art li ddaħħal mal-pjanti impurtati. Sa issa għadu ma jinħasx imma meta jibda jinħass imbagħad naħseb li nibdew naraw kif se jintefqu l-flus biex jiġu ikkontrollati. Illum jitħawlu fjuri bħall-Pensieri, Qronfol Tork, Petunji u Sardinell li wara ftit ġimgħat jispiċċa żmienhom u jinħartu biex jerġgħu jitħawlu oħrajn. Ma nistax ngħid li mhumiex sbieħ imma meta fil-gżejjer tagħna għandna ’l fuq minn 1,000 pjanta selvaġġa kollha adattati għall-klima tagħna, li m’għandhomx bżonn ħafna ilma, allura għaliex ma nużawx dawn u nkunu qed inħarsu aħjar l-ambjent ekoloġiku u fl-istess ħin inħarsu l-ekonomija tal-pajjiż. Din bħall-kwistjoni tal-ilma. L-UE tobbliga li l-ilma tad-drenaġġ ma jistax jintefa l-baħar mhux imsaffi. X’ġara? Investejna f’impjanti biex jittrattaw dan l-ilma imma wara li jiġi msaffi jerġa’ jintrema l-baħar u mbagħad nerġgħu ntella ilma baħar iktar ikkonċentrat biex jerġa’ jissaffa mir-reverse osmosis ħalli jittieħed għax-xorb. L-istess qed jiġri fit-tisbiħ tal-pajjiż bil-pjanti. Jekk dan  immaniġġjar professjonali nixtieq lil xi ħadd jgħidli xi jfisser dilettantiżmu!

Jiġifieri bħala prinċipju taqbel li m’għandhom jidħlu ebda speċi barranin? Le, mhux qed ngħid hekk.  Hemm ftehim internazzjonali, li wkoll jagħmel parti mir-regolamenti tal-UE u li l-prinċipji tiegħu huma nklużi fil-liġijiet lokali, magħruf bħala l-“prinċipju ta’ prekawzjoni” li permess tiegħu jekk se tittieħed xi deċiżjoni u ma jkunx magħruf x’impatt din se tħalli fuq l-ambjent u s-soċjetà allura din m’għandix tittieħed. Nifhem li jekk se ssir triq u hemm siġra jew siġar fin-nofs ma tistax tħallihom hemm. Imma ma jfissirx li mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni, ix-xogħol isir mingħajr l-ebda pjan ta’ immaniġġjar. Jekk hemm proġett ta’ żvilupp suppost li jkun hemm il-permess tal-MEPA. U meta jkun hemm siġar bħal dawn ikun hemm kundizzjonijiet ta’ kif sejrin jinqalgħu, minn sejjer jaqlahom u fejn sejrin jerġgħu jitħawlu. Nuqqas ta’ tagħrif lill-pubbliku joħloq ukoll ċertu suspetti. Is-siġar taż-Żebbuġ li nqalgħu minn ħdejn il-Monument tal-Gwerra fil-Floriana ġew impurtati u mħawla ftit tas-snin ilu. U s-siġar fejn sar it-terminus tal-Arriva fil-Belt ukoll inqalgħu biex minflokhom tħawlu siġar oħra kbar impurtati bi prezz mhux irħis. L-aħħar darba li mort hemm kelli ċans naraw li tnejn minnhom diġà nixfu. Meta nara dawn ir-riżorsi qed jinħlew u kif bihom jista’ jsir ferm iktar ġid ma nistax ma ninkwetax għal din il-‘laisse faire’. Meta wieħed iħares lejn ir-regolamenti tal-2001 dwar il-ħarsien tas-siġar, li kienu jagħtu ħarsien anke lis-siġar li jikbru fl-urban u li kienu ġew ippubblikat bi sħab bejn il-Ministru tal-Ambjent u dak tal-Agrikoltura, u meta wieħed jikkumpara kif dawn ġew emendati fl-2010, fejn ġew ippubblikat mill-Ministeru tal-Ambjent biss u ma fihom l-ebda referenza għall-ħarsien tas-siġar li jikbru fl-urban, allura ma jistax ikun li dan il-‘laisse faire’ ma jinħasx iktar. Mhux talli s-siġar indiġeni ma jintużawx fit-tisbiħ tal-pajjiż imma minħabba n-nuqqas ta’ regolatur uffiċjali numru ta’ siġar rari u mħarsa wkoll qed isofru minn din il-mentalità. Il-Professur John Borg, li darba kien Supretendent tad-Dipartiment tal-Agrikoltura, kien jara li siġar Maltin rari fil-pajjiż kienu jitħawlu jew jinżergħu fil-Ġonna ta’ San Anton. Fosthom kien hemm is-siġra rarissima magħrufa bħala s-Siġra tal-Kuruna, li aktarx hija l-unika waħda li għad baqa’, tikber f’San Anton, li l-aħħar li rajtha ftit ġimgħat ilu ġabuha qisha kurċifiss!

Ix-Xewk tal-Kuruna – l-aħħar siġra Maltija ta' din l-ispeċi rari u mħarsa strettament, li qed tikber fil-Ġonna ta' San Anton. Imbiċċra.

Barra minn hekk numru ta’ Siġar tad-Deru li kien hemm jikbru fuq ġewwa mal-ħajt ta’ dan il-ġnien tqaċċtu mill-qiegħ nett. Żabra li min jagħmel il-politika u huwa responsabbli fl-immaniġġjar tas-siġar imissu jistħi jidher quddiem in-nies. Dan biex ma nsemmiex dak li ġara l-Buskett li huwa sit tan-Natura 2000.

Id-Deru - kien jikber matul il-ħajt tal-ġnien f'San Anton. Imqaċċat mill-qiegħ.

Imma forsi għalhekk ma jeżistix regolatur… biex ħadd ma jkun f’pożizzjoni li jistħi. Huwa faċli li wieħed iwaħħal fil-ħaddiema biex taparsi jkun jidher li ħa passi. Imma l-ħaddiema jagħmlu dak li jgħidulhom. U bla regolatur x’tistenna? L-iktar ħaġa li tweġġgħani li dawn qed isiru bi flus pubbliċi u ħadd ma jidher li huwa responsabbli.

Forsi l-akbar ċertifikat ta' inkompetenza f'dan il-qasam huwa il-mod kif siġar f'Natura 200 tal-EU, il-Buskett, ġie mżeblaħ, anki dan bi flus il-poplu. Darba din kiet siġra rari u mħarsa strettament - is-sigra tal-Fraxxnu.

Sakemm ikollna dan ir-regolatur jiddispjaċini ngħid li s-siġar indiġeni f’pajjiżna m’għandhomx futur sabiħ. Jekk għandhom futur. Jekk ix-xogħol jitmexxa b’għan kummerċjali biss, u mingħajr ma jittieħdu kunsiderazzjonijiet tal-għan soċjali u ekoloġiku, wieħed ma jistax jistenna li s-siġar indiġeni ma jibqgħux sejrin lura u li ma jidħlux iktar speċi invażivi. U waqt li l-profitt kummerċjali jeħduh l-individwi, il-prezz iħallsu l-poplu u l-ambjent ekoloġiku.

Ara x'żabra dik? Certifikat għal dak il-politiku li huwa responsabbli biex dan ma jħallihx isir.

Żabra bla ebda professjonalita, bla kuxjenza u bla mistħija.

Għall-ġid tal-poplu u tal-ambjent! Dan qed ngħidu fuq dak li qalu, li qrajt u li smajt, fuq dak li rajt, u fuq ir-riżultati ta' dan kollu, dejjem bi flus pubbliċi.

NOTA: Ir-ritratti ma jidhrux fl-artiklu oriġinali li deher fl-Orizzont, imma dawn żidthom jien fuq il-blogg u kollha huma ritratti li ħadt jien.


That business-as-usual stand

January 15, 2011

Saturday, 15th January 2011

That business-as-usual stand

Alfred E. Baldacchino

The conservation and sustainable use of biodiversity was first discussed at length at the Earth summit in Rio de Janeiro in 1992 giving birth to the Convention on Biological Diversity, today having 193 parties. The European Union, a party to theConvention, in a 2001 summit initiated ambitious commitments agreed upon by heads of state and of government to halt the loss of biodiversity in the EU by the end of 2010. This became one of the main targets for managing and conservingnatural resources and was later endorsed by the United Nations World Summit on Sustainable Development in 2002.To achieve such targets and put biodiversity on course to recovery, the EU, in 2006, approved a detailed action plan, aiming primarily to clarify responsibilities concerning the implementation of legislation already in place. As a sign of further support, in 2007, the UN declared 2010 as the International Year for Biological Diversity. The UN Secretary General Ban Ki-moon stressed that “business as usual is not an option” and that “new targets and a new vision is indeed urgentlyneeded”. Such concept was elaborated in September 2010 at a high-level meeting of the UN with the participation of heads of state and of government.

The IYB’s main aim is to raise awareness on the importance of biodiversity with a view of engaging all stakeholders for protecting life on earth, to influence decision-makers and to raise biological diversity to the top of the political agenda. Everyone has to do one’s part. It is unacceptable not to take immediate and effective action. There cannot be a new vision excluding stakeholders. Only such a broad-based partnership, commitment, cooperation, coordination andcommunication can ensure life can continue to flourish on this planet for the benefit of species, naturally including humankind. This is the only way a commitment can be acquired to reinforce the implementation of the Convention on Biological Diversity. An evaluation report has to be submitted to the UN General Assembly in 2011.

As a member state of the CBD, the UN and the EU, Malta is bound by all these commitments. What were Malta’scontributions towards halting biodiversity loss? Apart from the official periodic educational snippets, on the line of what environmental NGOs used to do more than 40 years ago, there is little one can highlight except for the occasional declaration of a protected area without any follow-up whatsoever. On the other hand, however, there is, unfortunately, quite a long list of decisions, actions or lack of them, which not only did not contribute to the prevention of biological loss but had a completely diametrically opposite effect. Considering the source of such negative impacts on biodiversity, this shows the importance of Mr Ban’s emphasis that “business asusual is not an option” and that “new targets and a new vision is indeed urgently needed”.

An off-the-cuff glance at some local “contributions” is a sine qua non. What comes to mind first is the number of alien invasive species that established themselves in the wild these last few years. Some have already managed to prove very costly not only economically but also ecologically and socially. Some of these introductions, albeit not all intentional but all due to lack of any foresight, include the red palm weevil, geranium bronze butterfly, the mulberry longhorn beetle, the tomato leaf miner, the Levantine water frog and about a dozen molluscs(snails) spreading from around some garden centres. Others might not have yet made an impact but when they do it will be too late for any action.

Climate change increases additional costs to control IAS. Britain spends £1.7 billion a year and EU costs amount to about €12 billion. No official figures are available for Malta despite the fact that IAS’s negative impacts are becoming more widespread. And the importation of flora and fauna, the main carriers of IAS,  goes on without any hindrance at all,  except, perhaps, for a phytosanitary/veterinary certificate on which some IAS have travelled.

More of a concern is the fact that the authority responsible to control and eliminate such IAS hinted at the possible intoxication of a fresh water pool to eliminate an alien frog in eco- Gozo. Much the same like advice from Josef Fritzl on how to protect children from sex abuse!

Still very unfortunate were development permits (none related to the management of the areas) issued inside EU Natura 2000 sites. A quick recollection reveals Mistra, Baħrija, and Dwejra – again in eco-Gozo. And, naturally, Buskett, another Natura 2000 site, saved by the skin of its teeth from becoming a public garden where, possibly, pansies and geraniums would have joined the numbers of IAS at this site.The business-as-usual stand adopted by Malta in international fora on the listing of the bluefin tuna in the Convention of International Trade in Endangered Species of  Wild Flora and Fauna and against adjusted quotas, both raised within the EU, is perhaps the cherry on the IYB’s cake.  Mr Ban’s emphasis that “business as usual is not an option” and that “new targets and a new vision is indeed urgently needed” seem specifically coined for the political fraternity.

The year 2010 has come and gone and with it a number of species of wild flora and fauna, which either gave up the ghost in the year of deliverance or else have been pushed to the brink of doing so. The target date has now been extended to 2020. By that time, today’s actors’ names will be engraved in stone – as a reminder of who was accountable for preventing biodiversity loss by 2010.


Budget 2011 – The Budget jury gives its verdict

October 27, 2010

Tuesday, 26th October 2010 – 11:47CET

The Budget jury gives its verdict – Environmentalist

 

Alfred E.  Baldacchino, 64 Now a pensioner, Mr Baldacchino used to be an assistant director at the planning authority’s Environmental Protection Directorate and has a master’s degree in environmental management and planning. He lives in an Attard maisonette with his wife with whom he has two children, now married. He drives a five-year-old OpelCorsa – “the cheapest possible on the market”, and his income falls in the €7,501 – €14,000 bracket.

Mr Baldacchino said although the environment was addressed, there were some disappointing inclusions or omissions and some were “worrying”.  One such point was the announcement of the roads linking Mellieħa to the Red Tower and the Red Tower to Ċirkewwa. Apart from passing from “virgin natural environment, one of them has to pass through two Natura 2000 sites”.  He was also disappointed to see that the environmental deficit was not so strongly addressed. “No plans for the collection, management of run off and protection of underground water;  no management plans for Natura 2000 sites, either terrestrial or marine, no plans for job opportunities in the environment fields, no plans and measures for the negative impacts of climate change.”

He also saw as disappointing the fact that only slight importance was given to the economic opportunities in the environmental fields and only small limited incentives were given to photovoltaic panels and solar heaters.

“The Budget also ignores present economic burdens borne by society because of unsustainable mismanagement, such as in the field of water,  particulate matter, disappearance of biodiversity and toxic waste, be it liquid or solid,” Mr Baldacchinosaid.

Mr Baldacchino said environmental investment was still minimal compared to other fields such as health, industry, education, infrastructure, development, commercial activity and economic gain. He added this was a “clear indication” the environment was still regarded as being a mere appendix, “notwithstanding the fact that its mismanagement has such a great negative economic and social impact”.


Mother Earth, Brother Sun, Sister Moon: some spiritual teachings

August 14, 2010

Sunday, October 21, 2007

Mother Earth, Brother Sun, Sister Moon:

some spiritual teachings
Alfred E. Baldacchino

In the name of the Father, man has committed a number of atrocities – in the political arena, in the religious realm, and also in the same ecosystem which sustains him. The holy books of all religions are as old as man himself, and they still teach what they originally were meant to teach. But the different interpretations given to them down the years were very often meant to accommodate man’s relentless greed rather than to get him
closer to the deity he worshipped.
Leafing through the main religious books, be they Christian, Islamic, Jewish, Buddhist, or Hindu, the writings give the same clear and identical message. For instance, in the Bible we read that after creating man, God saw
everything that He had made was very good. And the Lord took man and put him in the Garden of Eden, to tend it and to guard it. God also said to Adam and Eve, “be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth” (Genesis).
The Western world, which mainly professes Christian beliefs, has not only interpreted ‘subdue’ and ‘dominate’ ad litteram but also implemented it to the fullest ad nauseam. I remember reading teachings that man is unique
and not part of the ecosystem which God has created only for man to ‘exploit’.
Fortunately, following spiritual revival, these teachings have been dumped, though there are still many of their followers around. The Bible and other sacred writings all lead us to better understand their teaching, as some
of the following references clearly show.

A delicate balance
In the Jewish Talmud we read: “When the Holy Blessed-Be-He created the first man, he took him aside and warned him: See my works, see their beauty, their perfection; everything I have created I have created for you.
Take care not to spoil or destroy my work, because there will be no-one to mend it after you
.”
As regards creation, the Qur’an, the Muslims’ holy book, teaches: “To Him belongs whatsoever is in the heaven and the earth; All obey His will. And it is He who originates creation” (30:25). Creation was designed to
function as a whole, a dynamic delicate ecological balance. “Transgress not in the balance, and weigh with justice, and skip not in the balance. It is He who has appointed you viceroys in the earth” (6:165).
The Old Testament teaches that the land belongs to God. People are “only strangers and guests”. The land shall not be sold in perpetuity for the land is Mine (Leviticus 25:23). The earth is God’s and all its fullness, the world and all who dwell in it. (Psalm 21:1). Man must rule the world in holiness and righteousness (Wisdom 9, 3). “God took Adam and placed him in a garden… to work it and to preserve it.” (Genesis 2:15.).
The Dalai Lama, in line with Buddhist belief, teaches: “We only have one earth and any damage which we do to it will rebound upon us.” A. Tyiradhammo, from the Dhammapala Buddhist monastery referring to the
delicate ecological dynamic balance explains: “The illusion of separate, independent subjects and objects is merely due to the influence of self-centered ignorance.” The founder-director of the Islamic Foundation for Ecology and Environment Sciences, F. Khalid, emphatically declares: “Dominion over Creation remains with the Creator Himself and there is no evidence there of Him having abdicated His responsibilities to one of his
creatures no matter how intelligent.”

Much to answer for

The Tablet, a British Catholic weekly, of October 4, 1986, points out that many who embrace the Christian faith have much to answer for. Quoting Max Nicholson, a well known authority on ecology, The Tablet says that it
has been a tragedy that the most influential religion in the world should have been “one of the very few which preached man’s unqualified right of dominance over nature”. Aboriginal spirituality in Australia teaches that ‘the land is our mother“, “we do not own the earth and the land owns us”. Chief Seattle, of the North American Indians explains: “This we know: the earth does not belong to man; man belongs to the earth. This we know: all things are connected like the blood which unites one family. All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself.”
Quite a different perspective from the interpretation of “dominion” and “exploitation” we Christians have been taught, and on which teaching many an empire has been built, many a life taken, and many a resource plundered. But before any of your readers pulls out his red card, not to accuse me of being an ecofundamentalist, but to show me the way back to the fold following my readings of ‘other’ biblical books and writings, I will now dwell more deeply on the teachings of the spiritual leaders of the Catholic Church. This will be amplified in the next part.
According to Genesis, the first book of the Bible, man is the final and supreme creation, the only being made in God’s image. Nature has been handed over to his dominion. He is commanded to “fill the earth and subdue it” and “rule” over the animals. Man is not only the “master” but also the “guardian” of the ecosystem. But a guardian is one entrusted with property that does not belong to him. His role is to take charge of it and
eventually return it to its owner intact. It has also been explained that the world is not ours. “The earth is the Lord’s and the fullness thereof” (Psalms 21:1). It has been handed into our safekeeping only on condition that
we maintain it unspoiled. This approach to creation is also supported by the teachings of other main religions of the world.

Sustainable development
Pope John Paul II, addressing the United Nations Environment Programme in Nairobi, quoted from the Genesis to direct and lead the faithful towards the responsibility of the Lord’s creation. The Pope dwelt on the Church’s commitment to the conservation and improvement of our environment being linked to a command of God. God created all things and then entrusted them to the care of human beings who were themselves
created in His image as we find in the very first pages of the Bible.
The Pope explained that it is a requirement of our human dignity, and therefore a serious responsibility to exercise dominion over creation in such a way that it truly serves the human family. Exploitation of the riches of nature must take place according to criteria that take into account not only the immediate need of the people but also the needs of future generations. In this way, the stewardship entrusted by God to man will not be guided by short-sightedness or selfish pursuit, rather it will take into account the fact that all created goods are directed to the good of all humanity.
In a way one can undoubtedly say that Pope John Paul was laying the foundations for national strategies for sustainable development, a concept arising out of Agenda 21 which is a comprehensive plan of action to be
taken globally, nationally and locally by organisations of the United Nations system, governments, and major groups in every area in which human impacts on the environment. (see my article in The Sunday Times of
September 9).
Pope John Paul II continued with his teachings on man’s role and responsibility for the environment in his famous speech on the celebration of the World Day of Peace on January 1, 1990. The Holy Father emphasised that states should jointly implement internationally accepted standards and make or facilitate necessary socio-economic adjustments within their society.
In his keynote address, the Pope touched upon respect for nature, collective selfishness, disregard for others, dishonesty, the ecological crisis which reveals man’s lack of moral character and ethical values, interference in the ecosystem, uncontrolled destruction of animal and plant life and reckless exploitation of natural resources, emphasising the need for a sound economic, industrial and scientific progress.
John Paul II stressed that world peace is threatened not only by the arms race, by regional conflicts, by the never ending injustices among people and nations, but also by a lack of due respect for nature, by the plundering of natural resources and by a progressive decline in the quality of life. Such a lifestyle harbours a sense of precariousness and insecurity and “is a seedbed for collective selfishness, disregard for others and dishonesty”, he said.
Furthermore, certain motivating forces contributing to today’s ecological crisis reveal its moral character. We have now realised, at a painful cost, that “we cannot interfere in one area of the ecosystem without paying due
attention both to the consequences of such interference in other areas and to the well-being of future generations.”

A moral issue
Many patterns of environmental pollution, and the uncontrolled destruction of animal and plant life, and the reckless exploitation of natural resources underlie a most profound and serious indication of the moral
implication evident in the lack of respect for life.
The Pope warns that “even if this is carried out in the name of progress and well-being, it is ultimately to mankind’s disadvantage” because the “respect for life, and above all the dignity of the human person, is the ultimate guiding norm for any sound economic, industrial or scientific progress.”
A lesson to be learnt by the leaders of any social entity from this dramatic threat of ecological breakdown is the extent to which greed and selfishness – both individual and collective “…are contrary to the order of creation,
an order which is characterised by mutual interdependence.”
Our planet is administered, governed, ruled or dictated by politicians, who if guided by such teachings would definitely make our world a better place to live in. Unfortunately, politicians, worldwide, are more concerned
with their short-term delivery during the term with which they have been entrusted. The long-term vision is left for the electorate, if there is one, and for future generations to solve, if they are still around.
This is what has fuelled the environmental crisis worldwide, because of the expected quick results at the expense of hidden costs of long-term damage. No wonder Paul John II lamented that “…the seriousness of the
ecological issue lays bare the depth of man’s moral crisis” and “the air and its atmosphere are telling us that there is an order in the universe which must be respected, and that the human person, endowed with the capability of choosing freely, has a grave responsibility to preserve this order for the well-being of future generations. I wish to repeat that the ecological crisis is a moral issue.” (my italics).
Man, the most intelligent being created by God, is the only creation who can rebel against his Creator and who can destroy himself. Adam and Eve were the first to immediately oblige and rebel, and they were followed by
their subsequent progenies, when they crucified the Son of the Creator. It is not surprising then that man, the climax of intelligence on this planet, wipes out other “inferior” living species over which he has been given
dominance. It is also not surprising at all that man is the only creation who again through his ‘intelligence’, can sabotage his own existence – something he is very close to achieving.

Pope’s warning
Christians who still believe, by conviction or through convenience, that as the most intelligent being on earth, man has unqualified rights of dominance over nature, should do well to take heed of Pope John II’s
admonishment that “Christians, in particular, realise that their responsibility within creation and their duty toward nature and the Creator are an essential part of their faith” and that “modern society will find no solution to the ecological problem unless it takes a serious look at its lifestyle” whether they prefer to emphasise the quality of life enriched by spiritual values rather than the quality of life swamped with material possessions, but empty of joy.
At a conference on man and the environment on December 1971, Cardinal Villot, then Vatican Secretary of State, declared that “every attack on creation is an insult to the Creator”. As far back as 1986, a lone voice
boldly took a first step in this insular fast-desiccating intellectual desert, within the enclave of his social institution.
The late Mgr Professor Carmel Sant, on December 20 of that year, in his oration entitled Natural Environment: the biblical perspective, at the graduation ceremony at the Seminary at Tal-Virtù, courageously wrote: “It is man’s moral responsibility to care for God’s creatures around him, on whom his own physical existence and spiritual uplift depend. Hence it is not only within the competence of the Church and her ministers to intervene and take a definite stand for the defence of the environment, but their duty to take such a step”.
One needs to explain that the graduation ceremony was held at Tal-Virtù because the Faculty of Theology was booted out of the University at Tal-Qroqq, on the pretext that such teachings and studies should not be
subsidised by public funds. Now, almost 21 years later, the first ripples of that address have reached our shores. If only these directions can be taken in hand, in the name of the Father.
(To be concluded)
aebaldacchino@gmail.com


Environment: a new beginning?

March 7, 2010

 

  Thursday, 4th March 2010

 Environment: A new beginning?

Alfred E. Baldacchino

 

The Parliamentary Secretary for Tourism, the Environment and Culture,  Mario de Marco made his first public statement on the environment following the latest adjustments to his portfolio (The Times, February 19). This, I am glad to say, provides a lot of food for thought and hope for the ever-increasing number of citizens who are convinced that the environment is the platform on which all decisions have to be based. “And so it should be,” said Dr de Marco, adding that decisions and actions have to take into consideration the economic, social and ecological aspect. “It places sustainable development even more at the centre of the government and as the building block on which all policies, not just environment policies, are built.” Very well said. Expectations that the dormant National Commission for Sustainable Development will be given the breath of life must now be very high.

Dr de Marco may still be trying to find his feet under the added weight of his responsibilities but his first official comment on the environment augurs well for the environment and he should not only be congratulated but also encouraged and given all possible help. His understanding of the interdependence of the biotic (life on earth) and the abiotic (the physical environment such as water, air, light and land) is indeed a very good start. It is an understanding that is so conspicuous by its absence in so many decision-making public bodies.

Admittedly, the “task at hand is by no means an easy one”. If I may borrow a slogan from the party in government, that “together everything is possible”, then, if all the social entities are involved and are made to feel they belong and are part of such a vision, the task may not be as difficult as one thinks. These social entities include, among others, the political, religious, commercial, educational, judicial, medical, trade unionist, scientific and non-governmental bodies.

Dr de Marco also correctly made emphasis on the EU environment legislation, with its obligations with regard to the biotic and abiotic environment, and the need for this to be the platform for implementing such a vision if “we want to bring our environment up to European standards”. We are more than capable as a nation of meeting the environmental challenges… when there is the will.

Dr de Marco wrote that the Environment Protection Directorate will be strengthened, a very urgent and long overdue measure following the depletion and mutilation of the Environment Protection Department after its “merger” with the Planning Authority. I wrote and even publicly stated during the public discussion meeting with the Prime Minister on December 14, 2009, that it is a big mistake to leave the Environment Protection Directorate “merged” with the planning authority. From past experience and public knowledge, since this “merger” in 2002, not only has the EPD been emarginated, bruised, maimed, exploited and raped but also the environment in general. This is why the separation of the EPD and the Planning Directorate is a sine qua non. It has been stifled (not because of Hexagon House conditions) for far too long now.

This does not mean that the EPD should necessarily be an authority on its own but it can be part of or a directorate within another authority; for example, the Malta Resource Authority, naturally within the portfolio of the minister responsible for the environment.

The vision, the understanding, the legal framework and the need of action plans to bring the environment up to EU standards are all outlined in Dr De Marco’s contribution; a very big step forward, in such a short time. Dr de Marco concludes that “we now have a clear idea of where our problems lie”.

Having been deeply involved for so long in the protection of the environment on a national and international level, the greatest problem in achieving such a vision is the lack of a political will. Without such a will, it will be completely impossible to achieve Dr de Marco’s aim of bringing the environment up to EU standards.

Dr de Marco deserves all the possible help and all the necessary resources to achieve such an official vision. There is no doubt that a lot of pieces have got to be picked up from the floor and put together again and others have to be resurfaced, having been thrown overboard. I would like to wish him all the best of luck and success in achieving this, not only for the benefit of the present generation but also for future generations from whom we have temporarily borrowed such an intricate web of life.

Shall we see a new beginning for the environment? If there is a will, there is a way. Time will tell.

 aebaldacchino@gmail.com


GOZO – an ecological island

February 21, 2010

Sunday, October 26, 2008

 GOZO – an ecological island – Alfred E. Baldacchino

 The concept

The concept of establishing Gozo as an ecological island is indeed a great concept: a concept which can not only transform Gozo in all its splendours, but also one which at the same time can conserve all the characteristics of the island, be they ecological, historical, cultural, economical, educational, or aesthetic. However, this vision has to follow a strategic holistic plan, rather than piecemeal fragmented efforts. Every social entity, be it governmental or nongovernmental and every interested and willing individual of whatever colour or creed, should feel the responsibility and the duty to contribute to such a vision. From what I have read and from what I have heard, there is still a need for more public awareness on the basic principles of this concept. These need to be better defined and refined. Some do have feelings of fear and uncertainty, while others are not fully convinced of what this is all about, and if there is a need for it at all, or whether all this is just political mileage. This is mainly due to the fact that the meaning of the words ecology and sustainability need to be more clearly explained to one and all so that stakeholders’ ideas and input towards the realisation of this concept can be one of conviction. Admittedly, this concept is still in its embryonic stage, and strategic and holistic plans still need to be drawn up to encompass the thoughts, suggestions and ideas of all stakeholders.

 Ecology

Ecology is the scientific study of the distribution and abundance of living species (life) and the interactions between such organisms and their natural environment. In common parlance the word ‘ecology’ is a synonym for the natural environment. The environment of an organism includes physical properties, which can be described as the sum of local factors such as sunlight, climate, water and geology. So the ecosystem is a dynamic complex of plant, animal and microorganism communities and their non-living environment interacting as a  functional unit. An ecological concept has its roots in ecology as the ability of an ecosystem to maintain the ecological processes, functions, biodiversity and productivity, into the future, conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, education, cultural, recreational and aesthetic values of the biological diversity and its components.

 Sustainability

Sustainable use means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations. Sustainability means that nature’s resources are to be used at a rate at which they can be replenished naturally. According to the above definitions, some topics that quickly come to mind and on which action can be taken are climate change and clean energy, sustainable transport, sustainable consumption and production, conservation and management of natural resources – both terrestrial and marine, public health, social inclusion, demography and poverty, education and training, research and development, communication, economical activity to bring about change towards the implementation of this concept. And this is not an exhaustive list either. Education, through which knowledge can be shared, makes all the difference. And the use of market forces to boost sustainable development is a keystone of such strategy. To be fruitful, such a vision has to be run on the principles of openness, participation, accountability, effectiveness and coherence, followed by constant monitoring. The diagram shown above, readily found on any related Internet site, shows the three pillars of sustainability: the social environment, the economic environment, and environment protection. Not only are the three pillars interdependent, but also it is their joint mutual efforts that contribute to sustainability. This can perhaps dispel the fears of some who do not feel comfortable with the ecological sustainable tag as regards future visions, not least the concept of Gozo as an ecological island.

 First steps

The first official steps taken by the government offers a direction for such a concept. In the brochure “Share your dreams” published by the Ministry for Gozo, Minister for Gozo Giovanna Debono underlines the important fact that this is a “once-in-a-lifetime opportunity” where “everybody is called to the front line to project our Gozo of tomorrow”, “to shape its future together”. The brochure also gives an idea of what eco-Gozo means. Valid points which “… will make change happen, in both small, everyday practices and significant issues or sectors.” On similar lines, Dr Chris Said, a Gozitan himself and currently parliamentary secretary in the Office of the Prime Minister, in his article on sustainability (TMI, 13 October) emphasises that sustainability demands a change in mentality and lifestyles choice, as well as in the way we think, plan, work and earn our living and live; this will come to fruition through the participation of all interested parties, particularly the general public. In a separate article “A vision for Gozo” (TMI, 29 September), Dr Said, while touching on some topics that should be addressed with regard to the eco-Gozo concept, rightly emphasises “that this is not a concept exclusively owned by the government”, but that “every citizen, should embrace the eco-Gozo concept and make it his own”.

 Sharing a dream

The concept for Gozo as an eco island is great. The official directions presented are encouraging. The stage is set. Admittedly it is no easy task to collate all the separate agendas and fine tune and amalgamate them into one, especially if there is that odd one or two which disregard the two other pillars of sustainability as explained above. A way forward is the convening of a number of ad hoc thematic groups, possibly chaired by a government official, with the main aim being that they draw up a report incorporating their views and suggestions on the concept of an eco-island based on ecology and sustainability as guidelines. Outlines of such reports can then be presented by the groups’ rapporteurs at a public national seminar for further discussions and evaluation. Proceedings from such a national seminar can then be published as the first draft of the strategy to implement and achieve such a concept for Gozo as an eco-island. As Dr Said concluded his first article, “this may sound utopian”. However where there is a will there is a way: nothing ventured, nothing gained. The artist Vincent van Gogh once said: “I dream my painting, and then I paint my dream.”

 aebaldacchino@gmail.com


In search of tiger’s documents

January 11, 2010

Tuesday, 15th September 2009

Talking Point

In search of tiger’s documents

Alfred E. Baldacchino

Following the red palm weevil, the Geranium bronze butterfly and other alien species, which got a foothold on these islands, now a Bengal tiger has surfaced on a rooftop! Without doubt, this felid was brought to Malta, either imported from a country outside the European Union or transported from one of the EU member states.

The Bengal tiger hunts medium to large prey such as wild pigs, deer, antelopes and buffalo. This second largest wild big cat can reach a length of three metres from head to tail and weigh about 250 kilogrammes. It can jump a horizontal leap of 10 metres and a vertical jump of five metres. It is estimated that there are fewer than 3,000 wild Bengal tigers, each having a minimum territory of 20 square kilometres.

Because of widespread illegal trade in wild animals and plants, which, incidentally, is second only to international drug trafficking, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) came into force in 1973. The Bengal tiger is listed in the convention’s Appendix I, which includes the most endangered animals and plants threatened with extinction. International trade in such species is prohibited. In exceptional cases trade may take place provided it is authorised by the granting of both an import permit and an export permit. This means that:

If the Bengal tiger was legally imported from outside the EU, the Maltese Cites management authority, which is Mepa, had to issue an import permit after the scientific authority had given its advice that the import will not be detrimental to the species involved. An importation and export permit from country of origin had to be surrendered to Mepa.

If the Bengal tiger was transported to Malta from within the EU, then two EU wildlife trade regulations, (EC) 338 of 1997 and (EC) 865 of 2006, which implement the provision of Cites, come in play. The object of these regulations is to protect species of wild fauna and flora and to guarantee their conservation by regulation trade therein. The introduction into the Community of specimens of the species listed in Cites Appendix I is subject to the completion of the necessary checks and the prior presentation of documents at the border Customs office at the point of introduction, which member states have designated and notified the EU and Cites secretariat accordingly.

If the Bengal tiger was imported legally, then Mepa, which is the management authority both for Cites and also for the EU regulations, should have all the documents at its finger tips. If it does not have any, then the Bengal tiger was imported into Malta, and into the EU, illegally.

The importation and exportation of wild flora and fauna is not just the responsibility of Mepa, which is just concerned with the ecological aspect. Nonetheless, the importation of living species can have a social and an economical negative impact, something the local administrative entitles are finding it so difficult to apprehend. Poisonous species like snakes and spiders are of concern to the Ministry for Social Policy, responsible for health. Dangerous animals, like felids, chimpanzees and also reptiles, also fall within the wing of the ministry responsible for veterinary services.

The Veterinary Service Act designates a “border inspection post” for carrying out veterinary inspections by veterinary officers on imported live animals. The EU and Cites both have been notified of these specific posts. This means that the Bengal tiger had to enter Malta through one of these designated posts, accompanied not only by the Cites/EU documentation but also by a veterinary health certificate issued by the country of origin. The Animal Welfare Act, administered by the veterinary services within the Ministry of Resources and Rural Affairs, is also responsible for the monitoring of ill treatment of animals and aggressive animals that may present a danger to the safety of man or other animals and which are classified as such by the minister. These animals shall not be bred, imported or sold in Malta.

In another section of the press, the Director of Animal Welfare is reported as having said that the Bengal tiger is being taken good care of, has an air-conditioned room, is fed chickens and there are no indications that it has bothered anyone from the surroundings. Yet, no mention has been made of any veterinary health certificate that had to be surrendered to the veterinary services at the border inspection post, more important as felids are included in the Fourth Schedule of the Veterinary Service Act.

So while a search for the importation and veterinary documents is being conducted, the Bengal tiger is comfortably in an airconditioned room, eating chickens. And during such search for the legal documents, will it come of age and start searching for a mate? Will it do the Houdini act? When pigs can fly in Malta, why cannot their predator fly too? Will it be infected by some endemic virus and be eaten by rats overnight? Time will tell. In the meantime, the search from all sides goes on. But the most important question, considering the above legal provisions, is: But how on earth did such a blessed tiger manage to surface on an urban rooftop?

aebaldacchino@gmail.com