L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

April 14, 2014

NewsBook

It-Tnejn, 14 ta’ April, 2014

L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

 Alfred E. Baldacchino

  F’kumment ieħor rajna kif is­-siġra tal­-Akaċja tal-Ħarir, jew Albizia tista’ jkollha impatt ferm negattiv fuq il­-biodiversità Maltija. Dan minkejja l-­linji gwida fil-­pubblikazzjonijiet kollha tal-MEPA. Pjanta oħra li ddaħħlet f’pajjiżna u qed tagħmel il-­ħsara hija l-­Pjuma, jew Peniżetum (Penisetum setaceum) li matul dawn l­-aħħar snin tħawlet bi kwantità fit-toroq wara li ġiet importata minn barra. Wieħed jista’ jaraha fid­-dwawar fit­-toroq (roundabouts ­- ftit hemm minnhom  fejn ma ssibhiex) u f’kull roqgħa art matul it-toroq prinċipali. Quddiem il-Knisja ta’ San Lawrenz fil-Birgu hemm medda twila mhux ħażin minnha.

Il-Peniżetum jikber fil-Birgu.

Il-Peniżetum jikber il-Birgu.

Din il-pjanta tikber f’pajjiżi li ma għandhomx xitwa kiefra, u ma tiddejjaq xejn tikber fid-dell. Tant hija b’saħħitha li anki jekk tinħaraq tikber b’aktar ħerqa. In­-nar jgħinha biex tikkompeti ma’ pjanti indiġeni u tbiddel l-ekoloġija tal-post, tfaqqar l-ambjent mill-ispeċi indiġeni, tbiddel l­-ekoloġija tal-ħamrija, u anki tbiddel il-kompożizzjoni tal­-fawna u n­-numru tagħhom. Il-Peniżetum jew il­-Pjuma tkun bil-fjuri kważi s-sena kollha. Hija tista’ tgħix għal madwar 20 sena. Iż­-żerriegħa tagħha tinfirex bir-riħ, bil­-karozzi, permess tal-bniedem, bl­-ilma, bl-annimali li jġorruha meta teħel mal-pil tagħhom, u anki bil-għajnuna tal-għasafar. Il-karozzi u l-annimali jistgħu jeħduha distanzi twal.

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum tinferrex 'l bogħod fil-madwar

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum titferrex ‘l bogħod fil-madwar

Iż-żerriegħa tal­-Peniżetum tikber fejn hemm biżżejjed umdità u b’hekk mill-ewwel tiksi nħawi imqallba fejn ma jkunx hemm xita spissa. Hija tadatta malajr għall-ambjenti differenti.

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità.

Din hija pjanta indiġena tal-Afrika u l-Lvant Nofsani. Fil­-pajjiżi fejn hija indiġena tikber f’ambjent nieqes mill-ilma. Infatti f’pajjiżha hija aktar rari milli fil-partijiet oħra tad­-dinja fejn ġiet imdaħħla u fejn invadiet. L-inħawi li tinvadi, fost oħrajn, jinkludu ambjenti naturali u mħarbta, għaram ramel, mal-ġnub tat­-toroq, f’kull xaqq fil-blat jew taħt il­-bankini. Biex namluhiela aktar faċli hawn Malta, fid­-dwawar fit-toroq u partijiet oħra fit-toroq inbexxuha bl­-ilma. Naturalment iħallas il­-poplu u l-ambjent.

Il-viżjoni pollitika u uffiċjali tal-MEPA

Il-viżjoni politika u uffiċjali tal-MEPA. U l-poplu u l-ambjent iħallsu.

Kif rajna f’artikli oħra, il-MEPA hija l-Awtorità Kompetenti responsabbli, għall-anqas fuq il-karta, biex tara, fost oħrajn, li l­biodiversità ta’ pajjiżna tkun imħarsa. F’wieħed mill-pubblikazzjonijiet tagħha l­-MEPA tgħid litagħraf il-fatt li l­-pjanti ornamentali huma magħrufa bħala r-raġuni ewlenija tal-pjanti invażivi fil-gżejjer Maltin. U għalhekk wieħed għandu jara li qabel ma jintroduċi speċi ġodda fil­-villaggi, bliet jew inkella jħawwilhom fuq skala kbira, wieħed għandu jikkonsulta l-linja gwida tal­-MEPA. Il-pubblikazzjoni tal-MEPA jgħidu li l­-firxa ta’ dawn l-ispeċi nvażivi qed tkun ta’ tħassib ambjentali. Tant illi huwa aċċetat li l-ewwel pass huwa li titwaqqaf id-dħul ta’ speċi invażivi. Iżda hemm bżonn li tittieħed azzjoni minħabba li l­-firxa  u l-impatti ta’ dawn l-ispeċi invażivi qed timmina sforzi għaddejjin biex tiġi mħarsa l­-biodiversità tal-gżejjer Maltin, tgħid il-MEPA! Tgħid ukoll li speċi ġodda qed jagħmlu ħsara kbira fl­-ambjent tagħna, kif ukoll huma ta’ tħassib għal Malta.

Ir-riżultat tal-użu ta' pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta' qligħ ta' flus.

Ir-riżultat tal-użu ta’ pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta’ qligħ ta’ flus.

Mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti jgħid il­-Malti. Il-MEPA hija magħrufa li qatt ma kellha qalbha taħraq għall-ħarsien tal-ambjent. U wara li d-dipartiment tal­-ambjent fl­-2002 tqiegħed f’ħoġorha, mill-ewwel ħakmithu, libsithu sarima, u għamlithu s­-Sindirella tagħha. Illum dan jinstab orfni fil-limbu tal­-MEPA. U llum il­-MEPA qed tistenna bil­-ħerqa kollha biex l-ambjent jitneħha minn ħdanha għax taħseb li hekk ma tħossx aktar il-piż tal-qerda tal-ambjent tal-gżejjer Maltin li hija qed tħalli jsir. Jekk wieħed iħares lejn il-proposti tagħha għall­-bdil fil-politika tal-ODZ (Żvilupp fiż­-Żoni barra l-Iżvilupp), dawk tal-iSPED (Pjan Strutturali għall-Ambjent u l-Iżvilupp), il-proposti għat­-twaqqif tal-Awtorità għall­-Iżvilupp tal-Ippjanar, u deċiżjonijiet meħuda mill­-MEPA, bħal fost ħafna oħra, ngħidu aħna d­-deċiżjoni tal-bini taċ­-ċimiterju tan-Nadur f’Għawdex, u l­-permessi tal-bini mostruż fil­-Mistra bl­-impatt ta’ ħsara kbira soċjali u ambjentali, wieħed jara kif u kemm il­-MEPA falliet fil-qadi ta’ dmirijietha lejn il­-ħarsien tal­-ambjent ekoloġiku u lejn is-soċjetà Maltija. Dan minkejja li l-poplu qed iħallasha biex tħarislu l­-ambjent tiegħu. Ara x’ġej meta ssir Awtorità tal­-Ippjanar tal-Iżvilupp! Sfortunatament l­-ambjent xejn ma hu fuq quddiem fuq l­-agenda politika tal­-partiti. Dan jidher ukoll mill­-fatt li llum l-hekk imsejjaħ landscaping li hija attività b’impatt kbir fuq il-biodiversità, qiegħed taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Transport u l-Infrastruttura. U dan, mingħajr l­-għajnuna professjonali fil-qasam tal-biodiversità, u bil-MEPA ma tara, ma tisma’, u ma tgħid xejn, il-Ministeru japprova dan kollu, u l-poplu u l­-ambjent iħallsu.

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ 'l bogħod u tikber fejn taqa' - dejjem bil-barka tal-MEPA

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ ‘l bogħod u tikber fejn taqa’ – dejjem bil-barka tal-MEPA.

Huwa għalhekk li kull darba li ngħaddi mit-toroq fejn ikun hemm il­-Peniżetum tikber (fost pjanti invażivi oħrajn), kemm fid­-dwawar fit-toroq, kif ukoll taħt il-bankini, xagħri, wesgħat imqallba u postijiet oħra fejn ħarbet, inkompli nsaħħaħ il­-fehma tiegħi li l-MEPA falliet bis-sħiħ. U ma għandniex xi ngħidu l­-falliment tal-MEPA jkaxkar miegħu l­-falliment tal-politikanti responsabbli minnha. Dan minkejja liġijiet Maltin u dawk internazzjonali, inklużi dawk tal­-Unjoni Ewropea. Dan sejjer jagħmilna l­-aħjar fl-Ewropa għal mod kif niġu naqgħu u nqumu mill­-obbligj u viżjoni tal-ħarsien tal-ambjent u l-impatt soċjali. U filwaqt li kulħadd jgħajjat bid­-drittijiet tal-minoranzi, mid­-dehra il­-maġġoranza ma għandha l­-ebda dritt. Bla dubju Malta hija tagħna lkoll, imma nħoss li l­-viżjoni soċjali u ambjentali qiegħdin taħt muntanja ta’ flus. Illum naraw li huma l-ftit li qed jiddettaw u jistagħnaw għas-spejjeż tal-ħafna. Bħalma qed jagħmlu l­-ispeċi invażivi li qed jerdgħu kull roqgħa ta’ pajjiżna, bil-barka tal­-MEPA.

 

aebaldacchino@gmail.com  


EU stand on invasive species

October 29, 2012

Monday, October 29, 2012

EU stand on invasive species

Alfred E. Baldacchino

The public is becoming more and more aware of invasive species, not because of any proactive educational measures or political convictions or commitments but, unfortunately, because of the invasive species’ economic, social and ecological negative impacts.

We are talking of non-indigenous or non-native species that are introduced into a region or a country. These adversely affect natural habitats, which they invade and then establish themselves. Invasive species can be either plants or animals.

The European Union defines “invasive alien species” as those species that threaten biological diversity. These species can be introduced either intentionally or accidentally.

The modern means of aerial, terrestrial and marine transport, has aided the spread of such invasive species to the extent that, today they know no boundaries. Even island-states that once had a natural barrier against such invasive species are today as susceptible to them as much as land-locked states.

The EU has as one of its main aims the free movement of goods. It also has a number of legal instruments such as directives, regulations and decisions which oblige member states to do their utmost to control invasive species. Given the free movement of goods concept, such regulations are very frail. An ad hoc committee is in fact discussing measures to be adopted in this regard.

Over the years, the importance and need to address the issue of invasive species gathered momentum on an international level following their economic, social and ecological negative impacts. Controlling invasive flora, fauna and pathogens species is a major global challenge because they are among the greatest threats to biodiversity.

dead palm trees

Dead Palm Trees – the result of the introduced invasive alien Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus). Most of the Palm Trees in Howard Gardens, Rabat, and others in the surrounding areas have all been killed.

Their threat to global economic health is significant, estimated at $350 billion annually. The United Kingdom annually spends £1.7 billion to control the impact of just three freshwater species: the American bull frog, the red-eared slider and the American signal crayfish. The EU spends €16 billion to control the damage of some of the invasive species established in the Community.

Social entities, whether political, scientific, environmental, conservationists, even some economical, are belatedly realising that the free movement of goods concept, and the breaking down of trade and other barriers between people and nations just for economic gain, is only benefiting the entrepreneurs while externalities, or hidden costs, are being borne by society and the environment at large.

The EU is not a party to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) because the parties to this convention have not yet approved an amendment for the adherence of regional economic blocks.

Despite being just an observer to this convention, the EU has its own regulations that implement CITES in the EU member states. These regulations go further than those of the convention itself because the latter’s aim is the protection of the listed species per se while those of the EU encompass, to some extent, the social or ecological impact on the environment by the imported traded species.

These EU regulations are updated from time to time and one such measure is the updating of the list that includes the suspension of trade of certain species within the Community. This list includes, among others, the red-eared slider terrapin, the painted turtle, the American bull frog and the ruddy duck.

Following the Scientific Review Group report, the EU has added three invasive species of squirrels by suspending their introduction through international trade within the Community, namely the fox squirrel, native of North America; the eastern grey squirrel, native to the eastern and mid-western United States; and the Pallas squirrel, native of South Asia.

This regulation was published in the EU official journal of August 20 and became binding on September 10 in its entirety and directly applicable in all member states, including Malta.

Malta is not spared from the negative impact of invasive species. During these last few years, these have had their negative impact on the local natural habitats and also on indigenous species. Some of these were accidentally introduced while others were intentionally released in the wild.

Levant water frog

The Levant water frog (Pelophylax bedriagae) is an intentionally alien invasive species introduced in the wild in the island of Gozo, preying on the indigenous Painted Frog (Discoglossus pictus)and other indigenous aquatic species.

Some of the established alien invasive species, and their negative impacts visible in Malta include, the red palm weevil, the geranium bronze butterfly, the mulberry longhorn beetle, the fountain grass, the Hottentots fig, the Brazilian pepper tree, the Levant water frog, the mosquito fish and the red-eared slider, the latter three intentionally introduced in the freshwater pool at San Rafflu in Gozo, from where the former is spreading. There are also others, such as land snails, whose negative impact is not yet being seen or felt.

Fountain grass

The Fountain Grass (Pennisetum setaceum) extensively used in Government Landscaping programme, in one of the latest introduced invasive species which is found growing in some valleys and also along roadways.

The present scenario with regard to invasive alien species is that while entrepreneurs cash on the profits from the sale of imported traded species, society and the environment pay for the externalities of such trade.

Geranium Bronze

The South African Geranium Bronze Butterfly (Cacyreus marshalli) is another locally invasive species introduced in 2007. It is increasing rapidly and is found both in urban areas and also in rural areas, both in Malta and also in Gozo.

SEE ALSO

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2011/10/02/roundabout-plants-described-as-invaders/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/07/25/the-red-palm-weevil-another-alien-species/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/06/21/the-introduction-of-alien-species-into-the-natural-environment-%E2%80%93-a-european-concern/


Roundabout plants described as ‘invaders’

October 2, 2011

Sunday, 2 October 2011

Roundabout plants described as ‘invaders’

James Debono

PLANT invaders are being “deliberately introduced as ornamental plants”, The Malta Environment and Planning Authority’s newly published guidelines on managing non-native plants states.

But the document fails to show the way on how these plants can be stopped from spreading. contends Alfred E. Baldacchino, a former assistant director Environment Protection Directorate.

The document refers directly to Carpobrotus edulis (Hottentot Fig), a plant used in the embellishment of roundabouts by the Environment Landscape Consortium, as a invasive species, “listed amongst 100 of the worst invaders in Europe.”

But the document focuses on how alien plants can be removed without harming the environment, rather than seeking to prevent their introduction in Malta. According to Baldacchino, landscaping is one of the main sources of invasive alien species, especially when internationally listed species like Carpobrutus edulis (Hottentot Fig), “is wantonly planted in open public areas and paid for by government, despite public concern, MEPA’s reports, and international obligations.”

Another plant used in landscaping which is spreading is the drought resistant Fountain Grass whose seeds are dispersed by wind. While describing MEPA’s document on controlling invasive species as “professional and useful” Baldacchino expressed disappointment that the document does not address the introduction of invasive species, but only their removal.

Seeds are primarily dispersed by wind, but can also disperse by water and vehicles

One shortcoming of the document, according to Baldacchino, is that it does not seek to address issues like the introduction of alien species in public landscaping projects.

Baldacchino notes that in a document containing 31,800 word, the word ‘landscaping’ is only mentioned once, and this  “as part of the name of a publication.”

A footnote to the document explains why the document does not address the issue of prevention. While stating that a primary management goal in a strategic approach to deal with biological invasions is prevention, this aspect is not addressed in the guidelines which focus on providing guidance on how to deal with major plant invaders that are already present in the Maltese islands.

“The element of prevention is however integrated in relevant provisions of domestic legislation,” states the document.

The Convention on Biological Diversity – of which Malta is a signatory – lays down a global framework for governments and other organisations to develop strategies to prevent the introduction of, and promote the management of impacts of  Invasive Alien Species.

“Malta has legal obligations under this Convention which is also transposed into EU Legislation. This is not completely addressed in the document,” said Baldacchino.

According to Baldacchino MEPA has “the potential, the resources, and the expertise” to produce a proactive document on how to honour its national and international legal obligations.

“But MEPA is so shy and impotent in enforcement, that it prefers to tackle the negative impacts at an economical, social and ecological expense, rather than to address the source. This MEPA document spells it all out”.

Baldacchino is now concerned that through such guidelines, it will be administratively easier for invasive alien species to be introduced than to be removed. “To eradicate these invasive plants one needs a permit from MEPA. But their introduction in the country is accorded red carpet treatment,” Baldacchino said.

The Hottentot fig

Carpobrotus edulis, an invasive plant known as the Cape or Hottentot Fig. is an aggressive species that climbs over other plant and kills, and is credited with wiping out 80% of Minorca’s endemic species, according to Natura 2000, the official newsletter of the European Commission’s directorate general for the environment. The plant reproduces through seeds and vcgetatively, by means of trailing stems and broken-off segments and can be dispersed by mammals, including rodents. Seeds that have not  germinated can remain viable in the soil for at least two yeas.

listed as one of the 100 of the Worst Invasive Species

The plant was successfully eliminated from the   Spanish island of Minorca through an EU-funded project. The plant, already popular in private homes, was used to embellish the Manuel Dimech Bridge project and the airport roundabouts by the Environment Landscapes Consortium.

Contacted last year, the ELC strongly denied that the plant posed any threat to Maltese biodiversity. insisting that when these plants are used in controlled landscapes they are never invasive. But biologist Alan Deidun disputed this claim, insisting that it is impossible to speak of “controlled environments” for plant species which can spread relatively easily.

Deidun claimed that despite being planted in roundabouts, the plant still manages to spread. carpeting whole swathes along cliff areas, especially in the southwest of the islands, which generally tend to harbour species of conservation importance.

The ELC nursery manager said the plant is very well adapted to the Maltese climate, being extremely wind and fire-resistant with the ability to take saline water.