Qerda tal-biodiversità fil-foss tal-Imdina… biex isir ġnien ta’ kwalità!

September 28, 2012

Dan l-aħħar qrajna u smajna stqarrijiet minn Ministru tal-Gvern dwar ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji.

Meta wieħed jaqra u jisma’ l-kummenti ta’ dan il-Ministru tal-Gvern li huwa responsabbli minn dawn il-proġetti, wieħed mill-ewwel jifhem għaliex illum il-qerda tal-ambjent naturali hija daqstant kbira. U wieħed ma jistax ma jistaqsiex numru ta’ misoqsijiet, bħal ngħidu aħna:

 1. Bliema immaġinazzjoni jista’ xi ħadd jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jaqla’ u jeqred ammont kbir ta’ sigar b’impatt kbir fuq il-biodiversità tal post?  (ara ritratti aktar l-isfel).
 2. Kif jista’ wieħed jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jiksi l-post b’medda wiesgħa ta’ konkos; konkos aktar milli hemm u aktar milli kien hemm siġar qabel ma beda x-xogħol? (ara ritratti aktar l-isfel)
 3. Liema raġuni xjentifika tiġġustifika li biex isir ġnien ta’ kwalità titqaxxar u tinqered il-liedna kollha li kien hemm fil-post u li kienet tħaddar u tiksi metri kwadri kbar tal-ħajt tal-ġnien Howard Gardens (mhux mal-ħajt tas-sur) u li kienet toffri ambjent naturali għall-numru ta’ fawna indiġena? Din kienet ukoll issebbaħ u tgħati l-ħajja lill-kull ġnien anki jekk mhux ta’ kwalità. U dan minkejja li l-Gvern ta’ Malta huwa obbligat u marbut mill-Unjoni Ewropea biex jara li jieħu miżuri biex ma tkomplix tinqered il-biodiversità tal-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha. Il-Ministri tal-Ambjent (anki dawk li jgħidu li xi darba kienu Ministri tal-Ambjent) din kollha jafuha, kemm mid-dokumenti tal-UE li jirċevu, kif ukoll mill-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri li jattendu.

Fid-diskors tiegħu fil-video li deher fil-ġurnal The Times

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

dan il-Ministru qal li ma nqerdux siġar.  Jekk wieħed iħares lejn ir-ritratti hawn mehmuża, waħdu jasal f’konklużjoni waħda.

 1. Kif jista’ xi ħadd jgħid li dan ix-xogħol qed jerġa jieħu dan il-post għall-ġranet passati tal-glorja tiegħu?  Sa fejn naf jien fi żmien l-Għarab u l-Kavallieri ma kienux jużaw konkos (sakemm xi perit ma jikkoreġinix!) li llum huwa l-aktar ħaġa li tispikka f’dan il-ġnien (u ġonna oħra simili) ta’ kwalità. Lanqas kienu jiżirgħu turf  għax l-ilma għalihom kien jiswa mitqlu deheb, u lanqas kienu jagħmlu ilma ħiereġ jiżfen mill-art!  U lanqas ma kienu jużaw lift biex jinżlu mis-swar għall-foss. Jidher li l-Għarab u l-Kavallieri li ħakmu pajjiżna tant għexieren ta’ snin ilu, kellhom viżjoni ferm u ferm aktar professjonali, ekonomika, soċjali, ambjentali u sostenibbli milli għandhom il-mexxejja politiċi Maltin tal-lum, minkejja li dak iż-żmien ma kienx hemm obbligi ambjentali internazzjonali bħal ma għandna llum u lanqas kellhom Ministri tal- Ambjent.
 2. Ir-Rabtin u l-ġirien tagħhom  ma għandhomx bżonn xi politku li ma għandu l-ebda idea ta’ xi tfisser biodiversità biex jgħamillhom ġnien ta’ kwalità! U lanqas għandhom bżonn spazji miftuħa għall-familji għax għandhom biżżejjed spazji miftuha. Żgur li ma għandhomx bżonn ta’ spazju miftuħ ġo foss. U jekk kien hemm il-ħsieb li dan il-foss jinfetaħ għal kulħadd, kull ma kien hemm bżonn kien  li jitneħħew il-katnazzi li kienu jsakkru l-bibien li jgħalqu l-aċċess għal kulħadd. Li kieku dan id-diskors jintqal lill-kostitwenti ta’ min qalhom, li llum huma ferm u ferm konxji mill-ambjent naturali u l-qerda li l-konkos qed jagħmel lil dan l-ambjent, żgur li kienu jibgħatuh jistgħad biex forsi jaqbad xi mazzun!
 3. Imma veru li biex tagħmel ġnien ta’ kwalità illum l-ingredjenti huma: a) konkos; b) turf; c) ilma jiżfen; d)  issa anki lift; u e) l-qerda tal-biodiversità tal-post kollha, kif sar fil-foss tal-Imdina u f’kull hekk imsejjaħ ġnien ieħor li qed isir mill-istess ministeru?
 4. Ħarsa lejn il-kummenti li kien hemm fil-gazzetti f’dawn il-links

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

u fir-ritratti li ħadt jien stess u li wħud minnhom jidhru hawn taħt, kollha jitkellmu u juru  d-disastru li sar bi flus pubbliċi u b’dawk tal-Unjoni Ewropea.

 1. Forsi hawnhekk ta’ minn jistaqsi minn qed jamministra l-fondi tal-UE, f’dan il-kas il-European Regional Development Fund?  Min qiegħed jawditjahom? Fejn jista’ l-pubbliku jara rendikont tal-infiq?
 2. Barra minhekk, minn qiegħed jara li jkun hemm diskussjoni pubblika fuq il-proġetti biex b’hekk ikun involut iċ-ċittadin fid-deċiżjoni, qabel jintefqu dawn il-flus? Dan ukoll huwa fost l-obbligi li titlob l-UE.
 3. Jiddispjaċini ngħid li l-ħsara li qed issir lill-biodiversità Maltija bi proġetti bħal dawn, bi skuża ta’ ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji, trid aktar minn ġenerazzjoni biex titranġa.
 4. Dan il-ġnien sejjer ikollu kwalità waħda …. dik ta’  mafkar ta’ kif l-ambjent naturali qed jiġi sfruttat u mżeblaħ f’dawn l-aħħar snin, mingħajr ebda mistħija u ebda mgħodrija.
 5. Fl-aħħarnett min huma l-konsulenti tal-Ministru li huwa responsabbli biex jaraw li dan ix-xogħol ikun wieħed sostenibbli, jiġifieri li ma ssirx ħsara ekonomika, ħsara soċjali u ħsara ekoloġika kif qed issir?
 6. Nismagħhom jgħidu li hawn Malta kollox possibli, imma ma naħsebx li hawn xi ħadd li sab kif jgħatti x-xemx bl-għarbiel, għalkemm hawm min qed jipprova u qed jagħmel ħiltu kollha.

ARA WKOLL

http://www.orizzont.com.mt/Issues/19092012/social/article95864.html

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

http://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/05/25/environmentali…ent-over-trees

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/07/31/once-there-were-green-leaves/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-md…eally-involved/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/02/27/government-policy-on-trees/

iL-BIODIVERSITA’   SINJURA TA’ QABEL BEDA X-XOGĦOL FIL-FOSS TAL-IMDINA U L-KWALITA’ TA’ QERDA LI SARET MINN META BEDA X-XOGĦOL FUQ IL-ĠNIEN TA’ KWALITA’

QABEL – Ringiela ta’ siġar taċ-Cipress li kienu jiffurmaw parti mill-biodiversità

WARA – L-unika siġra taċ-Cipress li baqa’ – MEJTA. L-oħrajn kollha nqalgħu u nqerdu. Ikun interessanti kieku l-esperti tal-Ministru jgħidulna kif mietet din is-siġra, jew aħjar jekk inqatletx b’xi kumbinazzjoni!  Ma naħsebx li issa sejjer ikun hemm xi ħadd li tniggżu l-kuxjenza biex jaqla’ siġra mejta, meta nqalgħu tant u tant siġar ħajjin minn dan il-post .

QABEL – ambjent naturali sinjur

WARA – parti mill- ġnien ta’ kwalità – anqas biodiversità, aktar konkos!

WARA – liedna  meqruda fil-ġnien ta’ kwalità

WARA – siġar taċ-Ċipress maqlugħa, meqruda  u mitfuha fl-art biex jagħmlu wisa għall-ġnien ta’ kwalità.

WARA – fdalijiet tas-siġar mejta taċ-Ċipress taħt it-tabella tal-Ministeru li qed jagħmel ġnien ta’ kwalità

QABEL U WARA – id-dehra tal-foss ftit wara li beda x-xogħol fuq il-ġnien ta’ kwalità.  Is-siġar immarkata b’salib isfar kollha ġew meqruda, jew maqlugħa.

WARA – post għeri mill-biodiversità fi ġnien ta’ kwalità fejn jispikka l-konkos u l-għibien tas-sigar li qabel kienu jżejnu dan il-post.

It-tabella imwarrba u mitluqa fl-art li madankollu turi l-għajuna finanzjarja li qed tgħati l-EU mill-European Regional Development Fund, għar-restawr tal-post, li qed isir fost oħrajn bit-tneħħija tal-biodiversità u kisi bil-konkos.


Environmentalists vs government over trees

May 25, 2012

Friday, May 25, 2012 

Report: Kristina Chetcuti
Video: Mark Zammit Cordina

Environmentalists vs government over trees

The bastions of Mdina seem to be the setting for a battle scene once again. The dissent, this time round, concerns the rehabilitation of the ditch gardens, now being converted into a recreation park, which has left environmentalists very unimpressed.
Until recently, the Mdina ditch was an underutilised ground that was inaccessible to the public, which the Rural Affairs Ministry has tried to change. However, the plan has failed to convince some people.
“This is the work of architects with no background in environmental management. This is vandalism,” said Alfred E. Baldacchino, former assistant director at the Malta Environment and Planning Authority’s environment directorate.
The work includes the uprooting of more than 270 citrus trees lining the bastion walls. About 150 will be replanted a couple of metres across the ditch and the remaining trees will be relocated to Buskett.
“This is not the right time for uprooting. We are in spring, blossoming time. It is a trauma for the trees. There is no guarantee they will survive,” said Mr Baldacchino.
Similarly, environmentalist Antonio Anastasi said on Facebook that if the uprooting had to happen, it should have been done without removing all the trees’ foliage.
Mr Baldacchino questioned the reason for moving them only by a couple of metres, calling it a “sheer waste of money”. The estimated value of the project – to be completed this year – is €1,200,000.
On site, a crane was uprooting the trees to loud pumping music.
“Look at that, all the roots of these citrus trees are sawn off with a chainsaw so that they fit in the new hole. They should at least make the hole bigger,” he said.
The Rural Resources Ministry said any protected species “will be left in place” and the design of the paving will work around them.
A spokesman explained the trees being transplanted to the other side of the counterscarp were being moved to “expose the scale and majesty of the bastions”.
Mr Baldacchino pointed out that citrus trees did not grow tall and could not obstruct the view of the bastions. However, he also
noted that, before being uprooted, the trees were being pruned hastily.


“When you prune, trees ‘weep’. You need to coat them immediately to protect them from insects,” he explained. He also believes that the project does not embrace Maltese biodiversity. “Turf, for example, is not part of the Maltese ecosystem and it’s very expensive to maintain because it needs a lot of watering. We need gardens that highlight the
biodiversity of the place. “Why are we just recreating a Victorian garden?”
The government insists the project includes an “intensive water management exercise” through a water catchment on St Paul’s
bastion. “All the water received during the last year has been diverted toward an existing reservoir in the courtyard of Vilhena Palace,”
a ministry spokesman said.
“This will serve as one of the backup reservoirs for the main reservoir behind the counterscarp in the ditch and may be replenished by bowser during dry seasons.”
The project proposes to collect the greater part of the rainwater run-off in shallow reservoirs that have been creatively designed by taking advantage of the difference in the levels of the grounds.
A Mepa spokesman said all permits were in hand and continuous archaeological monitoring was being carried out during the works.
In the meantime, a petition against the pruning of trees – Save Malta’s Trees – sponsored by columnist Pamela Hansen is doing the rounds online and has already garnered more than 200signatures.

The original article and video in The Times can be seen on:
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120525/local/-Battle-scene-at-Mdina-ditch.421226

See more exchange of views on the Save the Tree group on Facebook
http://www.facebook.com/groups/227850170644983/

Those who want to sign the petititon can do so on:
http://www.thepetitionsite.com/629/494/052/save-maltas-trees/

An old legally protected Olive Tree heavily pruned on the 16th May 2012. A few days later it was uprooted and disappeared.

All the old legally protected Oive Trees in the ditch were heavily pruned and a few days later they were uprooted and all disappeared.

Additional comments by A E Baldacchino

• “About 150 will be replanted a couple of metres across the ditch and the remaining trees will be relocated to Buskett.”
Buskett is small woodland with forest remnants of Holm Oak and Aleppo Pine. It has been declared an EU Natura 2000 site following submission by Government. Despite this the Ministry of Resources and Rural Affairs has been consistently claiming that Buskett is a garden. Buskett is crying for the strengthening of the population of wild trees which once graced this woodland, and which today are on the verge of extinction. Indigenous rare trees which should be planted at Buskett are the Ash, the Bay Tree, Elm, Hawthorn, Mastic Tree, Buckthorn, Poplar, Holm Oak and others. Yet the Minster responsible for landscaping has chosen to plant the uprooted citrus trees from Mdina Ditch at Buskett.
• “The Rural Resources Ministry said any protected species “will be left in place” and the design of the paving will work around them.”
The dozen or so old established protected Olive trees were first heavily pruned. Then one by one, by the 20th May 2012, they were all uprooted and carried away from the site.

The remains of the grove of citrus trees after a substantial number were uprooted to mke way for a ‘garden’. Part of the ditch opposite the bastions is covered by a beautiful cover of Ivy, providing much needed adequate habitat for local fauna. All the greenery is probably waiting for the chain saw to clear it to make way for a ‘garden’. No details as to the future of such natural habitat are availed.

The out of the way sign showing the financial help received room the European Union with regards to the Mdina project.