L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

April 14, 2014

NewsBook

It-Tnejn, 14 ta’ April, 2014

L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

 Alfred E. Baldacchino

  F’kumment ieħor rajna kif is­-siġra tal­-Akaċja tal-Ħarir, jew Albizia tista’ jkollha impatt ferm negattiv fuq il­-biodiversità Maltija. Dan minkejja l-­linji gwida fil-­pubblikazzjonijiet kollha tal-MEPA. Pjanta oħra li ddaħħlet f’pajjiżna u qed tagħmel il-­ħsara hija l-­Pjuma, jew Peniżetum (Penisetum setaceum) li matul dawn l­-aħħar snin tħawlet bi kwantità fit-toroq wara li ġiet importata minn barra. Wieħed jista’ jaraha fid­-dwawar fit­-toroq (roundabouts ­- ftit hemm minnhom  fejn ma ssibhiex) u f’kull roqgħa art matul it-toroq prinċipali. Quddiem il-Knisja ta’ San Lawrenz fil-Birgu hemm medda twila mhux ħażin minnha.

Il-Peniżetum jikber fil-Birgu.

Il-Peniżetum jikber il-Birgu.

Din il-pjanta tikber f’pajjiżi li ma għandhomx xitwa kiefra, u ma tiddejjaq xejn tikber fid-dell. Tant hija b’saħħitha li anki jekk tinħaraq tikber b’aktar ħerqa. In­-nar jgħinha biex tikkompeti ma’ pjanti indiġeni u tbiddel l-ekoloġija tal-post, tfaqqar l-ambjent mill-ispeċi indiġeni, tbiddel l­-ekoloġija tal-ħamrija, u anki tbiddel il-kompożizzjoni tal­-fawna u n­-numru tagħhom. Il-Peniżetum jew il­-Pjuma tkun bil-fjuri kważi s-sena kollha. Hija tista’ tgħix għal madwar 20 sena. Iż­-żerriegħa tagħha tinfirex bir-riħ, bil­-karozzi, permess tal-bniedem, bl­-ilma, bl-annimali li jġorruha meta teħel mal-pil tagħhom, u anki bil-għajnuna tal-għasafar. Il-karozzi u l-annimali jistgħu jeħduha distanzi twal.

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum tinferrex 'l bogħod fil-madwar

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum titferrex ‘l bogħod fil-madwar

Iż-żerriegħa tal­-Peniżetum tikber fejn hemm biżżejjed umdità u b’hekk mill-ewwel tiksi nħawi imqallba fejn ma jkunx hemm xita spissa. Hija tadatta malajr għall-ambjenti differenti.

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità.

Din hija pjanta indiġena tal-Afrika u l-Lvant Nofsani. Fil­-pajjiżi fejn hija indiġena tikber f’ambjent nieqes mill-ilma. Infatti f’pajjiżha hija aktar rari milli fil-partijiet oħra tad­-dinja fejn ġiet imdaħħla u fejn invadiet. L-inħawi li tinvadi, fost oħrajn, jinkludu ambjenti naturali u mħarbta, għaram ramel, mal-ġnub tat­-toroq, f’kull xaqq fil-blat jew taħt il­-bankini. Biex namluhiela aktar faċli hawn Malta, fid­-dwawar fit-toroq u partijiet oħra fit-toroq inbexxuha bl­-ilma. Naturalment iħallas il­-poplu u l-ambjent.

Il-viżjoni pollitika u uffiċjali tal-MEPA

Il-viżjoni politika u uffiċjali tal-MEPA. U l-poplu u l-ambjent iħallsu.

Kif rajna f’artikli oħra, il-MEPA hija l-Awtorità Kompetenti responsabbli, għall-anqas fuq il-karta, biex tara, fost oħrajn, li l­biodiversità ta’ pajjiżna tkun imħarsa. F’wieħed mill-pubblikazzjonijiet tagħha l­-MEPA tgħid litagħraf il-fatt li l­-pjanti ornamentali huma magħrufa bħala r-raġuni ewlenija tal-pjanti invażivi fil-gżejjer Maltin. U għalhekk wieħed għandu jara li qabel ma jintroduċi speċi ġodda fil­-villaggi, bliet jew inkella jħawwilhom fuq skala kbira, wieħed għandu jikkonsulta l-linja gwida tal­-MEPA. Il-pubblikazzjoni tal-MEPA jgħidu li l­-firxa ta’ dawn l-ispeċi nvażivi qed tkun ta’ tħassib ambjentali. Tant illi huwa aċċetat li l-ewwel pass huwa li titwaqqaf id-dħul ta’ speċi invażivi. Iżda hemm bżonn li tittieħed azzjoni minħabba li l­-firxa  u l-impatti ta’ dawn l-ispeċi invażivi qed timmina sforzi għaddejjin biex tiġi mħarsa l­-biodiversità tal-gżejjer Maltin, tgħid il-MEPA! Tgħid ukoll li speċi ġodda qed jagħmlu ħsara kbira fl­-ambjent tagħna, kif ukoll huma ta’ tħassib għal Malta.

Ir-riżultat tal-użu ta' pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta' qligħ ta' flus.

Ir-riżultat tal-użu ta’ pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta’ qligħ ta’ flus.

Mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti jgħid il­-Malti. Il-MEPA hija magħrufa li qatt ma kellha qalbha taħraq għall-ħarsien tal-ambjent. U wara li d-dipartiment tal­-ambjent fl­-2002 tqiegħed f’ħoġorha, mill-ewwel ħakmithu, libsithu sarima, u għamlithu s­-Sindirella tagħha. Illum dan jinstab orfni fil-limbu tal­-MEPA. U llum il­-MEPA qed tistenna bil­-ħerqa kollha biex l-ambjent jitneħha minn ħdanha għax taħseb li hekk ma tħossx aktar il-piż tal-qerda tal-ambjent tal-gżejjer Maltin li hija qed tħalli jsir. Jekk wieħed iħares lejn il-proposti tagħha għall­-bdil fil-politika tal-ODZ (Żvilupp fiż­-Żoni barra l-Iżvilupp), dawk tal-iSPED (Pjan Strutturali għall-Ambjent u l-Iżvilupp), il-proposti għat­-twaqqif tal-Awtorità għall­-Iżvilupp tal-Ippjanar, u deċiżjonijiet meħuda mill­-MEPA, bħal fost ħafna oħra, ngħidu aħna d­-deċiżjoni tal-bini taċ­-ċimiterju tan-Nadur f’Għawdex, u l­-permessi tal-bini mostruż fil­-Mistra bl­-impatt ta’ ħsara kbira soċjali u ambjentali, wieħed jara kif u kemm il­-MEPA falliet fil-qadi ta’ dmirijietha lejn il­-ħarsien tal­-ambjent ekoloġiku u lejn is-soċjetà Maltija. Dan minkejja li l-poplu qed iħallasha biex tħarislu l­-ambjent tiegħu. Ara x’ġej meta ssir Awtorità tal­-Ippjanar tal-Iżvilupp! Sfortunatament l­-ambjent xejn ma hu fuq quddiem fuq l­-agenda politika tal­-partiti. Dan jidher ukoll mill­-fatt li llum l-hekk imsejjaħ landscaping li hija attività b’impatt kbir fuq il-biodiversità, qiegħed taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Transport u l-Infrastruttura. U dan, mingħajr l­-għajnuna professjonali fil-qasam tal-biodiversità, u bil-MEPA ma tara, ma tisma’, u ma tgħid xejn, il-Ministeru japprova dan kollu, u l-poplu u l­-ambjent iħallsu.

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ 'l bogħod u tikber fejn taqa' - dejjem bil-barka tal-MEPA

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ ‘l bogħod u tikber fejn taqa’ – dejjem bil-barka tal-MEPA.

Huwa għalhekk li kull darba li ngħaddi mit-toroq fejn ikun hemm il­-Peniżetum tikber (fost pjanti invażivi oħrajn), kemm fid­-dwawar fit-toroq, kif ukoll taħt il-bankini, xagħri, wesgħat imqallba u postijiet oħra fejn ħarbet, inkompli nsaħħaħ il­-fehma tiegħi li l-MEPA falliet bis-sħiħ. U ma għandniex xi ngħidu l­-falliment tal-MEPA jkaxkar miegħu l­-falliment tal-politikanti responsabbli minnha. Dan minkejja liġijiet Maltin u dawk internazzjonali, inklużi dawk tal­-Unjoni Ewropea. Dan sejjer jagħmilna l­-aħjar fl-Ewropa għal mod kif niġu naqgħu u nqumu mill­-obbligj u viżjoni tal-ħarsien tal-ambjent u l-impatt soċjali. U filwaqt li kulħadd jgħajjat bid­-drittijiet tal-minoranzi, mid­-dehra il­-maġġoranza ma għandha l­-ebda dritt. Bla dubju Malta hija tagħna lkoll, imma nħoss li l­-viżjoni soċjali u ambjentali qiegħdin taħt muntanja ta’ flus. Illum naraw li huma l-ftit li qed jiddettaw u jistagħnaw għas-spejjeż tal-ħafna. Bħalma qed jagħmlu l­-ispeċi invażivi li qed jerdgħu kull roqgħa ta’ pajjiżna, bil-barka tal­-MEPA.

 

aebaldacchino@gmail.com  

Advertisements

The Caper at Couvre Porte

November 7, 2013

times

Thursday November 7th, 2013. 

The Caper at Couvre Porte

 Alfred E. Baldacchino

2013.10.22---Birgu-flag

Citta Vittoriosa flag

The Birgu Local Council deserves warm congratulations for the way they organised the Birgu Fest especially the candle­lit night which showed the splendour of the city: the overpowering majestic bastions, the Maltese workmanship, the architecture, the intricate sculptures, the winding streets, the renovated old buildings, and the growing public awareness of such a historical heritage.  Unfortunately this cannot be said for the way the Birgu environs are being landscaped.

2013.10.22---couvre-port-gate

Couvre Porte Gate

I entered through Couvre Porte, the  magnificent covered  gateway, admiring  the surroundings. I crossed the bridge  over the ditch, still in total darkness as to its future, at least from a public point of view. I wonder why no public consultations were ever held on such projects. Perhaps the present Minister would consider this before the works are done and public money spent and not follow in the footsteps of his predecessor.

Once through the main entrance of Couvre Porte, I climbed the 10 cm or so high steps leading to the top of the bastions. I could almost re­live the moments of such a historical architectural heritage left to us by the Knights of St. John.

There, on the highest part of the bastions something caught my eye: it was a caper (kappara) growing on one of the cordons, so soon on the freshly restored bastions, with defiance and a sense of victory. In the dim light, I could see the silhouettes of other indigenous plants which had also set foot on the fortifications: indigenous species which colonised these islands before man set foot on them.

2013.10.22---kappar-mas-swar

The caper on the bastions

The indigenous plants on the bastions echoed Rużar Briffa’s Jum ir­-Rebħ “Jien Maltija! Miskin min ikasbarni, miskin min jidħak bija” (I am Maltese! Pity the one who disgraces me, pity the one who mocks me”).

As I looked towards the Vittoriosa water front, the historic bastion rose as a background to a number of recently imported alien, toxic and some invasive trees. The never conquered Citta Vittoriosa, lied at the mercy of these introduced foreign species, some also invasive, politically approved and publicly funded. How could one accept the fact that there at the foot of the bastions exotic species had taken over the beds of the indigenous Maltese species, through the political apathy still accepting foreign colours to the indigenous splendour.

I slowly descended the steps, seemingly so much higher now, and mingled with the crowds till I found my way in front of the St. Lawrence Parish Church. Towering in front of the Church on my left was the Għolja tal­Ħelsien monument, a reminder of the last foreign power which had a foot in Malta. But even in the semi­darkness I could see the monument invaded with more than half a dozen exotic species, two or three invasive. Two palm trees on the monument seemed to have succumbed to the Red Palm Weevil, an introduced alien invasive species.  On my right along the waterfront leading to dock 1, I could see other exotic species, some invasive, introduced from around the world, including the now ubiquitous fountain grass. Could it be possible that the exit of the foreign powers opened the doors to the exotic alien flora and fauna to set foot on the Islands even growing on the very monument itself?

2013.10.22---għolja-tal-ħelsien

Three exotic alien species surround the fanfare of the departure of the last foreign soldier.

Landscapers equipped with a can of chemicals will no doubt be sent by their political master, the Ministry of Infrastructure and Transport, to spray the indigenous caper and allies to oblivion, something in which I must admit, they are very good at. But these are wild species and do not fatten anybody’s pockets. I am sure that the indigenous species will rise again, and again, and again in protest with the same determination, as one or two have already done at the newly renovated Mdina bastions, made more to resemble Windsor Castle rising out of an expanse of turf, so artificial and unnatural to a Mediterranean fortification rising out of garigue vegetation. As long as the people and the EU pay, who cares? Who would be that Minister who,  during whose tenure, approved the introduction of the most exotic alien species, not excluding invasives, in the Maltese Islands at the expense of local indigenous species, in the name of landscaping? The wisdom of some politicians knows no bounds despite national and international obligations, and should I add electoral promises!

2013.10.22---inula-chritmoides

The Golden Samphire on the restored Vittoriosa bastions. It can easily replace the introduced exotic invasive species of Fountain Grass occupying the flower beds on the waterfront.

I walked heavily to where my car was parked close to St. Helena Bastions ­ another jewel of the Knights of St. John. Another gem of a historical heritage so conspicuous by its neglected and abandoned state.  If only the funds coming from the European Union and public funds lavishly spent on the importation, advice, planting and profits made on the exotic trees, went to the restoration of such other gem at Bormla (Cospicua) they would have been much better spent.

2013,10,22---fountain-grass

The now ubiquitous introduced alien invasvie Fountain Grass, in the shadow of alien trees, competing and taking over from indigenous flora.

It was a relief to drive back home. But not before driving through a breach in the Cottonera bastion lines leading from San Ġwann t’Għuxa to Għajn Dwieli. The mismanagement, lack of planning and financial driving force in landscaping with its negative social, historical and ecological impact had ruined the enjoyable candle­lit evening at the historical city of Birgu. The good thing about it was that the candle­lit environment had hidden the look of disappointment on my face: the lack of considerations for local biodiversity makes me feel ashamed that I am Maltese, when this is appreciated more by the foreigners than by the local politicians. When money grows on trees and it talks, there is nobody ready to listen.

aebaldacchino@gmail.com

alfredbaldacchino.wordpress.com