MEPA leaves no stone unturned

August 19, 2014

times

Mepa leaves no stone unturned

Alfred E. Baldacchino

 The illegally extended road on Comino. Photo: Matthew Mirabelli

The illegally extended road on Comino. Photo: Matthew Mirabelli

Times of Malta lately reported the construction of a dirt and concrete road on Comino, an island with barely half a dozen residents and an EU Natura 2000 site.

The Malta Environment and Planning Authority, which is the Competent Authority for the EU environment acquis, thus also for Natura 2000 sites, was quick to show its surprise and lack of awareness of the matter.

It immediately issued an enforcement notice on the Commissioner of Land, on the grounds that Comino is government land. Pontius Pilate would have envied this. Incidentally, the Commissioner of Land falls within the portfolio of the Prime Minster.

Natura 2000 sites are sites listed according to important habitat types in the EU Habitats Directive. On accession, each member state has to declare such sites, and once approved by the EU Commission as Special Areas of Conservation, these form part of the EU Natura 2000 Network, all of European ecological importance.

Member states are obliged to draw up a management plan for each Natura 2000 site. Following agreement with the EU, Malta’s management plans were finalised by December 2013. What happened to these management plans: have these been shelved sine die?

According to the government’s electoral manifesto, the Environment Directorate had to be separated from the Planning Directorate. “The main aim of the separation will be to strengthen the respective autonomy of the two important parts”, “the environment will be given the priority it deserves” and “the environment and resources will be conserved, protected…” the new authority established “will assume the important role of a regulator which to date our country does not have”.

Furthermore, “a new government will be more seriously committed in the environmental field. We will work with determination so that we will recover the lost time, conscious that there are a number of difficult decisions to be taken, amongst them the Mepa reform. We will take these measures in the interest of the environment of our country so that we will be in a positon to address the challenge”. (Malta Tagħna Lkoll – Manifest Elettorali 2013 – section 9, pages 92 – 96)

Not only has the pitiful state of the environment under the previous administration not been addressed but today, I regret to say, it is worse than it was before. After 18 months, the environment is still in limbo, still hijacked by Mepa.

2014.08.17 - mepa reform

A cartoon which appeared in the Sunday Times of Malta – 17 August, 2014

The political responsiblility today rests with a Parliamentary Secretary within the Office of the Prime Minister. This can lead one to rightly conclude that the aim behind the separation of the directorates is more a measure of convenience than of conviction. The status quo has definitely not strengthened the environment. It is contributing to its destruction.

The fact that the environment does not fall within the portfolio of the Minister for the Environment, but is still in Mepa’s grip, also shows the lack of good governance of this social, national and international responsibility. The damage and rampage going on in the environment, endorsed by the Competent Authority paid to ensure that this does not happen, is unbelievable.

The feeling of those who honestly have the national interest of society and the environment at heart is that the environment is not a priority on the govenment’s agenda, despite the fine words in the electoral manifesto. In fact,the environment is not on the agenda at all.

Mepa is on the front line, as a Competent Authority, leaving no stone unturned to accomodate widespread and massive development and to sanction illegalities, with a hugely negative impact on society and the environment.

I fear there is much more to come. Such laissez-faire in environmetal protection leads one to ask if Mepa is finding it difficult to honour its obligations. It seems as if it wants to imply that one should ask any related questions and forward any complaints on the environment to the European Commission, because Mepa is not interested, not willing and perhaps not competent to deliver.

 The Parliamentary Secretary in the Office of the Prime Minister, responsible for this Competent Authority, is miles away from a basic awareness of professional environmental management and planning, judging by his comments and stands taken.

And with such an official political lack of vision of environmental matters, despite the electoral manifesto, one can understand the sorry state to which the environment is degenerating.

 

“Not only has the pitiful state of the environment under the previous administration not been addressed, but today, I regret to say, it is worse than it was before”

Aware of Mepa’s workings, I can almost see another Montekristo on Comino, with Mepa eventually boasting that it has issued scores of enforcement notices to stop the rape – and doing nothing about it.

One such note has already been issued. Mepa is morally bound (if this means anything to Mepa) to explain and advise politicians about the negative consequences that the generations of today and the future will be facing by the decisions being taken. And if the electoral manifesto is anything to go by, Mepa has ample directions, unless it has succumbed to a rubber stamp role.

“We believe that Malta should be in the forefront on environmental standards. Not because there is the obligation of European directions, but because our children deserves this.” Eloquent words in the manifesto, which every citizen of this country should applaud and look forward to achieve.

But with the Competent Authority finding it difficult to address a mere illegal dirt road in a Natura 2000 site, I very much doubt whether such an electoral promise can ever be achieved.

Mepa is morally bound (if this means anything to Mepa) to explain and advise politicians about the negative consequences that the generations of today and the future will be facing by the decisions being taken.

Mepa is morally bound (if this means anything to Mepa) to explain and advise politicians about the negative consequences that the generations of today and the future will be facing by the decisions being taken.

Imagine the stand Mepa will take with regard to the White Rocks development, extending into a Natura 2000 site, which will definitely be negatively impacted. The more so since the project cannot be regarded as a development related to the management of the site.

I believe that if the Prime Minister – who is responsible for Mepa, the Competent Authority for environmental matters – really wants to achieve the electoral promises made in the Labour Party’s manifesto, he has to seriously commit himself before it becomes almost impossible to achieve them.

“Our aim is clear: we want to be the best because this is what we deserve. We want to leave behind us a heritage to future generations so that these will be better than we are today.”

Too much time has already been wasted and much damage has been done.

With Mepa at the helm of environmental protection and management, there is no possibility at all for the government to achieve and honour its electoral promises.

aebaldacchino@gmail.com

Advertisements

Il-kappella f’tal-ħlas u t-tqala tal-irħam

July 28, 2014

NewsBook

It-Tnejn, 28 ta’  Lulju 2014

Il-kappella f’tal-ħlas u t-tqala tal-irħam

Alfred E. Baldacchino

Dan l-aħħar ħabib tiegħi ħadni nara l-kappella tal-Madonna mtella’ s-sema f’tal-Ħlas: fuq ir-riħ ta’ Wied is-Sewda, bejn Ħal Qormi u Ħaż-Żebbug. Qatt ma kont żort dawn l-inħawi. Kappella b’artkitettura klassika barokka, bil-karatteristiċi tal-kappellel li wieħed jista’ jsib imferxa madwar il-pajjiż. Aktar tagħrif fuq din il-kappella sibtu fil-ktieb ta’ Joseph Camilleri u Joseph Spiteri Is-Santwarju tal-Ħlas Ħal Qormi ippubblikat fl-2005.

Il-kappella f'Tal- Ħlas

Il-kappella f’Tal- Ħlas

Waħedha, qalb l-għelieqi sa mill-1465 qabel ġiet miżjuda bix-xogħol tal-perit Lorenzo Gafà, illum siekta u għadha maqtugħa mill-bini li qed jibla’ kull biċċa art li jsib quddiemu, dejjem bil-barka ta’ minn suppost jikkontrollah. Għadha hiemda f’misraħ quddiem palazz mibni fi żmien il-Kavallieri. Minn jaf x’raw u x’semgħu bejniethom. Żgur li kull nħar ta’ Ħadd u f’festi kmandati, kienu jinġemgħu raħħala u bdiewa bil-qorq, bis-sidrija u b’lobbja f’rashom, fuq iz-zuntier jew fil-loġġa mgħammra bil-bankijiet u l-imwejjed tal-ġebel, kollha jaqsmu l-ferħ u l-imrar ta’ matul il-ġimgħa li tkun għaddiet, waqt li jsaħħu r-rabta bejniethom f’dik il-laqgħa soċjali.

Iz-zuntier bil-loġġia biswit

Iz-zuntier bil-loġġia biswit

Ħassejtni miblugħ minn dawk iż-żminijiet mgħoddija, fejn it-tbatija fiżika kienet kbira, imma xejn anqas kienet ir-rabta man-natura. Bdejt bħal nisma’ l-prezzijiet li ġab id-dugħ ta’ rtajjel u qnatar li l-bdiewa ħadu l-pitkali bil-karettun: biċċa, nofs biċċa, skut, disgħa rbajja, jew salib. Kemm sejra ġġib il-bħajra bikrija, il-frott irqiq u l-patata. Ħassejtni nisma’ raħħal b’nofs tbissima, wiċċu jixgħel, jistqarr kif l-erħa tal-ewwel waslet biex tferrgħa, waqt li kien sejjer jiġi bżonn ta’ barri tar-razza biex jgħammarlu oħra. Tant kont mitluf fl-ħsibijiet ta’ dawk iż-żminijiet storiċi jidwu madwar il-ħitan taz-zuntier, li sieħbi kellu jiġbidni minn spalti meta ma weġibtux mill-ewwel.

Ġawhriet bħal din il-kappella għandna ħafna u hija ħasra li wħud minnhom huma kważi mitluqa. Għalhekk kien ħsieb tajjeb u għaqli tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi li bil-għajnuna ta’ €247,000 mill-UE, nieda proġett tar- restawr tal-mgħodija storika li tiġbor fiha l-misraħ tal-kappella tal-Ħlas.

Tagħrif mogħti mill-Kunsill ta' Ħal Qormi

Tagħrif mogħti mill-Kunsill ta’ Ħal Qormi

Sfortunatament meta wieħed jara x-xogħol ma jistax’ jgħid li dan kollu jinfilsa b’mod naturali kif ukoll storiku mal-ambjent ta’ dak il-misraħ u l-Kappella tal-Ħlas.

Is-siġar li jħaddnu l-misraħ 'miżbura' bil-ħsieb tal-bankijiet

Is-siġar li jħaddnu l-misraħ  fi ħwat tal-irħam, ‘miżbura’ biex jaqdu l-bankijiet

 

L-akbar opra tixher fir-restawr ta’dan il-misraħ huma żewġt iħwat kbar madwar dawn iż-żewġ siġriet li b’intellilġenza endemika Maltija, inksew b’tip ta’ irħam! Jista’ wieħed jimmagina misraħ tal-kappella ta’ qabel l-1465 mibnija bil-ġebla Maltija f’nofs ir-raba’, jiġi restawrat b’żewġt iħwat madwar żewġ sigriet, miksija bl-irħam?

Kif qalli l-ħabib tiegħi meta ġibed l-attenzjoni lil xi ħadd mill-kunsill qalulu li dawn il-ħwat ġew aħjar minn kif riedet il-MEPA. Din riedet li l-konki oriġinali tas-siġar jiddawru bil-ferrobattuto, jaqblu mal-kanċel taz-zuntier. Numri oħra ta’ kondizzjonijiet kienu dwar il-ħarsien tal-ħitan tas-sejjiegħ. Possibli li l-MEPA waslet fi stat li tagħmel dak li jgħidulha u mhux dak li tordna hi? Qaluli wkoll li l-MEPA qed tistudja t-tqala ta’ dan l-irħam u ksur ieħor tal-kundizzjonijiet fil-permess.

Is-siġar li jħaddnu l-misraħ 'miżbura' bil-ħsieb tal-bankijiet

Irħama tat-tnedija tal-proġett

Fil-ġenb tal-kappella f’tal-Ħlas isseraħ fuq irħama wieqfa, tabella tagħti tgħarif dwar l-għajnuna mill-UE u t-tnedija tal-proġett mill-Prim Ministru fil-20 ta’ Mejju fl-2014. Sadanittant il-MEPA għadha qed tistudja x-xogħol li sar kontra l-kundizzjonijet tagħha. U naħseb ukoll li min fassal ix-xogħol ukoll mar jiżżi ħajr ’il-madonna tal-ħlas.

Minkejja l-kondizzjonijiet mill-MEPA dwar il-ħarsien tal-ħitan tas-sejjiegħ, siment u irħam mormija fuq wieħedmill-ħitan.

Minkejja l-kondizzjonijiet mill-MEPA dwar il-ħarsien tal-ħitan tas-sejjiegħ, siment u irħam mormija fuq wieħed mill-ħitan.

 

tagħrif fuq xi kliem

1. dugħ – mezzez mimlijin frott u ħaxix li l-bdiewa jieħdu l-pitkali.
2. biċċa – erba’ xelini u żewġ soldi (4s.2d.) jew 50 sold tal-flus qodma. Illum isarfu €0.48
3. nofs biċċa – żewġ xelini u sold (2s.1d.) jew 25 sold tal-flus qodma illum €0.24
4. skut – xelin u tmin soldi (1s 8d) jew għoxrin sold, illum €0.192
5. Disgħa rbajja’ – xelin u tlett soldi jew 15-il sold illum €0.144
6. salib – l-istess bħal skut
7. bħajra – bettieħ
8. erħa tal-ewwel – baqra żgħira ta’ aktar minn sena li diġà ferrgħet darba
9. erħa – baqra żgħira li għadha qatt ma kienet ħobla

alfredbaldacchino.wordpress.com
aebaldacchino@gmail.com

 


Plight of livestock breeders

June 16, 2014

 times of malta

Monday, June 16, 2014

Plight of livestock breeders

Alfred E Baldacchino

 

The media recently reported on cases of spraying slurry on agriculture land. Some questions remain unanswered. Earlier this month, I attended  a conference on the infonitrates project funded by the EU Life+ to see for myself what is being and what is not being said on the matter.

brochure

The parliamentary secretary for agriculture, fisheries and animal rights welcomed participants, emphasising the importance of nitrate in agriculture,
the need to control such use and abuse and the need for the correct management, which can have an impact on water resources and
biodiversity.
Information was given on the work done with regard to communication, education and awareness among farmers and livestock breeders. Very
important, much needed and beneficial efforts.

The Water Services Corporation representative, before leaving, dwelt on the importance of ground water, the fact that Malta has the lowest water supply accessibility, which makes the country face chronic water scarcity and suffering drought. The worst impact on groundwater are nitrates resulting from sewage, manure from animal husbandry, salinity and sea water seepage in sewers in coastal areas.

cow-1

The obligations imposed by EU directives, control, legal measures and the establishment of a nitrate committee were also outlined. And this is how it should be, though it is not fair that conditions are only imposed on the ones who register.

An expert from the German Chamber of Agriculture and another from the Israeli Agriculture Research Organisation showed the professional way forward, something the local technocrats can digest within a couple of days but, unfortunately, this can take a generation to be politically accepted and implemented.

The best part of the conference was when the participants took the floor. If only the accountable political entities were all present. No politician from either side of the House was there. Admittedly, this was not the place for such comments but breeders saw this as an opportunity to make their point, expressing the desperate state they are in. Their frustrations were loud and clear: lack of adequate water for their fields and livestock while complaining that good water was taken for free and sold to swimming pools and hotels; pains regarding the lack of additional infrastructure to manage manure; worries about the bursting storage of solid and liquid manure because of lack of adequate disposal.

One of the breeders said they are not allowed to use slurry on their fields even during the dry season.

A comment from the head table that there are plans to install bio-digesters had a quick reaction from the floor, asking whether breeders were expected to stop feeding their livestock so that they will not excrete until the bio-digesters are in place. In short, it was all about bulls, woes and moos.

pigs

It has to be a pig to nonchalantly display the place from where processed undigested waste food is excreted out of the body. But this is only natural and it applies to all animals who have to eat. If not properly managed (and livestock cannot do it on their own) it can have a great negative impact on biodiversity.

Livestock manure is a resource that can generate enough energy to make the farm completely independent of fossil fuel. It can also contribute to the production of compost, thus decreasing overhead costs. Yet…

hen-1

 

 

 

Other official stakeholders were conspicuous by their absence. Mepa, one of the regulators for the water framework and the nitrates directives was not present. No surprise, though. Neither was the ministry responsible for the conservation of water and now also for health.

The WSC was present only momentarily for the brief presentation on the precarious water situation and the negative impact of nitrates. Neither was there anybody from the health directorate to listen to problems raised.

Considering the lack of coordination and mismanagement of the subject since accession to the EU, it felt more like shooting the bull.

If only the accountable political entities

were all present

A breeder told me that they had been given a concession to empty liquid waste in the sewer despite problems caused to the treatment of sewage water and notwithstanding the fact that, in their area, the sewers were old, lacking any pipes but hewn in the bedrock. Problem solved, well, at least, no one can see it.

rabbit

I pitied the agriculture official on the head table who not only was forsaken but was literally deserted. He could somehow manage technical questions but in no way could he give political answers or explain the duties of other government entities.

The lack of coordination hit one in the face. The absence of technocrats from other entities to help livestock breeders with their difficulties was an indication that these did not have any political backing or vision to do so.

Admittedly, this is not an easy task. The management of animal waste cannot be solved by one isolated government entity. Past mismanagement and lack of proper planning do not help either.

This community of legal livestock breeders does not seem to qualify as a minority deserving political backing despite the stiff competition from
overseas, the adverse economies of scale, its 24/7 commitment to the livestock, the adverse climatic conditions and the risks taken to make ends meet.

On the other hand, the fact that this community does not have any representative who can handle not only the technical aspects of their labour but also legal, social and ecological matters is not beneficial to breeders either.

manure-2

Having heard cries of pain from those who aired their voice, I left the conference not convinced at all that there is a clear vision of how to take the bull by the horns.

aebaldacchino@gmail.com

 


TKOMPLI L-QERDA FIL-ĠNIEN HOWARD… imma għaliex?

June 9, 2014

NewsBook

It-Tnejn, 9 ta’ Ġunju, 2014

TKOMPLI L­-QERDA FIL-ĠNIEN HOWARD… imma għaliex?

Alfred E. Baldachino

Kull darba li nitla’ nittawwal il-Ġnien Howard, dejjem niltaqa’ ma xi impatt negattiv ġdid. Xi kultant inħoss li f’dan il-pajjiż hawn xi direttiva jew xi politika uffiċjali biex l-ambjent naturali jew il-biodiversità ta’ pajjiżna tinqered, u minn jeqridha jitħallas minn flus pubbliċi.

Fit-2 ta’ Marzu 2014, tpoġġa ritratt fuq sit Rabti li wera ammont ta’ żrar li tferrex taħt is-siġar taż-żnuber fil-Ġnien Howard, ir-Rabat. Wara li tliet Rabtin marru l-uffiċċju tal-Prim Ministru, il-MEPA waqqfet dan ix-xogħol. Il-Kunsill Lokali (tal-Imdina) ġie ordnat li fi żmien xahar ineħħi dan iż-żrar li sar mingħajr permess. Il-K.L. Mdina appella minn din id-deċiżjoni. Issa għaddew tliet xhur u kollox għadu kif kien. Dan wassal biex inbdiet talba biex dan jitneħħa: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/665/188/518/?taf_id=11173325&cid=fb_na

Il-MEPA għadha qed tistudju, taħsibha, tixtarr, twieżen din il-problema u għadha ma ħadet l-ebda passi. Nafu li l-MEPA tħalli deċiżjonijiet bħal dawn minn ġurnata għal oħra sakemm forsi ssib kif taħsel idejha u ma tieħu l-ebda deċiżjoni, bħalma ġara fil-­każ taċ-ċimiterju f’Wied il-Qasab fin-Nadur Għawdex. Wieħed ma jistax ma jgħidx li l-MEPA ssibha bi tqila biex turi  interess fil-ħarsien tal-ambjent, qasam fejn falliet bil-kbir, saħansitra anki fi kwistjonijiet żgħar.

Il-kisi ta' parti mill-Ġnien Howard biż-żrar

Il-kisi ta’ parti mill-Ġnien Howard biż-żrar

Fl-aħħar mawra tiegħi r-Rabat, bħas-soltu mxejt matul il-ġnien; bdejt mill-ġnien tas-Salib, dak iż-żgħir, u pass pass wasalt sa fuq it-Tomba, li għal dawk li ma humiex midħla tal-Ġnien Rabti, hija l-aktar parti ’l ġewwa li tħares lejn l-Imtarfa, fuq l-istazzjon tal-ferrovija l-antik.

Fil-ġnien is-siġar tal-palm, dawk tal-kanizzati u dawk tat-tamal, kollha kienu meqruda mill-bumunqar aħmar tal-palm. Baqa’ biss il-fdal taz-zokk tagħhom: momument għal dik il-politika li minkejja li kellha l-parir biex ma jiġux impurtati siġar mill-Eġittu u minn Sqallija, xorta tat il-barka biex dawn jidħlu Malta. Baqa’ waħda biss, fil-kantuniera tat-Tomba tħares lejn il-Domus Romana u konvint li meta nerġa nitla’ r-Rabat, tkun għebet mal-oħrajn.

L-aħħar siġra tal-palm li baqa' fil-Ġnien Howard. L-oħrajn kollha mietu u nqatgħu

L-aħħar siġra tal-palm li baqa’ fil-Ġnien Howard. L-oħrajn kollha mietu u nqatgħu

 Dort dawra mejt mat-Tomba fejn matul dawn l-aħħar ġranet fix-xfar tal-wesgħa kien ikun hemm numru ta’ fjuri slavaġġ, fosthom is-suffejra ta’ Malta, endemika għall-gżejjer Maltin (ara ritratt). Il-biċċa l-kbira tagħhom għebu, mqaxxrin, u ma niskantax jekk kienu anki mbexxin bil-kimika velenuża biex ma jerġgħux jitilgħu aktar. Lanqas naħla ma tista’ tirgħa u ddakkar il-fjuri slavaġġ, minkejja li din ittina’ l-għasel u ddakkar il-frott. U dan fi ġnien.

Suffejra tar-raba' li kienet tikber madwar it-tomba.

Suffejra ta’ Malta li kienet tikber madwar it-Tomba.

Jiena u ħiereġ lura mit-­Tomba għan-naħa tad-Domus Romana, inħsadt. Ftit ġimgħat ilu kien hemm numru ta’ pjanti slavaġġ bħal ngħidu aħna ġarġir abjad, ħarira ħamra, fjurdulis, u oħrajn li kollha, mingħajr ħlas, kienu jlibbsu l-inħawi bil-kuluri u jwieżnu insetti dakkara, fosthom in-naħal. Dawn għebu għax kollha ġew maħruta u ma kien baqa’ xejn minnhom. Imħallas mill-K.L. Mdina, bi flus pubbliċi, ma għadniex xi ngħidu. Imma l-isbaħ, u li vera turi l-mentalità miskina ta’ dan il-pajjiż, wara li qerdu kull fjura u werqa Maltija li kienet qed tikber f’dawn il-mixtliet, x’taħsbu li ħallew? Penisetum (Fountain Grass), pjanta invażiva li qed tintuża mill-kuntrattur tal-Gvern fit-toroq u li sabet ruħha fil-Ġnien Howard; minkejja li din hija invażiva u qed tinfirex madwar il-gżejjer Maltin kemm fit-toroq, kif ukoll fl-ambjent naturali. Din tħalliet hemm!

Ġarġir Abjad kien isebbaħ il-=mixtliet fil-ġnien. Inqered kollu.

Ġarġir Abjad kien isebbaħ il-mixtliet fil-ġnien. Inqered kollu.

U hawnhekk sfortunatament niddejjaq ngħid li dan il-pajjiz milli jidher ma jista’ jinfeda qatt. Il-valur li jingħata lill-biodiversità huwa valur ta’ flus biss. Jekk wieħed jixtri pjanta jew siġra, dan itiha valur. Imma jekk pjanta tikber waħeda, allura din ma għandiex valur u tista’ tinqered, u titbexx bil-kimika valenuża biex ma terġax titla’. U mhux talli hekk, talli din il-qerda għandha l-approvazzjoni uffiċjali u tithallas minn flus il-poplu.

 

2012.12.28---it-Tomba---karozzi,-siġar-imutu,-u-penisetum
It-Tomba, fil-Ġnien Ħoward, taħt ir-responsabbiltà tal-K.L. tal-Imdina
– Karozzi, siġar tal-palm qed imutu jew mietu. u pjanti invażivi tal-Penisetum.

 L-akbar xokk ta’ din il-metalità miskina ta’ dan il-pajjiż kien in-numru ta’ karozzi li bdew deħlin biex jistrieħu fuq it-Tomba. Tista’ timmaġina karozzi fi ġnien? Qaluli li kien hemm tieġ l-Imdina u hekk il-K.L.Mdina jħalli is-serħan tal-karozzi fil-Ġnien Howard. Jista’ wieħed jimmagina kieku l-K.L. Mdina jħalli karozzi fil-foss fil-passaġġi fejn sar ġnien għall-familja? Jew iħalli l-karozzi kollha tat-tieġ jidħlu l-Imdina u jitħallew quddiem il-Katidral? Jew aħjar jitqiegħdu fuq iz-zuntier tal-Katidral? U aktar u aktar jiddaħħlu ġewwa l-Katidral? Ara kieku kif ir-residenti tal­-Imdina u l-Maltin iqumu għal minn ikun ta dan il-permess. Mhux talli hekk talli l­-ebda karozza ma tista’ tidħol ġol­-Imdina, ħlief dawk tar-­residenti. Imma li l-karozzi jitqiegħdu ġo ġnien fir-Rabat, jidher li kollox sew għall-K.L. Mdina!

2014.05.23 - Calendula-suffruticosa-subsp.-fulgida3

L-anqas naħla ma tista’ ddakkar fjura u tagħmel l-għasel

Li jinkwetani huwa li milli jidher ma hemm l-ebda entità politika li hija responsabbli biex twaqqaf dawn l-oxxenitajiet. Suppost li hemm Ministeri li huma responsabbli mit-trasport; mill-ġonna; mill-Kunsilli Lokali, u anki mill-MEPA. Din tal-aħħar issa ħaditha drawwa li meta jkun hemm il-qerda tal-ambjenbt tħares in-naħa l-oħra sakemm xi ħadd minn fuqha jiġbdilha l­attenzjoni. Ara ż-żrar issa għadu hemm tliet xhur minkejja l-protesti tan-nies u nuqqas ta’ permessi. U la ma hemm l-ebda azzjoni ministerjali, allura wieħed jista’ jgħid li dawn għandhom il-barka ta’ min imexxi. Kont anki naħseb li r-Rabat hemm kunsill lokali wkoll, imma mid-dehra sejjer żball. Wara kollox kappell ma jmejjilx lill-ieħor.

Mill-esperjenza li għandi u mill-kuntatti li għandi mal-Kunsilli Lokali ma nsibhiex diffiċli biex ngħid li l-Kunsill tal-Imdina ma jħabbatha miegħu ħadd fuq in-nuqqas ta’ apprezzament tal-ambjent: il-foss tal-Imdina, il-Ġnien Howard, u issa smajt l-għajdut li qed ikun hemm xi ħsibijiet biex jinqalgħu dawk is-siġar ta’ taħt it-Tomba li jwasslu sa Għajn Ħamam biex din il-wesgħa tintuża għall-karozzi. Wieħed għad irid jara x’se jiġri imma, għalkemm jekk din tasal sa għand il­MEPA wieħed jista’ jgħid mill-ewwel x’se jiġri.

Il-fdalijiet tas-iġra tal-palm fil-ġnien Howard, ir-Rabat. Pedestal lest għal minn daħħal il-bumunqar aħmar f'dawn il-gżejjer.

Il-fdalijiet tas-siġar tal-palm fil-ġnien Howard, ir-Rabat. Pedestal lest għal minn daħħal il-bumunqar aħmar f’dawn il-gżejjer.

Kif jgħidu mhux il-flus u l-poter jagħmluk matur u konxju għall-weġgħat tas-soċjetà u tal-ambjent. Anzi ħafna drabi huma dawn li jwasslu għal dawn il-weġgħat, aktar u aktar meta wieħed isib ruħu jgħum fihom.

aebaldacchino@gmail.com

alfredbaldacchino.wordpress.com

 

 


Is-siġra nazzjonali u l­-politikanti Maltin

May 12, 2014

NewsBook

Is-siġra nazzjonali u l­-politikanti Maltin

Alfred E. Baldacchino

Is­-siġra tal­-Għargħar darba kienet komuni ħafna fil-gżejjer Maltin. Kienet tiksi wesgħat kbar f’Birkirkara u l-inħawi ta’ madwarha. Illum hija meqjusa bħala siġra rari ħafna u tikber fis-selvaġġ f’xi ħames postijiet biss.

Minħabba l­-kuxjenza pubblika dejjem tikber, illum insibuha tikber f’numru ta’ postijiet. Ma għandiex dubju li dawn tnisslu minn żerriegħa miġbura mis-siġar Maltin. Mhix sigra diffiċli biex titnissel u wieħed jieħu gost jinnota li minn meta din is-sigra ġiet magħżula bħala s-siġra nazzjonali ta’ Malta, qed tintuża aktar u titħawwel aktar biex issebbah ’il pajjiżna.

Illum wieħed jista’ jara li din is­-siġra qed tiġi wkoll imħawwla fit­-toroq u dan huwa pass ’l quddiem. IMMA wieħed ma jistax ma jgħidx li l­-aspett kummerċjali qed jgħeleb dak soċjali u dak ekoloġiku, meta siġar bħal dawk li tħawlu fit­-triq Diċembru 13, ħdejn il­-momunemt tar­-repubblika, ma ġewx imnissla minn siġar Maltin imma ġew importati. Dan juri li:

1. Il-­fragmentazzjoni li hawn fir­-responsabbiltajiet tal­-ambjent qed iwasslu biex jagħmlu ħafna ħsara u wasalt biex naħseb li din il-fragmentazzjoni mhix b’kumbinazzjoni. Dawn is­-siġar importati sejrin inniġġsu l­-għaġna ġenetika tal-popolazzjoni tas­-siġra nazzjonali Maltija li ilha eluf ta’ snin mingħajr ebda kuntatt ma’ siġar oħra bħala barra minn pajjiżna.

2. Dawn setgħu wkoll ġabu magħhom mard u speċi oħra li jistgħu jagħmlu ħsara kemm lis­-siġar tal­-għargħar infushom kif ukoll lill-biodivertsità Maltija bħal ma għamel u qed jagħmel il­-Bumunqar Aħmar tal­-Palm.

3. Dan juri wkoll li l­-Ministru tat­-Trasport u l­-Infrastrutta li huwa responsabbli għat­-tħawwil ta’ siġar u pjanti fit­-toroq, huwa fqir wisq fit-tagħrif xjentifku u professjonali meħtieġ biex l­-attivitajiet li japprova ma jkunux ta’ ħsara soċjali u ambjentali.

4. Juri wkoll li anki l­-kuntrattur li qed juża l­-Ministru lanqas għandu idea ta’ din ir­-responsabbiltà ekoloġika u soċjali, minkejja l­-kritika kontinwa li għaddejja mill­-pubbliku. U hawnhekk wieħed ma jistax jingħata tort meta jingħad li l­-viżjoni approvata mill­-Ministru responsabbli hija nieqsa u fqira minn kull viżjoni soċjali u ekoloġika.

5. Il­-Mepa li hija mħallsa mill­-poplu biex tħares l­-ambjent tagħna lkoll mhux biss ħaslet idejha imma ilha li xxotathom ukoll u tħossha aktar komda tindihes man­-naħa li tagħmel ħsara ambjentali milli ma’ dawk li jitkellmu fl­-interess nazzjonali. Forsi għax qegħdha taħt ir­-resonponsabbiltà tal­-Prim Ministru?

Jista’ jgħati l­-każ li l­-Ministru responsabbli ma fetħulux għajnejh u ma jafx bil-ħsara li qed issir b’dan il­-miżimmaniġġar tal­-biodiversità. Dan faċilment jista’ jikkoordina mal­-Ministru tal­-Ambjent, li jista’ jgħidlu u jinformah b’mod xjentifiku u professjonali fuq kif dan ix­-xoghol għandu jsir. Barra minhekk il­Ministru tal­-Ambjent jista’ wkoll joffrilu siġar tal-Għargħar imkabbrin f’mixtliet hawn Malta. Imma forsi jekk jagħmel dan iħoss l­-oppożizzjoni qawwija minn dawk li jgħidulu li dan sejjer inaqqsilhom il­-qliegħ mill-importazzjoni ta’ dawn is­-sigar. Dan minkejja li dan il­-qliegħ qed iħallas għalih il­-poplu u l­-ambejnt Malti. Forsi wkoll illum dan mhux importanti għat-tmexxija politika?

 

ritratti-tal-għargħar

1. ls-siġra ta l-għargħar fis-selvaġġ. 2 . Dehra tas-siġra mil­l-viċin. 3. il-weraq tas-siġra tal-għargħar. 4. il-weraq speċjalizzati nisa. 5. il-weraq speċjalizzati rġiel. 6. il-weraq bil-frott. 7. Dehra tal-fjuri tal-għargħar. 8. iż­-żerriegħa tal­-għargħar. 9. iz-zokk tas-siġra. Ritratti. Martin Psaila (1 & 8) Alfred E Baldacchino (2-7, 9)

 

Fis-16 ta’ Jannar tal-1992 l­-għargħar ġiet id-dikjarata s-siġra nazzjonali. Fl-1993 din is­-siġra ġiet imħarsa bil-liġi permezz tal-Avviż Legali 49 tal-1993. Hija wkoll imniżżla fil-lista tal-Kunsill tal-Ewropa ta’ pjanti rari, mhedda u endemici tal-Ewropa. Tidher fil-lista ta’ pjanti mhedda ppublikata fl-1998 mill-Għaqda Internazzjonali tal-Ħarsien tan­-Natura. Hija wkoll meqjusa bħala siġra mhedda u b’firxa żgħira fil-gżejjer Maltin. Tgħid illum f’Malta dan ma għadux jagħmel sens politikament fejn jidħlu l­-interessi kummerċjali?

Qrib il­-31 ta’ Marzu 2014, jum ir­-repubblika, bil­-approvazzjoni tal-Minsiteru tat­-Trasnport u Infrastruttura, il­-popolazzjoni tas­-siġra tal-għargħar Maltin ġew mhedda bl­-importazzjoni ta’ siġar bħalhom li sejrin iniġġsu l­-għaġna ġenetika ta’ dawk Maltin. U l­-MEPA bħal dejjem ma titniffesx quddiem ħsara ambjentali u soċjali.

L-għargħar hija siġra li tista’ ssebbaħ pajjiżna, kemm bi msaġar li hija tista’ tinseġ, kif ukoll bil­-preżenza tagħha fl-irħula u fl-ibliet tagħna. Saħansitra t-tfal fl­-iskejjel ikabbru din is-­siġra bla wisq diffikultà. Imma milli jidher, minn jingħata 8 miljun euro fis­-sena minn flus il­-poplu mhux kapaċi jnissel minn dawn is­-siġar hawn Malta u juża siġar miġjubin minn barra minkejja l­-perilku ambjentali u l­-ħsara soċjali.

Il­-fragmentazzjoni u l­-politika liberali f’hekk twassal. Il­-politikanti mingħajr pariri xjentifiċi u professjonali malajr jaqgħu vittma f’idejn minn ma għandu l-ebda interess ambjentli. Aktar u aktar meta l­-operatur jagħmilha ta’ regolatur ukoll. U dawn jippermettu lil dawk il-ftit biex jistgħanaw u l-poplu u l­-ambjent iħallsu. Ħadd ma jisma’ minkejja l­-wegħdiet. Tgħid inkun ottimist iż-żejjed jekk forsi naħseb li l-Prim Ministru jista’ jwaqqaf din il­-ħsara ambjentali?

aebaldacchino@gmail.com
alfredbaldacchino.wordpress.com


IL­-ĦARSIEN SOĊJALI U AMBJENTALI TA’ PAJJIŻNA

April 29, 2014

NewsBook

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

IL-­ĦARSIEN SOĊJALI U AMBJENTALI TA’ PAJJIŻNA

 Alfred E. Baldacchino

 Għal dawn l­-aħħar 40 sena, numru ta’ għaqdiet voluntarji ħadmu bla heda biex qajmu kuxjenza soċjali favur il­-ħarsien tal­-ambjent. Din wasslet biex twaqqaf id­-Dipartiment għall­-Ħarsien tal­-Ambjent,

Meta fl­-2002 l­-Awtorità tal­-Ippjanar ħatfet f’idejha r­-responsabbiltajiet ambjentali bil­-għajnuna politika, wasslet biex id­-Direttorat tal­Ambjent kważi ġie eliminat. Il­-MEPA qatt ma fehmet u għada sal-lum ma tistax u ma tridx tifhem ir­-responsabbiltà ambjentali u soċjali, tant li l-Direttorat tal­-Ambjent sar is­-Sindirella fil­-MEPA, u llum huwa orfni u jinstab fil­-limbu. Saħansitra llum din l­-Awtorità tinjora mhux biss legislazzjoni u regolamenti li għamlet hija stess, imma anki l­-obbligi internazzjonali bħal dawk tal­-UE. Il­-MEPA falliet kompletament fir­-responsabbiltajiet tagħha lejn il­-poplu u lejn l­ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Il­-MEPA falliet kompletament fir­-responsabbiltajiet tagħha lejn il­-poplu u lejn l­ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Il­-MEPA falliet kompletament fir-responsabbiltajiet tagħha  lejn il-poplu u lejn l­-ambjent tagħna lkoll, mingħajr ebda mistħija jew rimors.

Mhux hekk biss imma dak li nbena bil­-kontribut ta’ kulhadd, qiegħed jiġi mmermer u mormi. Dan jidher minn numru ta’ dokumenti pubblikati mill-MEPA stess li sejrin iwasslu biex l­-ambjent ikun jista’ jinħataf, jiġi stuprat u abbużat minm min jixtieq, mingħajr wisq xkiel u bil­-barka tal-MEPA. U mhux sejjer ikun faċli għall-Ministru tal­-ambjent meta jieħu f’idejh id-Direttorat tal-Ambjent.

Ħarsa lejn id­-dokumenti li l­-MEPA poġġiet quddiem il­-poplu biex tisma’ l-fehmiet tiegħu, jinkludu:

  • Politika ġdida għall­-iżvilupp barra ż­-żona tal­-iżvilupp (ODZ) fejn bil-kemm hemm referenza għall­-biodiversità u obbligi internazzjonali, u mingħajr konsultazzjoni ta’ xejn lanqas mal­-Ministeru tal­-ambjent.
  • It­-twaqqif ta’ Awtorità għall­-Iżvilupp tal­-Ippjanar (DPA) li aktar tgħin lil min jixtieq jisfrutta l­-ambjent milli tgħin lil min irid iħarsu.
  • L­-iSPED (Structrure Plan for Environment and Planning) li wkoll juri nuqqas ta’ viżjoni għall­-ħarsien tal­-ambjent u jikkonferma li l­MEPA qatt ma kellha xi rieda biex tifhem din ir­-responsabbiltà.

Meta l­-MEPA qiegħda fil­-portfolio tal­-Prim Ministru, wieħed jistaqsi jekk il­MEPA qabdetx din il­-linja għax taħseb li għandha r­-riħ fil­-qala.

Kien hemm it-­tama u x­-xewqa li partit li għandu viżjoni soċjali u ambjentali seta’ jwaqqaf din il­-ħsara nazzjonali. Imma mhux talli l­-ġerħa ambjentali ma bdietx tfieq, iżda sfortunatament bdiet tikkankra, dejjem grazzi lill­-MEPA.

Huwa b’dispjacir ngħid li minn dak li qed jiġri, dak li qed jitfassal, u dak li mhux qed isir biex l­-ambjent jiġi mħares fuq bażi professjonali, l­-viżjoni soċjali u ambjentali qabdet it­-triq aktar mgħaġġla biex titlef ruħha wara t­tlellix tal­-mument u t­-tinbix kummerċjali. U min hu responsabbli?

Irrid nagħmila ċara li fil­-MEPA hemm uffiċjali kwalifikati serji u professjonali fil­qasam tal­-immanniġġar nofsani (middle management). Li kieku dawn tħallew ifasslu d­-dokumenti fuq imsemmija li qed tfassal il­MEPA, kien ikun hemm aktar serjetà f’din il­-viżjoni. U dan iwassal biex wieħed jgħid li jew dawn in-nies professjonali ma kinux involuti jew inkella l­-pariri professjonali tagħhom ġew imwarrba. Jidher li l­moħħ li fassal id­-dokumenti dwar il­-politika tal­-ODZ xtaq, jew ried jogħġob biss lill­-ispekulaturi.

Wieħed jittma li s-Segretarju Parlamentari l­-ġdid, l­-Onor. Dr Michael Falzon, jifhem, jiżen sewwa, jixtarr u jħoss ir­-responsabbiltà tal­-mod kif l-ambjent soċjali u dak ekoloġiku ta’ pajjiżna sejrin ikunu mneżża minn kull ħarsien professjonali b’din il­-politika l­-ġdida li qed tissuġġerixxi l­-MEPA.

Veru li hija r­-responsabbiltà tas­-Segretarju Parlamentari li jiddeċiedi hu l-politika soċjali u ambjentali. Imma dan irid isir bil­-għajnuna u bdil ta’ ideat bis­-serjetà u professjonali tal­-entitajiet soċjali kollha, wara kollox kif kien imwiegħed.

Veru wkoll li kemm l­-għaqdiet ambjentali mhux governattivi kif ukoll dawk kollha li għandhom għal qalbhom l­-interess ġenwin nazzjonali kemm fil-qasam soċjali kif ukoll f’dak ekoloġiku, huma mħassba bil-kbir fuq iż-żarmar jew dgħufija tal­-politika u legislazzjoni tal­-ħarsien u l-immaniġġar professjonali f’l­oqsma soċjali u ambjentali.

Din il­-biża tal­-qerda soċjali u ambjentali ma tistax ma tikberx meta l­-MEPA ­ l-awtorità mħallsa u fdata mill­-poplu Malti biex tħares il-qasam ambjentali u soċjali, kemm tal­-lum u kemm dak ta’ għada – qiegħda hi stess tfassal u tissuġġerixxi din it­-triq li sejra twassal għal ­aktar problemi u qerda f’dawn l-oqsma.

Veru wkoll li kemm il­-ġenerazzjoni tagħna u dawk ta’ għada għad jistmerru lil dawk li sejrin iwasslu għal dan l-impatt negattiv soċjali u ambjentali ta’ pajjizna. Li kieku jiddependi minni kont ngħajjat lura r-rapreżentant tal-għaqdiet mhux governattivi ambjentali minn fuq il-bord tal-MEPA, L-għaqdiet ma jixirqilhomx ikunu parti minn din il-farsa u din l-istraġi.

Mhux biżżejjed li wieħed jgħid li lest li jisma’ jekk dak li jingħad fl-interess soċjali u ambjentali nazzjonali ma jiġix infilsat fil-politika għal ġid tal-pajjiż kollu biex kulħadd ikun parti mid-deċżijoni, u mhux settur wieħed biss.

Jekk verament wieħed jixtieq futur sabiħ għall-­ambjent u s-soċjetà Maltija, u dan mhux bil-kliem imma bil-fatti, il-futur irid jiġi mfassal fuq il-mejda professjonali ma’ kulħadd, xi ħaġa li sfortunatament ħadd ma jista’ jgħid li qed issir.

aebaldacchino@gmail.com


L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

April 14, 2014

NewsBook

It-Tnejn, 14 ta’ April, 2014

L-­ISPEĊI INVAŻIVI… u l­-Mepa

 Alfred E. Baldacchino

  F’kumment ieħor rajna kif is­-siġra tal­-Akaċja tal-Ħarir, jew Albizia tista’ jkollha impatt ferm negattiv fuq il­-biodiversità Maltija. Dan minkejja l-­linji gwida fil-­pubblikazzjonijiet kollha tal-MEPA. Pjanta oħra li ddaħħlet f’pajjiżna u qed tagħmel il-­ħsara hija l-­Pjuma, jew Peniżetum (Penisetum setaceum) li matul dawn l­-aħħar snin tħawlet bi kwantità fit-toroq wara li ġiet importata minn barra. Wieħed jista’ jaraha fid­-dwawar fit­-toroq (roundabouts ­- ftit hemm minnhom  fejn ma ssibhiex) u f’kull roqgħa art matul it-toroq prinċipali. Quddiem il-Knisja ta’ San Lawrenz fil-Birgu hemm medda twila mhux ħażin minnha.

Il-Peniżetum jikber fil-Birgu.

Il-Peniżetum jikber il-Birgu.

Din il-pjanta tikber f’pajjiżi li ma għandhomx xitwa kiefra, u ma tiddejjaq xejn tikber fid-dell. Tant hija b’saħħitha li anki jekk tinħaraq tikber b’aktar ħerqa. In­-nar jgħinha biex tikkompeti ma’ pjanti indiġeni u tbiddel l-ekoloġija tal-post, tfaqqar l-ambjent mill-ispeċi indiġeni, tbiddel l­-ekoloġija tal-ħamrija, u anki tbiddel il-kompożizzjoni tal­-fawna u n­-numru tagħhom. Il-Peniżetum jew il­-Pjuma tkun bil-fjuri kważi s-sena kollha. Hija tista’ tgħix għal madwar 20 sena. Iż­-żerriegħa tagħha tinfirex bir-riħ, bil­-karozzi, permess tal-bniedem, bl­-ilma, bl-annimali li jġorruha meta teħel mal-pil tagħhom, u anki bil-għajnuna tal-għasafar. Il-karozzi u l-annimali jistgħu jeħduha distanzi twal.

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum tinferrex 'l bogħod fil-madwar

Il-karozzi jgħinu biex iż-żerriegħa tal-Peniżetum titferrex ‘l bogħod fil-madwar

Iż-żerriegħa tal­-Peniżetum tikber fejn hemm biżżejjed umdità u b’hekk mill-ewwel tiksi nħawi imqallba fejn ma jkunx hemm xita spissa. Hija tadatta malajr għall-ambjenti differenti.

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità

Il-Peniżetum tikber kull fejn issib ftit umdità.

Din hija pjanta indiġena tal-Afrika u l-Lvant Nofsani. Fil­-pajjiżi fejn hija indiġena tikber f’ambjent nieqes mill-ilma. Infatti f’pajjiżha hija aktar rari milli fil-partijiet oħra tad­-dinja fejn ġiet imdaħħla u fejn invadiet. L-inħawi li tinvadi, fost oħrajn, jinkludu ambjenti naturali u mħarbta, għaram ramel, mal-ġnub tat­-toroq, f’kull xaqq fil-blat jew taħt il­-bankini. Biex namluhiela aktar faċli hawn Malta, fid­-dwawar fit-toroq u partijiet oħra fit-toroq inbexxuha bl­-ilma. Naturalment iħallas il­-poplu u l-ambjent.

Il-viżjoni pollitika u uffiċjali tal-MEPA

Il-viżjoni politika u uffiċjali tal-MEPA. U l-poplu u l-ambjent iħallsu.

Kif rajna f’artikli oħra, il-MEPA hija l-Awtorità Kompetenti responsabbli, għall-anqas fuq il-karta, biex tara, fost oħrajn, li l­biodiversità ta’ pajjiżna tkun imħarsa. F’wieħed mill-pubblikazzjonijiet tagħha l­-MEPA tgħid litagħraf il-fatt li l­-pjanti ornamentali huma magħrufa bħala r-raġuni ewlenija tal-pjanti invażivi fil-gżejjer Maltin. U għalhekk wieħed għandu jara li qabel ma jintroduċi speċi ġodda fil­-villaggi, bliet jew inkella jħawwilhom fuq skala kbira, wieħed għandu jikkonsulta l-linja gwida tal­-MEPA. Il-pubblikazzjoni tal-MEPA jgħidu li l­-firxa ta’ dawn l-ispeċi nvażivi qed tkun ta’ tħassib ambjentali. Tant illi huwa aċċetat li l-ewwel pass huwa li titwaqqaf id-dħul ta’ speċi invażivi. Iżda hemm bżonn li tittieħed azzjoni minħabba li l­-firxa  u l-impatti ta’ dawn l-ispeċi invażivi qed timmina sforzi għaddejjin biex tiġi mħarsa l­-biodiversità tal-gżejjer Maltin, tgħid il-MEPA! Tgħid ukoll li speċi ġodda qed jagħmlu ħsara kbira fl­-ambjent tagħna, kif ukoll huma ta’ tħassib għal Malta.

Ir-riżultat tal-użu ta' pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta' qligħ ta' flus.

Ir-riżultat tal-użu ta’ pjanti invażivi mingħajr ebda ħsieb ħlief dak ta’ qligħ ta’ flus.

Mill-kliem għall-fatti hemm baħar jikkumbatti jgħid il­-Malti. Il-MEPA hija magħrufa li qatt ma kellha qalbha taħraq għall-ħarsien tal-ambjent. U wara li d-dipartiment tal­-ambjent fl­-2002 tqiegħed f’ħoġorha, mill-ewwel ħakmithu, libsithu sarima, u għamlithu s­-Sindirella tagħha. Illum dan jinstab orfni fil-limbu tal­-MEPA. U llum il­-MEPA qed tistenna bil­-ħerqa kollha biex l-ambjent jitneħha minn ħdanha għax taħseb li hekk ma tħossx aktar il-piż tal-qerda tal-ambjent tal-gżejjer Maltin li hija qed tħalli jsir. Jekk wieħed iħares lejn il-proposti tagħha għall­-bdil fil-politika tal-ODZ (Żvilupp fiż­-Żoni barra l-Iżvilupp), dawk tal-iSPED (Pjan Strutturali għall-Ambjent u l-Iżvilupp), il-proposti għat­-twaqqif tal-Awtorità għall­-Iżvilupp tal-Ippjanar, u deċiżjonijiet meħuda mill­-MEPA, bħal fost ħafna oħra, ngħidu aħna d­-deċiżjoni tal-bini taċ­-ċimiterju tan-Nadur f’Għawdex, u l­-permessi tal-bini mostruż fil­-Mistra bl­-impatt ta’ ħsara kbira soċjali u ambjentali, wieħed jara kif u kemm il­-MEPA falliet fil-qadi ta’ dmirijietha lejn il­-ħarsien tal­-ambjent ekoloġiku u lejn is-soċjetà Maltija. Dan minkejja li l-poplu qed iħallasha biex tħarislu l­-ambjent tiegħu. Ara x’ġej meta ssir Awtorità tal­-Ippjanar tal-Iżvilupp! Sfortunatament l­-ambjent xejn ma hu fuq quddiem fuq l­-agenda politika tal­-partiti. Dan jidher ukoll mill­-fatt li llum l-hekk imsejjaħ landscaping li hija attività b’impatt kbir fuq il-biodiversità, qiegħed taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Transport u l-Infrastruttura. U dan, mingħajr l­-għajnuna professjonali fil-qasam tal-biodiversità, u bil-MEPA ma tara, ma tisma’, u ma tgħid xejn, il-Ministeru japprova dan kollu, u l-poplu u l­-ambjent iħallsu.

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ 'l bogħod u tikber fejn taqa' - dejjem bil-barka tal-MEPA

Iż-żerriegħa tal-Peniżetum lesta biex tissiefaħ ‘l bogħod u tikber fejn taqa’ – dejjem bil-barka tal-MEPA.

Huwa għalhekk li kull darba li ngħaddi mit-toroq fejn ikun hemm il­-Peniżetum tikber (fost pjanti invażivi oħrajn), kemm fid­-dwawar fit-toroq, kif ukoll taħt il-bankini, xagħri, wesgħat imqallba u postijiet oħra fejn ħarbet, inkompli nsaħħaħ il­-fehma tiegħi li l-MEPA falliet bis-sħiħ. U ma għandniex xi ngħidu l­-falliment tal-MEPA jkaxkar miegħu l­-falliment tal-politikanti responsabbli minnha. Dan minkejja liġijiet Maltin u dawk internazzjonali, inklużi dawk tal­-Unjoni Ewropea. Dan sejjer jagħmilna l­-aħjar fl-Ewropa għal mod kif niġu naqgħu u nqumu mill­-obbligj u viżjoni tal-ħarsien tal-ambjent u l-impatt soċjali. U filwaqt li kulħadd jgħajjat bid­-drittijiet tal-minoranzi, mid­-dehra il­-maġġoranza ma għandha l­-ebda dritt. Bla dubju Malta hija tagħna lkoll, imma nħoss li l­-viżjoni soċjali u ambjentali qiegħdin taħt muntanja ta’ flus. Illum naraw li huma l-ftit li qed jiddettaw u jistagħnaw għas-spejjeż tal-ħafna. Bħalma qed jagħmlu l­-ispeċi invażivi li qed jerdgħu kull roqgħa ta’ pajjiżna, bil-barka tal­-MEPA.

 

aebaldacchino@gmail.com