Ilek ma tara xi nannakola?

July 5, 2011

21 ta’ Ġunju 2011

Ilek ma tara xi nannakola?

Alfred E. Baldacchino

Niftakar meta konna żgħar, u bdejna nmorru l-iskola, konna nqattgħu ħin infittxu n-nannakoli u filwaqt li narawhom telgħin ma’ subgħajna konna ngħidulhom: Nannakola, Nannakola, mur l-iskola, ġib is-siġġu u ibda għola, ġib il-pinna u l-klamar, ħalli npinġu ras ta’ ħmar.  Kemm kienu żminijiet sbieħ!

Illum sfortunatament nistgħu npinġu ras ta’ ħmir kemm irridu, imma biex insibu nannakola mhux daqshekk faċli daqs kemm kien dak iż-żmien.  Fejn marru dawk in-nannakoli kollha?

Hemm ħafna tipi ta’ Nannakoli.  Dawn huma kollha tip ta’ ħanfus, u nsibu dawk sofor bit-tikki suwed, dawk suwed bit-tikki ħomor, ħomor bit-tikki suwed. Saħansitra hemm ħomor b’numru ta’ tikkek differenti: dawk li għandhom żewġ tikki, u dawk li għandhom seba’.  Hemm oħrajn li huma oranġjo bit-tikki suwed. Dawn in-nannakoli jieklu jew mell u briegħed tal-pjanti, għalkemm xi wħud jieklu l-ħaxix, bħal dawk li jinstabu fuq il-Faqqus il-Ħmir.

Nannakola tal-faqqus il-hmir

Dawk li huma predaturi u jieklu l-mell u l-briegħed tal-pjanti, huma ta’ għajnuna kbira għall-bniedem u għall-ekosistema, għaliex iżommu l-bilanċ bejn il-pjanti u dawk li jagħmluhom il-ħsara.  U hekk il-bniedem għandu għajnuna kbira minn għand dawn il-nannakoli għaliex ma jħallas xejn ta’ din l-għajnuna u aktar ma jkun hemm ikel aktar ikun hemm nannakoli.

In-Nannakola tas-seba' tikki

Imma sfortuntament, il-bniedem ħaseb li jekk ibexx kimika valenuża fuq il-mell u l-briegħed tal-pjanti, ikun jista’ jaħsed aktar frott. Ma għarafx li din il-kimika ma toqgħodx tagħżel l-insetti li jagħmlu l-ġid u dawk li jagħmlu l-ħsara imma toqtol kollox, u hekk in-nannakola llum saret rari ħafna wara snin ta’ bexx kontinwu.

Kif nafu illum huma ħafna dawk il-pajjiżi li qegħdin jifhmu li hemm bżonn li wieħed jiżen u jagħraf l-impatti li l-attivitajiet tal-bniedem jista’ jkollhom fuq in-nisġa naturali.  Dawn qegħdin jaraw ukoll li mhux biżżejjed li wieħed iqis il-profit immedjat biss mingħajr ma jaraw l-impatt negattiv, anki f’perijodu imbiegħed, li dawn jista’ jkollhom fuq il-ħlejjaq, l-ambjent naturali, u anki fuq il-bniedem stess. L-għajnuna li kienet ittina n-nannakola fil-kontroll tal-briegħed tal-pjanti llum kważi għebet għalkollox. U dan wassal ukoll biex kellha tiżdied id-doża ta’ bexx kimikali.  U l-impatt tagħhom ukoll kiber għaliex minbarra li kważi qerdu għal kollox il-predatur bħan-nannakola u insetti oħra li jiċċapsu b’dan il-bexx, bħal ngħidu aħna n-naħal li jdakkru l-fjuri u jagħmlu l-għasel.  U l-bexx li jaqa’ fl-art jew li jinġarr mir-riħ, ukoll għandu impatt f’postijiet oħra li ma kienux fil-mira oriġinali.  Saħansitra xi ftit jispiċċa jinġarr mill-ilma u jsib ruħu anki fl-ilma tal-pjan.

l-ikel taln-Nannakola - il-brieghed tal-pjanti

Dawk il-pajjizi li fehemu li hemm bżonn li wieħed iħares aktar fil-bogħod, speċjalment meta juża kimika li toqtol, marru pass aktar il-quddiem għaliex fl-irziezet esperimentali tagħhom, għamlu studju xjentifiku biex jibdew ikabbru n-nannakola ta’ pajjiżhom biex imbgħad dawn jitqassmu jew jinbiegħu biex jintelqu fir-raba’ fejn ikunu jistgħu jikkontrollaw il-mell u l-briegħed tal-pjanti. Dan mhux biss għen biex ma ssirx ħsara lill-ambjent u hekk ma jkomplux jinqerdu ħlejjaq importanti, speċjalment in-nannkola u insetti oħra li jdakkru l-fjrui tal-pjanti, imma anki biex jintefqu anqas flus u riżorsi oħra li ġħandhom benefiċċju kemm soċjali u ambjentali. X’taħseb?

U int, ilek ma tarx xi nannakola mill-ħomor tas-seba’ tikki?

aebaldacchino@gmail.com


Landscaping with native flowers

May 19, 2011

Landscaping with native flowers

Thursday, May 19, 2011 ,

Alfred E. Baldacchino

Over the last few weeks, nature regal­ed us with its wonders, richness and colours of native spring wild flowers: fields covered with red carpets of poppies, lavish yellow crown daisies and perennial wall rocket, white borders of sweet alison and white mustard, mauve patches of mallow, wild artichoke and the dappled bear’s breech, different sizes and colours of bindweeds, some red-listed, among many, many others. All for free: no fees charged for sowing; for watering or weeding.

Crown Daisy - Lellux

Unfortunately, instead of appreciating and encouraging nature’s free gifts, the government’s official policy seems to be to decimate and eliminate them. Masked clothed men can be seen spraying herbicide at every wild native flower that dares raise its head and bloom within a stone’s throw of the urban environment, eliminating also the ecological niche and all the other flora and fauna depending directly or indirectly on such a niche.

Year after year sizeable patches of Bindweed along the Imriehel bypass, were shaved to the ground untill they finally succumb.

Such government policy is contributing to the disappearance of a number of native species like, for example, butterflies and moths. If it isn’t for the migratory butterflies, the dash of colours of the native ones would be so sparse. Some, like the small copper, have already hung up their wings. Others, like the meadow brown, are not far from following suit.

When have you seen your last 7-spot Ladybird?

Once, the red seven-spotted ladybird was as common as all the exotic flowers being planted along traffic islands and highways today. It controlled and preyed on aphids taken from plants and trees – just for free! But the government policy of spraying insecticide and herbicides along roads and streets is also drastically eliminating natural predators.

Today, the harmful alien red palm weevil can be more plentiful than the once common helpful ladybird. And, naturally, this policy is also affecting pollinators, such as the honey bees.

Financial and human resources are available to embellish the country in a sustainable way, without any externalities, that is, without any hidden costs borne by society in general, and by biodiversity in particular. Unfortunately, the myopic policy in using such resources shows a glaring lack of biodiversity conservation and social consideration concepts, though strong profit motives.

Mallow - Ħubbejż - did not escape the herbicide or shaving either.

Such official policy also approves the clearing of native wild flowers to make way for exotic species, contributing to the establishment of invasive alien species, such as the South African Hottentot fig, which is also so declared by the State of the Environment Report for the Maltese Islands.

The dreaded invasive alien species, Hottentot Fig, which despite competing with endangered indigenous species, is being planted, with government funds.

A handbook published by Daisie (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe), funded by the European Commission, listed the Hottentot fig as one of the worst 100 invasive species in Europe. Suggestions made include its restricted sale, public awareness of its negative impacts, encouraging its proper removal and disposal and promotion of native species.

The wild Sweet Alison (Buttuniera) does not look so sweet for the commercial landscapers.

The EU Habitats Directive also obliges member states to take measures to ensure that any introduction of a non-native species does not prejudice the natural fauna and flora by regulating or prohibiting the importation of non-native species. But the government is making available public funds to replace native wild flora with such invasive species, in this case the Hottentot fig.

A short drive by the roundabout leading to Malta International Airport, to the verges past the Blata l-Bajda Museum chapel and to the roads leading to Mater Dei Hospital, among many others, will show this planted invasive alien species.

The plant is established on sea cliffs and on sand dunes, competing with local rare indigenous cliff and dune vegetation, even endemics listed in the EU Habitats Directive annexes. A look from the belvedere overlooking the Blue Grotto in Żurrieq can reveal some areas where it has established itself.

In Gozo, it is found growing wild in the now famous Dwejra special area of conservation (or should I say special area of convenience). I find it very, very difficult to understand how the government not only allows this to happen but also contributes through public funds.

More than a decade ago there used to be a Ministry for the Environment, which used to address such obligations. It seems the government, despite having the environment as one of its main pillars (to be corrected if I am wrong), never seems to learn and does not want to know and to listen.

Through the government policy mentioned above, a number of invasive alien species have already established themselves in the Maltese islands. Naturally, the public and the local biodiversity bear the hidden financial costs of such policy.

Who has not had the misfortune to bear costs in connection with the damage done by the red palm weevil, the geranium butterfly, the Asian long-horned beetle, the tomato leaf miner and the Bedriaga’s frog, among others? Definitely not the Maltese biodiversity, despite Malta’s commitment to control biological loss by 2010.

The Wild Artichoke (Qaqoċċ salvagg)

The government can indeed turn a blind eye to such hidden costs. It can also continue with such a blinkered policy driven by the now familiar and usual short economic returns. But no blind eye can ever fail to see the political responsibility of those who are in a position to avert such damage and miserably fail to do so.

Writing on invasive alien species, Jeanine Pfeiffer, research director for social sciences at Earthwatch Institute said: “We can’t afford to be culturally ignorant any longer.” It seems the government strongly begs to differ!

Following the publication of the above article, a reader kindly sent me this photo showing what nature can give for free, which unfortunately is not appreciated at all.