Mixja fil-masġar / A walk in the wood

February 2, 2016

mtarfa logo

Mixja fil-masġar / A walk in the wood

Fl-okkazzjoni tal-ftuħ uffċċjali tal-masġar fl-Imtarfa mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, nhar il-Ħadd 17 ta’ Jannar 2016, ġie mniedi ktejjeb, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż (A walk in the wood), dwar xi ftit mill-ispeċi ta’ flora u ta’ fawna li wieħed jista’ jiltaqa’ magħhom f’dan il-masġar.

Dan il-masġar kien fil-biċċa l-kbira tiegħu meħud minn siġar tal-Ewkaliptus, siġra Awstraljana li ftit li xejn tagħmel ġdid lill-biodiversità Maltija, kemm minħabba l-ilma li tixrob mill-art, kif ukoll minħabba l-weraq li bil-kimika tagħhom ma jħallux pjanti oħra jikbru qrib is-siġra.

mixja fil-masgarBi ftit ħsieb, uħud minn dawn is-siġar ġew mibdula ma’ numru ta’ siġar u sġajjar indiġeni Maltin. Fost dawn wieħed jista’ isib is-siġra tal-fraxxnu, il-ġenista safra, u anki ir-riħan. Dawn flimkien mal-flora l-oħra li issa tista’ tikber aħjar f’dan il-masġar, jiġbdu lejhom numru ta’ fawna, fosthom naħal tal-għasel. Aktar mas-siġar Maltin jikbru u jieħdu posthom fil-masġar, wieħed il-fawna li tidher fil-masġar tikber aktar.

Dan il-ktejjeb huwa mħejji bil-għan li jgħin lil dawk li jmorru f’dan il-masġar biex ikunu jistgħu jagħrfu aħjar ftit mill-ispeċi li jaraw, u jkunu jafu xi ftit tagħrif fuqhom.

Dawk li jixtiequ jkunu jafu aktar fuq dan il-ktejjeb jistgħu jkellmu lill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa.

 

Kunsill Lokali Mtarfa, Town Centre, Triq ir-Reġimenti Maltin, Mtarfa.         Tel: 2145 1145                                                                                                     Facebook: https://www.facebook.com/MtarfaLC/?fref=ts