Jappella biex Chadwick lakes jigi mmaniġġat aħjar

February 12, 2017

tvm-logo

Il-Ħadd, 12 ta’ Frar, 2017

http://www.tvm.com.mt/mt/news/jappella-biex-chadwick-lakes-jigi-mmaniggjat-ahjar/

 

Intervista ma’ Melvic Zammit dwar il-bżonn li Wied il-Qlejgħa jkun immaniġġat u mħares aħjar.

2017-02-12-wied-il-qlejgha

Is-seher tal-ilma: fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja; fejn ma hemmx ilma ma hemmx ħajja.

2017-02-12-sigar-tal-luq

Siġar ħorfija tal-luq reqdin għax-xitwa jistennew it-tmellisa tar-rebbiegħa biex tlibbishom bil-weraq.

Advertisements

Se nsiru deżert

August 14, 2016

illum

Il-Ħadd, 14 ta’ Awwissu, 2016

Albert Gauci Cunningham

ilma 1

ilma 2

ilma 3

ilma 4

ilma 5

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/03/26/it-never-rains-it-pours/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/06/24/xqed-naghmlu-bl-ilma-tax-xita/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/29/dezert-niexef-nixfa-ta-ideat/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/29/l-immaniggar-tal-ilma-fmalta/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/14/in-nixfa-tax-xitwa-u-s-sigra-tal-lewz/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/10/27/fallen-trees-and-lost-water/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/01/09/god-and-landscaping/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/04/28/water-harvesting-culture/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/01/26/il-bdil-fil-klima/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/11/20/aghmel-xita-aghmel-2/


X’qed nagħmlu bl-ilma tax-xita?

June 24, 2014

NewsBook

X’qed nagħmlu bl-ilma tax-xita?

 

 It-Tlieta, 24 ta’ Ġunju, 2014

Alfred E. Baldacchino

water tapKieku wieħed kellu jistaqsi minn fejn inġibu l-ilma ma għandhix dubju li jkunu ħafna dawk li jgħidu li dan jiġi mil-vit! Forsi wħud jgħidu mid-distillaturi li jaqilbu l-ilma baħar f’ilma tax-xorb. Imma naħseb li jkunu l-ftit dawk li jaħsbu li x-xita t-tina ilma tajjeb għax-xorb u b’xejn għax ftit huma dawk li jgħarfu l-importanza ta’ dan l­ilma. Dan, wara li jaqa’ mis-sema b’xejn, jinxtorob mill-blat u bil-mod il-mod jinħażen fl-ilma tal-pjan, kemm dak ta’ fuq, kif ukoll dak ta’ taħt. Fil-qedem kien is-sors tal-ħajja fil-gżejjer Maltin, u għal numru kbar ta’ snin kien jisqi kemm lill-bniedem u l-bhejjem tiegħu fuq din l­art. Kienu jaħsbu bis-sħiħ biex dan ma jinħeliex.

06 - ilma

Kif l-ilma tax-xita jinxtorob u jinħażen fl-ilma tal-pjan,kemm ta’ fuq kif ukoll ta’ taħt. (meħud mill-ktieb Ilma, blat u ħajja ta’ Patrick J Schembri u Alfred E. Baldachhino)

Minn jaf kemm konna nixorbu anki minn nixxigħat, jew inkella ntellu ftit ilma bil-barmil mill-bir. Dak kien ilma bnin u frisk, u b’xejn. Għidt konna għax illum wieħed jiftaħ il-vit u jsib l-ilma, li nħallsu għalih. U hekk nemmnu li dak tax-xita ma għandux valur u mhux tajjeb. Għalhekk ftit hemm għarfien tal-bżonn li nieħdu ħsieb dan ir-riżors, dejjem sakemm meta niftħu l-vit insibuh.

Tant tlifna kull apprezzament ta’ dan ir-riżors importanti għall-ħajja li jasal għandna b’xejn, li llum aktar hemm sforzi biex narmuħ milli biex naħżnuh.

dumped-water

Ngħid għalija ma nistax nifhem it-tfassil poliltiku li twettaq dan l-aħħar snin. Kien hemm liġi tal-1854 li kull qatra ilma tax-xita trid tiġi maħżuna. Imma Ministru Malti ħassar dan l-obbligu li kienet titlob li kull dar u kull binja jkollha bir kbir skont il-kobor tal-binja, biex jilqa’ u jaħżen l-ilma tax-xita, u dan tpoġġa f’linji ġwida. U hekk issa l-ilma li jaqa’ fuq il-bjut jista’ jmur fit-toroq jew fid-dranaġġ li qatt ma tfassal biex jieħu dan l-ilma kollu. Wieħed jista’ jara numru ta’ funtani ta’ ilma mniġġeż ħiereġ mit-tappieri fit-toroq, u ilma ħiereġ fit-toroq minn fuq il-bjut. Dan imur fil-widien u jniġġeż kull fejn jgħaddi, saħansitra anki l-ilma tal-pjan.

page-1

LN-376-of-2012

Naraw ukoll Ministru li biex itaffi l-għargħar minn dan l-ilma mit-toroq issa l-biċċa ’l kbira mniġġeż, iħaffer mina taħt l-art bi flus mill-Unjoni Ewropea (madwar €70 miljun) biex l-ilma tax-xita ma jibqax jiġri fit-toroq imma jintrema l-baħar. Smajna li dalwaqt titlesta din il-mina u naħseb li jindaqqu ftit trombi għall-ftuh ta’ din l-opra.

Ngħid kieku b’dawn il-flus kollha tħaffru ġwiebi kbar f’kull bitħa ta’ kull skola li għandna u f’kull wesgħa fl-irħula biex jilqgħu u jaħżnu dan l­ilma, u kieku l-bjar u l-ġwiebi li hawn ta’ żmien il-Kavallieri, issewwew u tranġaw, u kieku min ried iħaffer bir fid-dar tiegħu kien mgħejjun, ma kienx ikun aħjar milli dawn il-flus intremew il-baħar?

Saħansitra Ministru, ukoll minħabba l-obbligi u anki bi flus miġjuba mill-UE, bena impjant ħdejn il-baħar biex isaffi l-ilma tad-drenaġġ. U niftakar kemm-il darba li dan ftaħar li dan l-ilma ma għandux valur ekonomiku, u li Malta sejra tkun l-ewwel pajjiż fl-UE li tarmi, iva tarmi l-baħar, l-ilma msaffi mid-dranaġġ. U żgur li mhux sejrin nibqgħu tal-ewwel biss, imma anki tal-aħħar għaliex fl-UE l-ilma msaffi jintuża u jerġa jintuża u mhux jintrema, minkejja li għandhom ħafna aktar ilma milli għandna aħna. Ara Singapor, l-ilma tad-dranaġġ jużawh, darba, tnejn. tlieta, sa seba’ darbiet, u anki għax­ xorb. Imma la fl-UE u lanqas f’Singapor għadha ma waslet l-intelligenza endemika tal-politku Malti. Għandniex biex inkunu kburin f’dan il-pajjiż!

Mhux talli hekk, talli wara li l-ilma tad-dranaġġ imsaffi, u l-ilma tax-xita jintremew il-baħar, ftit metri ’l bogħod minn fejn dan jintrema, għandna d­distillaturi li jerġgħu jiġbdu l-ilma mill-baħar u jsaffuh biex jerġgħu jwassluh ġol-vit fid-­djar u fl-industrija: minn fejn ikun intrema. U biex isir dan jinħaraq ammont kbir ta’ żejt fossilizzat biex iħaddem id­distillarturi, u joħorġu flus Maltin barra minn Malti biex jinxtara. U l-ħruq tiegħu iniġġeż l-arja.

Xi kultant nistaqsi lili nnifsi jekk hemmx xi ħadd li huwa, jew kien, aktar ħerqan li jixtri ż-­żjut minn barra minn Malta milli huwa biex jaħżen u jsalva risorż naturali li l-Ħallieq itina kull sena b’xejn. Imma mbagħad ngħid, jien minn jien, biex nista’ nifhem din l-intelligenza kollha endemika tal-politikant Malti! Dan huwa onorevoli u intelliġenti, magħżul minn nies biex imexxina. U jien f’hiex nifhem fil-politika, fin-negozju taż-żejt, fil-magni, u fix-xogħol, imma għandi biss interessi soċjali u ambjentali?

aebaldacchino@gmail.com

alfredbaldacchino.wordpress.com

 

Ara wkoll/see also:

http://wp.me/pL6Mk-FB

http://wp.me/pL6Mk-ag

http://wp.me/pL6Mk-5f

http://wp.me/sL6Mk-water

 


Iċ-Cimiterju f’Għajn Qasab, in-Nadur Għawdex

November 1, 2012

Iċ-Cimiterju f’Għajn Qasab, in-Nadur Għawdex

Alfred E. Baldacchino

L-Erbgħa, 31 ta’ Ottubru, 2012

Il-kontroversja taċ-ċimiterju f’Għajn Qasab, in-Nadur Għawdex ilha għaddejja issa mhux ħażin. Saħansitra sar appell lill-MEPA dwar il-permess li din ħarġet lill-Arċipriet tal-Knisja tan-Nadur. Il-MEPA ilha issa mhux ħażin tistudja u tistudja, u tistudja u tistudja dan l-appell u tipposponi u tipposponi d-deċiżjoni tagħha minn xahar għal xahar.  Sadanittant, ix-xogħol fuq dan iċ-ċimiterju għadu għaddej. Forsi xi ħadd għandu xi pjan biex ix-xogħol fuq dan iċ-ċimiterju jilħaq jispiċċa u d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-MEPA tkun tista’, mal-ftuħ uffiċjali ta’ dan iċ-ċimiterju, tagħmel l-ewwel difna fih billi tidfen id-deċiżjoni tal-appell.

Għelieqi u x-xagħri jinbidlu f’ċimiterju waqt li x-xogħol u l-appell għaddejin id f’id!

Sadanittant, il-bdiewa li jiddependu mill-ilma li kienet tilqa’ l-art li tħaffret biex jinbena dan iċ-ċimiterju, u lil kien jintua biex isaqqu l-uċuħ tar-raba’ tagħhom, fejn hemm mijiet tas-siġar taċ-ċitru, għadhom imħassba għal dan id-dewmien ta’ deċiżjoni li qed taffettwalhom xogħolhom u l-għixien tagħhom.

Illum deher artiklu fuq il-blog tal-Perit Carmel Cacopardo dwar dan iċ-ċimiterju, liema rapport qiegħed ninkludu hawn, flimkien ma’ xi kummenti li dehru.

Il-Kappillan jagħtiha għall-business

Carmel Cacopardo – 31 10 2012

F’Għajn Qasab limiti tan-Nadur Għawdex l-inkwiet għadu għaddej. L-Kappillan tan-Nadur qed jagħmel biċċa business bl-oqbra. Business li wiret mill-Kappillan ta’ qablu. Qaluli li hu speċi ta’ timeshare bl-oqbra.

Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni għaddej u l-ħsara lill-biedja fl-inħawi m’hiex żgħira. Is-sistema ta’ irrigazzjoni li ilha taħdem minn żmien il-kavallieri ġiet imħarbta biex il-Kappillan jagħmel il-business bl-oqbra. Sa minn żmien il-kavallieri missierijietna kienu għaqlin biżżejjed biex fasslu sistema li iżżomm l-ilma u titilqgħu ftit ftit. Hekk li meta tagħmel ix-xita l-ilma jinħażen u matul is-sena sa Awwissu u anke Settembru titlaq dan l-ilma ftit ftit. Dan l-ilma għal dawn l-aħħar tlett mitt sena intuża biex f’Għajn Qasab hemm qasam kbir mimli siġar taċ-ċitru. Issa l-ilma naqas. Jiġi f’daqqa malli tagħmel ix-xita u wara ftit li xejn.

L-effetti fuq il-bdiewa ġja bdew. Raba’ mingħajr ilma matul is-sena bil-fors tnaqqas il-frott li trodd.

Il-Kappillan inkwetat. Mhux għall-bdiewa u l-għixien tagħhom li hu mhedded. Hu inkwetat li l-appell fil-MEPA kontra l-bini taċ-ċimiterju għadu għaddej u ma jafx meta ser ilesti. Min tah il-flus għall-oqbra qed igorr.

Jiena infurmat li din il-ġimgħa dawk viċin il-kappillan bdew jiġbru l-firem. Lin-nies qalulhom li dwar il-permessi għad hemm il-problemi. Imma li l-business tal-Kappillan qed jagħmel il-ħsara lill-bdiewa ħadd ma qalilhom xejn dwaru.

Dwar dan messu jitkellem Dun Mario!

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2012/10/31/il-kappillan-jaghtiha-ghall-business/?replytocom=1779#respond

2 responses

 Mario Xerri 31 10 2012 (19:21:05) :

Din hija s-sena tal-FIDI ghalina l-INSARA. Din il-fidi f’ALLA qieghda tigi mtappna b’hafna skandli madwar id-dinja specjalment gewwa l-EWROPA. Il-hasra hi li l-knisja kattolika kellha sehem ukoll. Dan li qieghed jigri go GHAWDEX ma jghinx! Il-bniedem jitwieled b’xejn minn guf ommu……fl-ahhar ta’ hajtu ma jiehu xejn mieghu.

Baldacchino Alfred E.    31 10 2012 (20:16:01) :

APPARTMENTI GĦALL-MEJTIN

Prosit Carm, tajba ħafna.

Immisna nibdew petizzjoni aħna wkoll u niġbru l-firem biex nibgħatuhom kemm lill-Knisja, lill-Gvern, lill-Opposizzjoni u anki lill-Vatikan. Jidher li fejn jidħlu l-flus hawn Malta mhemm l-ebda kuxjneza soċjali u ekoloġika, sfortunatament lanqas fil-Knisja. It-twemmin nisrani jiġi wara.

Darba kont ktibt li għad jiġi żmien meta l-mejtin għad jisħtu l-ħajjin dwar iċ-ċimiterju tan-Nadur f’Għawdex. Nixtieq nara minn sejjer inaqqax ismu fuq l-irħama meta jinfetaħ dan iċ-ċimiterju. Naħseb li jrid ikun hemm irħana kbira mhux ħażin għaliex dawk li taw sehomhom huma ħafna bħal ngħidu aħna, id-djoċesi ta’ Għawdex, Il-Gvern, l-Oppożizzjoni, il-Mepa, dawk li tħallsu biex għamlu r-rappport li jiġġustifika dan l-isfreġju tal-ambjent. U mhux biss l-isem tal-entitajiet fejn warajhom jinħbew in-nies responsabbli, imma ismijiet ta’ minn huma dawn in-nies. Il-Kappillan tan-Nadur naħseb li jikkwalifika biex ikun fuq ras il-lista.

Wasalna fi stat redikolu issa li qed nibnu appartamenti għall-mejtin u l-ħsara ta’ deċiżjonijiet bħal dawn iħallsuhom is-socjetà u l-ambjent.

Lapida li tixraq lil dan iċ-ċimiterju f’Wied il-Qasab, in-Nadur Għawdex.

Ara l-artiklu tiegħi hawn

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/06/21/the-nadur-cemetery-%E2%80%93-where-the-dead-will-haunt-and-curse-the-living/


Qerda tal-biodiversità fil-foss tal-Imdina… biex isir ġnien ta’ kwalità!

September 28, 2012

Dan l-aħħar qrajna u smajna stqarrijiet minn Ministru tal-Gvern dwar ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji.

Meta wieħed jaqra u jisma’ l-kummenti ta’ dan il-Ministru tal-Gvern li huwa responsabbli minn dawn il-proġetti, wieħed mill-ewwel jifhem għaliex illum il-qerda tal-ambjent naturali hija daqstant kbira. U wieħed ma jistax ma jistaqsiex numru ta’ misoqsijiet, bħal ngħidu aħna:

 1. Bliema immaġinazzjoni jista’ xi ħadd jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jaqla’ u jeqred ammont kbir ta’ sigar b’impatt kbir fuq il-biodiversità tal post?  (ara ritratti aktar l-isfel).
 2. Kif jista’ wieħed jgħid li sejjer jagħmel ġnien ta’ kwalità u fl-istess ħin jiksi l-post b’medda wiesgħa ta’ konkos; konkos aktar milli hemm u aktar milli kien hemm siġar qabel ma beda x-xogħol? (ara ritratti aktar l-isfel)
 3. Liema raġuni xjentifika tiġġustifika li biex isir ġnien ta’ kwalità titqaxxar u tinqered il-liedna kollha li kien hemm fil-post u li kienet tħaddar u tiksi metri kwadri kbar tal-ħajt tal-ġnien Howard Gardens (mhux mal-ħajt tas-sur) u li kienet toffri ambjent naturali għall-numru ta’ fawna indiġena? Din kienet ukoll issebbaħ u tgħati l-ħajja lill-kull ġnien anki jekk mhux ta’ kwalità. U dan minkejja li l-Gvern ta’ Malta huwa obbligat u marbut mill-Unjoni Ewropea biex jara li jieħu miżuri biex ma tkomplix tinqered il-biodiversità tal-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha. Il-Ministri tal-Ambjent (anki dawk li jgħidu li xi darba kienu Ministri tal-Ambjent) din kollha jafuha, kemm mid-dokumenti tal-UE li jirċevu, kif ukoll mill-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri li jattendu.

Fid-diskors tiegħu fil-video li deher fil-ġurnal The Times

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

dan il-Ministru qal li ma nqerdux siġar.  Jekk wieħed iħares lejn ir-ritratti hawn mehmuża, waħdu jasal f’konklużjoni waħda.

 1. Kif jista’ xi ħadd jgħid li dan ix-xogħol qed jerġa jieħu dan il-post għall-ġranet passati tal-glorja tiegħu?  Sa fejn naf jien fi żmien l-Għarab u l-Kavallieri ma kienux jużaw konkos (sakemm xi perit ma jikkoreġinix!) li llum huwa l-aktar ħaġa li tispikka f’dan il-ġnien (u ġonna oħra simili) ta’ kwalità. Lanqas kienu jiżirgħu turf  għax l-ilma għalihom kien jiswa mitqlu deheb, u lanqas kienu jagħmlu ilma ħiereġ jiżfen mill-art!  U lanqas ma kienu jużaw lift biex jinżlu mis-swar għall-foss. Jidher li l-Għarab u l-Kavallieri li ħakmu pajjiżna tant għexieren ta’ snin ilu, kellhom viżjoni ferm u ferm aktar professjonali, ekonomika, soċjali, ambjentali u sostenibbli milli għandhom il-mexxejja politiċi Maltin tal-lum, minkejja li dak iż-żmien ma kienx hemm obbligi ambjentali internazzjonali bħal ma għandna llum u lanqas kellhom Ministri tal- Ambjent.
 2. Ir-Rabtin u l-ġirien tagħhom  ma għandhomx bżonn xi politku li ma għandu l-ebda idea ta’ xi tfisser biodiversità biex jgħamillhom ġnien ta’ kwalità! U lanqas għandhom bżonn spazji miftuħa għall-familji għax għandhom biżżejjed spazji miftuha. Żgur li ma għandhomx bżonn ta’ spazju miftuħ ġo foss. U jekk kien hemm il-ħsieb li dan il-foss jinfetaħ għal kulħadd, kull ma kien hemm bżonn kien  li jitneħħew il-katnazzi li kienu jsakkru l-bibien li jgħalqu l-aċċess għal kulħadd. Li kieku dan id-diskors jintqal lill-kostitwenti ta’ min qalhom, li llum huma ferm u ferm konxji mill-ambjent naturali u l-qerda li l-konkos qed jagħmel lil dan l-ambjent, żgur li kienu jibgħatuh jistgħad biex forsi jaqbad xi mazzun!
 3. Imma veru li biex tagħmel ġnien ta’ kwalità illum l-ingredjenti huma: a) konkos; b) turf; c) ilma jiżfen; d)  issa anki lift; u e) l-qerda tal-biodiversità tal-post kollha, kif sar fil-foss tal-Imdina u f’kull hekk imsejjaħ ġnien ieħor li qed isir mill-istess ministeru?
 4. Ħarsa lejn il-kummenti li kien hemm fil-gazzetti f’dawn il-links

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

u fir-ritratti li ħadt jien stess u li wħud minnhom jidhru hawn taħt, kollha jitkellmu u juru  d-disastru li sar bi flus pubbliċi u b’dawk tal-Unjoni Ewropea.

 1. Forsi hawnhekk ta’ minn jistaqsi minn qed jamministra l-fondi tal-UE, f’dan il-kas il-European Regional Development Fund?  Min qiegħed jawditjahom? Fejn jista’ l-pubbliku jara rendikont tal-infiq?
 2. Barra minhekk, minn qiegħed jara li jkun hemm diskussjoni pubblika fuq il-proġetti biex b’hekk ikun involut iċ-ċittadin fid-deċiżjoni, qabel jintefqu dawn il-flus? Dan ukoll huwa fost l-obbligi li titlob l-UE.
 3. Jiddispjaċini ngħid li l-ħsara li qed issir lill-biodiversità Maltija bi proġetti bħal dawn, bi skuża ta’ ġonna ta’ kwalità u spazji miftuħa għall-familji, trid aktar minn ġenerazzjoni biex titranġa.
 4. Dan il-ġnien sejjer ikollu kwalità waħda …. dik ta’  mafkar ta’ kif l-ambjent naturali qed jiġi sfruttat u mżeblaħ f’dawn l-aħħar snin, mingħajr ebda mistħija u ebda mgħodrija.
 5. Fl-aħħarnett min huma l-konsulenti tal-Ministru li huwa responsabbli biex jaraw li dan ix-xogħol ikun wieħed sostenibbli, jiġifieri li ma ssirx ħsara ekonomika, ħsara soċjali u ħsara ekoloġika kif qed issir?
 6. Nismagħhom jgħidu li hawn Malta kollox possibli, imma ma naħsebx li hawn xi ħadd li sab kif jgħatti x-xemx bl-għarbiel, għalkemm hawm min qed jipprova u qed jagħmel ħiltu kollha.

ARA WKOLL

http://www.orizzont.com.mt/Issues/19092012/social/article95864.html

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120918/local/mdina-ditch-being-transformed-into-quality-garden.437446

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120919/local/Mdina-ditch-returned-to-glory.437501

http://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/05/25/environmentali…ent-over-trees

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/07/31/once-there-were-green-leaves/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-md…eally-involved/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/02/27/government-policy-on-trees/

iL-BIODIVERSITA’   SINJURA TA’ QABEL BEDA X-XOGĦOL FIL-FOSS TAL-IMDINA U L-KWALITA’ TA’ QERDA LI SARET MINN META BEDA X-XOGĦOL FUQ IL-ĠNIEN TA’ KWALITA’

QABEL – Ringiela ta’ siġar taċ-Cipress li kienu jiffurmaw parti mill-biodiversità

WARA – L-unika siġra taċ-Cipress li baqa’ – MEJTA. L-oħrajn kollha nqalgħu u nqerdu. Ikun interessanti kieku l-esperti tal-Ministru jgħidulna kif mietet din is-siġra, jew aħjar jekk inqatletx b’xi kumbinazzjoni!  Ma naħsebx li issa sejjer ikun hemm xi ħadd li tniggżu l-kuxjenza biex jaqla’ siġra mejta, meta nqalgħu tant u tant siġar ħajjin minn dan il-post .

QABEL – ambjent naturali sinjur

WARA – parti mill- ġnien ta’ kwalità – anqas biodiversità, aktar konkos!

WARA – liedna  meqruda fil-ġnien ta’ kwalità

WARA – siġar taċ-Ċipress maqlugħa, meqruda  u mitfuha fl-art biex jagħmlu wisa għall-ġnien ta’ kwalità.

WARA – fdalijiet tas-siġar mejta taċ-Ċipress taħt it-tabella tal-Ministeru li qed jagħmel ġnien ta’ kwalità

QABEL U WARA – id-dehra tal-foss ftit wara li beda x-xogħol fuq il-ġnien ta’ kwalità.  Is-siġar immarkata b’salib isfar kollha ġew meqruda, jew maqlugħa.

WARA – post għeri mill-biodiversità fi ġnien ta’ kwalità fejn jispikka l-konkos u l-għibien tas-sigar li qabel kienu jżejnu dan il-post.

It-tabella imwarrba u mitluqa fl-art li madankollu turi l-għajuna finanzjarja li qed tgħati l-EU mill-European Regional Development Fund, għar-restawr tal-post, li qed isir fost oħrajn bit-tneħħija tal-biodiversità u kisi bil-konkos.


MASSACRE OF MDINA DITCH TREES – IS THE EU REALLY INVOLVED?

April 30, 2012

29th April, 2012

MASSACRE OF MDINA TREES –

IS THE EU REALLY INVOVLED?

Alfred E. Baldacchino 

A very interesting debate has developed on the site Save the Trees which can be accessed on: http://www.facebook.com/groups/227850170644983/267876579975675/?notif_t=group_activity

An outstanding feature on the above blog is that 99% of the bloggers who love trees and biodiversity are criticising the official persecution and  massacre of trees in the Maltese Islands.  But those who express such concern are taken to task by one particular blogger who clams that he works at ELC.

2012.04.26 - Up till a few days ago, these orange trees where in full bloom

Sometimes I can hardly believe what I read on this blog in defence of the mutilation of trees and biodiversity by ELC. It is to the tune of the official Government  policy on projects relating to biodiversity, despite the electoral promise of an environmental column. Such a blogger says they he is  writing in his own personal capacity, a right which he has and which he can exercise to create such a discussion. Yet details are given which the public is not aware of. This makes one think that ELC is finding it very convenient to let their alleged workers speak for them, and these cannot do otherwise but  laud all ELC’s works of wonder.  They would certainly be shown the back door if they were to write something which the ELC, or their Ministry, does not approve of. They would be charged with conflict of interest  if   they  criticise, even constructively,  the works of their Ministry. And they will surely get the axe if they make a faux pas, even if what they say  might have been suggested to them.

In criticising Ministerial projects, although the EU obliges public consultations on public projects, blogers are called names, accused of not knowing anything about trees and their ‘pruning’ and also accused of belittiling the ELC workers. This still happens, despite the fact that time and time again, all blogers have made it clear  that workers have to do what they are ordered to do and cannot be held accountable for executing the decisions taken by their employers or their Minister.  But this calling of names is something which is now very synonymous  with such quarters.

2012.04.26 - orange trees in full bloom awaiting the chainsaw and the bulldozer!

The ELC is responsible to the Minister of Resource, whom it shields.  The mania about creating gardens in such fashion, is something well known within this Ministry. A few years ago there was an attempt to transform Buskett into a garden!!

A wild Laurel tree at Buskett - an EU Natura 2000 site - mutilated by ELC with Ministerial approval, in the attempt to transform Buskett into a garden, before MEPA intervened and stopped the works.

Everyone knows of the massacre executed at Buskett by ELC with the blessing of their Minister. Now we have the transformation of the Mdina Ditch into a garden, with TURF and fountains as the Save the Tree site  have been informed by  an ELC alleged spokesman.

Uprooting trees to create  a garden….. very hard to believe. Substituting them with  TURF which takes gallons and gallons of water, such a rare resource in the Maltese Islands, especially in the hot summer months.  The paving of straight-line paths furthermore contributed  to the uprooting of  even more trees. This Ministry seems to have a mania with expanses of turf and dancing-water and fountains, like the dancing-water at St. George’s Square in Valletta. And believe it or not, all this  has been approved by a Ministry responsible for the local scarce resource of WATER, and also for Climate change!!  Unbelievable! I am sure that a  spokesman for this Ministry will come up with some crude explanation and possibly with  more calling of names. But one has to accept that some Ministries  are very good at this type of dialogue! It is their forte.

2012.04.06 - The beauty of the Mdina Ditch - a biodiversity haven. Is this going to be cleared away to make room for a garden? And is this going to be undertaken by EU funds as an insider from ELC has indicated?

The reference to EU funds by the ELC alleged-worker in the Save the Trees blog is interesting because it is coming from this semi-official  bloger in favour of this project leading the public to understand that this project is funded by the EU, saying that 85% of the total cost of the €6.2m project is being funded by the EU! This creates and incongruency with the press release issued by the Minister which  said that it was being done by the Minster’s (public) funds “The works are being carried out by the Restoration Directorate of the Ministry for Resources and Rural Affairs.” No mention of EU funds; and “The project, costing  €1,200,000, is due to be completed by the end of this year.”  See the attached link for the official press release: http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120406/local/works-start-on-recreation-area-in-mdina-ditch.414277

When I visited the site, I failed to notice any reference to any EU involvement on the site. Now if there are any funds from the EU, one of the obligations is that the EU logo has to appear on all the publicity for the project. There are now two version with reference to the financial input to this project: the Ministerial publicity which refrains from mentioning any EU involvement; and EU funding according to a bloger with ELC connections.  Which is the correct version?  I am sure that the EU would be very interested in knowing  how its funds, if it has funded this project, are being ‘used’ and ‘managed’, what the public opinion vis-a-vis this project is, and how such project is impacting on biodiversity!

According to EU obligations, whether it has financed the project or not, the  public is entitled to a breakdown of the money which is going into this project, such as  how much the turf will cost, the quantity of water it will consume per annun and at what cost; how much will be the upkeep, how much did the planners and designers charge, and how much will the launching of the  project cost.

The lack of any biodiversity and social concept are evidently lacking to any informed visitor. This view is sustained by the comments supporting this project on the Save the Trees  blog: Orange trees are being uprooted because they interfere with the vision of the bastions, but fountains do not! And insects and birds aren’t going to commit suicide, if they do not find a tree, they go on another one, the  Rabat environs are full of trees. ( L-insetti u l-ghasafar mhux ser jaghmlu suwwicidju, jekk ma jsibux sigra, imorru fuq ohra, inhawi tar-Rabat huma mimlija sigar min daqsekk). Not surprising at all since this is the recurring approach used by the Ministry under whose responsibility this project falls!  No wonder that when the same Ministry was responsible for the EU measure to tackle biodiversity loss, it made a complete mess and failure out of it.

The official Ministerial publicity material attached to the bastins, (shown above) states that this project is a Rehabillitation of the ditch. In contrast, the bloger with ELC inside informations states that “The ditch outside Mdina’s bastions from Greek’s gate to Xara Palace including the area below the main gate, is being turned into a recreational space which will be open to the public”. There is a great difference between ‘rehabilitation of the ditch’ and changing its use to a recreational area, especially when the tennis court, the basketball pitch, and the football pitch, which formed part of the ditch to be rehabilitated have been removed.

Somebody is surely trying to take the people for a ride despite the fact that the Prime Minister has promised that he will come closer to the people to listen to what they  have to say…………    I understand that heeding it is another matter!


E is for Environment

August 8, 2011

Maltatoday, Sunday 7th August, 2011

E is for Environment ___________________________________________________________________________________ Despite occasional improvements, Malta’s environmental standards remain below expectations raised by EU accession. ALFRED E. BALDACCHINO, the man who was involved in the transposition of the acquis communautaire into Maltese law, offers an insight into why. ___________________________________________________________________________________

As environmentalists go, few can lay claim to the epithet ‘tree-hugger’ quite as convincingly as Alfred E. Baldacchino. An author of numerous books on Malta’s indigenous wildlife (and biodiversity in general), his very name is now practically synonymous with all matters arboreal. More significantly still, he is often heard on the radio, where he discusses the regular ‘massacre’ of roadside trees in the name of ‘pruning’ and ‘landscaping’… as well as what appears to be our national predilection for choosing the species most unsuited to our islands’ particular ecosystem.

I meet Baldacchino at his Attard home, and I am soon introduced to his private collection of indigenous Maltese saplings – all taken from seeds and cuttings, and grown in pots on a small and crowded verandah. As he talks me through the different species, it quickly becomes apparent that behind his regular complaints about our national treatment of trees and plants, there lies a deeper and altogether more pressing concern with the lack of comprehensive planning and co-ordination: a state of affairs affecting our country’s entire attitude towards all aspects of the environment, with results that can be seen all around us.

Back on the terrace, he points to a specimen of Fraxinus angustifolia (Fraxxnu in Maltese) on his terrace. “If I can grow this from a seed here in my own home – and believe me, I am no expert in cultivation – why can’t we do the same elsewhere? Why do we have to import harmful and invasive species, sometimes spreading diseases and unwanted alien pests like the red palm weevil, when we can invest the same energy into preserving our own natural biodiversity?”

He promptly answers his own question: because commercial interests have meanwhile overtaken all other considerations… including our country’s legal and moral obligations to manage and protect the environment. As an example he turns to his hobbyhorse: environmental landscaping.

“Just this morning I talked about this on the radio, and I was surprised by the reaction: some 12 phone-calls throughout the programme… of which only one was critical, accusing me of being ‘too negative’.” Baldacchino’s point on that programme (of which I had caught snatches while driving) was that pruning of trees – which used to be carried out under the auspices of the Agriculture Department, but has now been farmed out to the private sector – is now being done at the wrong time of the year, and in a slapdash way that reduces many of the trees concerned to mere stumps.

“Just a few moths ago, the trees outside my own home were being ‘pruned’ (or rather, ‘hewn’) and when I popped my head out of the balcony and asked the landscapers why they were doing this now – and more to the point why they were chopping them down to the trunk – they replied ‘because cars pass from here’. What sort of answer is that? Did cars suddenly start passing this way only now…?”

Baldacchino suspects the reason is another: that the job of environmental landscaping has since been taken over by a ‘public private partnership’, or ‘PPP’. “If you ask me, it more like ‘Pee Pee Pee’,” he says… spelling out the ‘double-E’ each time. “The problem is that private concerns like these are driven by commercial interests, and commercial interests that simply do not mix with environmental protection.” For instance, Baldacchino argues that landscapers have taken to using herbicides on roundabouts and pathways. “Not a good idea,” he intones. “These herbicides will be washed away by the rain, only to find their way into valleys and possible reach the watertable. Why is this being allowed to happen? Why isn’t MEPA coming down like a tonne of bricks?”

Even the choice of plants and flowers for these roundabout displays is at best questionable. “Recently, the Prime Minister was on TV talking about government investment in embellishment projects. He was saying things like: ‘when did we ever see so many flowers blooming in August, when it is normally dry as dust?’ Personally I don’t blame the PM himself for saying things like that, but somebody should really tell him that this sort of landscaping goes against his own environmental credentials. These take substantial amount of precious water, especially those laid out with turf. Their temporary aesthetic impact carries hidden costs carried by society.…” Baldacchino explains that ‘alien’ flowers like (for instance) petunias tend to guzzle enormous amounts of water – itself a precious resource that the country can ill-afford to waste – and some species also have the potential to ‘escape’ and take root elsewhere in the wild. “Some of the plants used have microscopic seeds that get easily blown about by the currents as cars drive past, or carried by the wind, washed away by the rain, and so on. It is easy for them to end up germinating in a valley somewhere. What happens if they start to spread? They will become an invasive species, competing with other indigenous plants and ultimately become a threat toMalta’s natural biodiversity.” Some established invasives include the south and Central American Nasturtium, and the south African Hottentot Fig, the latter also used in landscaping.

Baldacchino points towards the profit margins of the private companies involved in the partnership as the main reason for both the use of herbicides, and the inauspicious choice of flowers. The reasoning is one we have all heard before, perhaps in relation to other issues and scenarios: ‘someone’ will be importing a certain type of herbicide, or a certain type of plant… “None of this is necessary,” Baldacchino asserts. “This is the result of having lost our way when it comes to environmental issues.”

But we have raced ahead of ourselves. Part of the reason I came here was to talk about these issues, true; but I also wanted to ask for a historical perspective on what exactly went awry. Baldacchino has after all been involved in the country’s environmental sector…  having kick-started the government’s environmental department in the early 1980s. At that time, the environment fell loosely under the portfolio of Health Minister Vincent Moran… though Baldacchino doesn’t count Moran as one of Malta’s environment ministers, for the simple reason that the word ‘environment’ had yet to achieve practical relevance back then. It was only later – and very gradually – that the concept began to take root in Malta’s subconscious, slowly rising to become a major concern. “Since the 1980s I have worked under six ministers and one parliamentary secretary,” Baldacchino recalls: adding the curious detail that three of them (apart from Moran) were doctors –Daniel Micallef, Stanley Zammit and George Vella. “Doctors make good environment ministers,” he asserts. “I think it’s partly to do with their scientific academic background, and also their charisma with people as doctors. In fact it was with Daniel Micallef that environmental awareness began to take off; and things reached a peak with Stanley Zammit, who had by far the longest time to deliver.”

Baldacchino also acknowledges the input of lawyers who took over the portfolio – namely Ugo Mifsud Bonnici and Francis Zammit Dimech – considering that by their time Malta had to face the voluminous legal international obligations including those of the EU. He was less enthusiastic about role of architect ministers who came in their wake. “Doctors immediately grasped the scientific concept of environmental conservation, while the legal aspect was also quickly picked up by lawyers… But something that took maybe five minutes to explain to the doctors, would take up to five hours with the lawyers…” As for the architects, Baldacchino makes an exception for Michael Falzon, who had the benefit of being helped by Stanley Zammit as his parliamentary secretary. I point out that this leaves us with only one architect who was also environment minister – George Pullicino, with whom Baldacchino had a very public and very acrimonious fall-out. However, he had no intention of being drawn into a discussion about that difference – which erupted after his retirement from the Environment Protection Directorate.

Instead we talked about what he defines as the two ‘fatal errors’ that have undermined previous efforts to create a functional environmental protection regime. “Initially, all the people involved in the department were chosen on the strength of their scientific background. Despite the paucity of human resources, we had the best available people. We needed them, too. Back then we were screening Maltese legislation with a view to transposing the EU’s acquis communautaire: a massive job and we had problems – big problems – at the beginning. But we also had a wealth of highly scientifically qualified and motivated people, enabling the department to be professionally run at the time.”

And then, out of the blue… the catastrophe. Baldacchino explains how the government suddenly decided to strip the environment of its own ministry, and instead transfer it lock, stock and barrel to the Planning Authority. “I think I was as surprised as Minister Zammit Dimech at the time,” Baldacchino recalls, referring to the decision as an environmental disaster from which the country has never fully recovered. “We were like a round peg in a square hole. Suddenly, decisions started being taken without any consideration or even idea of the country’s legal international obligations. Scientific and technical expertise was put aside in favour of other, more commercial considerations. From that point on, we started heading downhill.”

Baldacchino observes that – with the exception of occasional improvements – the trajectory has remained downhill ever since, in part thanks to a second and equally damning mishap. “The second major mistake was to allow the National Sustainable Development Commission (NSDC) to fizzle out. Whether intentionally, or through ignorance, or out of our national tendency to simply ‘postpone’ problems for future generations, the commission was never set in motion …” Originally set up in 2002 – significantly, before the decision to rob the environment of a ministry of its own – the NSDC initially aimed to provide an umbrella organization to integrate and amalgamate all economic, social and environmental considerations. “It has been years since the Commission last met,” Baldacchino says in regretful tones. “Today, decisions which have huge impact on the environment are taken in the absence of any framework organization. Development planning has hijacked all other considerations.”

Baldacchino argues that we are literally paying a high price due to the lack of any clear planning strategy… as an example, he singles out Malta’s policy regarding water. “The Knights of St John handed everything to us on a silver platter. They left us an entire aqueduct and water storing system, and more importantly they had drawn up laws whereby all houses had to have their own wells.” He points out that technically, these laws are still in the statue books. “But are they being implemented? No. Today, MEPA merely issues compliance certificates in cases where houses are illegally built without wells. And just look at the homes we are building: any space for reservoirs is today taken up by garages instead.” Ironically, then, it seems that Maltawas more conscious of water conservation 500 years ago … despite the fact that population pressures, coupled with the demands of a thirsty tourism industry, have resulted in skyrocketing water demands.

From this perspective, environmentalists like Baldacchino were ‘scandalised’ to hear Infrastructure Minister Austin Gatt cavalierly announcing that excess water produced by sewage treatment would be pumped into the sea because it “had no economic value”. “No economic value? That’s blasphemy. What economic value is there is throwing away 50% pure water, when only a few metres away we have Reverse Osmosis plants pumping up 100% concentrated water from the sea? Considering how much we are paying for water produced in this way, can we afford to throw away water that would actually cost us less? So much for economic value…”

Baldacchino argues that the whole system was geared up from the outset with a view to pumping the water into the sea. No thought was given to the possibility of re-utilising that precious resource, “How else do you explain that all the country’s sewage treatment plants were sited near the sea to begin with?”

All this is symptomatic of a system which has fallen apart at the seams – almost an inevitability, Baldacchino suggests, when one considers how the environment itself was divorced from its original ministry, and instead spread among different entities, all of which work independently of one another without any cohesive framework policy. Again, water provides a good example; being a resource which falls under no fewer than three separate ministries. “MEPA is responsible for Malta’s surface water policy, and this falls under the office of the Prime Minister. But the Water Services Corporation – which handles distribution of water – falls under the Finance Ministry, whereas groundwater extraction, among others, falls under the MRRA.” So who takes ultimate responsibility for water-related problems when they arise? Baldacchino suggests the answer, as things stand, is ‘nobody’… coming back to his earlier point that the current set-up encourages government to put off existing problems, leaving future generations to cope with them as best they can.

“It’s a little like what happened with Bisazza Street, but on a national scale,” he remarks. “In the case of Bisazza Street, we had one ministry planning for pedestrianisation, and another ministry planning for traffic, and they only realized there was a problem when the two came together. Why? How is this possible? But at least,” he adds with a twinkle in his eye, “in the case of Bisazza street, a few ‘heads’ did actually roll…”