Ir-Rabat, ir-Rabtin u l-Kunsill Lokali

October 7, 2014

NewsBook

Ir-Rabat, ir-Rabtin u l-Kunsill Lokali

it-Tlieta, 7 ta’ Ottubru, 2014

Alfred E. Baldacchino

Dawn l-aħħar ġimgħat ir-Rabtin kienu mħassba u xi ftit inkwetati minħabba proġett li qed isir bil-għajnuna ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea li l-Kunsill Lokali tar-Rabat ġab għall-proġett li fassal għat-triq Santa Rita fejn kull nhar ta’ Ħadd kien jarma l-monti.

Mhux minħabba l-proġett innifsu, għaliex kulħadd huwa favur li jara li dan isir. Imma minħabba l-mod kif dan ġie u qiegħed jiġi amministrat mingħajr mar-Rabtin għandhom it-tagħrif li jixtiequ jkunu jafu, u kif huma ma humiex parti minn dawn id-deċiżjonijiet meħuda. Uħud minnhom isiru jafu bihom meta dawn jitħabbru.

l-ewwel intopp faqqa’ fuq is-sit eletroniku Rabti People who like or live in Rabat Malta meta tħabbar li sakemm jitlesta’ x-xogħol, il-monti kellu jmur fi triq it-tiġrija taħt is-Saqqajja fejn fl-Imnarja jtellqu l-ħmir u ż-żwiemel.

Dan kellu impatt fuq ir-Rabtin, ix-xerrejja li kienu jżuru l-monti nhar ta’ Ħadd u anki fuq il-bejjiegħa nfushom. U dan wassal għal numru ta’ kummenti, suġġerimenti pożittivi, u kritika kostruttiva li dehret  fuq is-sit eletroniku Rabti.

Imma mhux talli dawn ma ġewx mismugħa mill-Kunsill Lokali, imma lanqas biss ingħata kas tagħhom. Uħud ukoll qalu li xi deċiżżjonijiet tal-kunsill xi kultant jidhru li ttieħdu wara bibien magħluqa jew mingħajr konsultazzjoni wiesgħa biżżejjed.

Wara li sit eletroniku Rabti far b’dawn il-kummenti, bdew ħerġin xi kummenti minn xi membri tal-Kunsill. Mhux ċar jekk dawn kienux qed jitkellmu għan-nom tal-Kunsill jew kienux personali biex forsi jttaffu l-weġgħat ta’ dawk ir-Rabtin li tellgħu lil dawn il-membri li jirrapreżentaw  il-partiti l-kbar, fuq il-kunsill.

siġar-qabel-ma-nqalgħu

Ritratti meħuda mis-sit eletroniku Rabti: siġar qabel ma nqalgħu.

Il-kobba kompliet titħabbel meta beda x-xogħol. Numru ta’ siġar tal-wirdien, jew difla jew kif jafuhom xi wħud, siġar tal-oleandru, ġew maqlugħa minkejja li mhux kollha jidhru fil-permess tal-MEPA. Siġra oħra mħarsa bil-liġi ġiet maqlugħa u skont kif kiteb membru tal-Kunsill fuq is-sit eletroniku, ġiet imħawla d-Dwejra. Siġar oħra fuq il-post, li jissemmew fil-peremess tal-MEPA huma siġar tal-wirdien, awrikarja, ballut, tin u żebbuġ. Dawn kellhom jiġu mħawla fi Triq Santa Rita fil-postijiet indikati. Uħud minn dawn imħarsa bil-ligi jidhru li huma lesti għal qlugħ.  Mhux talli hekk talli l-permess tal-MEPA, bid-data tas-27 ta’ Ottubru 2010,  jidher ċar li dawk is-siġar li kellhom jinqalgħu riedu jithawlu fuq il-post mill-ġdid u mhux id-Dwejra. Permess tal-MEPA aktar qarib ma jitkellem xejn fuq qlugħ ta’ siġar.

siġar-maqlugħa-minn-triq-Santa-Rita-Rabat

Ritratti meħuda mis-sit eletroniku Rabti: siġar li għebu għalkollox.

U hawn wara li l-Kunsill Lokali naqas bil-kbir li jagħti tagħrif lil dawk ir-Rabtin li tellgħuh u oħrajn, u naqas ukoll li jilqa’ l-ilmeti tagħhom, wieħed ma jistax ma jagħmelx xi mistoqsijiet:

  1. Għaliex il-MEPA, wara dawn l-ilmenti kollha pubbliċi li saru u għadhom qed isiru mir-Rabtin dwar dan ix-xogħol, tibqa’ siekta u ma tiħux passi biex tara li x-xogħol isir skont il-kondizzjonijiet li għamlet?
  2. Għaliex is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali ma għamel l-ebda kumment, pubbliku jew le, fuq il-mod kif il-Kunsill Lokali tar-Rabat mhux qed jagħti kas tal-ilmenti Rabtin u mhux qed jitkellem magħhom b’mod uffiċjali dwar dan ix-xogħol u l-permessi li għandu?
  3. Għaliex il-wegħda 56 fil-programm elettorali tal-Gvern, li tgħid “Inħarsu kontinwament is-sigar eżistenti fl-ibliet u l-irħula Maltin u ninċentivaw it-tħawwil ta’ aktar siġar, partikolarment dawk indigeni” qed tiġi mwarrba, aktar u aktar meta l-Kunsill tar-Rabat huwa fil-maggoranza tiegħu mill-partit fil-gvern?
il-futur-imċajpar-ta'-siġar

Siġra oħra fi Triq Santa Rita, ir-Rabat, li l-futur tagħhom huwa mċajpar.

Dawn il-problemi setgħu ma nqagħlu xejn . U mhux xi ħaġa diffiċli biex wieħed jitkellem ma’ dawk kollha li għandhom interess fir-Rabat. Possibbli li f’dan il-pajjiż meta wieħed jikseb il-poter ma jara xejn ħażin meta ma jismax u jwarrab kompletament lil dawk li poġġewh hemm?

aebaldacchino@gmail.com