Happy Christmas & a Happy New year 2018

December 14, 2017

Nixtiequ l-Milied hieni u s-sena l-ġdida 2018 mimlija risq u barka lil dawk kollha li taw l-għajnuna tagħhom, b’xi mod jew ieħor, għall-ħarsien u l-apprezzament aħjar għall-ambjent naturali tagħna lkoll, kif ukoll li dawk li għadhom xettiċi dwar il-ħtieġa ta’ aktar responsabbiltà għal-ħarsien tal-ekosistema li aħna lkoll niddependu minnha.

J’Alla s-sena l-ġdida 2018 issibna naħdmu aktar flimkien id f’id għal dan il-għan biex inserħu moħħna li l-ispeċi tagħna l-bnedmin tkun tista’ tkompli toktor fuq din l-unika u mirakolużi pjaneta tagħna lkoll.

_________________________________

We would like to wish a very happy Christmas and a blessed and peaceful to new year 2018 to all those who gave their support, and helped in their own way for the protection and better appreciation of our natural environment, and also for those who are still a bit skeptic about such responsibility and the need for more responsibility to protect and conserve the ecosystem on which we all depend.

May the new year 2018  see everybody working more hand in hand towards efforts which will ensure the survival of our own species on this unique and wonderful planet Earth.

Advertisements