Il-Knisja u l-ambjent

August 17, 2019

Soċjetà Filarmonika Nicolò Isouard – Festa Santa Marija Mosta – Awwissu 2019

Il-knisja u l-ambjent

Alfred E. Baldacchino

Il-Ġenesis jgħidilna kif Alla ħalaq id-dinja u s-smewiet. Ħalaq id-dawl, is-sema, l-ibħra, l-istillel, l-art, il-pjanti u s-siġar, u l-annimali bħall-bhejjem u l-għasafar. U Alla fl-aħħar ħalaq il-bniedem biex ikun fuq il-ħut fil-baħar, fuq l-għasafar fl-ajru, fuq il-bhejjem u l-annimali l-oħra u fuq kull ħolqien ieħor li jimxi fuq l-art. U Alla ra lil dak li kien ħalaq kien tajjeb.

Imma l-bniedem jaħseb u jemmen li bħala l-aktar ħolqien intelliġenti fuq din id-dinja għandu dritt mingħajr limitu mingħand Alla biex jaħkem lin-natura. U dan anki kif kien jiġi mgħallem.

Papa-Gwann Pawlu II

Kien il-Papa Ġwann Pawlu II meta f’Nairobi kellem lill-ġemgħa msejħa mill-Programm Ambjentali tal-Ġnus Magħquda (UNEP) fejn qal li Alla ħalaq kollox u għabba l-bniedem bir-responsabbiltà biex jieħu ħsiebhom u mhux biex jagħmilhom tiegħu u jeqred kemm jiflaħ. Il-Papa għallem li huwa meħtieġ għad-dinjità tal-bniedem, u għalhekk huwa ta’ responsabbiltà kbira biex il-bniedem jsaltan fuq il-ħolqien b’governanza għaqlija. L-esplojtazzjoni tal-rikkezzi tan-natura irid isir bil-għan mhux biss tal-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet tal-lum, imma anki għall-bżonnijiet ta’ dawk ta’ għada. B’din il-direzzjoni li tana Alla mbiegħdu kull tmexxija ta’ kilba u ta’ gwadan personali, u twassalna biex nifhmu li dak maħluq minn Alla huwa għall-ġid tal-umanità kollha. Il-bniedem għandu r-responsabbiltà li jħares lin-natura.

Fil-kliemu, li llum huwa magħruf sewwa, li kien għamel fl-1 ta’ Jannar 1990, il-ġurnata dinjija għall-paċi, il-Papa Ġwann Pawlu II kien tkellem fuq ir-responsabbiltà tal-bniedem għall-ambjent. Tkellem fuq ir-rispett tan-natura, fuq l-egoiżmu kollettiv, fuq in-nuqqas ta’ rispett għall-ġirien, fuq id-diżonestà, fuq il-kriżi ekoloġika li tikxef in-nuqqas ta’ karattru morali u ta’ valuri etiċi tal-bniedem, fuq it-tbagħbis fl-ekosistema, fuq il-qerda bla kontroll tal-annimali u tal-ħajja tal-pjanti, u fuq ħtif u l-użu bla rażan tar-riżorsi naturali.

Il-Papa kompla jgħid li l-paċi fid-dinja hija mhedda, mhux biss bil-ġirja għall-armi, l-gwerrer u l-inġustizzji, imma anki bin-nuqqas ta’ rispett lejn in-natura, il-ħtif tar-riżorsi naturali, u bit-telf dejjem jiżdied tal-kwalità tal-ħajja. Dan l-istil ta’ ħajja jħaddan fih sens ta’ nuqqas ta’ kontrol u nuqqas ta’ serħan il-moħħ u, kif qal il-Papa huwa “ġuf ta’ egoiżmu kollettiv, nuqqas ta’ stima għall-oħrajn, u diżonestà.” Hawn il-Papa jgħid u jerġa jgħid u jwissi li l-kriżi ekoloġika “hija kriżi morali”.

Papa-Frangisku

Fuq dan il-pedament li firex il-Papa Ġwann Pawlu II, komplew bnew il-Papiet li ġew warajh. Tant li l-Papa Franġisku fl-24 ta’ Mejju 2015, ippubblika ittra pastorali Laudato Si li wieħed jista’ jsib fuq il-ħolqa http://thechurchinmalta.org/files/article/Enciklika_LaudatoSi.143514750116.pdf

Din tispjega, tgħallem, u twissi dwar ir-responsabbiltà li aħna bħala Nsara għandna lejna nfusna, lejn il-ġenerazzjonijiet ta’ għada, lejn id-dinja u l-aktar lejn Alla li ħalaqna.   L-Enċiklika tiftaħ bil-kliem mill-għanja ta’ San Franġisk t’Assisi lill-ħolqien: Tifhir lilek Mulej, (Laudato Si’) liema kliem ifakkarna li d-dar tagħna lkoll hija bħal oħtna li magħha naqsmu din il-ħajja. Jfakkarna wkoll fl-omm ħelwa tagħna li tiftaħ idejha biex tħaddanna magħha, li titmagħna bi frott, bi fjuri mlewna u bi ħwawar.

L-Enċiklika ta’ Papa Franġisku tgħallem kemm l-ekoloġija hija importanti u meħtieġa. Hija importanti bħala nisġa li għandha tkun il-mera tagħna f’kollox, l-aktar biex turina r-relazzjonital-persuna tagħna ma’ Alla, mas-sistema ekoloġika, magħna nfusna, ma’ persuni oħrajn, u mal-ħolqien.

aebaldacchino@gmail.com

 

Ara wkoll

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/09/22/l-enciklika-laudato-si-u-l-kummerc/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/03/16/it-taghlim-tar-religjonijiet-u-l-ambjent-9/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/06/25/a-prayer-for-our-earth-pope-francis/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/04/the-biblical-apple-tree/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/08/14/mother-earth-brother-sun-sister-moon-some-spiritual-teachings/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/08/16/458/

 


Bees alert: it’s goodbye honey

August 17, 2013

times of malta

Bees alert: it’s goodbye honey

Alfred E. Baldacchino

I guess that while at breakfast, supper or dinner, few would pause on a bite to ruminate on how the fruits being served managed to reach their plate. So long as the plate is full, why bother!

Fruits start as flowers with different shapes, colours and smells. They often have sugary nectar and nutritious pollen to attract insect to pollinate them. On pollination a cycle of events is initiated leading to the production of seeds often shielded by a fruit, many of which we eat. An EU funded project has estimated that pollinators contribute to over €150 billion per year to the global agriculture economy, two thirds of which is pollinated by bees.

FD---0215---2008.01.31---Prunus-dulcis----Mtarfa

Bees are amongst the most noted natural pollinators

The Genesis explains how “God saw everything that He had made, and behold, it was very good.” But man thought otherwise, and embarked on measures to correct ‘God’s faults’ found in the ecosystem. He put chemicals on the market to do away with unwanted creatures, so that there will be more foods to ‘feed the people’, or as some may say to ‘fatten bank accounts’. Pesticides come in different forms: there are insecticides, herbicides, and fungicides. All have the same aim: to kill living creatures which are unwanted, which are contributing to a lesser yield and meagre profits.

Sprayed chemical are neither target specific nor area contained and they kill not only unwanted creatures but also beneficial insects including pollinators. They also accumulate inside bodies of those who eat contaminated food. Not even man is spared.

Pollinators, mainly bees, are being decimated at an alarming rate, and in America they are falling like confetti. Fingers are pointed at mites, cell phone towers, diseases and climate change, not excluding pesticides. A Colony Collapse Disorder where entire beehives die at once, has reared its ugly head. In the United States 31.1% of managed honey bee colonies were lost during the 2012/2013 winter. In Maryland alone, close to 60% of the managed hives died during the same period.

A recent scientific study at the University of Maryland in collaboration with the US Department of Agriculture has revealed frightening facts. Pollen gathered by bees, not necessarily from the sprayed crops, has revealed a concoction of pesticides and fungicides, some samples containing more than 21 different chemicals. When eaten by bees or fed to their grubs in the hives, it weakens them against parasites. A Chemical Concoction Drama is unfolding: collapsing bee colonies. The alarming increase of dead bees is sending a clear message to mankind: ‘goodbye honey’.

While the mega pesticide producers continue to spread their chemical concoctions and genetically modified organisms, with the ‘noble’ aim of feeding the people, pollinators continue to pay the price. Most alarming is the fact that these firms have worldwide political backing. In international political fora politicians seem more like charismatic colourful puffins, who, with apologies have been labelled as always sitting in meetings, taking decisions, and doing nothing about them. When economics come in play, controlling chemical spraying is simply impossible. Don’t get in the way, bees or no bees.

This year, following strong lobby from international NGOs, and a handful of socially convinced politicians, the EU will ban for two years the use of three of the world’s most widely used pesticides. Only 15 Member States voted in favour!

Even in tiny Malta one can see workers spraying pesticides, fungicides and herbicides, both in open fields and also along road­side verges. What for?  Some of these are central or local government workers paid from public funds. Surely, there must be at least one politician who has such responsibilities in his portfolio.

China, also has its own problems. In 1980 in parts of Sichuan, the pesticides used in pear orchards wiped out the bees, to the extent that pollination had to be carried out by hand using feather brushes. Imagine a new trade of ‘flower ticklers’, whose main work would be tickling male anthers on stamens of flowers to make them deposit their pollen on a feather brush, and then slowly, gently, transporting it and depositing it to the female stigma, to eventually reach the ovary. The flower is fertilised and your fruit formation starts. How would you liked to be a bee? Beg your pardon; this may sound a bit infra dig. So how would you like to be a flower tickler? You will have the satisfaction of knowing that most of the food on our plates will be at your fingertips. BUT… with one difference. While one bee colony can pollinate up to 300m flowers a day, FOR FREE, flower ticklers have the laborious task to reach such standards for which they have to be paid, at least minimum wages.

flower-tickler

Flower ticklers – a could-be hobson choice approach toward pollination replacing natural pollinators.

Albert Einstein, said that “if the bee disappeared off the surface of the globe, man would have only four years to live”. It is not surprising that many adjectives like fundamentalist and scaremonger were and are hurled at him. But this is also in line with another saying that insects have seen man come and they shall see man go.

If you do not want to prove Einstein right, and you do not want to be a bee, for our own sake, let bees be, honey.

aebaldacchino@gmail.com