EU funds destroy Maltese biodiversity

March 4, 2019

Alfred E Baldacchino

Monday, 4th March, 2019

Having received a number of photos from many environmental friends, I paid a visit to Wied l-Isqof, yesterday, Sunday 3rd March 2019 to see for myself what is being done.

The photos taken shows the great irresponsibility in the work being supported, and financed by the Ministry for Transport. To the extent that now I regard biodiversity destruction in the Maltese Islands as synonymous with the works undertaken by this Ministry (also keeping in mind that the Planning Authority is also in the portfolio of this Minsiter)

Following a lengthy exchange of emails with officials of the Ministry for Transport, all I could get from them is an apologetic reply:

Grazzi hafna tal-email tieghek u kif ghidtlek f’korrospondenza precedenti u anki meta ltqajna fil-passat, it-tnejn li ahna nixtiequ l-gid tal-bdiewa taghna li b’tant dedikazzjoni jiehdu hsieb l-ucuh tal-ghelieqi fil-pajjiz, xi haga li hija mportanti ghal biodiversità. 

Fuq sigar, sfortunatament dawn tqacctu bil-maltemp imma ser inkunu qed inhawlu sigar indigeni kid tajjeb irtakomandajtilna int f’rapporti li kkumissjonajnik biex taghmel ghalina.

 Meaning: Many thanks for your email and as I told you before in previous correspondence, even when we met in the past, both of us have the interest of  our farmers, who with so much dedication cultivate their fields in the country, something, which is important for biodiversity.

With regards to trees, unfortunately these were damaged by the storm, but we are going to plant indigenous trees as you so rightly recommended in your reports which we have commissioned you to compile for us.

NO,  definitely not, this is not in the interest of the farmers. They will have to pay a heavy price because of such works. And there were other suggestions in the reports mention. Works being undertaken are diametrically opposite to the recommendations made.

 Furthermore information forwarded by me to the Ministry for Transport, and others, have all been ignored, , which leads me to conclude that they are reluctant to stop the destruction being done:

  • the country paths in valleys are being turned into highways ;
  • some areas in the valleys seem more like urban squares – big enough to hold political or public meetings.
  • the complete destruction of vegetation and other fauna in the pathways have all been destroyed;
  • the concrete paths made are, in some places, lower than the foundation of the rubble walls. These will eventually all collapse;
  • The valley bed has been reduced to a gutter, with a four-lane concrete road taking its place;
  • European Union money is being used for this destruction of biodiversity. Something which the EU is, not only against, but has a program to conserve biodiversity by 2020.
  • It is not true that the trees at Wied l-Isqof were damaged by the latest strong winds, but by the irresistible chainsaws paid for by the Ministry for Transport.

All these are, according to the Ministry for Transport, in ‘the interest of our farmers’. NO this is not in the interest of our farmers as far as I am concerned. They will have to pay dearly for such mismanagement of the environment.  Most of the works can be done with more thought, more professionalism, and more attention to local and international obligations. But it seems this is not in the interest of the Ministry for Transport. It seems that they are having more fun in such destruction, and how they are spending the EU money, despite the public outcry and criticism of such destruction so loud on social media.

I believe that this follows the complete failure in managing transport by the Ministry for Transport who are now turning to exploit every country path, in ’the name of farmers’ to widen and give it a fresh covering of concrete so that it can be used as a by-pass for traffic. Naturally with a little bit of help from their Planning Authority.

This is being done in a number of valleys both in Malta and in Gozo.

Hope I won’t be disturbing the Environment and Resources Authority, but can they intervene please to stop such destruction of our biodiversity?

Some of the photos taken yesterday, of the works blessed, authorised and paid for by the Ministry of Transport, from public and EU funds, naturally for the ‘benefit of farmers’

rubble wall foundation exposed – naturally in the farmers’ interests

Valley bed filled in. No problem it is only destroying biodiversity.

 

 

 

 

 

 

More effects of the strong winds? Why not tell this to the marines?

 

 

 

 

 

 

For the benefit of our farmers: a four-lane concrete road in the valley bottom!

 

The valley bed reduced to a gutter to make way for a four-lanes concrete road.

More destruction of the valley bed, naturally ‘for the benefit of farmers’ too.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoice farmers, rejoice. This is all being done in your name. You can now also race your pickup trucks without any fear of having them scratched. Rejoice.

Future Ministers will have to apply for EU funds to restore collapsed rubble walls which collapsed through the help of EU funds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A country path for the benefit of our farmers! It has to be the Ministry for Transport to come up with such a vision, naturally with a little bit of help from their Planning Authority.

 

Will we be having horse racing in this country path built for the benefit of farmers, and also to accommodate the former too?

Ministry officials ‘experts’ say that this tree was damaged by the strong winds. The winds must have been carrying chainsaws to achieve this. And the winds must have been God sent to eliminate the tree which was obstructing the country path!

Advertisements

IL-QERD IN-NAĦAL… u n-naħal

October 19, 2015

NewsBook

It-Tnejn, 19 ta’ Ottubru, 2015

Il-Qerd in-naħal

Alfred E. Baldacchino

Dawn il-ġranet rajna numru ta’ għasafar ipassu lejn l-Afrika, uħud anki jinżlu fil-qiegħa. Xi snin ilu ma kienx daqshekk faċli li wieħed seta’ jarahom, u għalhekk kien ta’ sodifassjon tara nies minn kull faxxa tas-soċjetà, siekta tħares, tissaħħar u anki tieħu ritratt, kemm bil-mowbajl kif ukoll b’apparat sofistikat tar-ritratti.

Fost l-għasafar kbar li kellna x-xorti li naraw mill-qrib kien hemm numru ta’ ċikonji bojod. Jistrieħu tefa’ ta’ ġebla ’l bogħod f’għalqa għal ftit taż-żmien qabel ikomplu bil-vjaġġ tagħhom. Rajna wkoll, fost oħrajn, numru ta’ qerd in-naħal kollha kuluri, sbieh, itiru b’mod li jsaħħar. Stajna naraw is-seher u l-mirakli tan-natura iseħħu pass ’l bogħod.

qerd-in-naħal

Kien ta’ sodisfazzjon li wieħed seta’ jara l-frott tal-ħidma sfiqa u fejjieda ta’ matul is-snin, kemm ta’ għaqdiet ambjentali mhux governattivi, numru ta’ individwi, kif ukoll għalliema u anki l-gazzetti u x-xandir.

Ħassejt bħal sajjetta fil-bnazzi meta qrajt u smajt lil xi ħadd jgħid, anki fuq il-mezzi tax-xandir, li ma jieħux gost jara dan l-għasfur għaliex, kif qal, il-qerd in-naħal jagħmel il-ħsara għax jiekol n-naħal. Inħsadt u erġajt pass lura, għax dan il-kumment jikxef il-ħtieġa ta’ bżonn ta’ aktar edukazzjoni, aktar tgħarif, u aktar bżonn biex wieħed jifhem li l-għasafar huma parti mill-ekosistema li twieżen anki lilna l-bnedmin.

qerd-in-na]al-2

dehra f’pajjiżna tal-Qerd in-naħal

Huwa minnu li l-qerd in-naħal jiekol in-naħal kif jixhed ismu wara kollox. Imma minbarra n-naħal dan l-għasfur jiekol inseti oħra bħal ngħidu aħna, fost oħrajn, żnażan, ċikkuġwiebi, u anki bagħal taż-żunżan. Dan l-aħħar smajna u qrajna kemm uħud huma beżgħana minn dan il-bagħal taż-żunżan li qed jersaq aktar qrib lejn l-urban. U dan il-qerd in-naħal jiekolhom biex jgħix u mhux b’kapriċċ jew għal xi gwadan ieħor. U għad hemm minn ma jistax u ma jridx jifhem li anki l-qerd in-naħal għandu l-rwol tiegħu fis-sistema ekoloġika. In-naħal li jiekol ikunu jew dawk xjuħ, jew inkella mhux b’saħħithom, u għalhekk ikun qiegħed inaqqi l-kolonja minn dawk li jkunu aktar ta’ piż għall-kolonja. Waqt li jiekol hu jkun qed jagħmel il-ġid lin-naħal.

Meta smajt dan il-kumment li l-qerd in-naħal jagħmel il-ħsara lil min irabbi n-naħal għax jiekol in-naħal, ftakart f’dawk il-flus kemm pubbliċi u kemm le, li jintefqu biex jinxtara u jitħallsu n-nies biex ibexxu kimika velenuża matul il-mogħdijiet u fil-beraħ biex joqtlu l-flora u l-fawna li tgħix matulhom. U minbarra l-flora u x-xgħat tal-friefet, u fawna oħra li jinqerdu, jinqerdu wkoll in-naħal: iva n-naħal. U mhux in-naħal biss jinqerdu, imma meta n-naħal imċappsin bil-kimika qerrieda jmorru ġol miġbħa tagħhom, mhux biss iċappsu lin-naħal oħra, imma jgħaddu din il-kimika wkoll fl-għasel, kif studju fl-Amerika wera.

naħlla-fuq-fjura

In-naħal huwa parti mill-ekosistema u qed isofru telf kbir minħabba l-bexx kimiku li qiegħed jitbexx għall-raġunijiet kummerċjali.

Imbagħad ikun hemm xi ħadd li jrabbi n-naħal u bla mistħija jgħid li għax il-qerd in-naħal jiekol naħla jew tnejn biex jgħix, dan qed jaghmel il-ħsara! Imma meta bniedem, bil-għerf li għandu jbexx kimika qerrieda biex jeqred il-ħajja li jolqot, għall-qliegħ tal-flus, dan mhux qed jagħmel ħsara, lanqas lin-naħal!

Kulħadd jaf, li dan il-bexx ta’ kimika qerrieda li qed tagħmel ħsara mhux biss lill-ekosistema imma anki lill-bniedem, qed isir għax il-politikanti responsabbli mill-kontrol ta’ dan il-bexx qerriedi, li qed isir u jitħallas bi flus pubbliċi, jew ma għandhom lil ħadd biex jiftħilhom għajnejhom fuq din il-ħsara u din il-ħela ta’ flus pubbliċi, jew inkella mhux interessati li jwaqqfu din il-qerda, għaliex jarawha bħala xi ħaġa kummerċjali li tħalli l-qliegħ lil min jużaha.

U ġib il-għaġeb, kif qalli xi ħadd midħla ta’ dawk li jrabbu n-naħal, li hemm ukoll xi ħadd minnhom li jimportaw il-bexx għall-bejgħ biex jeqred il-ħajja, u jispiċċaw jinqerdu n-naħal ukoll. Imma dan għalihom ma jagħmilx ħsara lin-naħal. Wieħed hawn jista’ jgħid li sakemm in-naħal jinqerdu għall-qligħ tal-flus, allura mhux ħażin u ma ssirx ħsara!

Dan juri biċ-ċar li f’dan il-pajjiż, wieħed irid jieħu, jieħu, u jkompli jieħu mingħajr l-ebda ħsieb jew rieda li jgħati xi ftit lura: xejn. U għax għasfur jieħu naħla biex jiekol u mhux għall-qliegħ jew għall-kummerċ, dan qed jagħmel il-ħsara, u qed jagħmel għar minn dak li jimporta, u jbexx din il-kimika qerrieda li toqtol mhux biss lin-naħal, imma kull ħlejqa li tmiss ma’ dan il-bexx. U hemm il-barka tal-politikanti biex dan il-bexx qerried ikompli jsir, anki jekk jeqred lin-naħal. Imma huwa l-għasfur il-qerd in-naħal li jingħad li qed jagħmel il-ħsara!

bexx-fuq-in-naħal

Dan mhux l-għasfur qerd in-naħal. Imma huwa qerd in-naħal mill-bniedem għal raġunijeit kummerċjali, uħud minnhom imħallsa minn flus pubbliċi. U għall-uħud li jrabbu n-naħal dan mhux xejn ħażin!

 

aebaldacchino@gmail.com