U l-qerda tas-siġar tkompli bl-istess ritmu

October 23, 2013

U l-qerda tas-siġar tkompli bl-istess ritmu

Alfred E. Baldacchino

L-Erbgħa 24 ta’ Ottubru, 2013.

Wara kampanja twila kontra l-­qerda tas-­siġar f’pajjiżna, wieħed kien jistenna’ li bil-­bidla fil-­gvern kien ikun hemm xi ħjiel ta’ xi miżuri biex dan jibda’ jsir b’mod regolat u bi professjonalità. Imma b’dispjaċir wieħed jinnota li l­qerda, iż­-żbir bla rażan, in-­nuqqas ta’ apprezzament, id-­dilettantiżmu, in­-nuqqas ta’ rieda u interess, u l­isparpaljar ta’ fondi pubbliċi għadu għaddej bl-­istess ritmu li kien għaddej qabel l­-elezzjoni, minkejja xi wegħdiet.

Dan kollu sforz il­-fragmentazzjoni li hemm bħalissa f’dawn ir-­responsabbiltjiet li kulħad qe ifarfr u jgħid li mhux tiegħu.

Mela għandna l-­Ministru tat­-Transport u l-­Infrastruttura li huwa responsabbli mill-­landscaping. Is­-Segretarju Parlamentari fil­-Ministeru tal-­Prim Ministru responsabbli mill-­MEPA li hija l-­Awtorità Kompetenti għall­-Ħarsien tas-­siġar; u l­-Ministru tal-­Kunsilli Lokali li huwa responsabbli mill-­Kunsilli Lokali. Hemm ukoll il-­Ministru tal­-Ambjent li bnir-raġun ma għandu l­-ebda responsabbiltà fejn jidhlu s-­siġar minħabba din il-­fragmentazzjoni ta’ responsabbiltajiet.

Is-sura ta' dwn is-Siġar turi l-mentalita mikina u l-kultura kontemporanja taż dan il-pajjż

Is-sura ta’ dawn is-Siġar turi l-mentalita miskina u egoistika, l-kultura kontemporanja ta’ dan il-pajjż

Is-­sit eletroniku Rabti People who like or live in Rabat Malta poġġa ritratt ta’ dan il-massakru fuq is-­sit eletroniku permess ta’ Chris Farrugia fl-­interess tar­Rabat, tar-­Rabtin, u anki tal-­biodiversità Maltija, hekk kif beda dan il­-massakru fuq is­-siġar tas­-Saqqajja r-­Rabat. Skont kummenti fuq dan is-­sit ix-­xogħol ġie mqabbad mill­-Kunsill Lokali tar­Rabat u ma għandniex xi ngħidu sejjer jitħallas minn flus il­-poplu. In-­numru ta’ kummenti fuq dan is­-sit kienu mijiet, u l­-karba tal-­poplu Rabti għal din il­-qerda hija kbira. Wieħed jistenna’ biex jara kemm sejjer jismagħha l­-Gvern.

Qiegħed inpoġġi l-­kummenti li għamilt jien kemm fuq dan is­-sit kif ukoll fuq siti oħra li siltu xi ­kummenti minnu u tefgħuhom fuq siti tagħhom. Qiegħed ukoll inżid l­-indirizz eletroniku fejn dehru u xi ritatti biex wieħed jekk irid ikun jista’ jara l-­istampa kollha u l-­kummneti tagħna r-Rabtin, ma’ oħrajn li jaqblu magħna, saħansitra anki barra xtutna.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­– 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

SIĠAR IMMASAKRATI 2013 – Is-Saqajja — 19 ta’ Ottubru 2013

Christopoher Farrugia with Astrid Vella and 3 others– The latest attack on trees took place two days ago at Saqqajja, Rabat, reducing the former row of majestic trees to ugly, bare and leggy branches topped by a few leaves! Now MEPA is defending this Rabat Local Council action, saying that the trees can be ‘pruned’ savagely as they are not over 50 years old, when in fact elderly Rabat residents remember them already grown 75 years ago!

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ – 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Alfred E. Baldacchino – Chris, prosit talli bdejt din it-thread fuq ir-Rabat u minn veru jħobbu speċjalment fuq dawn il-ħniżriet ta’ żbir li llum mhux ir-residenti tar-Rabat biss, imma l-Maltin u l-Għawdxin kollha qed jilmentaw minn dan in-nuqqas ta’ professjonalità. Il-Kunsill Lokali tar-Rabat imissu jistħi meta hawn din il-kritika kollha u jibqa’ għaddej qisu qed jgħix fiq xi pjanetà oħra. Imma l-Kunsilli Lokali li huma fformati mir-rapreżentanti tal-partiti politiċi, suppost għandhom il-barka kemm tal-Ministeri mill-Kunsilli Lokali kif ukoll mill-Ministeru responsabbli għall-MEPA biex setgħu jagħmlu dawn l-oxxenitajiet.

saqqajja trees3

Kif kienu jinżabru mill-ħġaddiema tal-Gvern is-siġar tas-Saqqajja fl-imgħoddi meta la kellhom cherry pickers u lanqas srieraq mekkaniċi. Dawn huma l-istess siġar li jidhru fir-ritratt ta’hawn fuq. wara li nżabru il-ġimgħa li għaddiet.

Nixtieq inkun naf min qed jgħati dawn il-pariri professjonali lill-Kunsill Rabti. Kif taf int Chris jiena llum għandi 67 sena. Niftakar meta kont għadni mbuttat fil-pushchair biex inmorru l-ġnien kont narahom hemm. U dan kellhom aktar minn 10 snin fil-wisa’. Forsi l-MEPA għadhom ma jafux jgħoddu… is- siġar. Imma il-MEPA la qatt kellhom u lanqas għandhom interess li jħarsu s-sigar u l-pjanti oħra indiġeni Maltin. Jekk tħares kif amendatw ir-regolamenti tal-Ħarisen tas-Siġar tal-2001 u kif dawn il-MEPA biddlithom fl-2012 biżżejjed biex wieħed jara kemnm il-MEPA hija interessata. Illum il-MEPA kważi kważi saret aġenżija tal-iżviluppaturi. Nixtieq inkun naf b’dan it-tqaċċit tas-siġar kollha għal kemm il-siġra il-MEPA oġġezzjonat. Bil-politika tal-MEPA, minkejja kemm bil-pjanijiet tal-gvern ta’ qabel (imfasswlin mill-MEPA stess) kemm b’dawk tal-gvern ta’ issa tidher li tiġi taqa’ u tqum. Ħares ftit lejn il-permess li tgħat fix-xogħol tal-foss tal-Imdina fejn inqerdu tant siġar biex il-foss inkesa bit-turf u ġabet is-swar tal-Imdina qishom Windsor Castle. Naturalment xi ħadd qala balla flus. Dan jidher aktar importanti minn xi 300 siġra (waħda minnhom żebbuġa li kellha viċin il-100 sena u li nqalgħet bil-barka tal-MEPA) kollha inqerdu.

Kien hemm suġġeriment aktar ‘l fuq biex fir-Rabat jitwaqqaf grupp jew kumitat dwar il-ħarsein tas-siġar u l-ambjent naturali Rabti. Jekk timxi din l-idea għidluli għax inkun minn ta’ quddiem bħala Rabti li noffri l-ħin biex inkun fuqu. Ma niflax nara aktar oxxenitajiet minn nies li jieħdu deċiżijoniet u ma jagħrfux siġra minn arblu tad-dawl. U mbgħad iwaħħlu f’ħadd ieħor. Ikun interessanti wkoll li l-politikant responsabbli mill-Kunsilli Lokali u dak mill-MEPA jgħidu kif jaħsbuha.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ – 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Kif ġabuhom is-siġar illum.  Imma kif dan il-pajjiż tilef kull sengħa, kull pġrofessjonalità, kull rispett, u tilef ruħhu għall-flus.

Kif ġabuhom is-siġar illum. Imma kif dan il-pajjiż tilef kull sengħa, kull professjonalità, kull rispett, u tilef  anki ruħhu għall-flus.

Alfred E. Baldacchino – Allura biex inkun naf x’gara irrid immur il-Kunsill tar-Rabat? Irrid nifhem li l-Kunsill kellu jdejh marbutin biex iwqqaf dawn l-oxxenitajiet? Sa fajn naf jien il-membri tal-Kunsill qegħdin hemm biex jaraw u jirrapreżentaw in-nies tar-Rabat. Ma naħsebx li dan il-pajjiż huwa xi wieħed minn dawk ta’ wara dik li darba kienet il-purtiera tal-ħadid. Jekk il-Kunsill għandu spjegazzjoni jgħidlna. Jekk qed jipproteġi lil xi hadd, jiddispjaċini ngħid li r-responsabbiltà hija xorta waħda tiegħu u tal-Ministeru lli jaqa’ taħtu. Imma ma rridx neħodha kontra l-Kunsill tar-Rabat. Jekk dan jitkellem u jafda man-nies Rabtin li tellgħuh, imexxi aħjar u mingħajr wisq problemi, speċjalment jekk ikollu xi pressjoni minn nies mhux mir-Rabat. Xi ħadd qal li dawn is-sigar hemm bżonn jinbidlu! Ma nagħmlux mod li hemm xi ħadd qed ifesfes f’widnejn xi ħadd biex dawn jinbidlu u minflokom jitħawlu siġar mill-Afrika t’isfel, mill-Amerika t’isfel u minn kull parti oħra tad-dinja, bħal dawk li ħawlu fil-Kottonera u kullimkien. Tgħid għalhekk din is-segretezza kollha? Hemm minn bi ħsiebu jaqla xi skoss flus minn fuq dahar il-poplu bil-bejgħ tas-sigar barranin?

Xi ħadd ieħor qal li lanqas tista’ tpoġġi fuq bank minħabba l-għasafar. Kumment fqir u tat-tfal. Mur daqsxejn sa’ Ħad Dingli (mhux ‘l bogħod) u ara kif il-Kunsill ta’ Ħad Dingli solva din il-problema bla wisq spejjes u bla wisq teatrin. Naħseb li n-nies tar-Rabat huma intelliġenti biżżejjed jekk iridu. Imma minn ċerti kummenti li qed jidhru qed nistenna għar.

THE TREE BUTCHERY CONTINUES ­ 19 ta’ Ottubru 2013

https://www.facebook.com/groups/rabatmalta/10151935648499645/?notif_t=group_comment_reply

Il-Bankijiet f'Ħad-Dingli

Il-Bankijiet f’Ħad-Dingli

Alfred E. Baldacchino – Bankijiet f’Ħad Dingli li jippermetti lilll-għasafar ikollhom kuxjenza safja kif ukoll lil minn ipoġġi fuq il-bankijiet biex ipoġġu b’rashom serħana. U ma nqatat l-ebda siġra u kellu jħallas għaliha l-kunsill kif sejjr jagħmel dak tar-Rabat.

iNEWS

Massakru minn sigar fis-Saqqajja

http://www.inewsmalta.com/dart/20131021-massakru-minn-sigar-fis-saqqajja

Alfred E., Baldacchino  – Hija ħaġa tal-­mistħija li sena wara sena, wieħed jara dan id-­dilettantiżmu u qerda ta’ siġar u ħadd ma jieħu responsabbiltà. Dan minkejja l-­kritika kontinwa taċ-­ċittadini li minn flushom qed iħallsu għal dan ix­-xogħol u qerda.

Dawn is­-siġar għandhom ’l fuq minn 70 sena minkejja dak li qalet il-­MEPA. Jiena Rabti u llum għandi 67. Dejjem hemm nafhom. Imma l­-MEPA…

Sfortuntament il-­MEPA la għandha u lanqas qatt kellha interess li tħares is-­­siġar, minkejja l­-obbligi legali u morali li għandha. U dan jispjega għaliex ir­­regolamenti tal-2001 ġew mibdula mill­­-MEPA fl’2012. Possibbli li lanqas is­­-Segretarju Parlamentari responsbbli mill-­MEPA ma jista’ jagħmel xejn fuq hekk?

Xi Kunsilli Lokali ukoll qishom lanqas qegħdin hemm. Fir­-Rabat is-sena l-­oħra ġara l-­istess u milli jidher ma tgħallem xejn. U dan minkejja li qed iħallas il­-poplu għal dan ix-­xogħol xejn professjonali approvat u mqabbad mill­-Kunsill Lokali. Possibbli li s-­Segretarju Parlamentari responsabbli mill-­Kunsilli Lokali dan kollu ma jinteressahx?

Dan il­-qerda u xogħol bla sens u bl-­ebda professjonalità kienet bla kontrol taħt il­­-Gvern ta’ qabel. Imma jiddispjaċini ngħid li mhux talli ma rranġa xejn talli għada kif kienet qabel minkejja l-­kritika tan-­nies. Forsi l-­­Prim Ministru jista’ jinterveni hu u jwissi lil min għandu jwissi, dejjem sakemm ma jaqbelx hu wkoll ma’ dan it-­tip ta’ xogħol!

L-­Orizzont

http://www.orizzont.com.mt/FullArticle.php?ID1=’Ahbarijiet’&ID2=112053

Alfrd E. Baldaahino (kumment għall-pubblikazzjoni) Din il-­qerda ta’ siġar f’pajjiżna li issa ilha għaddejja s­-snin hija qerda bla rażan, bla raġuni, u milli jidher bla ħadd ma hu lest li jerfa’ reponsabbiltà għalijha. Il­-fragmentazzjoni li teżisti fil-­ħarsien tas-­sigar mhu qed tgħin xejn biex is­-siġar li qed jikbru f’pajjiżna jkunu mħarsa kif suppost.

Ritratt meħud fl-01963 fejn is-=siġar jidhru li għandhom sewwa vi1in il-15-il sena dak iż-żmien. Imma il-MEPA li qalet li dawn ma għadhomx aktar minn 50 sena, issa qed twaħħal fl-Agrikultura wara li qalgħatha barra mir-regolamenti.

Ritratt meħud fl-1961 fejn dawn is-siġar jidhru li għandhom sewwa viċin il-15-il sena dak iż-żmien. Imma il-MEPA li qalet li dawn ma għadhomx aktar minn 50 sena, issa qed twaħħal fl-Agrikultura wara li qalgħatha barra mir-regolamenti u llum ma għandha x’taqsam xejn.

Ftit tal-­ħin ilu (it­-Tlieta 22 ta’ Ottubru) kont qed nara programm ta’ diskussjoni fuq ONE TV fejn is­-CEO tal-­MEPA qal li l-­ilqugħ u ż-­żbir tas-­siġar huma responsabbiltà tal­-Agrikultura.  Dan mhux korrett. Din ir-­responsabbiltà kienet hemm taħt ir-­regolamenti l-­qodma tal­-2001.  Imma dan ġew revokati u mibdula mill­-MEPA stess fil-­2012. Illum il­-MEPA hija l­-Awtorità Kompetenti għall-­ħarsien tas­-siġar skond ir-­regolamenti tal­-ħarsien tagħhom li għamet hi stess.

Naħseb li hemm bżonn immedjat li l-­Prim Ministru jindirizza din il-­fragmentazzjoni illum qabel għada biex ma tkompliex issir aktar qerda.

Is-sbuħija tas-siġar ta' fuq is-Saqqajja ir-Rabat kif darba kienu u kif ma jistgħu ikunu qatt sakemm tinbidl din il-mentalit.a pulitika ta' pajjiżna.

Is-sbuħija tas-siġar ta’ fuq is-Saqqajja r-Rabat kif darba kienu u kif ma jistgħu jkunu qatt aktar sakemm tinbidl din il-mentalità  pulitika  u kulturali ta’ pajjiżna.


When the rain sets in

September 19, 2013

times of malta

Thursday, September 19, 2013

When valuable rain sets in

Alfred E. Baldacchino

The faintest smell of rain tends to make some feel wet under the collar. This trauma automatically triggers the urge to swoop on valleys ‘to clean’ them, as if valleys are some kind of water closet.

Valleys are dried river beds, which have been transformed to this state by climate and environmental changes, but still harvest rain water. The Knights of Jerusalem reluctantly settled in these islands – one of the top 10 arid countries in the world. In 1530 they planned, engineered and managed such a rare resource to serve the islands and its people and to defend them in difficult times. Later the British enhanced, and continued to manage such a rare resource.

When the foreigners left, they took with them their acumen in planning and management, but they left behind a wealth of their works, without which Malta would not be what it is today.

The indigenous then took over the management and planning. Since that time, rain water management is close to nonexistent.

Old underground water cisterns and networks all over the islands lie cracked and dry, even in the capital city. Others were destroyed to make way for streets and roads. Old  bell­shaped water cisterns were bulldozed to make way for underground garages. An engineered network was obliterated so that the Gozo Church could build a monument for the dead in Nadur.

The MEPA approved development not only deprived the area from accumulating rain water, but also intercepted the undergreound veins which fed the Knight's engineed system to water the fields. Ironically the developer it is the Gozo Church which has build a momument for the dead at the expense of the living.

The MEPA approved development not only deprived the area from harvesting rain water in the aquifer, but also intercepted the undergreound veins which fed the Knight’s engineed system to water the fields.
Ironically the developer is the Gozo Church which has build a momument for the dead at the expense of the living. May the Lord forgive them.

An 1854 regulation obliging every dwelling to have a well to collect rain water was completely ignored and rain water collected by buildings was channelled, illegally, to the sewers or let loose in the streets.

In 2012 the gruesome political intelligence (GPI) repealed this regulation enabling rain water to be directed to the sewers, in the interest of development. Sewers used to empty their load out at sea, till treatment plants were built. Again the GPI saw that these were built close to the coast, to dispose treated water in the sea. Politicians boasted that Malta was the first EU Member State to do so.

Malta will remain the one and only country in this field because no sane political intelligence would throw treated water (which with a little bit of more planning and management could have even become potable water) in the sea, only for it to be pumped up again a couple of meter further away to be distilled by energy-intensive desalination plants and redirected back to households and industries.

New buildings mushroomed with increasing momentum, to the extent that today there are more than 70,000 vacant buildings (and still counting), equivalent to 9 times the number of all households at Birkirkara. Footprints of these buildings used to absorb rain water nourishing the water table.

Water is today managed either by letting it run in the streets or by connecting it with the sewers. Sewers have a limited carrying capacity and they show the first signs of stress when water fountains sprout from the inspection holes; a replica of the dancing water fountains in St. George’s Square Valletta, opposite Parliament House, as a gentile reminder perhaps.

Mismanagement par excellance - polluted street waters, mixed with overflowing sewer water, dumping the resource in the valleys.

Mismanagement par excellance – polluted street waters, mixed with overflowing sewer water carrying chemicals, dumped in the valleys. Some politician must have been accountable for this planning!

More water, added pressure, increased momentum, eventually lifts the sewer’s inspection hole covers, throwing up excess water in the streets, carrying solid and liquid wastes, some toxic. Such ‘rivulets’ combine with water running the streets, gather momentum, increase volume, and roar their way to the lowest part of the nearby land ­ – valleys.

“If the Grand Masters
were to judge
the management of rain water today,
they would impose
years of rowing on
the Order’s galleons
on those concerned.”

No wonder the water table needs protection from seeping chemicals. And the environmental watchdog, MEPA, and its predecessor, approve and endorse such plans and mismanagement, perhaps with some political help!

All along valleys were neglected, though always rising to their natural role to deal with rain water. But even valleys have their maximum carrying capacity. If they are fed excessive water the level rises more than they can handle. This will dislodge rubble walls, erode soil and uproot trees. When the GPI ‘clean’ valley

slehiet-2

A breach in a rubble wall at Chadwick Lakes immediately after the valley was ‘cleaned’ last year.

courses, water momentum can then play with cars and houses like toys. The GPI has invested millions, including EU funds, to dig tunnels to direct such rain water to the sea. Foreigners used to dig such tunnels to fill cisterns and recharge the water table.

The result of the 'cleaning' of vallyes, making it easier for an increase in momentum, and the destruction even of infrastucture.

The result of the ‘cleaning’ of vallyes, giving water additional momentum. One has now to clean or patchup the infrastructure.

If the Grand Masters were to assess, evaluate, examine, and judge the planning and management of rain water today, they would undoubtedly impose years of rowing on the Order’s galleons to those concerned. So different from today’s democracy where nobody seems to be accountable, and society and the environment pays for such life­-threatening mistakes.

When street become rivers, valleys become destructive.

When street become rivers,
valleys are rendered destructive.

Traffic signs of the future

Traffic signs of the future

Why not go and experience such mismanagement when it rains? Do not take any boots or umbrellas; they would be more of a hazard.

And if one can go with an amphibian it would be better than a car. Be careful too because traffic signs designed for future use have yet to be installed, drawing attention to crossing coffins, of all shapes and sizes, both literally and metaphorically. One will then understand how the GPI let loose its reins, such that when it rains, cats and dogs reign supreme.

The postponement and accumulation of mismanagement problems in this wet business make the people hot beneath the collar, though seemingly happy to swim with the current.

PS – Photos and graphics were inserted after the publication of the original article

see also:

http://wp.me/sL6Mk-water

http://wp.me/pL6Mk-sb

http://wp.me/pL6Mk-nw

http://wp.me/pL6Mk-62


The time for the green itch

November 5, 2011

Saturday, November 5, 2011

The time for the green itch

Alfred E. Baldacchino

Every five years or so there is an itch in the air – a political itch – that intensifies at the eleventh hour. The environment is not immune to this five-year itch. In fact, the last environmental itch centred around an environmental pillar. What a noble idea, I thought! But when the itch subsided, the mass media was inundated with criticism regarding official decisions and actions not exactly having the environmental-pillar base.

These included: the discharge of treated sewage water in the sea, declared as having “no economic value”; mismanagement of Natura 2000 sites, declaring part of Dwejra “to be just bare rocks”, building adjacent to a freshwater stream of EU importance; Buskett saved by the skin of its teeth from being turned into a public garden; planting and covering substantial areas with declared invasive imported species, despite international obligations and recommendations by the Malta Environment and Planning Authority; channelling scarce resource of rainwater along roads to the sea; compliance certificates issued to buildings that do not conform to the legal requirements that each should have a cistern of a capacity of at least three cubic metres for every five square metres of the floor surface of each room; over-extraction of the already precarious groundwater; disbanding the National Sustainable Development Commission; opposing an EU proposal for the listing of the bluefin tuna on the Convention on International Trade in Endangered Species; permitting buildings that make it impossible for neighbours to tap solar energy; negative impact of black dust politically regarded as an alien phenomenon; “cleaning” valleys by bulldozing their ecosystems… Space does not permit me to go on.

The virtual environmental-pillar was knocked out flat by the commercially-driven economic-pillar. It was not strong enough to withstand the official onslaught by those who have a collective responsibility to defend it. The environmental pillar is now dead and buried under commercially-driven decisions, perhaps at Wied il-Qasab Nadur cemetery.

Now it is time for a new itch: the green itch time. A draft National Environment Policy has been published for public consultation. What a noble idea, I think! The draft in hand encompasses legal international environmental concepts and principles, the great majority of which are already transposed in national legislation. These are juxtaposed in a colourful mosaic but, unfortunately, like all mosaics, hairline cracks abound, which, with some political acumen, can easily develop into loopholes. Some are already evident.

Such an essential document does not even have definitions of important concepts like “sustainable development”, “environment” or “precautionary principle”. International environmental legal obligations all have such definitions but do the political players have the same definitions in mind?

Some important concepts have also been mishandled. Can an environment policy disregard biodiversity as a resource? I cannot image that such omission is meant to cover the government’s stand against the listing of the bluefin tuna, an endangered international natural resource! The draft NEP lists a number of measures, all of which can definitely contribute to the sustainable use of the environment, though one comment betrays an inferiority complex.

Besides, a number of measures cannot be implemented within this legislature. Considering that some could be sitting on different seats, not necessarily of a different colour, following a musical chairs festival, one cannot exclude the possibility that such a policy will not necessarily be handled with care. The more so when some colleagues in the corridors of power do ignore national environment legislation, published over the signature of the Prime Minister himself. And the competent authority responsible for environment legislation habitually stands and stares, licking its wounds and cursing its impotency to take action.

I do, however, admire the tenacity and drive of Environment Parliamentary Secretary Mario de Marco but I cannot help feel that he is a lonely voice in a political wilderness, abandoned even by his environmental watchdog. A few days ago, another colourful environment document metamorphosed. This spelled guidelines for controlling alien species. A much-needed effort, though it retrospectively tackles negative economic, social and ecological impacts of introduced alien species and does not address the cause. They seem more like guidelines on how to control horses that have bolted after housing them in stables without doors.

This is why I have become very allergic to nicely-coloured printed documents that undoubtedly are attractive to the illiterate. Could be because I have not yet recovered from the decision to disband the National Sustainable Development Commission, flavoured by the now popular political dictum that one should not be judged by what one says but by what one does. These do not help at all to dispel any of my fears.

The eleventh hour is nigh. When the clock strikes one, will the environment policy slowly, silently, diplomatically, slide down in repose on the shelves of history, like the National Sustainable Development Commission did after all? National environmental legislation has been brushed aside; an environmental-pillar has been laid to rest; why not a policy? I am wishing, hoping and praying that I am wrong but I fear that Greenwich time will prove me right.