Ambjentalist jilmenta li l-Gvern nesa l-bijodiversità

October 23, 2020

il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2020

 

This image has an empty alt attribute; its file name is aeb-3.jpg

L-ambjentalista Alfred Baldacchino huwa tal-fehma li l-ħarsien, l-immaniġġar u l-infurzar tal-liġijiet fil-qasam tal-bijodiversità mhux qiegħed fuq l-agenda tal-Gvern.

Baldacchino ntalab għal reazzjoni dwar il-miżuri mħabbra fil-Budget 2021 mil-lat tal-ambjent.

L-espert fil-bijodiversità irrimarka li huwa stenna li se jsib xi ħaġa li ttaffi u tgħin biex il-bijodiversità ta’ pajjiżna tiġi aktar apprezzata, u ma tibqax tiġi mżebilħa kif inhi llum, imma ma sab xejn.

Hu sostna li stenna wkoll li jara xi inċentivi biex fil-qasam ekoloġiku tikber industrja kummerċjali Maltija, biex minflok flus imorru barra mill-pajjiż biex nimpurtaw speċi indiġeni, b’dannu soċjali, ekoloġiku u finanzjarju, dawn il-flus jibdew jintużaw f’pajjiżna għat-tkattir ta’ dawn l-ispeċi, u hekk ikun hawn aktar speċi indiġeni li jistgħu jintużaw fit-tisbiħ tal-art, imma anki hawn ma tħabbar xejn.

Baldacchino kompla li stenna wkoll li jara xi ħjiel biex il-fragmentazzjoni li hawn fil-qasam tal-użu tal-bijodiversità, fejn numru ta’ Ministri jwettqu attivitajiet li mhux kollha huma konformi mal-obbliġazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali f’dan il-qasam, jiġu koordinati u approvati b’mod professjonali mill-Minsteru tal-Ambjent, imma lanqas hawn ma sab xejn.

“Fittixt għal xi miżuri kif l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) mhux biss tissaħħaħ biex tkun tista’ taħdem b’mod professjonali mingħajr indħil politiku, imma tkun tista’ wkoll tfassal u timplimenta direzzjoni ambjentali fil-qasam tal-bijodiversità u tkun tista’ tinforza, teduka u timmaniġġa (bħal ngħidu aħna s-siti Natura 2000) imma lanqas hawn ma sibt xejn”.

Baldacchino żied li stenna ukoll li jisma’ b’xi għajnuna għall-għaqdiet volontarji f’dan il-qasam, kemm għajnuna ta’ riżorsi, ta’ għarfien, u anki ta’ diskussjoni fil-ħarsien professjonali tal-ambjent, iżda anki hawn ma sema u ma sab xejn.

Hu kompla li stenna ukoll li l-landscaping  jiġi ndirizzat b’mod professjonali aktar u aktar meta l-Gvern qed joħroġ il-miljuni għal dan il-għan, imma anki hawn ma tħabbar xejn.

“Mhux talli hekk talli waqt it-tmiem tad-diskors tal-baġit, il-medja soċjali xerdet video ta’ numru ta’ siġar protetti Maltin li kienu qed jiġu meqruda fis-satra tal-lejl, fit-triq tar-Rabat, minn aġenzija tal-Gvern li llum hija magħrufa sewwa għal din il-qerda ta’ bijodiversità, mingħajr ebda viżjoni ta’ kif dawn jistgħu jiġu immaniġġjati bi professjonalità” insista Baldacchino.

L-espert ambjentali żied li għal dawn ir-raġunijiet jasal jgħid li l-ħarsien, l-immaniġġar u l-infurżar tal-liġijiet fil-qasam tal-bijodiversità, mhux qiegħed fuq l-agenda tal-gvern.

Hu temm jgħidilna li miżuri oħra ambjentali dwar l-użu tal-plastik u l-bdil fil-klima li ssemmew misshom ilhom fis-seħħ.

aebaldacchinon@gmail.com


Susa perikoluża għatba ‘l bogħod minn Malta

February 9, 2017

Alfred E. Baldacchino

Il-Ġimgħa, 9 ta’ Frar, 2017

Ħabib tiegħi poġġa l-ħolqa fuq il-facebook ta’ artiklu li deher fuq in-Newsbook dwar susa perikoluża, għatba ‘l bogħod minn Malta, li qed teqred is-siġar tal-ħarrub,

Skont Newsbook, id-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti qal fi stqarrija li s-susa bl-isem xjentifiku ta’ Xylosandrus compactus ġiet innutata f’Ragusa Sqallija fir-rebbiegħa tas-sena l-oħra, fejn qerdet ħafna friegħi mis-siġra tal-ħarruba.

Filwaqt li l-awtoritajiet Taljani nedew miżuri sabiex dan l-insett jiġi kkontrollat, dan infirex matul is-sajf u l-ħarifa.

Id-Direttorat bħalissa jinsab għaddej b’kollaborazzjoni mal-Università sabiex jiġbor aktar dettalji u jkun armat jekk din il-ħanfusa titfaċċa Malta. Sa issa għadhom ma ġewx rappurtati każi ta’ dan l-insett f’Malta.

Il-kobor ta’ dan l-insett ivarja bejn il-1.4mm u l-1.9mm, u għandu forma kemxejn tonda u ċilindrika, u huwa ta’ lewn kannelli jew sewdieni.

Il-vittmi ta’ dan l-insett bosta drabi huma siġar u arbuxelli li jkunu diġa ddgħajfu minn qabel, iżda ġew rappurtati każi ta’ siġar friski li nqerdu mis-susa.

Id-Direttorat irrimarka li din hija waħda mill-ftit susi li jinfestaw u jeqirdu pjanti b’saħħithom, u tappartjeni għal familja ta’ susa li hi differenti mill-familji l-oħra minħabba l-mod kif tħaffer fiz-zokk.

———-0———-

Christian Borg fuq il-facebook kiteb hekk:

“Id-Direttorat bħalissa jinsab għaddej b’kollaborazzjoni mal-Università sabiex jiġbor aktar dettalji u jkun armat jekk din il-ħanfusa titfaċċa Malta. Sa issa għadhom ma ġewx rappurtati każi ta’ dan l-insett f’Malta.”

Tajjeb li jsiru studji, imma f’dak l-istadju ma jidrilniex li jkun daqxejn tard wisq?? Espert zgur li minix, imma cert li jistghu jittiehdu iktar mizuri biex nevitaw milli jidhol dan l-insett.

X’tahseb Alfred E. Baldacchino?!

———-0———-

Nirringrazzja lil Christian Borg li ġibidli l-attenzjoni u staqsini x’naħseb.

Xi tridni naħseb Christian? In-nies ta’ dan il-pajjiż jidhru determinati li jagħmluh deżert mingħajr ebda siġra. Naraw l-importazzjoni ta’ speċi invażivi bl-addoċċ u mingħajr kontrol, xi kultant ukoll imħallsa minn flus pubbliċi; nfiq ta’ €57 miljun minn flus pubbliċi u tal-EU wkoll biex l-ilma tax-xita narmuh il-baħar, waqt li dak tal-pjan jitella’ kif ġie ġie, bla kontrol ta’ xejn. Meta ħadd ma għandu l-ebda ħjiel, jew xi xewqa li jkun jaf bid-diżastru li qed inġubu fuqna, anzi nonfqu l-flus biex inġubuh b’idejna, x’tistenna?

Mill-esperjenza li għandi ta’ dan il-pajjiż, issa nistennew u nitolbu biex din is-susa ma ssibx ruħha hawn Malta. U meta tidħol imbagħad ngħidu li daħlet u nibku ftit ukoll u ngħidu ara x’ġaralna! Imbagħad inwaqqfu l-importazzjoni ta’ dawk is-siġar li din is-susa tista’ tiġi magħhom. Jew inkella nivvintaw xi bexx biex inbigħuh lil dawk li għandhom xi siġra tal-ħarrub biex inkomplu ngħinu lil dawk li l-għan tagħhom huwa li jagħmlu l-qliegħ mill-injuranza ta’ dawk li jmexxu.

Din il-ħanfusa hija indiġena għall-pajjiżi mill-orient, u nfirxet permezz tal-kummerċ. Hija tattakka madwar 200 speċi ta’ pjanta.
U jekk tgħidli li qed nesaġera, infakkret f’meta daħal il-Bumunqar Aħmar tal-Palm – ir-red palm weevil. Minkejja li kien hemm pariri biex ma jiġux importati siġar tal-palm minħabba dan il-bumunqar, xorta ġew importati. U minn fejn? Minn dawk il-pajjiżi fejn dan kien qed jagħmel ħerba bla rażan. Sallum inqerdu ‘l fuq minn 5000 siġra tal-palm.
U hekk naħseb li sejjer jiġri minn dan il-susa sewda tal-friegħi (black twig borer).
Ir-responsabbiltà biex jittieħdu passi hija tal-ERA – l-Awtorità tal-Ambjent u tar-Riżorsi). Din għanda l-għodda legali kollha biex twaqqaf id-dħul ta’ din il-ħanfusa. U magħha hemm ukoll is-Segretarjat tal-Agrikultura. Dawn it-tnejn qegħdin fil-Ministeru tal-Ambjent.
Issemma wkoll li “Id-Direttorat bħalissa jinsab għaddej b’kollaborazzjoni mal-Università sabiex jiġbor aktar dettalji u jkun armat jekk din il-ħanfusa titfaċċa Malta. Sa issa għadhom ma ġewx rappurtati każi ta’ dan l-insett f’Malta.”
Dan jgħati ‘l wieħed x’jifhem li d-Direttorat diġa qata’ qalbu li jwaqqaf id-dħul ta’ din il-ħanfusa f’pajjiżna, u qed jagħmel studju biex jikkontrollaha meta tidħol. Imma ma hemm l-ebda viżjoni, ħeġġa jew determinazzjoni biex din il-ħanfusa ma titħallhiex tidħol. L-istess kif ġara meta daħal il-Bumunqar Aħmar tal-Palm.
U ngħid jien, meta l-Università ħallset biex 60 siġra taż-żebbuġ inħasdu metru ‘l fuq mill-art, għax kif intqal kienu qed iwaqqgħu ftit weraq fuq il-karozzi, u qisu ma ġara xejn, taħseb li l-Università ta’ Malta, għandha xi viżjoni, ħeġġa jew interess fil-ħarsien tas-siġar u kif sejra titwaqqaf din is-susa sewda tal-friegħi milli tidħol hawn Malta?
Kull ma nista’ nagħmel jien, Christian, huwa li nitlob ‘l Alla biex jgħinna ftit ħalli nużaw imqar niskata intelliġenza minn dak li tagħna, forsi nbexxqu ftit għajnejna mill-għamad tal-kilba tal-flus li qed jaħkimna, jagħmina u li sejjer jeqridna.
aebaldacchino@gmail.com
ara wkoll: