Appreciation: Joe Sultana

September 14, 2018
Friday, September 14, 2018, 07:24

Alfred E. Baldacchino, 
General Secretary 1974-86, Malta Ornithological Society, writes

I met Joe Sultana when I was in my late 20s, through the Teens and Twenties Talent Trust – 4T’s, where I was committed. Eventually I sat on the committee of the Malta Ornithological Society (MOS), the first few months as PRO and later as the general secretary.

We became great friends and worked together for the better appreciation and conservation of birds. It was no easy task, especially during those early times when one had to hide one’s binoculars when out bird watching.

But Joe was determined, focused and had a dream, a dream which was so contagious.

All the bird lovers at that time got this bug. There were difficult times, with threats and also bullying. But under the guidance of Joe we marched on, through thick and thin all with one aim: the protection and better appreciation of birds as an international heritage.

As a nation we are responsible for such a natural heritage which we share with others especially during migration.

From a handful of members, the society grew not just in numbers but also in stature: international contacts, ornithological studies, educational activities all leading to a stronger, public awareness on birds. Joe was instrumental in establishing bird ringing studies through overseas contacts. Scientific papers slowly became part of the MOS work. Publications, from simple stickers, pamphlets to books were published to further increase the scientific and popular awareness by the general public.

Unfortunately, these were seen by some as a threat.

Politicians were not always helpful and neither were the religious entities during those times. But Joe was optimistic, he was not easily discouraged, and his leadership was instrumental in achieving such a noble, social, ecological, dream. Yes, he was.

Like him or hate him, one can never ignore or forget the vision, determination and unstinting dedicated work Joe gave to ornithology and its appreciation. Not only so but today one can never forget Joe Sultana in the world of ornithology.

Although Joe’s leadership gathered many admirers, none the less, there was no lack of enemies.

For 12 whole years, there was rarely a day when we were not in contact discussing and arguing the way ahead. Twelve years during which I learnt a lot from Joe, not only in the field of ornithology, but also in getting closer to achieving one’s dream.

After 12 years we drifted apart, though our aims and efforts towards the better appreciation of birds and nature were never dented. Each was contributing in his own way.

A look at the social media today reveals without any doubt the fruit of Joe’s dream.

The ever-increasing public awareness for the need of better protecting birds, and the professional photographing of birds in their natural habitat spell it all.

Professional photos of birds taken locally can rival others from overseas. It is not just the satisfaction of the stronger public outcry or the photos per se but the fact that during Joe’s early involvement in bird protection, these protected birds were not only butchered beyond any sense of imagination or reasoning, but also publicised as trophies in the mass media.

Surely the greatest satisfaction of all is that some of the professional photos are taken by the same finger which in the not so distant past pulled another kind of trigger. It did take almost half a century, but collective efforts have finally established a permanent basis to make Joe’s dream a reality.

While extending my condolences to Lucy, Mark and Ruth, Joe’s wife, son and daughter, I would also like to thank him for giving so much towards the birds of Malta and also for the many experiences we shared together working for the better appreciation and protection of nature.

Without doubt these have been of great help to me in my life.

Until we meet again, goodbye Joe.

aebaldacchino@gmail.com

Advertisements

Fjuri indiġeni Maltin 10 – Is-salvja tal-Madonna

August 15, 2018

Soċjetà Filarmonika Nicolò Isouard – Festa Santa Marija – Mosta

l-Erbgħa, 15 ta’ Awissu, 2018

Is-salvja tal-Madonna

Alfred E. Baldacchino

Is-salvja tal-Madonna hija waħda mill-ħafna speċi ta’ fjuri indiġeni Maltin li taqsam din l-art magħna. Iltqajna magħha fl-aħħar kitba li dehret f’din il-pubblikazzjoni s-sena l-oħra meta tkellimna fuq Wied il-Għasel.

Is-salvja tal-Madonna ilha tikber fil-gżejjer Maltin minn qabel il-bniedem rifes fuq dawn il-gżejjer. Għalhekk hija indiġena. Dan ifisser li din il-pjanta tinstab tikbr ukoll f’pajjiżi oħra. Din tinstab tikber ukoll fis-selvaġġ fl-għoljiet madwar il-Mediterran mill-Greċja sal-Iżrael. Tikber ukoll fl-Albanija, fl-Italja, fil-Bożnija Ħerzegovina, fil-Kroazja, fil-Maċedonja, fil-Montenegro, fis-Serbja u fis- Slovenja.

Din l-ispeċi tagħmel parti mill-familja Lamiaceae, familja li hija magħrufa bħala l-familja tal-menta. Din il-familja tħaddan fiha madwar 236 ġeneru li fihom jiġbru aktar minn 7,000 speċi mxerrda mad-dinja. Uħud minn dawn huma mkabbra kemm għall-weraq ifuħ u l-fjur li jiġbed l-għajn. Dan jagħmel il-familja Lamiaceae, waħda importanti għall-bniedem anki minħabba n-numru ta’ ħwawar li juża biex jgħinuh jagħti togħma aħjar lill-ikel, biex jagħmel il-fwieħa, jew fl-użu medicinali. Fost dawn insibu l-ħabaq, in-nagħniegħ, il-klin, is-salvja, il-merqdux, l-origano, l-issopu, is-sagħtar, il-ħabaq, is-sagħtrija u l-lavanda.

Wieħed mill-ġeneru f’din il-familja huwa l-Phlomis, ġeneru li jiġbor fih madwar 100 speċi ta’ pjanti. Dan il-ġeneru huwa magħruf ukoll għall-użu fil-mediċina tradizzjonali. L-ispeċi f’dan il-ġeneru għandhom kimika bioloġika li tintuża għall-kuluri, għall-fwieħa, u għall-mediċina tradizzjonali bħal kontra d-diabete.

Is-salvja tal-Madonna hija waħda mill-ispeċi f’dan il-ġeneru Phlomis. Fil-gżejjer Maltin tikber mal-ġnub tal-widien, qalb il-blat, fix-xagħri, fil-makkja u anki fl-isteppa. Hija tikber minn sena għall-sena, togħla minn metru sa tnejn u tinfetaħ madwar metru u nofs, daqs li tilħaq meta jkollha minn 5 sa 10 snin.

Il-magħseb tagħha huwa twil, muswaf, u jwieżen weraq griżi jagħtu fl-aħdar, bojod minn taħt, u li jinħassu qishom bellus. Il-werqa tkun forma ta’ qalb fejn taqbad mal-magħseb b’għonq twil madwar 4 ċm, u ġejja għall-ponta, twila anki sa 12-il ċm. Jingħad li l-weraq tagħha jintużaw kontra s-sogħla.

Il-fjuri tas-salvja tal-Madonna jkunu madwar 3 ċm twal, u jidhru fi troffof sofor b’leħħa oranġjo, qishom tubi minn 3 sa 9 ċm twal, f’saffi fuq xulxin. Dawn ikunu jfuħu u jidhru bejn Marzu u Ġunju jikbru madwar xulxin f’għaqda ta’ 20, fuq għonq qasir.

Is-salvja tal-Madonna kienet magħrufa minn Wied Inċita, Wied il-Għasel, il-Mellieħa, Misraħ Għonoq, il-Majjiesa, l-Aħrax, il-Buskett, Ħad-Dingli, Ħofret ir-Rizz, Wied Anglu, Binġemma, Wied Ħesri, matul il-Victoria lines, u fil-madwar ta’ Għar lapsi.

ir-ras tal-fjura niexfa biż-żerriegħa ġo fiha

Mhux diffiċli xejn biex tnissel is-salvaja tal-Madonna. Iż-żerriegħa li tinġabar għandha tinżera’ fir-rebbiegħa u, jew titpoġġa għall-ewwel f’serra, jew inkella f’qasrija mogħttija bi ħġieġa. Imma din ma għandhiex titħalla fix-xemx. Meta tnibbet u wieħed ikun jista bis-swaba’ jaqbad l-ewwel weraq li joħorġu miż-żerriegħa, għandha titpoġġa waħda waħda f’qasrija għaliha. Iżda ma għandhiex titħalla fix-xemx għall-ewwel sena. Din tista’ titħawwel fl-art fir-rebbiegħa ta’ wara, f’post fix-xemx imma li ma jżommx l-ilma.

Is-salvja tal-Madonna tista’ titnissel ukoll bil-biċċiet. Għandhom jintagħżlu biċċiet li jkunu sejrin jagħmlu l-injam u dawn jitħawlu bejn Lulju u Awissu.

Hija tiflaħ għan nixfa u ma għandhiex bżonn ta’ ħafna fsied. Tista’ tintuża biex iddawwar xi wesgħat, anki jekk dawn ikunu żgħar, kif ukoll tintuża fil-ġonna. F’pajjiżna hija mhedda u għalhekk hija mniżżla fil-ktieb l-aħmar ta’ Malta.

Hija ħasra li pjanta sabiħa bħas-salvja tal-Madonna hija daqshekk imwarrba. Hija tista’ tintuża anki biex isebbaħ l-ambjent urban tal-gżejjer tagħna, iżda minflok hekk, qed jinġabu pjanti eżotiċi barranin. F’pajjiżi oħra fejn tikber, din tintuża biex issebaħ il-ġonna kif ukoll għall-bukketti tal-fjuri. Hija fjura li tiġbed lejha numru ta’ naħal u friefet.

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

Fjuri indiġeni Maltin 9 – In-narċis

Fjuri indiġeni Maltin 8 – Il-kaħwiela

Fjuri indiġeni Maltin 7 – Is-sempreviva ta’ Għawdex

Fjuri indiġeni Maltin 6 – Għajn is-serduq

Fjuri indiġeni Maltin 5 – It-tengħud tax-xagħri

Fjuri indiġeni Maltin 4 – It-tengħud tas-siġra

Fjuri indiġeni Maltin 3 – Il-kappara

Fjuri indiġeni Maltin 2 – Il-kromb il-baħar

Fjuri indiġeni Maltin 1 – Il-ħannewija


IS-SIĠAR TAGĦNA

July 22, 2018

Il-Ħadd, 22 ta’ Lulju, 2018

Alfred E. Baldacchino

Naħseb li ma nkunx ‘l bogħod mill-verità meta ngħid li s-siġar tagħna għaddejjin minn żmien li ma tantx hu sabiħ. Dan minħabba li ma tantx hawn tagħlim uffiċjali fuq l-apprezzament u l-ħtieġa tal-ħarsien li dawn għandhom bżonn. Aħna għandna bżonnhom għaliex, fost affarijiet oħra, huma jagħtu l-ossiġenu u jnaqqsu d-diossidu tal-karbonju li tant qiegħed jagħmel ħsara lill-ekosistema, tant li qed iwassal biex ibiddel il-klima tad-dinja, kif qed naraw u anki nħossu. Din il-bidla qed tifni u tħarbat l-ekosistema.

B’dieqa kbira naraw numru kbir ta’ siġar li qed jinqerdu minħabba n-nuqqas ta’ dan l-apprezzament. Nafu b’siġar li nqerdu għaliex jew iwaqqgħu l-weraq, jew għax iġibu l-għasafar u dawn iħammġu taħthom, jew għax qed jagħttu l-veduta u wieħed u ma jkunx jista’ jara n-nar tal-festa jew l-istatwa ħierġa u dieħla ġewwa l-knisja, jew għax qed jagħmlu l-ħsara lill-bankina, jew għax iċ-ċaqliq tal-friegħi jfixklu l-istudenti ġewwa l-klassi u issa smajna wkoll li l-għeruq tagħhom deħlin f’xi kmamar tas-sodda. X’għarukaza hux!

Min ma jaqbilx li s-siġar għaddejjin minn żmien ikrah, u n-numru tas-siġar Maltin xjuħ u maturi qiegħed dejjem jonqos, allura ma jkollix għajr ngħid li dan veru jobgħod is-siġar. Saħansitra nqerdet siġra tal-ballut li kellha qrib il-mitt sena u oħra tal-ħarrub li kellha tlett mitt sena biex floka jinbena’ garaxx.

U meta wieħed jiftakar li dan kollu sar bil-barka ta’ min suppost iħares, jgħallem u jindokra s-siġar u l-ambjent tagħna allura bilfors wieħed jgħid li s-siġar tagħna għadejjin minn żmien ikrah.

Suġġerimenti dwar is-siġar u l-apprazzementi tagħhom dejjem għamilt u se nerġa nagħmel. L-għarfien u l-imħabba tas-siġar Maltin qegħdin dejjem jiżdiedu, kemm minn xi għaqdiet mhux governattivi, kif ukoll mill-pubbliku. Sfortunatament imma mhux mill-entitajiet uffiċjali.

Dan qed iwassal biex tikber it-talba għal siġar Maltin mkabbrin miż-żerriegħa meħuda minn siġar Maltin li ilhom jikbru f’pajjizna. Tant illi dawk li jkabbru dawn is-siġar mingħajr ebda għajnuna uffiċjali ta’ ħadd, mill-ewwel isibu min jixtri dawn is-siġar minkejja li jkunu għadhom żgħar.

Ma nistax nifhem għaliex milli jidher il-ministeru u l-awtorita’ tal-ambjent ma jaqblux ma’ dan. Dan għaliex sa issa għadhom ma ħadu l-ebda inizzjattiva biex jilqgħu għal din it-talba ta’ ħarsien u għajnuna biex siġar Maltin jitkabbru minn żerriegħa ta’ siġar li jikbru f’pajjiżna.

Illum insibu numru ta’ għaqdiet mhux governattivi u numru ta’ persuni kkwalifikati li kollha għandhom esperjenza u anki kwalifiċi terzjarji fit-tnissil ta’ siġar Maltin. Dawn kollha qed jagħmlu ħilithom u jkabbru dawn is-siġar. Nerġa ngħid li dawn qed jagħmlu dan mingħajr ebda għajnuna uffiċjali, u b’sagriffċji kbar, imma bi mħabba kbira lejn is-sigar u l-ambjent naturali Malti. Mhu qed jagħamlu xejn għalihom infushom jew biex jieħdu xi ħaġa lura.

Kif nista’ nifhem ukoll, il-ministeru għandu rizorsi finanzjarji biżżejjed biex jgħin u jintlaħaq dan il-għan. Mit-tagħrif ta’ dawn l-aħħar xhur, il-ministeru qassam lil xi kunsilli lokali madwar €30,000 kull wieħed, biex dawn jixtru siġar eżotiċi u wħud anki invażivi, biex isebbħu r-raħal tagħhom. Dawn ir-riżorsi finanzarji setgħu jintużaw b’aktar għaqal.

Li kieku tqassmu bil-kunidizzjoni li dawn għandhom jintużaw biex jitkabbru siġar Maltin imnissla minn dawk is-siġar Maltin li diġà jikbru fil-gżejjer tagħna u li dawn wara setgħu anki jinbiegħu bi prezz nominali lil Ministru meta jikbru, kieku kien ikollu riżultati ferm u ferm akbar milli jintużaw biex jinxtraw sigar importati. Riżultati aħjar kemm fil-qasam edukattiv u dak soċjali, ekoloġiku u finanzarju. Minbarra hekk, il-flus li kienu jmorru barra minn Malta, kienu jibqgħu hawn Malta u jkollhom aktar riżultat kbir u sostenibbli (multiplier effect).

Dawn id-deċiżjonijet għaqlin kienu wkoll jgħinu biex iwaqqfu kull biża li siġar importati ma jdaħħlux magħhom mard u speċi oħra invażivi bħal ma ġara fil-każ tal-bumanqar aħmar tal-palm, il-ħanfusa tal-qrun twil tas-siġar tat-tut u speċi oħra li qed jattakkaw u joqtlu numru ta’ siġar oħra bħall-ħarrub, tin, tut, u ċawsli. Bħalissa hemm marda qerried fl-Italja Xytella fastidiosa li allaħares tidħol hawn għax il-ħsara ekoloġika, ekonomika u soċjali li jkollha ma jkun jista’ jwaqqafha ħadd.

Ma nistax ma ngħidx li s-siġar importati bħal dawk indiġeni Maltin iwassal wkoll biex iniġġsu l-għaġna ġenetika tas–siġar Maltin li minn dejjem kienu jikbru f’pajjiżna.

Is-siġra tar-riħan bil-fjuri. Sfortunatament l-importazzjoni minn barra minn Malta ta’ din is-siġra qegħda tniġġes l-għaġna ġenetika ta’ dik Maltija.

 

Hawn numru ta’ individwi u entitajiet oħra li huma lesti u li jixtiequ li jkollhom għajnuna biex ikomplu jgħinu fit-tnissil tas-siġar Maltin u l-ħarsien u l-apprezzamnet tal-ambjent Malti tagħna ukoll. Imma din l-għajnuna ma tinstabx la mill-ministeru u lanqas mill awtorità tal-ambjent.

Il-qerda tas-siġar Maltin xjuħ u maturi u d-dħul tas-siġar importati għandu aktar għan kummerċjali milli xi viżjoni ekoloġika u għalhekk li nsibha diffiċli ħafna li nifhem lill-ministeru u l-awtorità tal-ambjent kif dawn m’humiex jieħdu ebda azzjoni professjonali biex jintlaħaq dan il-għan, li suppost huwa l-għan tal-ministeru u tal-awtorità tal-ambjent stess.

Ir-riżorsi finanzjarji li qed jintużaw b’aktar minn €8 miljun fis-sena u li bihom qed isir xogħol mingħajr ebda viżjoni ekoloġikka u bl-approvazzjoni tal-ministeru u l-awtorità tal-ambjent, jistgħu jintużaw f’għajnuna lokali mhux biss ta’ ġid għal ekosistema Maltija, inkluż is-siġar, imma anki biex jiżdied it-tagħlim u t-tisħiħ tal-kuxjenza pubblika u anki jwasslu biex jinbtu oqsma kummerċjali privati f’dan il-qasam, imsejsa fuq għanijiet ekoloġiċi professjonali.

Meta naħseb fuq kemm-il siġra indiġena Maltija jirnexxilhom ikabbru minn sena għal oħra t-tfal tal-iskejjel primarji, nistaqsi x’għandhom aħjar u aktar minna l-mixliet barranin minn fejn jiġu importati s-siġar. Forsi l-Maltin mhux kapaċi jkabbru dawn is-siġar? Forsi l-Maltin mhux intelliġenti biżżejjed biex jagħmlu dan? Jew forsi għax il-ministeru u l-awtorità tal-ambjent ma jridux li jaraw Maltin jgħatu sehemhom biex ikabbru siġar Maltin hawn Malta stess? Jew forsi għax hemm xi ħadd ieħor li ma jixtieqx li jara l-Maltin jitgħallmu u jgħinu u jagħtu sehemhom biex huma wkoll ikollhom minn fejn jaqilgħu biżżejjed biex jgħixu billi jkabbru siġar Maltin mnissla minn dawk lokali?

Naħseb li l-mixliet ta’ barra minn Malta żgur għadhom rieda akbar milli jidher li għandna aħna hawn Malta. Din il-viżjoni għandha tkun fuq nett fuq l-aġenda tal-ministeru u l-awtorità tal-ambjent jekk verament iridu jħarsu l-ambjent naturali Malti u jedukaw il-poplu biex jilħaq dan il-għan.

Il-ministeru u l-awtorità tal-ambjent jistgħu jużaw ir-riżorsi finanzjarji, li bħalissa qed jinħlew fuq l-irjus, billi jiftehmu mal-università ta’ Malta, aktar u aktar meta r-rettur qiegħed fuq il-bord tal-awtorità. Dan jista’ jwassal biex il-ministeru juża’ r-riżorsi tiegħu aħajr billi jgħin lill-università ta’ Malta toffri studji professjonali biex dawk li jixtiequ jispeċjalizzaw f’dan il-qasam, bħal ngħidu aħna l-immaniġġar tas-siġar, iż-żbir, it-tisbiħ tal-art professjonali u ekoloġiku, u studji oħra ġenetiċi fuq il-flora ta’ Malta. Imma mid-dehra ma hemm l-ebda viżjoni la minn naħa u lanqas mill-oħra, sakemm ma hemmx xi deċiżjoni li dan ma għandux isir.

Hawn numru ta’ individwi li jixtiequ jkomplu bl-istudju tagħhom fuq dan is-suġġett, imma minħabba li dan l-istudju mhux offrut fl-università tagħna, ikollhom iħabbtu bibien barranin u ma għandniex xi ngħidu jridu jaraw kif sejrin jagħmlu biex iħallsu l-ispejjes li hemm bżonn.

Din hija l-viżjoni tiegħi għall-ekosistema Maltija. Biex insiru aktar professjonali, aktar nuru mħabba lejn il-biodioversità Maltija, u mhux nibqgħu nħallu d-dilettantiżmu jmexxi hu. Imma sfortunatment ikolli ngħid li l-ministeru u l-awtorità responsabbli mill-ambent qisu dan ma jinteressahomx. Kieku jinteressahom, kieku ilhom li ħadu passi fuq dan jekk iridu li l-ambjent Malti ma jkomplix jitmermer u jinqered.

Bit-€8 miljuni fis-sena, li sa issa ntefqu (€8 x 15 = €120 miljun) u b’riżorsi finanzjarji oħra li qed jonfoq il-ministeru mingħajr ebda viżjoni ekoloġika, altru li hemm riżorsi biżżejjed biex dawn l-għanijiet jintlaħqu. Imma l-ministru u l-awtorità tal-ambjent iridu li nimxu ‘l quddiem b’mod professjonali, skont obbligi internazzjnali, biex nilħqu dan il-għan? U jridu jaraw il-poplu Malti jserraħ rasu li l-ambjent naturali ta’ pajjiżna jkun imħares b’mod professjonali? Milli jidher ma tidher l-ebda rieda. U nistaqsi: dan għaliex?

aebaldacchino@gmail.com

 


Watch: ‘Some trees survived the war, but not this Environment Minister’

June 6, 2018
Bertrand Borg

Alfred Baldacchino slams Malta’s tree removal and conservation policies

    Alfred Baldacchino is angry

Every other week, horrified citizens report that a grand old tree of some sort is being hacked down to make way for a road or garage – and the authorities who should be slapping down such behaviour instead excuse it away.

“Some trees survived the war, but not this environment minister,” the environmental management old hand, ecologist and author quips in this Times Talk interview.

Mr Baldacchino, a prolific environmental writer who served as the assistant director of MEPA’s Environmental Protection Directorate before retiring, has little time for the official line that trees can be removed as long as they are “not protected”.

“Who is going to protect a 300-year-old Carob tree? Or 100-year-old Holm Oaks? The minister says they’re not protected,” he says. “But who’s responsible for protecting them?”

Not that José Herrera is the only person he blames for the wanton destruction of Malta’s arboreal heritage: the Environment and Resources Authority is completely missing the mark, Mr Baldacchino argues.

“I have yet to hear ERA speak against this senseless destruction,” he says. “What is their role? Do they have a vision? Do they have an opinion? Are they afraid?”

Faced with mounting criticism about old trees being removed to make way for more paving and concrete, the Environment Ministry has promised to revise tree regulations introduced in 2011 and which made it far easier for authorities to clear trees in the name of progress.

Revised laws, the ministry told Times of Malta, would be presented to cabinet “in the coming weeks”.

Mr Baldacchino is not holding his breath.

“These revised laws have been in the pipeline ever since this government has been in power,” he says.

Watch the 10-minute Times Talk interview with Alfred Baldacchino in the video above.

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180606/timestalk/watch-some-trees-survived-the-war-but-not-this-environment-minister.680954 

aebaldacchino@gmail.com

related articles

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/06/01/tree-protection-laws-pruned-for-developers/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/05/25/destroying-trees-to-make-way-for-cars-is-a-big-mistake/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/05/04/trees-hit-headlines/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/04/04/sigar-maltin/


Tree protection laws ‘pruned for developers’

June 1, 2018

Thursday, May 31, 2018

Ivan Martin

Robust laws protecting trees were “pruned” years ago and fresh efforts by this government to revive them left a lot to be desired, a veteran environmental expert told the Times of Malta.

“It is obvious trees are seen as an obstacle to development and roadworks. Why else would this administration be taking so long to reverse a decision, made by their predecessors, if not to continue facilitating construction,” the former deputy director at the environment protection directorate, Alfred Baldacchino, said.

Conservationists on Tuesday called for an investigation into the needless “massacre” of trees in various localities, saying the laws had to be bolstered.

A number of trees – some of them landmarks – were removed from urban areas over the past weeks, including 14 mulberry trees in Victoria, a Holm oak tree just outside the Upper Barrakka, in Valletta, and the iconic carob tree in Villa Forte Garden, Lija.

Mr Baldacchino said the scaling back of the protective status enjoyed by various tree species had started as a result of pressure on successive administrations by the construction and roadworks lobbies.

He was among the officials responsible for drafting the Trees and Woodlands (Protection) Regulations back in 2001. This included a list of about 54 species that could not be removed.

Mr Baldacchino said that although the original law contained loopholes that allowed protected trees to be uprooted or chopped down if special permission was obtained, the authorities still came under pressure from “certain interests” to amend the law.

“Eventually, the government gave in and, in 2011, the law I had drafted was amended. I protested at the decision but, ultimately, this is what happened,” Mr Baldacchino recalled.

The list of 54 protected types of trees was cut by half to 27

The list of 54 protected types of trees was cut by half to 27 and some clauses were reworded. A section of the original law, protecting “all trees older than 50 years” irrespective of whether they were on the protected list or not, was removed entirely.

The government last February announced plans to review the laws protecting trees and woodlands, however, although a public consultation period closed in March, Mr Baldacchino pointed out there was still no word on when the reformed law would be enacted.

“This is what happens in this country, we drag our feet and, in the meantime, old trees are cut down to make way for slightly wider roads or someone else wanting to enlarge a garage,” Mr Baldacchino said.

The remains of the iconic carob tree in Villa Forte Garden, Lija. Photo: Matthew Mirabelli

A spokesman for Environment Minister Josè Herrera said the government was addressing the situation from “a policy and implementation aspect”.

New regulations on the protection of trees would be submitted to the Cabinet in the coming weeks, he added.

Meanwhile, sources at the Environment and Resources Authority said complaints on the cutting down of trees had been received in recent weeks and a meeting on the matter was scheduled to be held in the next few days.

aebaldacchino@gmail.com

 

Some photographic evidence of recently destroyed trees 

The iconic 300 year old carob tree at Lija. According to comments by the Ministry for the Environment, responsible for the protection of trees, this tree was not protected. So it was chopped down to make way for a garage.

 

This historic tree Holm Oak indigenous Maltese tree, at the entrance of the Upper Barrakka gardens, adjacent to the Office of the Prime Minster, had withstood World War II, but did not withstand the decision of the Ministry for the Environment responsible for the protection of trees. It was chopped and destroyed during the silent hours of the night.

In a statement, the Ministry for the Environment, responsible for the protection of trees, said that “the tree had been sick and deteriorating fast, especially following strong winds in the past weeks” (sic.). (TOM, May 30, 2018).

A line of eight old Holm Oaks at Lija, including one 100 years old, were all chopped down after the Minster for the Environment, responsible for the protection of trees, confirmed that these trees were not protected.

 

 

After my attention was drawn by the public to this cypress tree which was damaged by winds, I drew the attention of the Environment and Resource Authority, in the Ministry for the Environment, so that measures could be taken to save the tree. The now short standard reply from the Ministry of the Environment, responsible for the protection of trees, was: “Ġentilment ninfurmak li s-siġra taċ-Ċipress f’Santa Venera mhix protetta u għaldaqstant ma tirrikjedix permess.”  (We would like to kindly inform you that the Cypress tree in Santa Venera is not protected, and as such it does not need any permit).!!

A tamarix tree on the Sliema promenade disappeared during the night. No comments from the Ministry for the Environment responsible for the protection of trees, except that government workers were seem on the following morning clearing up the mess.

A spokesman for Environment Minister Josè Herrera said the government was addressing the situation from “a policy and implementation aspect”.

 

other related articles:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/05/04/trees-hit-headlines/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2017/07/17/lija-tree-felling-a-result-of-jose-herreras-failure-environmentalist-says-2/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2017/07/16/lija-tree-felling-a-result-of-jose-herreras-failure-environmentalist-says/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2017/03/02/our-landscaping-needs-professional-updating/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2017/07/29/lija-oak-cemetery/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/06/18/there-is-no-respite-for-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2018/05/25/destroying-trees-to-make-way-for-cars-is-a-big-mistake/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/11/national-hobby-of-butchering-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/09/trees-butchered-at-university/


Ktieb fuq Siġar Maltin

April 4, 2018
Baldacchino, A.E. (2018) Siġar Maltin – tagħrif, tnissil, ħarsien, għajdut.     Klabb Kotba Maltin. 226 pps +  xxv.

Trid tkun taf aktar fuq is-siġar Maltin li jlibbsu u jżejnu pajjiżna?  Trid issir tagħraf aktar kemm dawn jgħinnuna? Trid tgħin biex ikun hawn aktar għarfien u aktar apprezzament lejn dan il-wirt naturali? Naħseb li mela dan il-ktieb jinteressak. Dan għadu kif ġie ppublikat illum, L-Erbgħa, 4 ta’ April 2018. Aħseb għall-kopja kmieni. Iktibli jekk ikollok xi diffikultà biex issibu. Niżżik ħajr tal-għajnuna tiegħek biex flimkien inħarsu dak li ġejna mislufa.

  • Jagħti tagħrif wiesa’ fuq is-siġar u jidħol aktar fil-fond fuq xi speċi indiġeni Maltin.
  • Jiġbor tagħrif fuq il-ħajja tas-siġar u l-ambjent naturali tagħhom, kif dawn jistgħu jitnisslu u saħansitra jintużaw fit-tisbiħ tal-art.
  • Juri ritratt bil-kulur ta’ kull speċi msemmija, kif ukoll taz-zokk, tal-werqa, tal-fjura u taż-żerriegħa.
  • Jagħti tagħrif ukoll fuq kif dawn kienu jintużaw fil-mediċina tradizzjonali, kif jissemmew fil-mitoloġija u fil-Bibbja.
  • Jissemmew ukoll il-prinċipji tal-ħarsien, l-użu u l-immaniġġar tas-siġar u t-theddid minn speċi invażivi.
  • Ifiehem l-obbligi dwar il-ħarsien tas-siġar u l-ambjent naturali tagħhom – kemm dirett kif ukoll indirett – li Malta għandha bħala msieħba f’numru ta’ ftehimiet internazzjonali u anki dawk bħala Pajjiż Imsieħeb fl-Unjoni Ewropea.

Il-ktieb jagħti wkoll ħarsa lejn il-liġijiet tal-ħarsien tas-siġar: mill-ewwel regolament li ġie ppubblikat fil-Gżejjer Maltin sa dawk li hemm fis-seħħ illum.

Siġar Maltin – tagħrif, tnissil, ħarsien, għidut huwa ta’ għajnuna għall-għalliema u dawk kollha li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar is-siġar, jew biex jgħallmu aktar l-imħabba u l-għarfien tagħhom bħala parti mill-ħajja naturali li taqsam din l-art magħna.

aebaldacchino@gmail.com

għal aktar pubblikazzjonijiet fuq il-biodiversità Maltija ara:

https://wp.me/PL6Mk-bP


Planting on illegal deposits

January 26, 2018

Friday 26th January 2018

Planting on illegal deposits

 Alfred E. Baldacchino

The published regulations on the illegal deposit of material on land and illegal reclamation of land, being proposed by the Prime Minister and the Minister for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, can be a very good exercise contributing to the conservation of biodiversity. Yes they can. But will they?

A closer look at the English and Maltese versions, reveals the need of dotting a number of i’s and crossing a number of t’s.

The definition of ‘alien’ and ‘invasive alien species’, is conspicuous by its absence. Such definitions are neither found in the local empowering Acts referred to in the regulations. These are defined in the latest EU Regulation 1143 of 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species. Notwithstanding that the Minister for the Environment has not yet published (despite promising) these regulations as part of local legislation, EU regulations are enforceable in toto from date of publication by the EU, November 4, 2014.

Article 8 (ii) of the proposed regulations deals with the expropriation of land. If the owner does not comply with the provisions, his land can be expropriated “to protect the land from further illegal deposit of material”. So far so good, but if the land is expropriated it should be clear that it would be afforested according to these regulations, something which is not expressed.

Schedule 1 outlines requirements and terms of references for the method statement for afforestation. Schedule 1 presumably has been drafted by the Ministry for the Environment, with the input from the Environment and Resource Authority, unless this is negated.

Article 1.1 (a) of the schedule explains that “the trees and shrubs used for the rehabilitation shall be indigenous species which are native to the area/site concerned and compatible and appropriate to the adjacent habitats”. But there is no indication from where the trees are to be obtained. Why?

The Convention of Biological Diversity (article 8) also adopted by an EU Decision, states that “members states to this Convention (Malta is a Member State) should… prevent the introduction, control and eliminate, those alien species which are a threat to biodiversity”.

The Convention for the Conservation of Wildlife and its Natural Habitat, the Bern Convention (Malta is a Member State) in one of its recommendations (14/1984) urges its Members States to take the necessary steps to control the introduction of alien species because of their negative social, ecological and economic impacts, something which cannot be easily known before it is too late.

Furthermore the Bern Convention resolution (57/1997) urges Members States not to let the intentional introduction of alien invasive species in their country. It emphasises that if indigenous species are imported, these specimens are regarded as invasive alien species.

Another Bern Convention Resolution (58/1997), regards the indigenous extinct, rare or indigenous species whose numbers needs to be strengthened. This resolution urges members states to regulate these activates even where the planting of trees is involved. It urges member states to draft regulations to control introduced species which are indigenous to the country, intended to be used for such aims. What a better place to include such obligation than in these regulations.

All these obligations are completely missing from the proposed regulations. Article 1.1 (a) in the Schedule should oblige that “All the trees and shrubs used for afforestation should be propagated from local stock so as not to pollute the gene pool of local species.”

The lack of understanding of scientific and technical terms in the Maltese version does not do any honour to the drafter.

Schedule article 1.1 (b) obliges that the choice of species are to be guided by policy documents and guidelines re non-native plants invaders, “together with the list laid down in the appendix to this schedule.” The documents which were published for public consultation do not have such an Appendix attached. Whether this is a lapsus or not, it cannot be negated that the public couldn’t comment on it.

Was it a lapsus to omit the definition of “alien invasive species” or was it a measure of convenience? Landscapers would not like it for sure!

The above-mentioned article obliges that: “If any alien invasive species are already growing on site, these must be uprooted and destroyed as part of the rehabilitation procedures.” This is a good measure, but the destruction of such alien invasive species should be destroyed according to and under the supervisor of ERA, so that these would not be dumped somewhere helping in the further dispersal of the invasive species itself.

Therefore a sub-article to this article 1.1 (b) is to be inserted accordingly: “The method of destruction of invasive alien species should be approved by ERA so that these are destroyed in a safe way and do not contribute in any way to help the dispersal of the invasive species.” That is, if it is desired to control invasive species as nationally and internationally obliged.

The lack of understanding of scientific and technical terms in the Maltese version does not do any honour to the drafter. These are mostly in the Schedule 1 drafted by the Ministry for the Environment and ERA, unless it was some ‘landscaper’! It is indeed unbelievable that the drafter does not make any difference between indigenous and endemic. It also hurts to see that the national biodiversity protectors refer to “weeds” as “ħaxix ħazin”. Weeds are part of biodiversity, forming part of an ecological habitat, which the government has to take in consideration in national obligations regarding biodiversity loss by 2020.

It is such a howler that makes me very sceptic about these regulations with regards to the implementation, enforcement and biodiversity conservation. Furthermore these badly need Maltese proof reading by a qualified person, not only to correct orthographic and grammatical mistakes, but also to correct the translation of technical words.

Can one perhaps regard all these as lapsus by the drafters? ERA should know better, I believe. Yes these regulations can be beneficial, only if ERA professionally intervenes. But will they?

aebaldacchino@gmail.com

related readings:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2017/11/20/masters-in-eco-destruction/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/07/09/trees-and-invasive-species/