Il-Milied u s-sena t-tajba / Happy Christmas & happy new year


Lil dawk kollha li matul din is-sena għoġobhom jaraw il-kitbiet fuq dan il-blog, u dawk li żiedu l-kummenti tagħhom, jew inkella għenu biex ixerrdu l-messaġġ biex dejjem titqajjem kuxjenza pubblika aktar b’saħħitha dwar l-ambjent ta’ pajjiżna, u lill-ħbieb kollha tagħna nixtieq, flimkien ma’ Mary Rose, nawguralkom Milied hieni u sena ġdida mimlija paċi u barka biex flimkien ilkoll naqsmu u ngħixu f’dan il-pajjiż li ġie misluf lilna mill-ġenerazzjonijiet futuri. J’Alla jkun hemm oħrajn li jingħaqdu magħna għal dan il-għan.

————

To all those who during the current year had the pleasure of going through my blog, and those who contributed by adding their comments or else helped to share the message to further increase public awareness on the environment of our Country, and to all our friends, together with Mary Rose, we would like to wish you all a very happy Christmas and a new peaceful and blessed new year, so that together we can share and live in this Country which was lent to use by future generations. May others join us in doing so.

 

 

Advertisements

5 Responses to Il-Milied u s-sena t-tajba / Happy Christmas & happy new year

 1. Jennifer Fiorentino says:

  Fully reciprocated.

 2. Carmel Galea says:

  Hi Alfred, thanks for your wishes for Christmas and the New Year. Charles Galea

 3. Philip Grech says:

  Awguri lilkom u lil bnedmin kollha ta’ rieda tajba!

 4. BRIAN says:

  Milied Hieni, Kompli ghax kliemek ma jaqawx fuq widnejn torox.

 5. Godfrey Camilleri says:

  Nawguralkom Milied hieni u sena b’aktar attenzjoni ghal-wirt nazzjonali l-aktar fejn jidhlu sigar u pjanti. Grazzi tal-kitbiet kollha tieghek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: