Sena “DIŻASTRU” għan-naħal


one-news

Sena “DIŻASTRU” għan-naħal – hemm irħula li spiċċaw bla għasel

Janice Bartolo

5 ta’ Jannar 2017

Li bħalissa hawn ħafna mard, kapaċi jgħidlek kważi kulħadd.

Ħafna huma dawk li għandhom rih, uħud riefnu. Ħafna wkoll imorru għand tal-ħanut biex jixtru l-għasel, l-aktar dak ta’ Malta.

Dan tal-aħħar għandu storja mediċinali twila ħafna. Fl-antik, l-Eġizzjani kienu joffru l-għasel lill-allat tagħhom, imma kienu wkoll jużawh biex jibbalzmaw l-affarijiet u biex ifejqu feriti. Illum-il ġurnata, speċjalment għax donnha qed issir popolari t-terapija olistika, l-għasel għadu popolari, speċjalment meta bħala parti mit-trattament għall-irjiħat.

photo

photo: ONE News

Għalhekk skantajt mhux ftit meta mort nixtri l-għasel Mellieħi, u qaluli “din is-sena m’hawnx”.

Staqsejt għaliex, u wieġbu li t-temp kien kiefer ħafna. Mhux konvinta, dort aktar ħwienet, u kważi kulħadd bl-istess risposta. Wara li spiċċajt b’għasel li mhux pur, ħassejt li kelli nistaqsi lil Alfred E. Baldacchino, li jitkellem dwar il-biodiversità.

Mingħajr tlaqliq, wieġeb “din is-sena kienet diżastru għan-naħal”.

wied niexef

Wid il-Qlejgħa – juri n-nixfa fi Frar tan-nuqqas ta’ xita fl-2016

Spjega li waħda mir-raġunijiet hija li s-sena l-oħra ma tantx kellna xita, u għalhekk il-fjur slavaġġ fejn l-aktar li jirgħa n-naħal kien verament ftit u fqir.

bexx-f'mater-dei

Il-bexx kimiku fl-Isptar Mater Dei. La jgħin lin-nies u lanqas lin-naħal.

Barra minn hekk il-bexx kimiku bla kontrol fuq il-fjuri li jikbru qrib l-urban, li ħafna jqisuh bħala ħaxix ħażin, mhux biss ma għenx lin-naħal imma anki qatel ħafna minnhom.

“Il-bdil fil-klima bla dubju mhux qed jgħin” żied jgħid Baldacchino.
Fi kliemu, “in-numru kbir ta’ eluf ta’ naħal li ġew importati minn Taljan (bil-permessi kollha) żgur ma għinx lanqas għaliex dawn żdiedu l-kompetiżżjoni man-naħal Maltin għal-ftit fjuri li kien hawn”.
killed by public funds

Ir-riżultat tal-bexx, in-nuqqas ta’ fjuri meqruda bil-bexx, u n-nuqqas ta’ xita li xejn ma għinet biex iwarrdu s-siġar u l-fjuri slavaġġ.

Saħansitra qal li ħafna minn dawk li jkabbru n-naħal kellhom jitimgħuh biż-żokkor biex żammewh ħaj, u għalhekk anki dan ma ħalliex lin-naħal żmien biex jirgħa fil-mergħat. Minbarra hekk, kompla jispjega, dan jaffettwa l-kwalità tal-għasel. Uħud minn dawk serji Maltin li jrabbu n-naħal ma jridux li l-għasel tagħhom ikun mimli zokkor artifiċjali.
Temm b’dan l-appell: “hemm bżonn jittieħdu ħafna deċiżjonijiet professjonali biex jgħinu lil dan il-qasam, illum qabel ikun tard wisq.”
Nota: ritratti miżjuda wara ħlief l-ewwel wieħed. 
ara wkoll:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: