Mixja fil-masġar / A walk in the wood


mtarfa logo

Mixja fil-masġar / A walk in the wood

Fl-okkazzjoni tal-ftuħ uffċċjali tal-masġar fl-Imtarfa mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, nhar il-Ħadd 17 ta’ Jannar 2016, ġie mniedi ktejjeb, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż (A walk in the wood), dwar xi ftit mill-ispeċi ta’ flora u ta’ fawna li wieħed jista’ jiltaqa’ magħhom f’dan il-masġar.

Dan il-masġar kien fil-biċċa l-kbira tiegħu meħud minn siġar tal-Ewkaliptus, siġra Awstraljana li ftit li xejn tagħmel ġdid lill-biodiversità Maltija, kemm minħabba l-ilma li tixrob mill-art, kif ukoll minħabba l-weraq li bil-kimika tagħhom ma jħallux pjanti oħra jikbru qrib is-siġra.

mixja fil-masgarBi ftit ħsieb, uħud minn dawn is-siġar ġew mibdula ma’ numru ta’ siġar u sġajjar indiġeni Maltin. Fost dawn wieħed jista’ isib is-siġra tal-fraxxnu, il-ġenista safra, u anki ir-riħan. Dawn flimkien mal-flora l-oħra li issa tista’ tikber aħjar f’dan il-masġar, jiġbdu lejhom numru ta’ fawna, fosthom naħal tal-għasel. Aktar mas-siġar Maltin jikbru u jieħdu posthom fil-masġar, wieħed il-fawna li tidher fil-masġar tikber aktar.

Dan il-ktejjeb huwa mħejji bil-għan li jgħin lil dawk li jmorru f’dan il-masġar biex ikunu jistgħu jagħrfu aħjar ftit mill-ispeċi li jaraw, u jkunu jafu xi ftit tagħrif fuqhom.

Dawk li jixtiequ jkunu jafu aktar fuq dan il-ktejjeb jistgħu jkellmu lill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa.

 

Kunsill Lokali Mtarfa, Town Centre, Triq ir-Reġimenti Maltin, Mtarfa.         Tel: 2145 1145                                                                                                     Facebook: https://www.facebook.com/MtarfaLC/?fref=ts

3 Responses to Mixja fil-masġar / A walk in the wood

 1. gaucivincent says:

  Prosit lill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa.

 2. Victor Cassar says:

  Prosit tal- kontribut tieghek lejn gharfien ahjar tan- natura madwarna.posted your info to my contacts if I may . victor

 3. Dr. Brian Farrugia says:

  Looks like a very interesting book, will try to obtain one.
  Apparently rehabilitation of the area is being carried out under your guidance. I would like to help.
  Are there any Iris foetidissima specimens growing there ?
  I would be able to donate some Iris foetidissma plants grown from seeds in the SVPR Botanical Garden in the near future,
  as you know this plant is very rare and is an indigenous iris growing in woods like buskett and Argotti gardens.
  I would enlist the help of some local school children to plant them, it is more fun, and they learn to appreciate nature more.
  http://www.maltawildplants.com/IRID/Iris_foetidissima.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: