It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 3


NewsBook

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Diċembru, 2014

It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 3

Alfred E. Baldacchino

Ir-responsabbiltà kbira

Minn dak miktub sa issa, fl-ewwel u fit-tieni  parti, naħseb li mhux diffiċli li wieħed jara d-differenza ta’ dan it-tagħlim minn dak li konna mgħallma fl-imgħoddi. U naħseb li jkun hemm uħud li jaqblu miegħi meta ngħid li t-tagħlim tal-imgħoddi wassal biex inbnew imperi, intilfu ħafna ħajjiet, u tħarbtu u nħlew riżorsi naturali li kollha biegħdu lil dawk li wettquhom minn Alla li ħalaqhom.

Wieħed illum jista’ ukoll jifhem u jara t-tagħlim ta’ numru ta’ mexxejja tal-Knisja Kattolika fuq din ir-responsabbiltà kbira li l-bniedem għandu.

Skont il-Ġenesi, l-ewwel ktieb tal-Bibbja, il-bniedem huwa l-kreatura l-aktar għolja, il-kreattura li “Alla ħalaq fuq xbihetu” (Ġenesis 1:27). In-natura, li llum ngħidulha l-biodiversità, tpoġġiet taħt il-ħakma tiegħu. Il-bniedem huwa kkmandat biex “jimla’ d-dinja u jrażżanha, u jaħkem fuq l-annimali”. Il-bniedem mhux biss huwa l-mexxej, u dak li jħares l-ekosistema, imma wieħed li huwa fdat bil-ħarsien ta’ propjetà li mhux tiegħu. Ir-rwol tiegħu huwa li jieħu ħsieb dak li jkun fdat lilu u jerġa jgħaddih lura mingħajr mittiefes lis-Sid.

Ġie spjegat ukoll li din id-dinja mhux tagħna. “id-dinja hija ta’ Alla” (Salm 24:1). Din ġiet mgħoddija lilna biss bil-wegħda li aħna ma nħarbtuhiex. Din ir-responsabbiltà għall-ħajja hija wkoll imsejsa fuq it-tagħlim ta’ reliġjonijiet ewlenin tad-dinja u l-mexxejja tagħhom.

Meta l-Q.T. il-Papa Ġwanni Pawlu II f’Nairobi indirizza lill-Programm Ambjentali tal-Ġnus Magħquda (United Nations Environment Programme), silet kliem mill-Ġenesi biex juri t-triq u jmexxi lill-fidili fir-responsabbiltà tagħhom lejn il-ħolqien li ħalaq Alla. Il-Q.T. il-Papa tkellem dwar id-dmir tal-knisja lejn il-ħarsien u t-titjib tal-ambjent tagħna, li huma marbutin mal-kmand ta’ Alla. Alla ħalaq kollox u fdahom fil-ħarsien tal-bniedem, li anki hu kien maħluq fix-xbiha tiegħu, kif insibu fl-ewwel paġni tal-Bibbja (Ġenesis 1:27).

Papa-GP-II---ftehimMingħajr dubju, wieħed jista’ jgħid li l-Q.T. il-Papa Ġwanni Pawlu II, fid-diskorsi tiegħu, qiegħed il-ġebla tax-xewka ta’ tfassil nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli. Dan il-ħsieb huwa msawwar f’Agenda 21: plan ta’ azzjoni wiesgħa li għandu jkun il-bażi f’firxa dinjija, nazzjonali u anki lokali minn organizzazzjonijet tal-Ġnus Magħquda, gvernijiet u entitajiet ewlenin, f’kull qasam fejn hemm l-impatt tal-bniedem fuq il-biodiversità.

Żvilupp sostenibbli jfisser li l-mod kif il-ġenerazzjonijet tal-lum jużaw ir-riżorsi naturali, ma jċaħħdux lill-ġenerazzjonijiet ta’ għada, li silfuna din id-dinja, li jużawha bl-istess mod.

Il-Q.T. il-Papa Ġwann Pawlu II fisser li l-iżvilupp sostenibbli huwa meħtieġ għad-dinjità tal-bniedem, u għalhekk responsabbiltà serja li wieħed jaħkem fuq il-kreazzjoni b’dan il-mod li jkun veru qiegħed jaqdi l-ġenerazzjonijiet ta’ għada. L-esplojtazzjoni tar-rikkezzi tan-natura jridu jsiru skont prinċipji u bi ħsieb meqjus mhux biss għall-ħtieġa tal-bniedem tal-lum, imma anki għall-ġenerazjzonijiet ta’ għada. B’dan il-mod, ir-responsabbiltà tal-bniedem fl-ippjanar u l-immaniġġar tar-riżorsi, ma għandhomx ikunu mfassla la fuq żmien qasir, u lanqas fuq qliegħ personali, imma għandhom iżommu quddiem għajnejhom li l-ħolqien qiegħed hemm għall-ġid tal-umanità kollha.

Imma tagħlim fuq l-iżvilupp sostenibbli minn mexxejja reliġjużi nitkellmu fuqu darb’oħra.

Ara wkoll:

It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 1   http://wp.me/pL6Mk-NP

It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 2   http://wp.me/pL6Mk-NX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: