It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 2


NewsBook

It-Tnejn, 1 ta’ Diċembru, 2014

It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 2
Alfred E. Baldacchino

Bilanċ delikat

Fl-ewwel artiklu tajna ħarsa ħafifa dwar tagħlim reliġjuż dwar l-ambjent. Din id-darba sejrin inkomplu naraw aktar tagħlim f’dan il-qasam.

Fil-ktieb tal-Lhud, it-Talmud, naqraw li meta Alla l-Imbierek ħalaq l-ewwel bniedem, ġibdu lejh u wissieh: “Ara x-xogħlijiet tiegħi, ara s-sbuħija tagħhom, il-perfezzjoni tagħhom; dak kollu li ħlaqt, ħlaqtu għalik. Ħu ħsiebu biex ma tgħarrqux jew biex ma teqridx ix-xogħol tiegħi, għaliex mhu sejjer ikun ħadd biex isewwieh warajk.”

talmud

Il-Kuran, il-ktieb imqaddes tal-Musulmani, jgħallem: “Dak kollu li hemm fis-smewwiet u fl-art huwa kollu tiegħu. Kollox jobdi r-rieda tiegħu. Huwa hu li jgħati l-ħajja lill-kreazzjoni” (30:25).

Il-kreazzjoni hija mfassla biex taħdem bħala ħaġa waħda, bilanċ delikat ekoloġiku. “Tbagħbasx dan il-bilanċ, iżen bil-ġustizzja, u tindaħalx fil-bilanċ. Huwa Hu li poġġiek mexxej tad-dinja” (6:165).

koran

It-Testment il-Qadim jgħallem li l-art hija ta’ Alla. Il-bniedem huwa “barrani u mistieden”. L-art, imbagħad, ma għandiex tinbiegħ għal dejjem, għax l-art hija tiegħi, u intom qiskom barranin jew qegħdin miegħi (Leviticus 25:23).

“Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha” (Salm 24 (23):1). Il-bniedem għandu “jmexxi d-dinja bi qdusija u b’ġustizzja” (Għerf 9:3). “U l-Mulej Alla ħa lill-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Għeden biex jaħdmu u jħarsu (Ġenesi 2:15).

Id-Dalai Lama, fid-dawl tat-tagħlim Buddista, jgħallem: “Għandna dinja waħda biss, u kull ħsara li nagħmlulha, jaqa’ fuqna”.

dalailama-1

A. Thiradhammo, mill-monasteru Buddista ta’ Dhammapala, filwaqt li jagħmel referenza għall-bilanċ delikat ekoloġiku jfiehem: “il-fehma żbaljata ta’ suġġetti u oġġetti separati u indipendenti minn xulxin hija riżultat ta’ injuranza egoista”.

F. Khalid, id-direttur fundatur tal-Fondazzjoni Musulmana għall-Ekoloġija u Xjenzi Ambjentali, jiddikjara bis-saħħa: “id-dominanza fuq il-kreazzjoni hija biss ta’ dak li ħalaqha u ma hemm l-enda ħjiel li Hu għadda din ir-responsabbiltà lil xi waħda mill-kreatturi tiegħu, intelliġenti kemm hi intelliġenti.”

The Tablet, gazzetta Kristjana Brittanika (tal-4 ta’ Ottubru 1986), meta titkellem fuq ir-reliġjon Kristjana, tgħid li ħafna li jħaddnu l-fidi Kristjana għandhom ħafna xi jwieġbu għall-għemilhom. Filwaqt li tikkwota lil Max Nicholson, awtorità magħrufa fl-ekoloġija, tgħid li hija traġedja li l-aktar reliġjon b’saħħitha fid-dinja kellha tkun “waħda minn dawk il-ftit li ppridkat id-dritt mingħajr tarf tal-bniedem li jiddomina n-natura”. Kif għidna qabel, bil-għajnuna ta’ Alla dan sar tagħlim tal-imgħoddi.

chief seattle54

Fl-Awstralja, l-ispiritwalità tal-Aboriġini tgħallem li “l-art hija ommna” u “l-art mhux tal-bniedem, imma l-bniedem huwa tal-art”. Wieħed mill-Indiani tal-Amerika ta’ Fuq, Cheaf Seattle, jispjega: “Dan nafuh: id-dinja mhux tal-bniedem; imma l-bniedem huwa tad-dinja. Dan nafuh: kull ħaġa hija marbuta ma’ oħra bħad-demm li jgħaqqad il-familja. Kull ħaġa hija marbuta ma’ oħra. Dak li jiġri lid-dinja, jiġri lill-ulied id-dinja. Il-bniedem ma niseġx in-nisġa tal-ħajja, imma huwa biss ħajta minn din in-nisġa. Il-ħsara li jagħmel lil din in-nisġa, jagħmilha lilu nnifsu.”

Minn dan naraw ir-responsabbiltà kbira li għandu l-bniedem bħala l-aktar ħolqien intelliġenti u għalhekk bħala mexxej ta’ din is-sitema ekoloġika lil huwa għandu d-dmir li jħares.

Fl-artiklu li jmiss nitkellmu fuq din ir-responsabbiltà kbira li għandu l-bniedem lejn il-ħolqien.

Ara wkoll:

It-tagħlim tar-reliġjonijiet dwar l-ambjent – 1   http://wp.me/pL6Mk-NP

 

 

 

aebaldacchino@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: