Yet another toothless dog

August 26, 2016

times of malta

Yet another toothless dog

Friday. August 26, 2016

Alfred E. Baldacchino

The way in which the new Planning Authority handled the applications for high rise buildings is a harbinger of things to come with regard to the complete destruction of these islands socially, environmentally and economically. Without any policy on the matter, without any public consultations, without any respect for anything or anyone but with urgency to please the selected few while the sun shines, the PA decided to approve the applications with absolutely no sign of professionality at all.

The fact that the new Environment and Resources Authority was absent from such an important decision is also very worrying.

A new era seems to be dawning on the environment, which, we have been told, ” … will be given the priority it deserves…”

The ERA chairman was indisposed and sent an explanatory letter. If I were the ERA chairman and I were sick, I would have crawled to the meeting, if only to make my presence felt. It would have been important to vote and make ERA’s position known. If medical reasons did not allow me to crawl, I would have sent a letter to the PA chairman stressing the need for it to be read before the vote was taken and highlighting ERA’s vote.

I would also have entrusted one of the ERA board members with the task to substantiate ERA’s official position. I would certainly not have sent the letter to a PA board member to use as he deems fit.

Such unprofessional behaviour simply shows that the government’s intentions to split Mepa into two authorities was just a sham. It wanted to make things easier for the selected few, weakening national and EU environmental obligations and responsibilities, giving a blank cheque to development applications having a hidden political blessing.

This was evident when the environment protection directorate was kept in limbo by Mepa when they were supposed to be in the same bed. Unconcerned, Mepa presented the Parliamentary standing committee on the environment with an impact assessment on Żonqor Point, confirming that the directorate was not consulted and drafters of the assessment had to remain anonymous.

The Environment and
Resources Authority, still so
young, has signed its own
death warrant

 

The new ERA, the promised champion of the environment, failed at its first hurdle. ERA, still so young, has signed its own death warrant through its impotency. The subsequent news that the ERA chairman described the EIA of the Sliema skyscraper as a “sham” confirms that ERA is another toothless authority.

I am indeed sorry for the ERA chairman. I had high hopes and honestly believed he would go far towards the protection of our environment – the basis of life as professionally he fully well knows.

The Sliema parish priests and the Church Environment Commission were constrained to voice their concerns. One cannot run with the hares and hunt with the hounds. The leadership of the Church is emerging to be a solid promoter of the social and environmental responsibilities in the country, in line with Pope Francis’s encyclical Laudato Si’. Yet, it is already being hounded by the square-circled political mentality.

Considering the local conditions, the high rises approved and others being proposed are anti-social, anti-environmental and anti-economical. Unfortunately, the powers that be, despite claiming they hail from the socialist camp, are dead set to accommodate the selected few at the expense of the exploited many, who sooner rather than later will have to pay through their noses, financially, socially and environmentally.

Such an official blinded vision is an extreme capitalist mentality rather than a moderate socialist commitment. But this is of no concern to those involved in these decisions. Greed, materialism and the exploitation of everything, at everyone’s expense, seem to be the order of the day.

As a past chairman of the Church Environment Commission once wrote: ” … Mepa, which should be our national watchdog on environmental protection and good management, has been turned into an old toothless dog often receiving merciless battering from all directions, including from the authorities, the public at large, NGOs and also from environmental speculators. And, let us all be aware, this state of affairs mostly satisfies the hidden agenda of the latter!”

He had also said: “What we need is a national watchdog called MEA: the Malta Environment Autlority. This should be able to act as a strong regulatory body in environmental matters, with all the required resources, including a well-trained and motivated staff. And, as a national watchdog, it should be able to act independently of all other govemment entities and authorities. Our MEA should play second fiddle to none” (Times of Malta, January 1, 2010).

Bold and noble words indeed when said with conviction.

cartoonThe old toothless dog is still running the show. And it is not only the old toothless dog that is still receiving such criticism. It has now been joined by a seemingly toothlless ERA.

One has to be aware that scientific decisions are arrived at in a very, very different way from political decisions. “And let us all be aware, this state of affairs mostly satisfies the hidden agenda of the latter”.

Who has let down whom?

Alfled Baldacchino served as assistant director of the Malta Environment and Planning Authority’s environment directorate.

aebaldacchino@gmail.com

 


Fjuri indiġeni Maltin 8 – Il-Kaħwiela

August 16, 2016

logoSoċjetà Filarmonika Nicolò Isouard – Festa Santa Marija Mosta – Awwissu 2016    

Il-kaħwiela – Anemone coronaria – Crown Anemone

Alfred E. Baldacchino

Fuq ir-riħ tal-Wied tal-Isperanza nsibu Triq il-Kaħwiela. Isem ta’ fjura li ta’ min inkunu nafu ftit aktar fuqha.

Il-kaħwiela hija fjura li tikber fis-selvaġġ madwar il-Mediterran. Tinstab tikber ukoll f’pajjiżna għaliex hija fjura Maltija. Fjura indiġena għal Malta, jiġifieri minn dejjem kienet tikber fil-gżejjer Maltin u ma nġabetx hawn mill-bniedem. Din l-ispeċi tagħmel parti mill-familja taċ-ċfolloq (buttercups)  u tinstab fil-grupp (genus)  tal-Anemone.

L-ispeċi ta’ fjuri f’dan il-grupp għandhom basla tonda li tkun midfuna mhux fil-fond taħt wiċċ il-ħamrija. Din il-basla tagħmel il-kaħwiela pjanta perenni, jiġifieri tgħix għal aktar minn sentejn. F’pajjiżna twarrad minn Jannar sa Marzu. Imbagħad torqod matul ix-xhur tas-sajf, u kif tħoss l-ewwel xita fil-ħarifa, mill-basla jfeġġgħu u jikbru l-weraq.

Anemone_Coronaria 2Il-weraq jikbru fuq magħseb twil u x-xifer tagħhom ikunu maqtugħ forma ta’ swaba’. Il-magħseb tal-fjura wkoll jikber mill-basla. Dan joħroġ minn taħt l-art mgħawweg bħal ganċ, imma aktar ma jitwal aktar jiddritta. Tard fix-xitwa jiftħu l-fjuri mill-buttun tal-weraq, fuq magħseb twil mingħajr weraq, iżda muswaf.

Il-fjura tal-kaħwiela jkollha bejn ħamsa sa sitt petali, b’diametru ta’ bejn 3 sa 8 ċm. Dawn jistgħu jkunu jew ħomor, bojod jew koħol. Huma jkunu mwieżna fuq it-tliet werqiet modifikati li bihom ikun magħmul il-buttun. Il-kaħwiela togħla minn 15 sa 45 ċm.

F’nofs il-fjura nsibu għenuq irqaq li fit-tarf tagħhom ikollhom il-boroż żgħar bil-għabra tad-dakra, kif ukoll il-partijiet li jkollhom l-ovarji bil-bajd. Dawn ikunu blu metalliku skur, jidhru suwed, li jiġbdu lejhom l-insetti, fosthom naħal, li jdakkru l-fjura. Ta’ spiss wieħed jista’ jara xi ħanfus fil-fjura tal-kaħwiela.

Anemone_Coronaria 3Din hija pjanta li tagħmel iż-żerriegħa li tkun magħluqa ġo frotta b’qoxra ħoxna. Għalhekk din l-ispeċi hija Angiosperma, kelma Griega li tfisser żerriegħa li tkun magħluqa b’għatja. Il-kaħwiela tagħmel numru kbir ta’ żerriegħa li jkollhom troffof ta’ xagħar fin biex jgħinhom jinfirxu u jissiefħu ’l bogħod bir-riħ.

Il-kelma Anemone hija kelma Griega li tfisser maħbuba mar-riħ. Skont in-naturalisti Rumani Pliny u Elder, il-kaħwiela tiftaħ biss meta jkun ir-riħ U forsi għalhekk il-ħajja tal-fjura ma tantx hija waħda twila.

Il-botanista Grieg Dioscorides, jgħid li l-kaħwiela tintuża għall-għanijiet mediċinali. Huwa jikteb li meta l-meraq tal-għeruq tal-kaħwiela jintgħasru fl-imnifsejn, dan inaddaf ir-ras. U meta l-għeruq jintgħomdu jnaddfu il-mogħdijiet tan-nifs mill-maħta.

Jgħid ukoll li meta l-għeruq tal-kaħwiela jitgħarrqu fl-imbid, dan jgħin kontra l-infjammazzjoni u dwejjaq oħra fl-għajnejn. Barra minhekk, jgħid, li l-magħseb tal-weraq u l-weraq jintużaw biex jgħinu n-nisa li jkunu jreddgħu, u anki fit-tnixxija tad-demm tagħhom.

Anki Plinju l-Ikbar jikteb li l-anemone tista’ wkoll tintuza kontra d-deni, imma l-fjura trid tinġabar hekk kif tidher waqt li jitlissen kliem meqjus. Din tinżamm imġeżwra f’ċaruta ħamra u tinżamm fid-dell, biex tkun lesta biex titpoġġa fuq dak li jkollu d-deni. Tant li fl-Ewropa, fiż-żminijiet tan-nofs, kienet titpoġġa kuruna magħmula mill-fjuri tal-kaħwiela madwar l-għonq tal-persuna marida, għax kien maħsub li din tgħin biex tniżżel id-deni.

Anemone_Coronaria 1Fit-twemmin u tradizzjonijiet tal-Griegi tal-qedem, kien maħsub li l-kaħwiela kellha rabta mal-imħabba ta’ Venere ma’ Adonis. Skont il-mitoloġija Griega, Adonis inqatel minn ħanżir selvaġġ waqt li kien għall-kaċċa tiegħu. Meta Venere ratu mixħut fuq ir-ramel f’għadira demm, ferxet ftit għasel ifuħ fuq id-demm tiegħu u minnu kibret il-fjura kaħwiela!

Fil-gżejjer Maltin il-kaħwiela nsibuha tikber kemm fl-għelieqi maħduma, fl-għelieqi mitluqa, u anki qrib il-widien. Mhux daqshekk rari, u nstabet tikber, fost oħrajn, f’Wied id-Dis, il-Għargħur, il-Buskett, il-Wied ta’ Kandja u Wied Qirda. F’Għawdedx tista’ tinstab ukoll fix-Xagħra, Marsalforn u d-Dabrani, kif ukoll Kemmuna.

U t-triq fil-Mosta hija msemmija għal din il-fjura.

 

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

Fjuri indiġeni Maltin 7 – Is-Sempreviva ta’ Għawdex

Fjuri indiġeni Maltin 6 – Għajn is-serduq

Fjuri indiġeni Maltin 5 – It-Tengħud tax-Xagħri

Fjuri indigeni Maltin 4 – It-tengħud tas-siġra

Fjuri indiġeni Maltin 3 – Il-Kappara

Fjuri indiġeni Maltin 2 – Il-Kromb Il-baħar

Fjuri indiġeni Maltin 1 – Il-Ħannewija

 

 


Se nsiru deżert

August 14, 2016

illum

Il-Ħadd, 14 ta’ Awwissu, 2016

Albert Gauci Cunningham

ilma 1

ilma 2

ilma 3

ilma 4

ilma 5

aebaldacchino@gmail.com

Ara wkoll:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/03/26/it-never-rains-it-pours/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/06/24/xqed-naghmlu-bl-ilma-tax-xita/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/29/dezert-niexef-nixfa-ta-ideat/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/29/l-immaniggar-tal-ilma-fmalta/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/02/14/in-nixfa-tax-xitwa-u-s-sigra-tal-lewz/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/10/27/fallen-trees-and-lost-water/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/01/09/god-and-landscaping/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/04/28/water-harvesting-culture/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/01/26/il-bdil-fil-klima/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/11/20/aghmel-xita-aghmel-2/


It-triq għar-Rabat

August 8, 2016

 

harga 3_Page_1

 

 

 

harga 3_Page_2


Trees and invasive species

July 9, 2016

times of malta

Trees and invasives

Saturday, 9th July 2016

Alfred E. Baldacchino

It was definitely good news to hear the new Environment Minister announce two new regulations for the protection of biodiversity during the last meeting of the Permanent Committee of the House of Representatives for the Environment and Development Planning (June 28).

trees

Trees growing as they should grow, not like those at the University Campus. Photo Times of Malta.

Good news to hear that two sets of regulations will soon be published: one on the promised and much awaited protection of trees and the other on the transposition of the new EU regulations on invasive species. Credit has to be given where due.

butchered tree 7

Endemic ‘landscaping’ in the Maltese Islands. And also on the University Campus. Photo A E Baldacchino.

One hopes the new regulations on tree protection will address the present mismanagement of trees, mostly paid out of public funds. And that they will also include provisions which will put an end to barbaric practices such as those which took place at the University campus, where close to 60 indigenous mature olive trees were butchered.

José Herrera’s brief reference to invasive species shows he is in need of urgent help and exposure to the definition of invasive species. It would be to his benefit if he were to read, even if only the preamble, the EU regulations about invasive species which his ministry is about to transpose to local legislation.

Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of October 22, 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species, will definitely put Herrera in a better position to understand the obligations of this legal instrument on invasive species.

One hopes the new regulations on tree protection will address the present mismanagement of trees, mostly paid out of public funds.

The more so since these EU regulations contain many references to other EU and international conventions binding legislation on invasive species.

Such references will enable Herrera to understand the real legal and technical definition of invasive species in the field of the protection of biodiversity. He will then certainly realise how poor the definition he has been handed is, on which unfortunately he is basing the whole concept for the protection of trees.

Penisetum - Għamieri - 2014,12.18

Fountain grass – one of the recently introduced invasive species – growing profusely at the Għammieri car park. This does not have any impacts on any gene pool, but it is growing wild in an area which is under the responsibility of the Minister for the Environment.

It would be a great help to him if he arrived at his own conclusion on these international legal provisions, and being a legal person it should not be that difficult.

Herrera’s body language and brief speech on the advice given by his technocrats regarding such EU obligations put him in an embarrassing and uneasy position especially when referring to the scientific aspect of invasive species. He showed that he is not au courant with such important legal instruments.

It is quite evident that these have not yet been brought to his attention although one cannot understand how this can be done by technocrats who may not be aware of them.

Sempreviva-ta'-Għawdex---mhedda

Hottentot fig – one of the worst 100 invasive species in Europe. Yet planted and paid for by public funds for landscaping purposes. The photo shows how it is suffocating the endemic Maltese Everlasting (Sempreviva ta’ Għawdex) in Dwejra Gozo. It does not have anything to do with polluting the local gene pool of any indigenous species, yet it is one of the worst invaders.

Invasive species control is not only relevant to the pollution of the gene pool of indigenous species, as Herrera seems to have been advised. The negative social, economic and ecological impacts of imported invasive species such as fountain grass, siris tree, hotentot fig, tomato leafminer, and the red palm weevil (just to mention a few), do not have anything to do with the pollution of the gene pool.

Most of these invasive species have and some are still being used in this so-called ‘landscaping’ paid from public funds by one of his colleagues.

One invasive species mentioned is related to agriculture. The Plant Health Department, which is in his portfolio, can shed a lot of light on the negative impacts of invasive species.

2008.01.15---dead-palm-tree-at-Imtarfa

One of the 5000+ dead palm trees killed by the red-palm weevil, imported with palm trees to be used for landscaping purposes. Profits were made, but society and the environment are still paying the cost of such a short-sighted political decision.

Herrera’s speech also shows his need to widen his view on what is an invasive species. Admittedly, he is still green on this delicate subject matter, which makes such need more urgent. The definition he is projecting can only have come from technocrats who have never attended or been exposed to international meetings on the subject, be it that of the Bern Convention, or the Convention on Biological Diversity or of the European Union. If they had, Herrera would be in a more comfortable position.

The first decision taken by Herrera as an Environment Minister against the continued use of glyphosate was widely applauded. This he achieved because he wisely and attentively heard all stakeholders and took the decision himself. A decision which made him stand head and shoulder above all the other EU environment ministers, taking in consideration the social and ecological impacts of the further use of this pesticide.

It is an open secret that his technocrats’ advice was diametrically opposite before Herrera decided to listen to what others were saying. It now seems that the same blinkered scenario is leading Herrera on the same negative footsteps with regards to invasive species.

The above are some of the Government's publications, all adequate administrative and legal tools which can make any green dream come true. Yet they are mostly ignored and hardly enforced at all. Why? I hate to think that these were published just for the attention of the EU and its Member States. Or perhaps to take the public for a ride? But if not so, then why are they not taken into official decisions and enforced?

Code of Conduct on Invasive Alien Spaces. This booklet was financed by the Ministry of Finance, the Economy and Investment through the Fund for Hosting International Conferences in Malta (MFEI Circular 5/09).   Surely a must read for every Minister of the Environment, before taking any stand on invasive alien species. Incidentally the species behind bars in the picture is a hottentot fig flower.)

If the regulations covering the protection of trees are to address invasive species as explained and projected by the Minister, than these are bound to fail even before publication.

With regards to the other local regulations transposing the EU regulations, being regulations already approved and published by the EU, these are already in force in toto in all EU states. It would indeed be a great pity if Herrara’s new regulations contradict others.

Whether Herrera choses to dance to his technocrats’ music, and bar all other views with regards to the obligations of international and EU obligations, is up to him. As Environment Minister, Herrera is responsible for the administration, monitoring, implementation and enforcement of these EU obligations on invasive species; even if these are ignored by one of his colleagues.

This is a collective responsibility shared with his Cabinet colleagues. And one cannot image any technocrat worth his mettle to even think that requests to honour EU obligations on invasive species regulations can be attributed to any fundamentalist.

It is assumed that Herrera can easily understand these legal obligations, when and if these are brought to his attention.

One regrets to say that EU Environmental Acquis with regards to protection, management, enforcement, communication, education and public awareness in the Maltese islands are at their lowest ebb since accession to the EU in 2004.

Herrera has a golden opportunity to address this, but not through half-baked, possibly contradicting regulations and comments not exactly in line with EU obligations being suggested by his technocrats.

One cannot put all the blame on Herrera. He should be given the time and opportunity to inform himself, hear carefully and more important, to listen.

Whether he desires to do so, to be able to reach his own reasoned political decision, is completely up to him. I just cannot understand why he is making it so difficult for himself.

The political duty and decision to inform himself better before concluding is solely Herrera’s, and not that of any of his technocrats. Once bitten twice shy as he is sure to know.

Alfred Baldacchino is a former assistant director at the Malta Environment and Planning Authority’s environment directorate.

aebaldacchino@gmail.com

Further reading on trees and invasive species:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/06/18/there-is-no-respite-for-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/06/04/butchered-olive-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/11/national-hobby-of-butchering-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/09/trees-butchered-at-university/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/09/06/3505/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/06/16/maltese-trees-conserving-and-landscaping/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/04/14/l-%c2%adispeci-invazivi-u-l%c2%ad-mepa/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/10/23/u-l-qerda-tas-sigar-tkompli-bl-istess-ritmu/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/02/24/l%c2%ad-akacja-tal%c2%ad-harir-%c2%ad-sigra-invaziva/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2011/07/17/is-sigar-fil-bliet-u-fl-irhula-maltin/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/06/21/the-introduction-of-alien-species-into-the-natural-environment-%e2%80%93-a-european-concern/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/30/massacre-of-mdina-ditch-trees-is-the-eu-really-involved/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/07/25/the-red-palm-weevil-another-alien-species/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/02/21/is-sigar-maltin-2/


There is no respite for trees

June 18, 2016

times of malta

Saturday, June 18, 2016,

There is no respite for trees

Alfred E. Baldacchino
tree at Ta' Xbiex

The Ta’ Xbiex tree posted on facebook

The proposed uprooting of trees at the Ta’ Xbiex yacht marina provoked a flow of comments and criticism on the social media. This followed a decision to “condemn to death by Transport Malta with the blessing of Ta’ Xbiex local council and the hidden hand of the Gżira local council”. Incidentally, the Gżira local council also had a hidden hand in the butchering of the indigenous olive trees at the University campus.

It is now becoming more clear that one of the main items at the top of some local councils’ agendas is the destruction of urban trees in their territory. They certainly do not show any appreciation for such an important natural heritage, nor any respect for political commitments and (inter)national obligations.

The trees at Ta’ Xbiex intended for uprooting fall under the responsibility of the Minister for Transport and Landscaping. This ministry is becoming more and more notorious for the decimation of trees in the Maltese islands, both directly and indirectly. In fact, it would not be surprising to say that the Minister for Transport and Landscaping seems to be completely unaware of his party’s electoral manifesto.

manifest 2013Article 56 of the Labour electoral manifesto promises that the government will “continuously protect the existing trees in Maltese cities and villages and incentivise the planting of more trees, particularly indigenous trees”.

Section 9 commits the government, which “believes that Malta should be in the forefront in environmental standards. Not because there are obligations from the European directives but because this is what our children deserve.”

Despite such commitments, the devastation of urban trees has been going on even under the present administration.

To add insult to injury, the Minister for Transport and Landscaping is responsible for a public-private partnership agreement for which the Maltese public is now paying €8 million a year.

Penisetum - Vittoriosa - 2014.10 (5)What has one to show for all this public money spent in the last 14 years, that is €112 million? Invasive species spreading all over the islands, such as fountain grass, hottentot fig and siris tree, expanses of turf gulping scarce resources of water, most of which ends Penisetum - St. paul's Bay - 18.05.16up running down the adjacent streets, herbicides preventing Maltese wildflowers from propagating and offering an adequate habitat for pollinators such as bees and for insect larvae, mutilated and uprooted trees, annuals which are planted for a couple of weeks and then ploughed to be replaced by other annuals. All are endorsed and paid for by the said ministry.

Penisetum - Siri Tree - Vittoriosa - 20.10.13Considering the above promises, national and international obligations and subsequent damage to the local biodiversity, I asked for a copy of the agreement. Following a number of refusals by the Ministry for Transport and Landscaping, last January Penisetum - qormi 29.09.1119, the Commissioner for Data Protection “instructed the minister to forward a copy of such agreement”. But Joe Mizzi’s ministry is still objecting to handing it over.

One of the main items at the top of some local councils’ agendas is the destruction of urban trees in their territory

Penisetum - Mater Dei - 28.02.2014What is so scandalous in this agreement? What is the reason for objection when the Data Protection Commissioner “concluded that it does not contain any information having a commercial value”? It is an open secret that the original agreement was the result of a direct order and not made through a call for interest from various stakeholders. Why is the minister so keen to keep such an official public agreement Penisetum - Dingli - 07.12.14so close to his heart? Is there anything embarrassing in it? Is it possible that what is being paid from public funds is not exactly in line with what is stipulated in the agreement?

The protection of trees and the natural habitat is the responsibility of the Minister for the Environment, who is obliged to ensure that the number of national and international biodiversity obligations, including those of the Penisetum - Għamieri - 2014,12.18EU are honoured. Perhaps the new Environment Minister can give a helping hand to Mizzi and put his foot down on such destruction as he courageously and boldly did regarding the vote at the EU against the extended use of the herbicide glyphosate?

The introduction to the 2013 electoral manifesto, signed by Joseph Muscat, now Prime Minister, clearly states that: “For us Malta does not belong to this one or that one. It does not belong to any clique. Malta belongs neither to some politician nor to some political party. Those times are past.”

balzan 02,10,08Judging by the way trees are handled, it seems the ministry is still anchored to past times. One has only to look at all the disfigured urban trees, the spread of invasive species, the waste of resources, the spread of exotic species at the expense of indigenous trees to reach such a conclusion.

Besides, the Ministry for the Environment seems to think and believe that the public agreement that provides public funds for the above-mentioned environmental damage is its property.

zebbug entrance 09,08,13

€8 million are spent yearly from public funds for what is referred to as ‘landscaping’ purposes. It seems that it does not matter how these are spent, as long as they are spent. The above photos are some of the obscenities paid from such a vote, despite national, international and EU obligations. No wonder the Ministry responsible for Landscaping is constantly refusing to publish the official public agreement.

Alfred Baldacchino is a former assistant director at the Malta Environment and Planning Authority’s environment directorate.

aebaldacchino@gmail.com

Further reading on trees:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/11/national-hobby-of-butchering-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/09/06/3505/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/05/05/alien-invasive-species-animation-film/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/01/09/god-and-landscaping/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2014/04/14/l-%c2%adispeci-invazivi-u-l%c2%ad-mepa/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/03/28/need-of-an-urban-tree-management-plan/


Butchered olive trees

June 4, 2016

The butchering of trees on the campus of the University of Malta was quite a shock, which not only questions professional, technical and administrative management, but also the void there is in the offering of opportunities in the practice of controlling the establishment, growth, composition, health, and quality of forests to meet diverse needs and values – silviculture.

Following the justified uproar by organisations and individuals, the University issued a statement, which, if anything, rubs more salt into the wound.

The undated and unsigned statement, anything but professional, tries to absolve everybody from responsibility for this butchering job. There is, of course, at least one obvious accountable person.

The University statement outlined the fact that it “had received complaints from the Gżira local council, which raised residents’ concern about safety and security issues following burglaries in the area.

The residents suspected that the dense overgrowth of the trees could provide cover for unwelcomed prying. There were also complaints about falling twigs, olives and leaves on cars parked below.

The University succumbed to the local councils’ mentality which has, and still is, seeing trees butchered around the island because of selfish complaints such as: shedding of leaves, bird droppings, obstruction to seeing a patron saint statue going in and out of a church, and hindering residents from watching firework displays.

Who would have thought that the University would also join in blessing the chopping of trees on its campus for similar puerile, amateurish, selfish reasons, at the expense of society and the environment.

The local mentality, which is showing great hatred for trees, has completely taken over even at the University

The mentality in this country, which is demonstrating great hatred for trees, has completely taken over even at the University, to the extent that, because of lack of monitoring of work in progress, not only those trees which attributedly were contributing to “unwelcome prying and dropping leaves and olives” were chopped down but even all the 51 indigenous mature olive trees on the campus.

Even those not contributing to these alleged inconveniences were chopped down too, including those on the sides of the track on campus, which in no way could have been involved.

Less than half were contributing to peeping toms, or raining leaves and olives, if at all. Interestingly, the 10 invasive Australian she-oaks (casuarina) growing over the parked cars beneath were not touched at all.

Their wood is not worth anything.

The University statement also reveals that “the olive trees had grown inordinately high, and the upper branches had dried up the result of unprofessional pruning. In Malta there are no professional tree pruners, but only self-appointed ones.

 Trees are pruned using cherry pickers, and these reach a limited height. So the trees become top-heavy when pruned by cherry pickers. And when they become top-heavy and dangerous, these are chopped from deep down the trunk.

However, according to the University, the Precincts Office had decided to go for the most favourable offer because “the contractor had previously done satisfactory pruning on campus”.

And this is the result of the professionalism accepted by the University.

The Insiter, the “only student centric newsletter” of the Student Media Organisation of the University, on May 11 released information on this tree butchering.

The statement, which also emphasised that the University expressed its regret over the outcome of the olive tree pruning, quoted the landscaper from the Times of Malta that the trees had a fungal infection, which is commonly referred to as a Peacock spot.

There are biological ways how to control this fungus. But the cherry on the cake, oozing out of the professionalism at the University, was the statement on this newsletter, and I quote: “And which we can’t be sure that the trees were indeed infected or that such drastic pruning was necessary, it should be easy to check on the tree’s health next year.”

A clear indication that there was no certainty that the trees had such a fungal infection, and even if they did, this was not the way to manage them.

A number of measures the University has completely ignored are:

  • the precautionary principle, which means that “if the effects of a product or action are unknown, then the product should not be used or the action should not be taken”;
  • the Plant Health Directorate had not been consulted;
  • the Environment and Resource Authority was not consulted either;
  • the operator seems to have also acted as the regulator and given a free hand to do and decide on his own;
  • professionals on biodiversity management within the University itself were, likewise, not consulted;
  • measures were not taken to ensure that the ‘infected trees’ were monitored to ensure that they did not infect other trees during transportation;
  • there was no control on the disposal of infected trees;
  • no control on the disposal of logs taken from the trees;
  • no data on the qualifications of the Precincts Office that took such decisions on behalf of University.

The conclusion seems to be that even the University falls short of environmental professional management, both from the technical as well as the administrative point of view.

Such butchering should never have taken place at University. And no amount of regrets can rectify the amateurish environmental damage done, professionally endorsed and officially paid.

Not even the planting of 30 new trees, the more so if these are imported, as I am sure the professionals at the University know about the national and international obligations Malta has.

There seems to be a flicker of light at the end of the long and deep tunnel of mismanagement in the field of natural environment. The statement issued by the University says that: “This serious matter is being looked into in detail by the University authority to determine whether further action should be taken.”

The butchered trees are indeed a wake-up call for the University; a very expensive wake-up call paid by the general public and the environment.

The University of Malta needs to take immediate steps to offer professional training so that those self-appointed landscapers and tree-pruners can become qualified professionals and would not be able to wield a chain saw unless they have at least a diploma from University on how to professionally appreciate and manage the Maltese biodiversity, in the interest of society and the environment.

Alfred E. Baldacchino is a former assistant director at the Malta Environment and Planning Authority’s environment directorate.

aebaldacchino@gmail.com

Further reading:

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/09/trees-butchered-at-university/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2016/05/11/national-hobby-of-butchering-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2015/09/06/3505/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/11/18/massakru-minn-sigar-fis-saqqajja/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2013/10/23/u-l-qerda-tas-sigar-tkompli-bl-istess-ritmu/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/11/20/lets-hide-our-face-in-shame-following-further-news-on-trees-1/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/12/22/lets-hide-our-face-in-shame-following-more-information-on-trees-2/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2010/06/21/missing-the-wood-for-the-trees/

https://alfredbaldacchino.wordpress.com/2012/04/12/1028/

 

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 910 other followers